30.06.2017  |  Klima, miljø og energi

Byggeriet skal med i den grønne omstilling

Bæredygtighed og cirkulær økonomi er blandt nøglebegreberne, der skal gøre byggesektoren til en bidragyder til den grønne omstilling. Klimavenlig beton kan være blandt de konkrete løsninger.

”Der er øget interesse for, at der skal ske en bæredygtig udvikling af byggeriet i Danmark. Der er ressourceforbrug i alle byggeriets faser: produktion af byggematerialer, på byggepladsen, i brugsfasen og efter endt brug, hvor nedrivning af bygninger kan frigive materialer til genbrug og genanvendelse, som støttes af stigende fokus på cirkulær økonomi.”

Læs også: Nyt initiativ skal sikre mere plastikgenbrug

Sådan skriver Energifonden i rapporten ”Roadmap 2030 – Bygningers rolle i den grønne omstilling”, som blev udgivet for nylig. Formålet med roadmappen er at ”… bidrage med input og sigtelinjer, der gerne skal understøtte den danske og internationale vej frem mod et samfund fri af fossile energikilder, og dermed bidrage til realiseringen af FN’s mål for reduktion af den globale opvarmning.”

Dermed prøver Energifonden at konkretisere indsatsen og sætte nogle pejlemærker, der skal guide byggesektorens indsats frem mod 2050, hvor Danmark efter planen skal have udfaset alle fossile energikilder og være helt omstillet til de vedvarende.

Mere præcist har energibranchen og byggebranchen arbejdet sammen om at udstikke rammerne og identificere væsentlige sigtelinjer i forhold til:

  • Bygningsreglementet 2020 – og efterfølgende BR2025 og BR2030
  • Diverse EU-reguleringer fx: Bygningsdirektivet og VE-direktivet
  • Samspillet mellem energiforsyning og bygninger
  • Nye fokusområder i forhold til fx bæredygtighed og indeklima

Specielt miljø og bæredygtighed samt overvejelserne omkring det store ressourceforbrug, som såvel nybyggeri som renoveringer medfører, fylder en del i rapporten. Energifonden definerer bæredygtig udvikling som ”en god balance mellem de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter i et langsigtet perspektiv for byggeri.”

Frivillig bæredygtighedsklasse og livcyklusvurderinger
På den baggrund anbefaler roadmappen derfor, at frem mod 2020 udvikles en ”frivillig bæredygtighedsklasse for nybyggeri til implementering i fremtidige bygningsreglementer”, gældende fra netop 2020. Forventningen er, at et sådant tiltag vil fungere som ”… en driver for udvikling af nye innovative løsninger og produkter”, frem mod 2025 også med større fokus på ”miljøpåvirkninger gennem krav om livcyklusvurderinger (LCA).” Igen nævnes de cirkulære principper som en mulighed i byggeriet.

”Vi er som branche også nødt til at give vores bud på, hvordan vi skaber rammerne om en bæredygtig udvikling - både i forhold til energiforbruget og anvendelsen af byggematerialer. Der er mange rapporter, men det er vigtigt at få det konkretiseret, udviklet og implementeret i byggeriet”, siger Dansk Byggeris direktør, Michael H. Nielsen, til Dagens Byggeri.

Miljøvenlig beton med hybridovn
En af de håndgribelige løsninger, der kan skubbe det hele i den rigtige retning, skal findes i et af de helt grundlæggende materialer i byggesektoren, ikke bare i Danmark, men på verdensplan. Beton er således det foretrukne valg til højhuse, broer og elementbyggerier i nærmest alle tænkelige afskygninger, men samtidig også en massiv synder på CO2-fronten.

Ifølge Dagens Byggeri anslår den grønne tænketank Concito, at produktionen af beton står for 8-10 procent af det samlede globale drivhusgasudslip, men det har tre ingeniørstuderende fra Syddansk Universitet tænkt sig at lave om på.

De har derfor udviklet en hybridovn, som skal gøre betonen til et mere miljøvenligt produkt, ved at sænke udslippet fra en af de mest miljøskadelige processer i fremstillingen.

”Beton består primært af cement, vand og grus. Cementen fremstilles ved, at sand og kridt opvarmes - helt op til 1500 grader celsius i store ovne. Omkring 40 procent af CO2-udledningen ved produktionen af cement stammer fra varmeprocessen, hvor ovnene opvarmes af naturgas”, siger Frederik Autrup, der har udtænkt hybridovnen sammen med sine medstuderende Rasmus Overgaard Stæhr og Rasmus Møller Thomsen, til Dagens Byggeri.

Læs også: 15 forslag til cirkulær økonomi med affald

De tre studerende vandt for et par uger siden finalen i den internationale konkurrence Sustainable COncrete COnstruction Design, der blev arrangeret af Delft University of Technology i Holland. Teknologien skulle ifølge bagmændene være ”… nem og billig at integrere i den daglige produktion uden at der ændres i slutproduktet”, som Frederik Autrup siger i en præsentation af idéen.

-AK

Mere fra CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

www.csr.dk

CSR.dk – forum for bæredygtig forretning – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på forretningsdrevet CSR. Medlemmer på CSR.dk kan bidrage aktivt med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af CSR.dk. Vi udkommer dagligt på CSR.dk, ugentligt med nyhedsbreve samt fire gange om året med magasinet CSR Quarterly.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere