04.04.2016  |  Klima, miljø og energi

Øl på nye flasker – en cirkulær løsning fra Carlsberg

Indhold fra partner Hvad er dette?

Fremtidens produkter skal være bæredygtige. Hos Carlsberg skaber man derfor innovative, cirkulære og kommercielt orienterede løsninger i tæt interaktion med eksterne stakeholdere – især forbrugerne, fortæller Simon Boas Hoffmeyer på Responsible Sourcing.

For at lave et bæredygtigt produkt er det nødvendigt at involvere flere dele af værdikæden. Det gør sig også gældende for producenter af emballageløsning, som udfordrer på tværs af brancher.

Værdi i strategiske partnerskaber
For at skabe bæredygtige løsninger har Carlsberg etableret Circular Community. Det er et samarbejde med udvalgte partnere for at skabe innovative løsninger. Især ét projekt har vakt opmærksomhed. Det drives igennem initiativet med flere partnere. Det er udvikling af en fuldt biobaseret og bionedbrydelig flaske – the Green Fiber Bottle.

Simon Boas Hoffmeyer, der er Sustainability Director i Carlsberg Group valgte at kommunikere om projektet flere år før flasken forventes færdig i 2018. Men dét er den gode CSR-historie.

”Det krævede lidt overvejelser at kommunikere så tidligt om et udviklingsinitiativ. Men det har åbnet for nye innovationsmuligheder og helt klart bedre forbrugerforståelse at åbne til dialog, og vi fik værdi ud af at forene forretningsinnovation og marketing” udtaler Simon Boas Hoffmeyer.

En flaske lavet af fibre med forbrugeroplevelsen i fokus
I designet af emballagen er forbrugeroplevelsen helt central. ”Det drejer sig både om ejerskab og involvering, men især har de helt små og store indspark givet konkret værdi” fortæller Simon Boas Hoffmeyer, der klart erkender, at dialogen i sig selv har åbnet nye muligheder for Carlsberg.

Primær og sekundær emballage udgør i Carlsberg 45 % af den totale CO2 udledning. Bæredygtig emballage en del af Carlsberg Groups kerneinitiativer inden for bæredygtighed. Det forventes at fremtiden vil bringe øget volatilitet i råvarepriser og leverancer, og derfor fokuseres der på miljø og ressourceeffektivitet - især inden for emballage. Det kræver løsninger, når Carlsberg gerne vil servere for, hvad der forventes at blive op til, 3 milliarder flere middelklasseforbrugere - i 2030.

Vi har jo et naturligt behov for en vedvarende værdi- og vækstskabelse. Strategiske partnerskaber er en måde at skabe innovative løsninger, som både er gode for den økonomiske og miljømæssige bundlinje” udtaler Simon Boas Hoffmeyer.

Historien om cirkulære løsninger via innovative partnerskaber
Flasken udvikles ved hjælp af bæredygtigt design, herunder også Cradle-to-Cradle tankegangen, som deler alle materialer op i to forskellige cyklusser; nemlig den biologiske og tekniske. Målet er at skabe en flaske der er optimeret til den biologiske cyklus, og som derfor skal være fuldt biobaseret og bionedbrydelig. Carlsberg er i et partnerskab med ecoXac, Billerudskorsnäs og DTU.

Den bionedbrydelige egenskab er en ekstra ’fall-safe- mekanisme’, som Simon Boas Hoffmeyer kalder det, hvis flasken skulle ende, som en ressource i naturens kredsløb fremfor i retursystemet.

Emballageløsningen er en produktudvikling, der kræver tid, idet der udarbejdes en både kvalitativ og kvantitativ vurdering af miljøpåvirkningen, men det er et projekt, der åbner for nye muligheder.  

Produktudvikling i tæt dialog har forbrugerappel
”Der er klart forskelligartede samfundskulturelle forbrugsmønstre og emballagepræferencer, hvilket for eksempel ses i at dåser er mere udbredt i Nordeuropa, mens der stort set kun sælges øl på glasflasker i Asien” lyder markedsvurderingen fra Simon Boas Hoffmeyer. Han peger på, at den forbrugerappel, der har vist sig på tværs af kulturelle forskelle og emballagepræferencer tyder på, at samarbejdsprojektet går i den rigtige retning omkring udviklingen af den nye flaske.

Millennials krav har samtidig været en driver ifølge Simon Boas Hoffmeyer. De er en generation, der stiller krav til bæredygtighed og forventer at virksomheder aktivt gør produkter mere bæredygtige.

Fællesskål for innovation og cirkulære emballagedesign
En metode til innovation er Carlsberg Circular Community, der åbner for vidensdeling og udvikling af projekter i partnerskab. Mens der er indsamlet indsigt fra flere markeder og åbnet for dialog med forbrugerne i et andet af Carlsbergs bæredygtighedsinitiativer; ”Cheers to Green Ideas”.

”Cheers to Green Ideas” indbød med Tænketanken Sustainia til dialog. Om ideer til at gøre øl mere bæredygtigt. Fra kampagner vedr. genbrug med nudging ved sociale events til indsigt i designets betydning for et kvindeligt segment, mens forbrugerne vurderer et produkt på dets bæredygtighed. Hør Simon Boas Hoffmeyer uddybe den 19. maj på DTU.

5 gode råd og learning points:
I: Find de rigtige partnere
II: Gå i forbrugerdialog via afgrænsede feedback sessions
III: Brug tilgængelige monitorering og social media tools
IV: At åbne op giver input – og katalyserer ny innovation
V: Hele flasken skal være miljøoptimeret cradle-to-cradle - ifølge kundekrav

Hør mere?
Hent inspiration på konferencen Responsible Sourcing 19. maj på DTU, hvor Simon Boas Hoffmeyer holder oplæg om forretnings- og produktinnovation. Og om Cirkulært fokus i netop materiale, emballage og vejen til forbrugernes engagement i en verden, hvor digitalisering er en præmis, der vil tegne fremtidens bæredygtige forretningsdiskurs.

Se dagens oplægsholdere der bl.a. tæller Danwatch, Maersk og EKF på en konference arrangeret af CSR LINK, DTU, Accenture og Fairtrade Mærket her.

Tags: CSR LINK

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere