25.06.2020  |  Strategi & ledelse

CSR Prisen 2020: 50 virksomheder går videre efter indledende screening

Indhold fra partner Hvad er dette?

CSR Prisen 2020 hylder de bedste rapporter om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store danske virksomheder. Ud af de 67 virksomheder i puljen går 50 videre til vurdering efter en indledende screening.

Rapporter fra 67 store danske virksomheder er med i konkurrencen om CSR Prisen 2020. I år nominerer og uddeler vi priser til børsnoterede og unoterede virksomheder og frem mod uddelingen den 26. oktober, 2020, er der en række udskilningsløb.

Den første indledende screening er blevet foretaget, og der er nu 50 virksomheder i puljen – heriblandt de 17 virksomheder, som selv har indsendt deres rapport til vurdering. De går alle videre til en arbejdsgruppe under FSR - danske revisorers Udvalg for Samfundsansvar og Bæredygtighed, hvor de vurderes nærmere ud fra prisens tre kriterier.

Birgitte Mogensen, formand for udvalget, siger om den indledende screening:

”Jeg er glad for at se, at vi har en så stor pulje af rapporter, der skal vurderes nærmere her efter første indledende runde. Det vidner om, at kvaliteten i danske virksomheder rapporter og interessen for værdiskabende rapportering er støt stigende. De 17 virksomheder, der ikke er gået videre i forløbet, er dumpet på for mange mangler i de tekniske indholdskrav under CSR Prisens tre hovedkriterier,” siger hun.  

Hver af de 50 rapporter bliver hen over sommeren vurderet af to uafhængige medarbejdere fra henholdsvis Beierholm, Deloitte, EY, KPMG og PwC, hvorefter vurderingerne sammenstilles, og de rapporter, der scorer højest, går videre til dommerpanelet. Dommerpanelet samles i begyndelsen af september for at træffe beslutning om hvilke virksomheder, der skal nomineres til CSR Prisen 2020, og som skal inviteres til et møde med dommerpanelet. Efter de nominerede virksomheders møde med dommerpanelet træffes den endelige beslutning om hvem, der skal vinde dette års priser.

Kort om puljen af virksomhedsrapporter til CSR Prisen 2020  

 • 67 rapporter – heraf 30 fra børsnoterede virksomheder og 37 fra unoterede virksomheder.
 • 87% af den samlede pulje virksomheder indgår med en særskilt rapport om bæredygtighed. For de øvrige er det en del af ledelsesberetningen i årsrapporten.
 • 79% af den samlede pulje virksomheder er medlemmer af FN’s Global Compact og rapporten til vurdering udgør deres Communication on Progress.

Udvalgte highlights på tværs af puljen i forhold til CSR Prisens tre kriterier

 • Alle har mål eller målsætninger, og 94% af den samlede pulje virksomheder omtaler Verdensmålene.
 • 97% af den samlede pulje virksomheder har nøgletal med, og 70% angiver i større eller mindre grad detaljer for opgørelse af data.
 • 27% af den samlede pulje virksomheder har en revisorerklæring dækkende hele eller dele af rapporten.
 • Alle omtaler klima, og 78% af den samlede pulje virksomheder oplyser om CO2-tal.
 • 28% af den samlede pulje virksomheder omtaler Science-Based Targets (SBT).
 • 18% af den samlede pulje virksomheder omtaler Task-force on Climate-related Disclosures (TCFD).

CSR Prisens tre hovedkriterier

 1. Relevant og væsentlig: Her vurderes det, om rapporten udmærker sig ved klart at introducere virksomhedens formål, forretningsmodel og rolle i verden. Vi ser på, om virksomhedens bæredygtighedsstrategi er klart beskrevet med mål / målsætninger, kobling til FN’s verdensmål og forankring i organisationen. Vi ser også efter, om virksomheden argumenterer for valg af væsentlige bæredygtighedsforhold, samt om CSR-risici, -muligheder og håndtering af disse er belyst.
   
 2. Brugbar og troværdig: Her vurderes det, om virksomhedens rapporteringsskik og regnskabspraksis udmærker sig: Vi ser på, om der er en klar beskrivelse af rapportens afgrænsning i forhold til, hvilke dele af virksomheden / værdikæden rapporten dækker, samt om virksomhedens positive og negative påvirkninger, udfordringer og dilemmaer forklares. Vi ser også på præsentationen af performance data inden for bæredygtighed / ESG, herunder om udviklingen i data over flere år fremgår, om data understøtter de strategiske prioriteter, samt om data præsenteres overskueligt; eventuelt i en samlet oversigt. Vi ser også efter beskrivelser af væsentlige positive og negative udviklinger i data, en informativ regnskabspraksis for data, samt en eventuel revisorerklæring.
   
 3. Transparent klimarapportering: Her vurderes det, om virksomhedens rapportering om klima udmærker sig ved klart at introducere klimaudfordringens betydning for virksomheden og dens egen klimapåvirkning. Vi ser på præsentationen af det strategiske arbejde med klima, herunder kort- og langsigtede mål / målsætninger, samt eventuel omtale af arbejdet med science-based targets og TCFD. Vi ser også efter, om der er beskrivelser af virksomhedens konkrete arbejde med klima i forhold til egne produkter, ydelser og reduktionstiltag, samt tiltag i virksomhedens værdikæde / branche. Brug af standardiserede opgørelser for CO2-udledninger og andre performance data inden for klima og energi, herunder om udviklingen i data over flere år fremgår, om data understøtter det strategiske klimaarbejde, samt om væsentlige udviklinger i data beskrives, ser vi også på. 


Se listen med de 67 virksomheder.

Læs mere om processen for vurdering og årets kriterier i publikationen Lancering af CSR Prisen 2020.

Mere fra FSR - danske revisorer

FSR - danske revisorer

www.fsr.dk

 • fsr@fsr.dk
 • 33939191
 • Kronprinsessegade 8, 1306 København K

FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. FSR - danske revisorer arbejder med virksomheders samfundsansvar i regi af foreningens udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed, som bl.a. består af repræsentanter fra Beierholm, Deloitte, EY, KPMG og PwC. Udvalgets prim…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere