12.03.2018  |  Kommunikation

CSR-rapport: Bæredygtige investeringer giver gode afkast og vækst

Indhold fra partner Hvad er dette?

PensionDanmarks mission er at sikre medlemmerne tryghed i alderdommen og arbejdslivet. Fundamentet for det er ansvarlige investeringer, der skaber gode afkast, vækst og beskæftigelse og samtidig flugter med FNs bæredygtighedsmål frem mod 2030

PensionDanmarks medlemmer skal sikres en økonomisk tryg alderdom. De skal sikres i arbejdslivet med forsikringer i tilfælde af, at uheldet er ude. De skal have et godt og langt arbejdsliv gennem en aktiv, forebyggende sundhedsindsats. Og de skal bevare og udbygge deres kompetencer gennem livslang læring og efteruddannelse.

Fundamentet for det arbejde er, at medlemmerne får gode stabile afkast på deres pensionsopsparing. PensionDanmark har bl.a. investeret i bæredygtighedscertificerede ejendomme, bæredygtige landbrugsprojekter og vedvarende energiinfrastruktur som Lake Turkana vindmølleprojektet i Kenya.

I 2017 har PensionDanmark sammen med A.P. Møller Holding, PKA, Lægernes Pension og PFA etableret infrastrukturfonden Africa Infrastructure Fund I. Fonden skal over en ti-årig periode investere i infrastruktur inden for især transport og energi i Afrika. Investeringerne skal understøtte bæredygtig økonomisk vækst og velstand i Afrika og samtidig generere attraktive afkast til fondens investorer.

”Som ansvarlig investor tilrettelægger vi investeringerne, så de så vidt muligt bidrager med innovative løsninger på Danmarks og verdenssamfundets store udfordringer. De er sammenfattet i FN’s verdensmål frem mod 2030 og i overensstemmelse med principperne i FN’s Global Compact, som PensionDanmark er en del af,” siger adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, og fortsætter:

”I år har vi valgt en 360-graders tilgang til rapporteringen om samfundsansvar, som ikke bare fokuserer på ansvarlige investeringer, men på PensionDanmarks indsats for medlemmerne gennem hele livet.”

FNs verdensmål er grundlaget for PensionDanmarks arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed. I PensionDanmarks samfundsansvarsrapport for 2017 måles for første gang, hvordan PensionDanmark bidrager til otte konkrete delmål om:

  • At tilskynde og fremme effektive partnerskaber: Det sker gennem bl.a. samkøring af data med STAR om langtidssyge medlemmer, dataudveksling i administrationen af uddannelsesfonde med Styrelsen for It og Læring samt en række partnerskaber med patientforeninger.
  • Universiel sundhedsdækning: Over 350.000 medlemmer har Sundhedsordning i PensionDanmark. Og alle medlemmer har en forsikring på typisk 100.000 kr. som dækker ved kritisk sygdom.
  • Øge kompetencer for beskæftigelse i gode job: PensionDanmark administrerer 18 uddannelsesfonde, som har givet tilskud til 46.000 uddannelsesforløb.
  • Fuld og produktiv beskæftigelse: PensionDanmarks byggerier giver 1.000 job i byggebranchen for hver milliard investeret.
  • Byudvikling skal gøres mere inkluderende og bæredygtig: PensionDanmark besluttede i 2012, at alle nybyggerier skal bæredygtighedscertificeres. P.t. er 19 ejendomme bæredygtighedscertificeret. PensionDanmark har udviklet et bæredygtighedsprogram for nybyggerier og to byggerier er på vej med både allmindelige boliger og bofællesskab for 50+ segmentet for at skabe en mangfoldig bydel.
  • Yderligere finansielle ressourcer til udviklingslande: I 2017 gav PensionDanmark tilsagn på knap 1 mia. kr. til Africa Infrastructure Fund, der forvaltes af A. P. Møller Holding. Fonden ventes over ti år at investere for mere end 6 mia. kr. i infrastruktur i Afrika.
  • Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes: PensionDanmark var i 2017 i dialog med 30 selskaber om arbejdstagerrettigheder.
  • Andelen af vedvarende energi skal øges: PensionDanmark har investeret mere end 20 mia. kr. i vedvarende energi og har i 2017 givet tilsagn på 4 mia. kr. til Copenhagen Infrastructure Partners tredje fond, der bl.a. vil investere i vindmøller, solcelleanlæg og biomassefyrede kraftværker.

Også i 2018 vil PensionDanmark have fokus på bæredygtighed og samfundsansvar. Det sker bl.a. ved at udvikle måle- og rapporteringsværktøjer på de forskellige forretningsområder. Ambitionen er at måle effekterne for vores medlemmer, for Danmark og for verdenssamfundet – og pejlemærket er FN’s verdensmål. Læs rapporten her

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere