02.02.2017  |  Menneskerettigheder

Indspark: ’Virksomhederne er uansvarlige, NGO’erne rabiate’

Vi har brug for samarbejde – ikke at grave grøfter og skabe usikkerhed. Vi har brug for at skabe klarhed over hvad der forventes af virksomheder - ikke male skrækscenarier .

Tiltroen til det eksisterende politiske establishment er udfordret for tiden. Desværre gælder det også for tilliden til erhvervslivet. En global befolkningsundersøgelse fra Edelman viser et drastisk fald i tilliden til topcheferne. Samtidig viser den et øget pres på, at virksomhederne arbejder bæredygtigt. På europæisk plan er der også et stigende antal stemmer, der kræver mere lovgivning, hvis virksomhederne ikke frivilligt formår at skabe forbedringer i deres værdikæder.

Vi står derfor i en situation, hvor der er klar ræson i at arbejde seriøst med CSR, og i den forbindelse  erkende, at der er brug for samarbejde mellem forskellige interessenter for at løse udfordringerne og nå den største udfoldelse i bæredygtighedspotentialet.  Virksomhederne kan ikke løse udfordringerne alene, men de kan skabe fremdrift i dialog og samarbejde med de rette NGO’er.

Netop derfor er det beklageligt, at der på dette medie og andre har været en række artikler, som skaber usikkerhed blandt virksomheder om, hvad forventningerne er til deres arbejde med bæredygtighed og samtidig graver grøfter mellem NGO’erne og erhvervslivet.

Det er positivt, at vi i Danmark frit kan debattere og udveksle meninger, men det er skidt, når det fører til større usikkerhed og større grøfter mellem parter, som kan vinde ved dialog og samarbejde.

Efter udtalelsen fra Mæglings og Klageinstitutionen (MKI) har der været adskillige artikler, der enten har kritiseret udtalelsen for fejlfortolkninger af deres mandat, eller at det ikke holdt vand ud fra en ’argumentationslogiks betragtning’ og meget andet, der alt sammen har bidraget til forvirringen om, hvordan man som virksomheder skal navigere i CSR kravene. Modsvarende har der været skrevet meget lidt om, hvordan udtalelsen kan kvalificere CSR debatten og ikke mindste arbejdet med nødvendig omhu. Her gør MKI det klart, at virksomheder kan prioritere indsatsen, hvor risici er størst ud fra en dokumenteret risikovurdering.

Der er brug for, at vi forholder os til realiteterne. Når der i artikler bliver refereret til en virksomheds 10.000 leverandører i første led, så er det ikke en realitet, der stemmer overens med langt størstedelen af danske virksomheder. Vi må blive bedre til at behandle sådanne emner seriøst uden at falde til populistiske tilgange, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Det vil kun skræmme virksomheder væk fra CSR arbejdet og fremme konflikter.

Ligeledes vil det skabe større usikkerhed blandt både forbrugere, virksomheder og NGO’er om både de forskellige aktørers roller, men vigtigst af alt også muligheden for samarbejde.

I Danmark har vi en stolt tradition for at kunne samarbejde på tværs af virksomheder og NGO’er. Med den debat, der på det seneste har hersket, er der en fare for at tilliden partnerne i mellem forsvinder og hver partner komme til at befinde sig på hver sin side i en skyttegravskrig. Det er ikke vejen til at finde holdbare løsninger til de mange dilemmaer og udfordringer, der ligger i CSR arbejdet.

Fra Dansk Erhvervs side vil vi arbejde for mere klarhed over, hvad der forventes af virksomhederne. Vi hilser invitationen fra NGO’erne til dialog velkommen. Samtidig hilser vi det velkomment, at der fra NGO’ernes side er åbenhed til at diskutere, hvordan konkurrenceelementet spiller ind, og hvordan CSR kan udfoldes, så det ikke skader men fremmer danske virksomheders konkurrenceevne.

Som et første tiltag vil vi sammen med Dansk Initiativ for Etisk Handel snarest invitere til en debat om disse vigtige emner.

Mere fra Morten

Morten Lehmann

CSR-chef

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere