Event

Afgifter og tilskud i et klima- og genanvendelsesperspektiv - rammer for affaldshåndtering

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København
Se profil  
Type: Webinar
Start dato: 30.05.2022
Start tidspunkt: 12.30
Sted: Online via Zoom og YouTube
Tilmeld  

Få et overblik over det nuværende arbejde med en grøn skattereform og hør om, hvordan forskellige aktører ser på betydningen af nuværende og foreslåede ændrede skatter og afgifter.

Der suppleres med et overblik over, hvordan afgifter er blevet anvendt som redskab til at understøtte affaldshierarkiet ved affaldshåndteringen i Danmark.

Affaldssektoren og håndteringen af affaldet i Danmark er i høj grad påvirket af de forskellige afgifter og tilskud. Eksempelvis er genanvendelse ofte dyrere end forbrænding med energiudnyttelse. Hvad ser affaldssektoren af muligheder og faldgruber, når nu klimamål og CO2-afgifter skal spille sammen med genanvendelsesmål for affald og en bæredygtig, integreret og sikker energiforsyning? Webinarets hovedformål er at være med til at diskutere, hvordan en omlægning af skattesystemet, herunder af diverse afgifter, kan være med til at fremme den klima- og miljømæssige bedste håndtering af affaldet.

Et flertal i Folketinget har besluttet, at der skal gennemføres en skattereform, som skal støtte indfrielsen af klimalovens målsætning om at reducere Danmarks CO2-emission med minimum 70 % inden 2030. Det første trin mod denne skattereform er en delrapport fra en Ekspertgruppe for en Grøn Skattereform, som blev offentliggjort den 8. februar (se evt. her). Her fremlægges nogle modeller til at omlægge energiafgifterne til en mere direkte afgift på CO2-udledning. Alle modeller indebærer en omlægning af rumvarmeafgifterne fra affaldsforbrænding, et øget incitament til at afbrænde biogent affald, og at affaldsvarme samlet set bliver billigere.

På webinaret giver et af medlemmerne af ekspertgruppen et overblik over delrapportens anbefalingerne og overvejelserne bag forslagene. Ekspertgruppen skriver også, at det for nuværende ikke er muligt at skønne over effekterne af en omlægning af rumvarmeafgifterne på affaldsområdet, herunder forpligtigelser for affaldssektoren i forhold til EU, kapacitetstilpasning af affaldsforbrænding, import af affald samt udsortering til genanvendelse og opnåelse af genanvendelsesmål for affald. Eksperterne anbefaler, at disse forhold og samspillet med den øvrige regulering for affaldsområdet undersøges særskilt. Disse forbehold og ønsker til en særskilt undersøgelse forventes at indgå i diskussionen under webinarets afsluttende debat.

Allerede med den igangværende udmøntning af de nye tilskudspuljer til fangst og lagring af CO2 blev der taget der hul på en ny form for styring af dele af affaldssektoren (se evt. her). Her vil affaldsforbrændingsanlæg kunne opnå støtte til fangst af CO2 fra en pulje til at nedsætte den fossile CO2-udledning, mens en anden pulje skal støtte såkaldte negative udledninger gennem CO2-fangst fra biogene kilder, f.eks. ved opgradering af biogas eller ved pyrolyse af fx. halm eller spildevandsslam. I den politiske aftale for fangst, transport og lagring af CO2 fremgår det også, at omkostninger til CCS-anlæg ikke må overvæltes på varm- og affaldsforbrugerne – hvordan spiller det sammen med det første udspil fra Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform? Og samtidigt har en ny briefing fra Det Europæiske Miljøagentur om grønne afgifter rejst spørgsmålet om hvordan beskatning kan bruges i fremtiden, når skattegrundlaget bl.a. bliver udhulet af lavere CO2-udledninger (se evt. her).

Deltag i webinaret og bliv klogere på betydningen af de ændrede afgifter og skatter for affaldssektoren. 

Læs mere, se programmet og tilmeld dig her

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere