18.01.2023  |  Klima, miljø og energi

Indspark: Det er på høje tid, at virksomheder og politikere prioriterer biodiversitet

At certificeringsordningen Marine Stewardship Council ( MSC) nu er anerkendt af FN, er et tydeligt tegn på, at verdens regeringer og virksomheder har brug for hjælp til at måle, vedligeholde og genoprette biologisk mangfoldighed i havene.

Her er, hvad virksomheder, den offentlige sektor og politik kan gøre, skriver Linnéa Engström, programdirektør for MSC i Østersøregionen og Skandinavien.

Under Cop 15, FN-konferencen om biologisk mangfoldighed, der sluttede få dage før jul i Montreal, anerkendte FN Marine Stewardship’s globale standard for bæredygtigt fiskeri og sporbarhed som en måde videnskabeligt at måle organisationers indsats for at vende den alarmerende nedgang i biodiversitet på verdensplan.

Den nye aftale, der er udviklet og forhandlet af parterne i konventionen om biologisk mangfoldighed, har til formål at standse tabet af biodiversitet inden 2030 og opnå genopretning inden 2050. Troværdig handling på nationalt plan og måling af resultater, vil være nøglen til succes for den nye internationale aftale. 

Biodiversitet i havene ender sjældent så højt på dagsordenen som landbaseret biodiversitet, men er mindst lige så vigtig. At MSC, er til stede i aftalen er et tydeligt tegn i tiden. Den peger på, at verdens regeringer og virksomheder har brug for hjælp til at måle biodiversiteten, for at bevare og reproducere den. Kommercielle fisk, der opfylder MSC-standarden, er forpligtet til at fremme levedygtige bestande, minimere bifangst og indvirkning på truede og beskyttede arter, såvel som det bredere marine økosystem.


"Data om MSC-certificerede fangst- og forsyningskæder er tre af de officielle indikatorer i Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework for to af målene."
 

Data om MSC-certificerede fangst- og forsyningskæder er tre af de officielle indikatorer i Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework for to af målene. Det første mål vedrører bæredygtig forvaltning og handel med vilde arter, og det andet vedrører integration af biodiversitet i økonomier. Supplerende indikatorer kan bruges af regeringer til at måle fremskridt hen imod disse mål. 

MSC-certificering giver virksomheder og regeringer over hele verden et troværdigt mål for deres indsats for at beskytte livet i vores oceaner, samtidig med at de leverer mad og levebrød til milliarder af mennesker. I Sverige har miljømærkning indflydelse: Op mod 90 procent af de frosne varer i handelen er MSC-certificeret, ligesom cirka 43 procent af tun på dåse og 100 procent af friske og dåse rejer. Og i Danmark har vi også god resultater.

"En samlet miljøbevægelse kan skabe enorme forandringer, det viser ikke mindst den reformerede fiskeripolitik inden for EU, som jeg havde det privilegium at lede dele af i nogle år."


Det er tid til at arbejde sammen for at bevare biodiversiteten! Vores miljø og spørgsmål om bæredygtighed stiller stadig større krav til lederskab. I en verden, hvor polarisering understøttes af sociale medier, og der stilles spørgsmålstegn ved forskning, bliver det endnu vigtigere, at vi opbygger en ydmyg og faktabaseret ledelse, der deeskalerer frem for at eskalere konflikter. En samlet miljøbevægelse kan skabe enorme forandringer, det viser ikke mindst den reformerede fiskeripolitik inden for EU, som jeg havde det privilegium at lede dele af i nogle år. Jeg håber, at den kommende valgperiode betyder en bedre politik for havene, hvor flere aktører arbejder for konkrete løsninger, med respekt og forståelse for alles forskellige perspektiver. 

Her er, hvad private virksomheder, den offentlige sektor og politik kan gøre for marin biodiversitet:

Private virksomheder:

1. Vælg certificerede råvarer og sæt miljømærket på emballagen. 

2. Sørg for flere miljømærkede muligheder i butikkerne.

3. Sporbarhedscertificering af fiskehandlere, så forbrugerne kan se, om den fisk, de køber, er miljømærket.

4. Markedsføre miljømærket i kampagner og fremhæve det i sociale medier.


Offentlige sektor: 

5. Stille krav til miljømærkning ved offentlige indkøb.

6. Vær stolte og fremvis miljømærket på skoler, hospitaler og plejehjem.

7. Brug MSC's undervisningsmateriale om havene og bæredygtighedsmål 14 Skole og uddannelse (se msc.org/dk).

Politikken for biologisk mangfoldighed i havet:

8. Styrke kravene til miljømærkede varer i offentlige indkøb.

9. Beskyt 30 procent af havet inden 2030.

Linnéa Engström
programdirektør for Østersøregionen og Skandinavien, Marine Stewardship Council (MSC)

Fodnote: 

Den nye Global Framework for Biodiversity, som blev vedtaget på Cop 15 i Montreal, Canada i december, indeholder 21 mål, der skal bruges som grundlag for nationale biodiversitetsplaner. Planerne skal vejlede og måle tiltag for at bevare den biologiske mangfoldighed.

Mål 5 i rammebestemmelserne er at sikre, at fangst, handel og brug af vilde arter er bæredygtig. Den foreslåede liste over officielle supplerende indikatorer for dette mål omfatter data om et lands samlede MSC-certificerede bæredygtige fangst.

Mål 14 i rammebestemmelserne handler integration af biodiversitetsværdier i politikker, regnskaber og konsekvensanalyser i alle sektorer af økonomien. En foreslået indikator er antallet af sporbarhedscertifikater, hvilket blandet andet kræves for at levere og sælge MSC-certificeret fisk og skaldyr i et land.

Mere fra Alexander

Alexander Worziger

Communications and Marketing Manager

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere