01.12.2020  |  Klima, miljø og energi

En ny europæisk forbrugerdagsorden

Indhold fra partner Hvad er dette?

Europa-Kommissionen her netop præsenteret en meddelelse om en ny forbrugerdagsorden, der skal styrke forbrugernes rolle i forhold til den bæredygtige genopretning af unionen.

Europa-Kommissionen her netop præsenteret en meddelelse om en ny forbrugerdagsorden, der skal styrke forbrugernes rolle i forhold til den bæredygtige genopretning af unionen.

Den nye forbrugerdagsorden bakker op om den europæiske Green Deal samt den seneste handlingsplan for cirkulær økonomi, herunder også målet om at affaldsforebygge. Dagsordenen anlægger en holistisk tilgang, der omfatter en række forskellige EU-politikker, der er særligt relevante for forbrugerne.

Det ene af fem centrale prioritetsområder i dokumentet er ”Den grønne omstilling” idet negative miljøvirkninger og hurtig forældelse er et stigende problem for EU's forbrugere. Ifølge Kommissionen klager forbrugerne ofte over, at de indkøbte varer ikke holder særlig længe og produceres under forhold, der er til skade for miljøet, ligesom 85 % ønsker bedre oplysninger om en vares holdbarhed, når de skal træffe beslutning om et køb. Ifølge Kommissionen viser undersøgelser også, at når forbrugerne får sådanne oplysninger, kan salget af de mest holdbare udgaver af produkter næsten tredobles og at forbrugerne endda er villige til at betale mere for varer med længere holdbarhed. Den nye forbrugerdagsorden skal derfor hjælpe forbrugerne med at tage en aktiv rolle i overgangen til en bæredygtig økonomi.

I forhold til den grønne omstilling påpeges det i den nye meddelelse, at bl.a. den nye handlingsplan for cirkulær økonomi allerede indeholder en række specifikke initiativer til bekæmpelse af hurtig forældelse af produkter, fremme af deres holdbarhed samt fremme af produkters genanvendelighed, reparerbarhed og tilgængelighed. Målet er som bekendt at fremme bedre værdibevarelse, prioritere sikrere og mere holdbare produkter og fastholde materialer i den økonomiske cyklus så længe som muligt. Denne nye forbrugerdagsorden skal således (sammen med de øvrige fire fokusområder, digital omstilling, klageadgang og håndhævelse af forbrugerrettigheder, særlige behov for visse forbrugergrupper samt internationalt samarbejde) støtte op om de allerede vedtagne strategier og politikker.

Som supplement til det allerede eksisterende vil Kommissionen derfor, ifølge den nye meddelelse, træffe nye foranstaltninger inden for følgende tre områder:

  • I 2021 planlægger Kommissionen at fremlægge et lovgivningsforslag der skal stille forbrugerne bedre i forbindelse med den grønne omstilling ved at udstyre dem med bedre information om produkters bæredygtighed og bedre beskyttelse mod visse former for praksis, såsom grønvaskning og hurtig forældelse, samt et lovgivningsforslag om underbygning af grønne anprisninger baseret på metoder til fastsættelse af miljøaftrykket.
  • Fra i år planlægger Kommissionen at samarbejde med de økonomiske aktører med henblik på at tilskynde dem til frivilligt at afgive tilsagn om at træffe foranstaltninger til støtte for bæredygtigt forbrug ud over, hvad der kræves i lovgivningen.
  • Fra 2022 vil Kommissionen (i forbindelse med revisionen af direktivet om salg af varer) vurdere, hvordan man yderligere kan fremme reparation og mere bæredygtige, "cirkulære" produkter.

I forbindelse med præsentationen af den nye meddelelse udtalte Kommissær for retlige anliggender og forbrugere, Didier Reynders, følgende: "Europæiske forbrugere er centrale for en global forandring. Deres handlinger kan gøre en stor forskel. Forbrugerne skal have mulighed for at træffe bæredygtige valg, og de skal være sikre på, at deres rettigheder til enhver tid beskyttes. Med den nye dagsorden indføres foranstaltninger, som fremmer et retfærdigt digitalt og grønt samfund, hvor der tages højde for, at forbrugsmønstre går på tværs af de enkelte medlemsstaters grænser."

Læs mere

Du kan finde Kommissionens meddelelse ”En ny forbrugerdagsorden - Styrkelse af forbrugernes stilling med henblik på at opnå en bæredygtig genopretning” i EUR-Lex her.

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere