16.12.2013

Indspark: Bangladesh – en ny begyndelse?

De mange forskellige initiativer – nationale såvel som internationale – som er sat i gang i kølvandet på den tragiske industriulykke i Bangladesh, har potentiale til at forbedre forholdene for millioner af tekstilarbejdere i landet, men det er afgørende at indsatsen mellem de mange aktører er koordineret for at sikre at initiativerne kommer så mange arbejdere som muligt til gavn.

For et halvt år siden, den 24. april 2013, styrtede Rana Plaza sammen. Rana Plaza var en otte etagers høj bygning, som blandt andet husede fem tekstilfabrikker med omkring 3.900 ansatte.

1.131 mennesker omkom, og endnu flere blev kvæstet, heraf nogle så alvorligt, at de er invalideret for resten af livet og aldrig kan arbejde igen.

Ulykken fik et enormt fokus i den vestlige verden, da det viste sig, at fabrikkerne i bygningskomplekset leverede til flere vestlige brands, herunder også danske. Den internationale fordømmelse var stærkere end tidligere. Selv Paven var ude med en kommentar.

Læs også: Myndighederne i Bangladesh håndhæver ikke reglerne

Bangladesh har i flere år været på DIEHs agenda grundet dårlige arbejdsforhold, underbetaling af arbejdere, dårlige forhold for fagforeninger, enorme miljøudfordringer mv. Men når det er sagt, er Bangladesh samtidig et land med en række muligheder for at gøre en god forretning. Landet er i dag med på listen over verdens vækstøkonomier.

Tøj og tekstilindustrien udgør 80 procent af eksporten og har været afgørende for, at vækstraterne holder sig over 6 procent.

Det er på baggrund af den vækst, at landet har præsteret nogle markante forbedringer af levevilkår. Hvert år løftes 2,8 millioner bengalere ud af desperat fattigdom.

Kort om Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er et non-profit videns- og ressourcecenter, der finder praktiske løsninger på etiske dilemmaer ved global samhandel. DIEH samler virksomheder, offentlige instanser, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og NGO´er for at fremme:

  • Ansvarlig produktion
  • Ansvarlige indkøb
  • Ansvarlig leverandørstyring

I DIEH diskuterer parterne Etisk Handel i plenum i stedet for kun at mødes i medierne. Den brede vifte af synspunkter, interesser, ekspertise og ressourcer sikrer løsninger, der er konstruktive og bæredygtige for alle parter.

På blot 20 år er den gennemsnitlige levealder steget med 10 år. Faren for at vestlige virksomheder trækker sig ud af landet på grund af risikoen for at blive involveret i en ulykke har blandt andet fået den tidligere danske ambassadør i Bangladesh til at opfordre virksomheder til at blive i landet.

Aftale om ansvarlig produktion
Den 17. maj 2013 indgik den danske regering og den danske tøj- og tekstilbranche et partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh.

Udviklingsminister Christian Friis Bach og daværende handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr, repræsentanter fra den danske fagbevægelse, folkelige foreninger og hovedparten af den danske tøj- og tekstilbranche indgik en aftale om at arbejde sammen for at forbedre forholdene for tekstilarbejderne i Bangladesh.

Læs også: Regeringen og tøjbranchen indgår partnerskab om ansvarlig tøjproduktion

Planen om at skabe et bredt dansk partnerskab for mere ansvarlig tekstilproduktion havde været i gang i flere måneder.

Men ulykken med Rana Plaza understregede behovet for, at regeringen og tøjbranchen i samarbejde med fagforbund og folkelige foreninger handlede med det samme.

Partnerskabet sætter fokus på tekstilarbejdernes rettigheder og sikkerhed, grønnere produktion og øget gennemsigtighed i danske virksomheders leverandørkæder.

35 partnere deltager i partnerskabet herunder 18 virksomheder, fire erhvervsorganisationer, som dækker hovedparten af den danske tøj- og tekstilbranche, en række NGO’er og fagforeninger samt repræsentanter fra Udenrigsministeriet (Danida, Eksportrådet, den danske ambassade i Dhaka) og Miljøstyrelsen.

Partnerskabet er åbent for alle danske virksomheder, der har eller påtænker aktiviteter i Bangladesh inden for tøj- og tekstilbranchen.

Partnerne har sammen eller enkeltvis igangsat en række forskellige aktiviteter for at udmønte partnerskabet i praksis og opfylde forpligtelserne i partnerskabsaftalen.

Rollen som tovholder klarer DIEH
DIEH er tovholder på partnerskabet og har afholdt en række partnerskabsmøder og arrangementer. Der har blandt andet været holdt møde om den Internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh (Accorden), som blev rundet af med, at seks danske virksomheder tilsluttede sig aftalen.

Læs også: Tekstilvirksomheder bakker op om ny Bangladesh-aftale

Derudover har der været møde med fagbevægelsesrepræsentanter fra Sydøstasien – herunder Bangladesh om udfordringerne i forhold til social dialog og kollektiv forhandling i landet. Der har været møde om levelønsproblematikken i Bangladesh blandt andet med oplæg fra den anerkendte professor Doug Miller, som har arbejdet med emnet i mange år.

DIEH har fire typer medlemskab:

  • Virksomheder (private og offentlige virksomheder og instanser herunder kommuner), der har direkte eller indirekte kommercielle relationer med producenter og leverandører i udviklingslande og de nye vækstøkonomier.
  • ?Erhvervsorganisationer og - netværk.
  • Fagbevægelsen.
  • Folkelige organisationer, der arbejder med emner, som relaterer sig til etisk handel, CSR, menneske- og arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og bæredygtig udvikling.

Andre organisationer og institutioner, af halv- eller heloffentlig karakter, der arbejder med emner, som relaterer sig til etisk handel, CSR, menneske- og arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og bæredygtig udvikling kan blive medlem med observatørstatus.

DIEH forventer i starten af 2014 at igangsætte et projekt med støtte fra Danida, som kan understøtte de enkelte partneres indsats i Bangladesh og opfylde forpligtelserne i Partnerskabsaftalen.

Projektet vil gennem en fælles koordineret indsat fra det danske, engelske og norske Initiativ for Etisk Handel tilvejebringe en bredt funderet international platform for fælles tiltag i Bangladesh.

Projektet vil gennem effektive multistakeholder-alliancer internationalt og i Bangladesh udvikle en model for social dialog på arbejdspladserne i tøj- og tekstilindustrien i Bangladesh for at forbedre forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og respekten for arbejdernes rettigheder på de fabrikker, der indgår i projektet.

Projektet vil endvidere forbedre networking og relationer mellem de deltagende leverandører og civilsamfundet og etablere grundlaget for et multistakeholder initiativ i Bangladesh med langsigtet lokalt ejerskab.

Læs også: Piværgerligt for de danske virksomheder

Det handler ikke kun om at engagere virksomhederne.

Fagbevægelsen skal sidde med ved bordet og byde ind i forhold til, hvordan man arbejder med arbejdstagerrettigheder; NGO’er har erfaringer med at arbejde med fattigdoms- og rettighedsproblematikker; virksomheder og brancheorganisationer har teknisk viden, ligesom de har magten til at stille krav; regeringer kan lægge pres på Bangladesh’ regering for at beskytte deres borgere mod krænkelser af deres rettigheder, herunder retten til et sikkert arbejdsmiljø.

Det er når de mange gode kræfter går sammen og arbejder mod samme mål, at der er mulighed for at gøre en forskel og understøtte en bæredygtig udvikling af tøj- og tekstilindustrien i Bangladesh.

Mere fra Hanne

Hanne Gürtler

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere