19.03.2012  |  Strategi & ledelse

Indspark: Fagfolk skriver: Brug standarder- de skaber værdi i forhold til CSR

Det behøver ikke at være besværligt at arbejde strategisk og struktureret med CSR. Den internationale CSR-standard, ISO 26000, giver danske og internationale virksomheder nogle retningslinjer for, hvad man som virksomhed bør arbejde med for at være en samfundsansvarlig virksomhed.

Mere end 80 procent af danske virksomheder bruger i dag standarder aktivt i deres forretning, og betydningen af standarder er stærkt voksende. Alligevel lyder ordet 'standard' for nogle virksomheder så hult og tungt, at de aldrig får sat sig ind i, hvad standarder i virkeligheden kan bidrage med i forhold til at skabe vækst og kvalitet i deres virksomhed.

Standardforskrækkelsen er ærgerlig. I EU-kommissionens CSR-strategi 2011-14 understreges det da også tydeligt, at internationale standarder, principper og guidelines er værdiskabende i virksomheders arbejde med CSR.

ISO 26000 sætter rammen
ISO 26000 er en international vejledende standard, som virksomheder kan benytte til at demonstrere en strategisk tilgang til CSR ved proaktivt at håndtere de sociale, etiske og miljømæssige risici og muligheder, der er koblet til deres kerneforretning. Ved at bruge ISO 26000 arbejder virksomheden med at få standardiseret organisationens processer i forhold til CSR, så CSR bliver en integreret del af organisationen.

ISO 26000 definerer og beskriver, hvilke emner, principper og metoder, man som virksomhed bør forholde sig til og arbejde med for at være en samfundsansvarlig virksomhed. ISO 26000 sætter dog ikke en standard for virksomhedens konkrete mål og CSR-performance, da dette vil variere fra virksomhed til virksomhed.

Ambitionsniveauet for CSR-indsatsen sætter den enkelte virksomhed således selv i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi, vision, risici og muligheder på CSR-området, ressourcer, stakeholders interesser m.m. ISO 26000 sætter den overordnede ramme for den strategiske CSR-indsats ud fra en global konsensus, men da det ikke er alle CSR-emner, der er lige væsentlige for alle typer af virksomheder, skal virksomheden foretage en strategisk prioritering . Pointen er ikke at lade sig overvælde af ordet ’standard’ og af ISO 26000’s bredde, men at bruge standarden som ramme for en prioriteret indsats.

ISO 26000 giver således en konkret vejledning til, hvordan CSR-arbejdet kan prioriteres og operationaliseres ikke kun for virksomheder og organisationer, der allerede er i gang med CSR-arbejdet, men også for de virksomheder som påbegynder en systematiseret CSR-indsats. Standarden kan bruges af både større virksomheder og organisationer såvel som små- og mellemstore - offentlige som private.

Fakta: Global konsensus

 

  • ISO 26000 er en international vejledende standard for samfundsmæssigt ansvar. Standarden er baseret på global ekspertviden og best practice. Mere end 500 eksperter fra alle typer af organisationer verden over har opnået konsensus om, hvad der skal forstås ved samfundsmæssigt ansvar, og hvordan samfundsmæssigt ansvar kan integreres i organisationen.
  •  ISO har i forbindelse med udviklingen af standarden underskrevet samarbejdsaftaler med andre internationale organisationer for at sikre overensstemmelse mellem ISO 26000 og andre væsentlige  internationale principper og standarder. ISO 26000 skal således ses som komplementær til eksempelvis UN Global Compact og kan med fordel benyttes til at implementere UN Global Compact’s principper.

Stigende interesse
Siden standardens lancering ultimo 2010 er der en stor og stigende interesse både nationalt og internationalt for ISO 26000. Danske og internationale virksomheder har taget standarden til sig, fordi de har oplevet den værdi, som standarden giver dem ved, at virksomhedens CSR-arbejde ikke længere er præget af mange ad-hoc aktiviteter, men derimod har en strategisk indgangsvinkel, hvor det er synliggjort, hvor CSR-indsatsen bidrager mest til forretningen.

ISO 26000 benyttes forskelligt alt efter, hvor langt virksomhederne er i deres CSR-arbejde. Eksempelvis har vi gode erfaringer med, at virksomheder benytter standarden i forhold til enkelte dele af CSR-arbejdet så som gennemførsel af en væsentlighedsanalyse eller i forhold til identifikation, prioritering og dialog med interessenter om CSR-arbejdet. Andre erfaringer relaterer sig til virksomheder, der udfører gap-analyser i forhold til ISO 26000, ofte med ekstern bistand, for at sikre sig, at de får strømlinet deres processer, og at de ’har været hele vejen rundt’.

Andre benytter standarden som guideline til også at få governance-strukturen på plads, udvikle strategi, mål og handlingsplaner og ikke mindst sikre løbende opfølgning og kommunikation af sin CSR-indsats til interne og eksterne interessenter.
 

Japanske Toshiba Group
I udlandet har blandt andre japanske Toshiba Group ønsket at udvikle sin CSR-praksis i overensstemmelse med internationale standarder og har taget en førende rolle i forhold til at styrke sin indsats ved implementering af ISO 26000. Toshiba Group har via en vurdering af sin nuværende CSR-performance fundet frem til, hvilke områder der umiddelbart vil kræve et større fokus i forhold til anbefalingerne i standarden. Næste skridt har været at få adresseret disse områder ved at sætte mål op for de prioriterede områder og udvikle handlingsplaner. I den proces har Toshiba inddraget sine interessenter og samtidig fået styrket og struktureret sin interessentdialog, som er en vigtig del af CSR-arbejdet.

Toshiba Group er også et godt eksempel på, hvordan internationale standarder på CSR-området er komplementære, da den internationale virksomhed både er tilsluttet UN Global Compact og samtidig arbejder med ISO 26000. I Danmark er det ambitiøse hotel Crowne Plaza et godt eksempel på dette. Hotellet har dog valgt at benytte den danske certificerbare CSR-standard DS 49001, som indholdsmæssigt tager udgangspunkt i ISO 26000 og den globale konsensus og rent strukturmæssigt bygger på klassiske ledelsessystemer som ex. ISO 14001. Crowne Plaza ser netop fordelen ved at kunne bruge standarden til at implementere UN Global Compacts principper. Samtidig opnår hotellet den værdi, som en certificering giver i form af at kunne dokumentere deres CSR-indsats ved en ekstern verificering.

Positiv gevinst på bundlinjen
Som nævnt indledningsvist spiller standarder en større og større rolle på det globale marked. En undersøgelse fra Centre for Economics and Business Research CEBR – Centre For Economic and Business Research (juni 2011): Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder fra 2011 viser, at virksomheder, som bruger standarder, har en højere værditilvækst, større eksport og større produktivitet end andre sammenlignelige virksomheder. Der er således en klar sammenhæng mellem den enkelte virksomheds brug af standarder og virksomhedens grad af økonomisk vækst.

Standardisering netop i forhold til CSR og bæredygtighed har været under udvikling i en række år og vinder større og større indpas. Standarder i relation til CSR skal ikke ses som rigide, for med erkendelsen af, at CSR er et dynamisk og foranderligt begreb, ser man netop fleksibiliteten i ISO 26000 som en nødvendighed for at tilpasning til den lokale kontekst og ikke mindst for at give mulighed for at balancere stakeholders krav og forventninger.

www.danskstandard.dk

Mere fra Anne

Anne Hasløv Stæhr

Direktør for Dansk Standard

Erfaren leder med interesse og flair for blandt andet forretningsudvikling, forandringsledelse, strategiske tiltag og personaleledelse.Jeg er et engageret menneske, der motiveres af personlige udfordringer og muligheden for at yde mit bidrag til væksten i dansk erhvervsliv.Mine specialer inkluderer:• Ledelse• Personaleledelse• Strategiudvikling• Strategisk Kommunikation• F…

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere