20.01.2014  |  Klima, miljø og energi

Indspark: Bioraffinering – vejen til optimal ressource-udnyttelse

Hvordan skaber man en grøn transportsektor? Budene er mange. Holdningerne er endnu flere. En ting er dog sikkert - vi er nødt til at tage alle muligheder i brug, hvis vi ønsker at opnå en betydelig reduktion af CO2-udledningen fra denne sektor.

Biobrændstof er en af løsningerne til at opnå en grøn transportsektor. Desværre har den udbredte forståelse af 1. generations biobrændstof efterhånden udviklet sig til en holdning til, at man ikke kan anvende såkaldte fødevarer til brændstof til biler, så længe der er folk i verden, der sulter. Det er en holdning, der er til at forstå, men intet kunne være mere forkert.

Bæredygtigt dansk produceret proteinfoder
I bestræbelserne på at forenkle budskabet negligeres det fuldstændigt, at man i bioraffineringsprocessen ikke kun fremstiller biobrændstof, men også fibre til fødevarer og proteinrigt kraftfoder, som er et bæredygtigt alternativ til sojaprotein importeret fra Sydamerika. Sojaprotein har en meget belastende klimaprofil, blandt andet fordi der flere steder fældes regnskov for at gøre plads til dyrkning af soja.

Læs også: Udnyt biomassen intelligent

Tidligere fødevareminister Karen Hækkerup har nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde hen imod en fælles erklæring om ansvarlighed ved import af soja og palmeolie. Faktum er dog, at man ikke behøver kigge helt til Sydamerika, for at finde en løsning på problemet med at skaffe bærdygtigt proteinfoder, da vi i Danmark har et enormt potentiale for at producere vores egne bæredygtige proteiner.

Om Trine Gram Nielsen

Trine Gram Nielsen er kommunikationsansvarlig i udviklingsselskabet DBH Technology A/S, som står bag det kommende bioraffinaderi Hveiti. Hun er uddannet cand.ling.merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus.

Det proteinrige kraftfoder fra bioraffinaderiet Hveiti, som udviklingsselskabet DBH Technology arbejder på at starte på Grenaa Havn, vil således kunne udfase 8-10 procent af Danmarks årlige sojaimport.

Bedre udnyttelse af vores landbrugsarealer
Jordens ressourcer og dyrkningsbare areal er begrænsede, og derfor er det nødvendigt, at vi prioriterer, hvordan de anvendes.

Bioraffinering handler om at få mere ud af de afgrøder, vi dyrker på vores marker. En dansk produktion af proteinfoder og bioethanol får ikke de globale fødevarepriser til at stige og dermed indirekte folk i Afrika til at sulte. Tværtimod. Når danske landmænd bruger Hveiti’s proteinfoder, så betyder det, at der skal importeres mindre soja fra Sydamerika, hvilket betyder, at der i stedet kan dyrkes flere fødevarer.

Læs også: Søren Gade vil have bæredygtig sojaproduktion

Dette er også konklusionen i en rapport fra FN’s fødevareorganisation fra 2012. Rapporten fastslår, at europæiske bioraffinaderier er med til at frigive landbrugsareal andre steder i verden, fordi de sætter os i stand til at få mere ud af de afgrøder, som dyrkes i EU.

Optimal ressourceudnyttelse
I en fremtid, hvor vi bliver flere og flere mennesker på jorden, som alle skal dele de ressourcer, som jorden nu engang har, er vi nødt til at have en bredere tilgang til produktion – vi har ikke råd til andet.

Udgangspunktet for bioraffinaderiet Hveiti har ikke kun været at producere bioethanol. Udgangspunktet har været råvaren, og hvordan man udnytter denne bedst muligt.

Fordi råvaren er foderhvede, og ét af produkterne i produktionen er bioethanol, har mange en holdning til, at dette ikke er etisk forsvarligt. Hvis man graver lidt dybere, vil man dog hurtigt se, at det ikke bare er etisk forsvarligt, det er sund fornuft.

Læs også: Dansk bioethanolprojekt i verdensklasse

Alternativet til at bioraffinere foderhvede er ikke, at det bliver til fødevarer, da næsten intet af den hvede som produceres i Danmark har kvalitet til fødevareformål. Alternativet er, at det bruges til foder eller industriformål, eller eksporteres til udlandet, hvor det blandt andet bruges i produktionen af bioethanol. Bioethanol, som vi efterfølgende importerer til Danmark, fordi vi ikke har en egenproduktion.

Bioraffinering handler om at få mere ud af vores råvarer, end vi gør i dag, så der også i fremtiden er nok til alle. Om vi dyrker foderhvede, energipil eller roer på en mark er uden betydning – det optager alt sammen land, som derved ikke kan bruges til andre formål. Lige præcis derfor er det essentielt, at vi får mest muligt ud af det, vi dyrker på vores marker. Det gør man gennem bioraffinering.

Mere fra Trine

Trine Gram Nielsen

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere