Carve Consulting

www.carve.dk

 • info@carve.dk
 • 25 420 420
 • Nørre Voldgade 11, 2., 1358 København K

Branche/Sektor:

Rådgivning/konsulenter

Om

Virksomheders Samfundsansvar – CSR

 

CSR (Corporate Social Responsibility) er virksomheders og organisationers arbejde med samfundsansvar for at integrere sociale, miljømæssige og økonomiske hensyn i deres forretningsaktiviteter.

 

På denne måde skabes “shared value” for både virksomheder og samfund, og samtidig undgås ugunstige påvirkninger…

Læs mere  

Om

Virksomheders Samfundsansvar – CSR

 

CSR (Corporate Social Responsibility) er virksomheders og organisationers arbejde med samfundsansvar for at integrere sociale, miljømæssige og økonomiske hensyn i deres forretningsaktiviteter.

 

På denne måde skabes “shared value” for både virksomheder og samfund, og samtidig undgås ugunstige påvirkninger.

 

CSR omfatter:

 • ansvar og aktiviteter, som en virksomhed eller organisation er direkte pålagt ved lov
 • aktiviteter, som en virksomhed eller organisation frivilligt iværksætter ved at arbejde proaktivt med samfundsansvar for at skabe forretningsmæssig vækst og samfundsmæssig værdi.

 

At virksomheder tager samfundsansvar er langt fra noget nyt. Det er derimod nyt, at der i kølvandet på den øgede globalisering er kommet større fokus på at dokumentere, kommunikere og strukturere de initiativer, man gennemfører på området.

 

Her kan Carve hjælpe. 

 

Vores ydelser inden for Virksomheders Samfundsansvar – CSR: 

 

CSR er god forretning, og i Carve tilbyder vi de mennesker, systemer og metoder, der skal til for hurtigere at opnå konkrete fordele inden for CSR. Vi kan blandt andet hjælpe jer med at:

 • Definere formålet med jeres CSR indsats, så den passer med virksomhedens produkter eller services, historie og værdier
 • Få indsigt i UN Global Compact og UN Guiding Principles og andre internationale CSR standarder samt CSR relevante love og regler om CSR i Danmark og udlandet
 • Udarbejde compliance- og risikoanalyser, fx som led i strategi-udvikling eller due diligence processer ved opkøb eller etablering i udlandet
 • Udforske forretningsmulighederne i CSR, herunder i produktudvikling- eller omstilling, salg og kundeservice eller daglig drift
 • Skabe overblik over, hvilke forventninger jeres interessenter har på CSR-området gennem surveys, dialog og workshops
 • Prioritering af CSR-emner efter det internationale rapporteringsværktøj Global Reporting Initiative (GRI G4)
 • Udarbejde CSR-strategi og politikker, herunder lovbestemt politik for flere kvinder i ledelse, menneskerettighedspolitik og Code of Conducts
 • Udarbejde handlingsplaner og planlægge målsætninger, aktiviteter og konkrete mål, herunder ledelsessystem og valg af samarbejdspartnere, fx NGO-er og offentlige myndigheder
 • Designe CSR-organisationen, så den spiller effektivt sammen med virksomhedens kultur og struktur
 • Indarbejde CSR i leverandørstyring, herunder udarbejde leverandørklausuler, Supplier Code of Conducts og monitoreringssystemer
 • Implementere og løbende tilpasse og forbedre CSR-aktiviteter, fx ved etablering af projekt- eller programledelse 
 • Udarbejde undervisningsmateriale og facilitere workshops om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøindsatser og anti-korruption for ledere og medarbejdere 
 • It-understøtte rapportering og dokumentation af CSR-indsatsen ved hjælp af GRI-certificeret it-løsning

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores ydelser inden for CSR.?

 

Vores tilgang til Virksomheders Samfundsansvar – CSR

 

Vi hjælper din virksomhed med hurtigere at opnå konkrete fordele inden for CSR. Vi ved, at CSR i sig selv er god forretning, især når indsatsen gøres håndgribelig og faktuel for organisationen og dens omgivelser.

 

Carves CSR-rådgivning tager udgangspunkt i dette samt i de internationale og nationale principper, regler og standarder.

 

Vores CSR-konsulenter har indgående kendskab til området og har hjulpet en række danske og internationale virksomheder og organisationer med deres CSR-indsats.

Vi har på den måde opnået stor erfaring med at igangsætte, drive og skabe resultater inden for CSR, sådan at CSR bliver et vigtigt, succesfuldt og stadigt mere strategisk område hos vores kunder.

 

På den måde skaber vi merværdi på både kort og langt sigt – for både virksomhed og det omkringliggende samfund.

 

Læs mere om vores ydelser, og kontakt gerne Henning von Hauen eller Birgitte Kofod Olsen for mere information. 

 

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere