15.03.2017  |  Kommunikation

CSR-rapport: Krifa CSR rapport 2016

Indhold fra partner Hvad er dette?

I Krifa arbejder vi med CSR og samfundsansvar, fordi det er en del af vores DNA, vores arv, at ville hjælpe mennesker videre i deres arbejdsliv.Vi er naturligvis først og fremmest en arbejdslivsbevægelse for vores medlemmer. Men vi ønsker også at tage aktivt del i det samfund, der omgiver os. Vores mission er, at flere må opleve god arbejdslyst. Derfor er det helt naturligt for os, at vi byder ind med det, vi kan, til den fælles opgave det er at skabe et bedre samfund for flere.

I 2016 fortsatte de fleste af de CSR-projekter, som vi allerede var i gang med. Eksempelvis har vi fortsat samarbejdet med Foreningen Nydansker, hvor flere af Krifas dygtige medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer stiller sig til rådighed som erhvervsmentorer for unge på kanten af arbejdsmarkedet. 

I sidste års CSR-rapport fortalte vi om, hvordan vi i samarbejde med Randers Kommune har ansat en række syriske flygtninge i sprogpraktik. Projektet har været en stor succes og har blandt andet resulteret i, at vi i august 2016 valgte at ansætte to syriske sprogpraktikanter i ordinære jobs på 23 timer om ugen. 

Projektet i Randers er et godt eksempel på, at Krifa påtager sig et konkret samfundsansvar for at bidrage til integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har vist interesse for at høre mere om vores erfaringer med at integrere syriske flygtninge på arbejdsmarkedet, og ministeren har derfor valgt at aflægge Krifa og projektet i Randers et besøg i januar 2017. 

I foråret 2016 havde vi en indledende drøftelse med Mødrehjælpen om et muligt samarbejde, hvor Krifa får mulighed for at bringe vores kompetencer i spil til gavn for enlige mødre– og fædre – i Danmark. Mødrehjælpen og Krifa deler ambitionen om at hjælpe mennesker videre i livet, og Mødrehjælpen har taget positivt imod vores forslag om et muligt

kommende samarbejde. 

Krifas samfundsengagement rækker også ud over Danmarks grænser. Vi er en moderne arbejdslivsbevægelse, og derfor er det også naturligt for os at påtage os et socialt og et samfundsmæssigt ansvar i udlandet. Eksempelvis støtter vi udviklingen af en kristelig fagbevægelse i Ukraine. 

2016 blev også året, hvor Krifa fik formandsposten i World Organization of Workers (WOW), der er en global sammenslutning af mere end 130 fagforeninger med ca. 2.000.000medlemmer fra hele verden. Formandsposten i WOW giver os en unik mulighed for at nå endnu flere mennesker med god arbejdslyst og samfundsansvar. 

Det glæder mig, at vi igen i år kan fortælle om rigtig mange spændende samfundsrettede projekter, som ildsjæle rundt omkring i vores organisation dagligt arbejder med. Når vi i Krifa engagerer os i det omkringliggende samfund og tager konkret ansvar, giver det respekt og anerkendelse. Netop når vi møder anerkendelse og respekt, er det i høj grad også med til at åbne døre og give os legitimitet – også i forhold til vores mission God Arbejdslyst. 

De mange spændende initiativer og projekter er beskrevet i denne CSR-rapport, som er Krifas redegørelse for samfundsansvaret i regnskabsåret 2016.

God læselyst og god arbejdslyst.

Venlig hilsen

Søren Fibiger Olesen, formand

Tags: Krifa

Mere fra Krifa

Krifa

www.krifa.dk

CSR (Corporate Social Responsability) Krifa brænder for at gøre en positiv forskel i samfundet. På den baggrund er der iværksat en række initiativer, hvor kernekompetencer i Krifa bliver sat i spil både nationalt og internationalt. Det arbejde præsenteres her. Vi arbejder med tre kerneområder inden for CSR, som retter sig mod: 1…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere