03.01.2011  |  Strategi & ledelse

Indspark: Fagfolk skriver: CSR i små og mellemstore virksomheder

GLOBAL CSR starter et nyt initiativ: ”Morgendagens Virksomheder”. Initiativet vil sætte en række små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) i stand til at udnytte CSR fuldt ud og give virksomhederne en platform til at fortælle om det. Såvel som store virksomheder, kan SMV’er også øge deres værdi ved at arbejde strategisk med CSR. Det er hensigten med initiativet at en række SMV’er opnår stærke CSR-kompetencer og en stærk CSR profil.

Det engelske udtryk Corporate Social Responsibility (CSR) bruges som forkortelse for virksomhedernes samfundsansvar. En stærk CSR-profil gennem en professionel tilgang til CSR kan forekomme uopnåeligt for små- og mellemstore virksomheder (SMV’er). SMV’er kæmper en daglig kamp for økonomisk overlevelse og fokuserer, ikke mindst i krisetider, 100% på indtjening og omkostninger. Der er ikke plads til nye ledelsesdiscipliner eller andre hensyn. Og der er slet ikke råd til at betale for konsulenter til at håndtere CSR professionelt.

Ikke desto mindre står SMV’erne over for en udfordring, som de må forholde sig til; alle deres kunder, lige fra forbrugere over større virksomheder til det offentlige forventer, at de tager et samfundsansvar. Resultatet bliver ofte halvhjertede erklæringer om, at virksomheden ikke er en barriere for bæredygtighed samt små tiltag, som at slukke for lyset eller at donere 10.000 kr. til katastrofeområder. SMV’erne skriver under på erklæringerne fra deres kunder. Men ved SMV’erne med sikkerhed, at de ikke krænker helt basale principper for bæredygtig udvikling? De basale menneskerets-, miljø- og anti-korruptionsprincipper skal mødes; og virksomheden skal kunne dokumentere, at den møder dem. En opgave der betyder, at virksomhederne må sætte sig ind i, hvad disse basale principper betyder for deres måde at drive virksomhed på.

Denne opgave bør særligt for danske virksomheder være nogenlunde overkommelig; men den kræver indsigt i og forståelse af principperne. Samtidig vil en strategi, der blot har til formål at sikre, at principperne ikke krænkes, næppe bringe særlig værdi til virksomheden. Det er en nødvendig hygiejne-faktor; men vil jo blive forventet opfyldt af alle virksomheder. SMV-ledelsens store udfordring bliver at vende forståelsen og håndteringen af de internationale principper for bæredygtig erhvervsudvikling til en fordel. Hvordan kan den kombinere sin kerneforretning med en innovativ tilgang til bæredygtighed? Compliance i sig selv kvalificerer ikke til strategisk CSR. Morgendagens ledere vil bruge den globale platform for bæredygtig social, miljømæssig og økonomisk udvikling til at opbygge virksomhedens brand og fremtidige muligheder for at øge omsætningen. Men har SMV’erne overskud til en sådan langsigtet planlægning? Da SMV’erne ikke længere kan komme uden om at skulle forholde sig til CSR fra en risikostyringsvinkel, hvorfor så ikke bruge denne platform til samtidig at øge forretningspotentialet?

SMV’ernes særlige fordel
Sammenlignet med de store virksomheder har SMV’erne en væsentlig fordel. CSR eller bæredygtighed handler i bund og grund om forandringsledelse. De store virksomheder, der har taget têten på CSR, erkender, at implementeringen af CSR i alle lag og alle dele af virksomheden vil tage årtier. SMV’ernes fordel er netop, at de er fleksible, og langt hurtigere vil kunne adoptere og demonstrere, at de mestrer den globale ledelsesdisciplin, CSR-ledelse. De multinationale virksomheder har taget alle børnesygdommene på sig og skal kæmpe med mange forskellige kulturers værdsættelse, eller manglende værdsættelse af menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. De skal uddanne mange tusinde mennesker i de internationale principper og omstille tunge produktions- eller servicesystemer. SMV’erne kan omstille sig væsentligt hurtigere og har samtidig mulighed for at integrere principperne for bæredygtighed solidt i kernen af virksomhedens kerneværdier og forretningsstrategi – inden de ekspanderer. Når CSR eller optimering af bæredygtighed er forankret i alle virksomhedens processer, og dermed den måde forretningen drives på, opnås resultatet - Morgendagens Virksomhed.

SMV’ernes øvrige fordele ligner de stores
De fleste store virksomheder anfører hensynet til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere som et væsentligt argument for at arbejde med CSR. Det er ikke anderledes for de små; kampen om talent bliver blot endnu hårdere, hvis det kun er de store virksomheder, der formår at skabe stolthed, identifikation og loyalitet for medarbejderne gennem CSR.

Ligesom SMV’erne møder de store også krav og forventninger om at arbejde med CSR fra deres øvrige interessenter; investorer, bankforbindelser, kunder, forbrugere, staten osv. Som beskrevet ovenfor er denne situation ikke anderledes for SMV’erne; måske bortset fra, at SMV’erne ofte har et endnu større behov for finansiering til at udvikle den gode forretningsidé, ligesom de har endnu sværere ved at nå kunderne gennem de traditionelle markedsføringskanaler. En aktiv brug af CSR kan bidrage til at skabe lettere adgang til kapital og vil, hvis brugt innovativt, kunne skabe virksomheden en del opmærksomhed.

Fokus på SMV’er
Mulighederne underbygges af, at både den danske stat og EU ved implementeringen af CSR har ønsket at skabe særlig fokus på SMV’er. Rygraden af erhvervslivet udgøres af SMV’er. Skal Danmark, og med tiden hele EU-området, bygge på CSR som et væsentlig parameter for vores konkurrencedygtighed, vil SMV’ernes deltagelse blive af stor betydning. GLOBAL CSR’s initiativ, Morgendagens Virksomheder, vil understøtte dette fokus. Initiativet vil skabe en kernegruppe af CSR-kompetente virksomheder og samtidig en national og international kommunikationsplatform for deres innovative bidrag til bæredygtighed.

Deltagerne i Morgendagens Virksomheder vil have CSR solidt forankret i forretningsmodellen. Med CSR som en del af virksomhedens DNA vil strategisk CSR innovation kunne skabe grundlaget for de kommende årtiers erhvervssucceser; og danske virksomheder kan vise vejen.

Mere fra Sune

Sune Skadegaard Thorsen

CEO & Senior Partner

Sune Skadegaard Thorsen er stifter og direktør i GLOBAL CSR. Han har siden 1996 arbejdet professionelt med CSR, som en af de første pionerer på området. Med en baggrund som erhvervsadvokat har Sune internationalt været én af de ledende kræfter i at gøre ansvaret for social bæredygtighed pragmatisk og operationelt gennem menneskerettighederne. Sune er således en af grundlæggerne af den princip-base…

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere