06.02.2012  |  Strategi & ledelse

Indspark: Fagfolk skriver: 2012 i CSR-arbejdets tegn

Indhold fra partner Hvad er dette?

CSR-ekspert Christian Honoré fra KPMG ser tilbage på begivenhederne i 2011, og den indflydelse de får på CSR-arbejdet i 2012.

Årets første måned var opkaldt efter den romerske gud Janus, som er karakteriseret ved sit dobbelte hoved, der giver ham overblik og sætter ham i stand til at kigge frem og tilbage på samme tid. Herunder vil vi forsøge at gøre det samme.

Netop i 2011 var der en række centrale begivenheder og hændelser, der vil få stor betydning for virksomhederne i 2012 og fremadrettet. En række trends blev tydelige, forventninger materialiserede sig, og nye behov opstod. Kapitalismen er verden over underkastet grundig kulegravning og tilliden daler i takt med manglende økonomiske resultater, herunder en række centrale landes manglende evne til at genoprette deres egne økonomier. Protestbevægelserne vokser, mens tilliden til økonomierne i Europa, USA og Japan daler. De nye vækstlande rammes af stagnation på grund af vores dalende efterspørgsel efter deres produkter. Samtidig stiger presset på verdens tilgængelige ressourcer som eksempelvis energi, mad og rent vand, og 2011 var året, hvor vi rundede syv milliarder mennesker på jorden.

På CSR-området skete der ligeledes en række centrale ting. Blandt andet en øget regulering, som afspejler den manglende tillid til erhvervslivets evne til selv at løse udfordringerne. Samtidig udstiller det forskellen mellem dem, der kan og vil være en del af løsningen og dem, der drømmer sig tilbage til business as usual, hvor en virksomheds eneste legitime mål, var at øge profitten til ejerne.
Så selvom budgetter er godkendt, strategier lagt fast, og 2012's aktiviteter allerede er planlagt, kan det være på sin plads at kigge lidt ekstra på, hvad der skete i 2011 og overveje, hvad det betyder for virksomhedens forretning og CSR-aktiviteter i 2012. Her er et par highlights fra 2011:

Menneskerettigheder
John Ruggies "Protect, Respect, and Remedy" framework fra 2008 blev gjort meget konkret i 2011, da de efterfølgende "Guiding Principles on Business and Human Rights" i juni blev bakket op af et enigt FN menneskerettighedsråd, som dermed satte et foreløbigt punktum for Ruggies seks-årige arbejde med konkretisering af menneskerettighederne. Det er værd at bemærke, at principperne allerede var en realitet for danske virksomheder med implementeringen i OECD's "Guideline for Multinational Enterprises" udgave fra maj måned.
Det væsentligste element for virksomheder i denne sammenhæng er, at det en gang for alle slås fast, at de har ansvar for at respektere menneskerettighederne. Det gælder alle virksomheder uanset størrelse sektor og land - og det gælder hele vejen gennem værdikæden. Med menneskerettighederne menes The International Bill of Rights samt ILO's kernekonventioner, altså de samme principper, som danner grundlag for UN Global Compacts første seks principper. Med denne specificering følger også en række operationelle. Det forventes blandt andet, at virksomhederne offentliggør et policy statement om virksomhedens holdninger og forventninger på menneskerettighedsområdet.

Ny standard for anti-korruption
Efter i mere end 30 år at have været den førende juridiske anti-korruptionsstandard, blev den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act overhalet indenom af UK Bribery Act. I UK Bribery Act er undtagelsen for de såkaldte "facilitation payments", eller smørepenge, fjernet. UK Bribery Act er en særlig lov, der retter sig mod virksomhedernes etik og kultur i stedet for at sætte specifikke bestemmelser. Loven siger, at både virksomheder og personer kan være skyldige i bestikkelse, også når det sker gennem tredjeparter (f.eks. agenter, konsulenter og distributører).
Virksomheden kan påberåbe sig et forsvar i form af tilstrækkelige procedurer i forbindelse med en sag om bestikkelse. Således er der en robust guideline, der kan anvendes som rettesnor for arbejdet med anti-korruption og bestikkelse i virksomheden. Tilstrækkelige procedurer er defineret som, at virksomhedens øverste ledelse har forpligtet sig selv og virksomheden til ikke at benytte sig af korruption og bestikkelse.
Strafferammen er hævet til ti år for personer, ubegrænset bødestørrelse for virksomheder, konfiskation af profit og udelukkelse fra offentlige kontrakter. Loven gælder både i og uden for UK og omfatter alle, der laver forretning i UK.

Guideline for de multinationale
OECD's Guideline for Multinational Enterprises, der oprindelig er fra 1976, blev revideret i 2011. Retningslinjerne, der er et sæt anbefalinger til globale virksomheder inden for områder som arbejdstagerrettigheder, miljø, korruption, forbrugerrettigheder, fair konkurrence med mere, er strammet op på en række punkter. De væsentligste ændringer er, at Ruggies principper og retningslinjer for menneskerettigheder er indarbejdet i guidelinen. Et andet væsentligt element for danske virksomheder er øget fokus på de nationale mæglings- og klageorganer, der skal behandle henvendelser om krænkelser begået uden for Danmarks retlige territorium. Rådet for Samfundsansvar har anbefalet regeringen at forny det eksisterende mæglings- og klageorgan, som har været relativt ukendt. Der er nu afsat tre millioner kr. på finansloven til det nye organ, der skal vurdere om danske virksomheder krænker internationale principper for samfundsansvar. Rådets anbefaling er, at klageorganet modtager henvendelser vedrørende virksomheders adfærd, ligesom det kan tage sager op af egen kraft. Barren for at komme med en klage er ret lav, og det må forventes, at en række Ngo'er vil teste systemet, når det er kommet op og stå, og at vi i starten vil se en bred vifte af henvendelser.

EU fjerner frivillighed
Fra EU-kommissionen fik vi en ny strategi for CSR, der blandt andet indeholder en række områder, som kommissionen vil udvikle yderligere. To ting kan få indflydelse på danske virksomheders CSR-arbejde på den korte bane, og det er, at kommissionen ønsker at gennemføre initiativer, der forbedrer markedets belønning til virksomheder, der agerer ansvarligt inden for forbrug, investeringer og offentlige indkøb. Det er også antydet, at vi kan forvente EU-lovgivning på rapporteringsområdet for CSR og klima. Den største ændring er dog, at EU har ændret selve definitionen af CSR og fjernet frivilligheden fra begrebet. Definitionen lyder nu "the responsibility of enterprises for their impacts on society", og fokus er på "shared value", altså det vi i Danmark kalder forretningsdrevet samfundsansvar.

CSR Awards igen i 2012
Den sidste, men ikke mindre betydningsfulde event var afviklingen af CSR Awards 2011. En dag hvor CSR var i centrum og mangfoldigheden af CSR blev hyldet. Som profession er det vigtigt at have mærkedage og begivenheder, hvor erfaringer deles og gode historier spredes - det blev CSR Awards 2011, og i KPMG glæder vi os allerede til CSR Awards 2012!
Meget tyder på, at vi i 2012 vil have en ny og ændret dagsorden for virksomhedernes CSR-arbejde - i Danmark og på internationalt niveau, og man bør allerede nu begynde at forberede sin virksomhed på den palet af tiltag, der blev skudt i gang i 2011.

Mere fra KPMG

KPMG

http://bit.ly/KPMG_CSR

I dag er det i stigende grad vigtigt for virksomheder at forholde sige til miljømæssige og sociale udfordringer. For en virksomheds succes defineres ikke længere kun ud fra den profit, den skaber, men også ved at være i front med CSR-arbejde.I KPMG følger vi udviklingen af internationale og nationale trends og lovkrav tæt. Vi støtter virksomheder i at leve op til nationale og internationale CSR-kr…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere