11.01.2016  |  Samfund

Bottom-line et bedre samfund

Indhold fra partner Hvad er dette?

Der er børn og unge, som ikke passer ind i ”systemet”. Hvor andre giver op, ser AskovFonden potentialet og arbejder for de unge på deres præmisser. Det er en af de stærke cases på Responsible Entrepreneurs-konferencen d. 28/1

Det var i sandhed en anden tid – en anden kultur, nogle andre problemer – da AskovFonden i 1943 blev etableret. Børn skulle ses og ikke høres, generationskløften var afgrundsdyb, og børnevold var ikke kun en ret, det var en pligt. Med optugtelse skulle den fremtidige voksne lære samfundets dyder og hærdes til at stå imod en ubarmhjertigt hård tilværelse. Troen på, at den stærkeste overlever, var stærk, og i pige- og drengeromaner blev der sat en klar målestok for den sunde og raske unge. Passede man ikke ind i standarden, stod man uden for, og så var det ”værst for en selv”. Ja, problemerne var anderledes dengang, men var de mindre?
 
Med inklusion i folkeskolen er der introduceret en ny model, som grundlæggende tilgodeser alle børns læring og trivsel, uden at nogen udskilles til særlige undervisningstilbud. Den øgede inklusion sætter en ny ramme, som bedre tager højde for de forskelle, der er mellem de unge i dagens Danmark, og som gør plads til dem, der står uden for. Men der er stadig nogle, som ikke passer ind, og det er dem, der er målgruppen for AskovFondens arbejde.
 
Helle Øbo er administrerende direktør for AskovFonden, og hun er ikke sikker på, at de unge har fået det lettere, selv om forståelsen for deres situation er blevet langt større, end da fonden i sin tid blev oprettet. Som hun ser det, er forventningspresset blevet større, og der er stadig alt for mange, som må give op på vejen.
 
”Der er et klart behov for at nye løsninger,” slår Helle Øbo således fast og peger på, at nogle børn end ikke kan hjælpes af specialskolernes særlige tilbud: ”Vi har masser af research, og det er ikke viden, vi mangler, det er en ny model, der kan rumme for eksempel børn med svære Autisme Spektrum Forstyrrelser, eller børn, der ikke kan magte de mange digitale impulser, vi konstant udsættes for.”
 
Altid åbent for samarbejde
Opgørelser viser, at det er 8,2 % af en børneårgang, der ender i et udenforskab, og det koster samfundet 72 mia. kr. – pr. årgang! I Helle Øbos øjne er der ikke noget galt med de udsatte unge, som det hedder, når de står uden for. Det er samfundet, som endnu ikke er modent til at se de unge som de ressourcer, vi alle er.
 
”Der er behov for en langt mere nuanceret tilgang med flere fokuspunkter, og som involverer de forskellige aktører i højere grad. Modellerne for, hvordan vi arbejder positivt med de unge gennem relationer, skal skalleres op, og vi skal blive bedre til at måle effekterne i stor skala. De unge, vi møder, og som hverken passer ind i skoler eller job, har masser af gode ideer. Vi skal udvikle samfundet, så de unge ikke møder nederlag, men hvor de kan udfolde deres potentialer og realisere deres ideer.”
 
AskovFonden arbejder med og ikke for de unge. Inklusion for inklusionens skyld er halsløs gerning, hvis samfundet ikke tager de unge til sig og er rede til at give dem ansvar for deres eget liv. Og det er for samfundet eget bedste, for at få flere børn og unge væk fra udenforskab er ikke bare en øvelse for de indviede. Det er med Helle Øbos ord en forudsætning for at bevare velfærdssamfundet.
 
AskovFonden karakteriserer sig selv som en 4. sektor virksomhed, som agerer i rummet mellem den private, offentlige og frivillige sektor, og fonden er altid åben for samarbejder med det fælles bedste for øje, især hvis det byder på nye tilgange.
 
”Der findes ikke en universel model for, hvordan den enkelte unge understøttes bedst. Først og fremmest skal man ville målgruppen, og så skal man være ydmyg for at blive klogere på vejen – og have ambitioner om at nå noget, ingen har kunnet før. Vi indgår gerne med vores ressourcer i samarbejdet, gerne også i egentlig co-creation,” siger Helle Øbo, som understreger, det er et dårligt udgangspunkt at samarbejde for profittens skyld: ”Men inden en virksomhed indleder samarbejde med os, skal den gøre op med sig selv, om den gør det for at tjene penge, for så bør den gå et andet sted hen. Den skal være villig til at gøre indsatsen for samfundets skyld - det primære mål for os er, bottom-line, et bedre samfund.”
 
Responsible Entrepreneurs-konferencen sætter for en dag rampelys på store som små sociale entreprenører og centrale NGO’er, som virker for og understøtter virksomheder med socialt samfundssind. Helle Øbo og AskovFonden er blandt de 9 solide cases, som desuden tæller: G4S, Arriva, NCC, Creativ Company, Allehånde, Social Foodies, High:five og ikke mindst Kofoeds Skole, der er vært for dagen. De nævnte flankeres af gæstetaler, markedsplads og miniseminarer ved blandt andet CABI, Den Sociale Kapitalfond og Media Now i samarbejde med Buddha Bikes. Gæstetalerne holdes af socialborgmester i København Jesper Christensen og programleder i SocialForskningsInstituttet Frederik Thuesen.
 
Konferencen finder sted d. 28. januar i Kofoeds Skoles multihal, Nyrnberggade 1 på Amager. Læs mere om konferencen og tilmelding på www.csr-link.dk.

Tags: CSR LINK

Mere fra CSR LINK

CSR LINK

www.csr-link.dk

CSR LINKCSR LINK skaber praktisk vidensdeling mellem danske aktører indenfor CSR - gennem især konferencer, hvor vi gennem Løsninger, Inspiration, Netværk og Kontakter sikrer deltagerne konkrete værktøjer til at komme videre med deres CSR-indsatser og -strategier. Uanset om man så kommer fra den private eller offentlige sektor, hos en NGO, et mediehus eller bare er sig selv, så ser vi praktisk vid…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere