Event

Diversitet, inklusion og ubevidst bias – fra buzzwords til handling!

Aros Business Academy

arosbusinessacademy.dk

 • info@arosbusinessacademy.dk
 • 70 278 279
 • Fredericiagade 15 1310 København K
Se profil  
Type: Kursus
Start dato: 04.10.2023
Start tidspunkt: 9.00-16.00
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Tilmeld  

Lær hvordan du kan bruge inklusion og diversitet strategisk i din organisation. Kurset sætter dig i stand til at formulere målsætninger, der virker, og til at identificere hvilke barrierer og muligheder, du bør have blik for i din organisation.

På kurset lærer du:

 • Hvordan du skaber psykologisk tryghed i praksis – bakket op af konkrete øvelser og eksempler.
 • Hvilke ubevidste bias, der kan spænde ben for diversitet og inklusion.
 • Hvordan du kan minimere ubevidste bias i din personlige adfærd og i din organisations kultur.
 • At genkende og takle mikroaggresioner som udtrykker bias, eksklusion og undertrykkelse.
 • Hvordan du kan bruge allyship i praksis, når du skaber et inkluderende miljø.
 • At skabe bæredygtige forandringer ved hjælp af adfærdsdesign.
 • At styre uden om buzzwords og overfladiske tiltag, som ikke virker.
 • Hvordan du diagnosticerer din organisations konkrete problemer – med sparring og feedback undervejs.

Kurset er perfekt til dig, der:
arbejder i en organisation, hvor i ønsker at få mere fokus på diversitet og inklusion, men er i tvivl om, hvor der skal tages fat.

Måske arbejder du med HR eller ledelse til daglig og har brug for at få en bedre forståelse for, hvordan man kan arbejde med diversitet og inklusion på en virksom måde.

Uanset hvad din specifikke stillingsbetegnelse er, vil kurset sætte dig i stand til at gå i gang med at skabe konkrete ændringer i din organisation, så i kan opnå mere diversitet og inklusion.

97,9 % af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Slut med buzzwords og luftige hensigtserklæringer!
De danske arbejdspladser har fået øjnene op for vigtigheden af diversitet og inklusion. Alligevel er der meget fumlen og en del tiltag, der aldrig bliver omsat til konkret handling. I årevis har vi set buzzwords og hensigtserklæringer, som blev foldet ud og glemt kort tid efter. Det er bare ikke godt nok. Jeres indsats skal nå helt ind i kernen af jeres kultur.

Skal man i din organisation være resultatorienteret, risikovillig, konkurrencemenneske, effektiv og hurtig i beslutningstagning for at lykkes? Og gælder de samme kriterier for talentudvælgelse, rekruttering og bonusser? Så vil I helt automatisk få skabt en flok klonede medarbejdere, der tænker og handler ens – og samtidig får afskåret jer fra den diversitet af talenter, der skal gøre organisationen konkurrencedygtig i et fremtidigt globalt marked. Derfor er det vigtigt, at I retter jeres indsats mod det, der rent faktisk betyder noget – nemlig adfærd, interaktion og ubevidste bias.

Vores kursus i diversitet og inklusion handler om, hvordan du kan bruge adfærdsdesign til at skabe konkrete forandringer med fokus på mere diversitet og inklusion. Du vil blive udfordret til at tænke over dine egne ubevidste bias, og du vil få praktisk træning i at identificere de forskellige bias, der spænder ben for din organisation.

Ubevidste bias: hvad betyder det egentlig?
Ubevidste bias er de antagelser vi automatisk gør os, når vi skal træffe beslutninger, foretage vurderinger eller på anden måde tage stilling. Det er vores ubevidste bias, der gør, at vi kan træffe hurtige og intuitive beslutninger.

Et klassisk eksempel på et problematisk ubevidst bias er, når man automatisk foretrækker at ansætte nogen, der minder om en selv.  Det er ikke fordi, man sidder til ansættelsessamtalen og tænker, “gud, ham der kan jeg godt lide, han minder om mig”. Mange har bare en intuitiv fornemmelse af, at den kandidat, der minder om dem selv, ville være den bedste kandidat til jobbet.

Jeres ubevidste bias kan også nemt komme til udtrykke i jeres valg af billeder. Prøv at kigge på de billeder I bruger til slides og webinarer: Er alle kvinderne iført kjole og høje hæle og mændene jakkesæt? Hvilke mennesker udfører hvilke handlinger? Reproducerer i et konservativt kønssyn, som I måske i virkeligheden ikke er interessede i at bære videre?

I en unavngiven virksomhed viste det sig fx, at der i alle deres webinarer, når der blev beskrevet forkert eller uetisk adfærd, altid blev eksemplificeret med en person, der havde en anderledes hudfarve end flertallet. Det er selvsagt ikke noget godt signal at sende.

Derfor skal I arbejde med diversitet og inklusion
Diversitet og inklusion er noget af det, der er med til at skabe kreativitet og innovation på arbejdspladser. Når en organisation består af personer med forskellige erfaringer, måder at tænke på og vidensdomæner, vil det være lettere at udvikle nye ideer. Tilsammen får I et bredere udsyn og en bedre evne til at identificere blinde vinkler, og en sund flerstemmighed, der muliggør anderledes, innovative løsninger.

Diversitet og inklusion giver gladere og tryggere medarbejdere, som arbejder mere effektivt. Medarbejdere med forskellige erfaringer og kompetenceområder vil kunne vidensudveksle og samarbejde på en måde, hvor nye ideer blomstrer og smitter positivt af på organisationens succes.

Derfor er diversitet og inklusion er også et godt argument for, hvorfor fremtidige medarbejdere skal vælge netop jeres organisation som arbejdsplads. Jeres nutidige og fremtidige medarbejdere vil drage fordel af et godt arbejdsmiljø, hvor man respekterer hinandens forskelligheder og fejrer hinandens styrker.

Brug adfærdsdesign til at skabe konkrete forandringer
Hele kurset er bygget op om at klæde dig og de andre deltagere på til at lægge en strategi for de konkrete ændringer, der er brug for i din organisation. Der er altså tale om et meget praksisnært kursus, hvor du vil få feedback på din konkrete strategi undervejs. Når du vender tilbage efter kurset, vil du derfor have en konkret plan i hænderne og værktøjerne til at føre den ud i livet.

Kurset tager blandt andet udgangspunkt i adfærdsdesign som vejen til mere diversitet og inklusion. Det flytter fokus fra ord til handling og sikrer, at jeres diversitets- og inklusionstiltag kommer ud i hele organisation, frem for blot at være nogle velformulerede politikker ingen kender til eller bruger til noget.

Forstå hvad der i virkeligheden betyder noget for din organisations diversitet og inklusion
Det ikke det lille afsnit nede i bunden af jeres jobannoncer, om at alle kan søge uanset baggrund, der skaber diversitet og inklusion. Det er måden mennesker er sammen på, måden hvorpå beslutninger træffes og magt forhandles. Det er jeres kultur og jeres værdier.

Symbolske formuleringer om diversitet og inklusion er ikke det, der i virkeligheden rykker ved det, der betyder noget. Derfor er de heller ikke i fokus på vores kursus.

Det betyder noget, hvordan vi interagerer med hinanden og hvilke ubevidste bias, vi lader os styre af. Det betyder noget, at arbejdspladser skaber psykologisk tryghed, så alle tør give relevant input – uden fx at frygte, at man kommer til at lyde dum eller tabe ansigt.

Læs mere om kurset her!

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere