04.04.2011  |  Strategi & ledelse

Indspark: Fagfolk skriver: CSR i maskinrummet - halter danske virksomheder bagefter?

Kun få danske virksomheder bruger et specifikt CSR-program til håndtering af data, når de skal indberette. Global CSR’s undersøgelse viser, at selvudviklede systemer dominerer – i hvert fald endnu.

Mange danske virksomheder sidder netop nu og udarbejder deres årsrapporter for 2010. I den forbindelse er én af de store opgaver at få indsamlet og formidlet relevante data til at belyse, hvordan det går med virksomhedens samfundsansvar. GLOBAL CSR har undersøgt, hvordan Danmarks største virksomheder håndterer deres CSR-data. Undersøgelsen viser, at der er stort set lige så mange måder at håndtere CSR-data på, som der er virksomheder i Danmark. Tendensen går dog mod stigende systematik og professionalisering.

Det er en udfordring at håndtere CSR-data
I efteråret 2010 udgav CENSA rapporten ’Samfundsansvar og Rapportering i Danmark’. Rapporten præsenterer hovedkonklusionerne fra en undersøgelse af de 1100 største virksomheders implementering af lovkravet om rapportering af samfundsansvar i deres 2009-årsrapporter. I rapporten fremhæves håndtering af CSR-data som én af de største udfordringer for de danske virksomheder i forbindelse med CSR-rapportering. På den baggrund har GLOBAL CSR lavet en mindre kortlægning af, hvilke værktøjer eller programmer de største virksomheder i Danmark bruger til at håndtere CSR-data.

Et broget billede
37 af de 55 adspurgte virksomheder deltog i undersøgelsen, der først og fremmest indikerer, at der ikke er en stærk tendens i én retning med hensyn til valg af softwareløsning.

Det mest udbredte blandt virksomhederne (42 procent) er at gøre brug af et selvudviklet program til formålet (fx i Excel). Den næststørste gruppe på 22 procent bruger i dag ikke noget værktøj til håndtering af CSR-data. Tendensen blandt de deltagende virksomheder er dog en stigende opmærksomhed på håndteringen af CSR-data, som led i en øget professionalisering af CSR-indsatsen.

GLOBAL CSRs undersøgelse omfatter kun Danmarks absolut største virksomheder og alligevel er konklusionen, at knap en ud af fire virksomheder ikke har noget system til at håndtere den stadigt stigende mængde CSR-data, de besidder. Når denne tendens er gældende for de største danske virksomheder, er det sandsynligt, at en højere andel af virksomhederne uden for Top 55 ikke anvender et system til at håndtere data. Derudover er det muligt, at der blandt de 18 største virksomheder, der har valgt ikke at deltage i kortlægningen, findes en større andel, der ikke gør brug af et system til datahåndtering på CSR området, end hvad tilfældet er blandt de 40 deltagende virksomheder.

Stand-alone eller integreret datahåndtering?
20 procent af de analyserede virksomheder henter deres CSR-data fra ledelsessystemer, de i forvejen gør brug af som f.eks. SAP eller Hyperion Financial Management, mens 16 procent indtil videre har købt et værktøj, der har håndtering af CSR-data som sit primære formål. Der ses en tendens til, at flere virksomheder inden for de seneste år er gået fra en selvudviklet eller integreret tilgang til en stand-alone løsning.

Værdien af at vælge det ene frem for det andet afhænger blandt andet af virksomhedens ambitionsniveau, kompleksitet og nuværende systemer. Tilhængere af en integreret løsning påpeger, at det er den billigste løsning, som har den fordel at bl.a. adgangsforhold og disaster-recovery allerede er på plads. Det er også en fordel, at rapporteringerne ligger i et fælles system, og at talsættene er sammenlignelige. Det dårlige er, at systemet ikke kan håndtere andet end tal.

Tilhængere af en stand-alone løsning fremhæver heroverfor, at disse er billigere at skræddersy, mere brugervenlige, sikre og fleksible at arbejde med, i stand til at håndtere både data og tekst, mere enkelt kan håndtere alle juridiske enheder og er bedre til at understøtte CSR-rapporteringen. Tages det i betragtning, at CSR i høj grad er et felt i vækst og bevægelse, er den fleksibilitet der ligger i stand-alone løsninger desuden af afgørende betydning.

Findes der en markedsledende løsning?
Når vi ser nærmere på fordelingen af de virksomheder, som gør brug af et værktøj til håndtering af CSR-data, tegner der sig et billede af, hvilke konkrete værktøjer der er tale om (se figur 2). I Danmark er der stadig relativt få virksomheder, der har købt et specifikt værktøj til håndtering af CSR-data.

Undersøgelsen viser, at der ikke findes én markedsledende softwareløsning. De, der har købt særlige programmer til håndteringen af CSR-data, er tilsyneladende endt med forskellige løsninger, herunder Credit 360, CSR System, Powered CSR, Enablon og 2Future. Der er således i dag ikke en klar favorit blandt de systemer, der udbydes til håndtering af CSR-data på det danske marked.

Internationale tendenser og behov for mere gennemsigtighed
Meget tyder på, at det i Danmark endnu ikke er særligt udbredt at benytte sig af stand-alone værktøjer til håndtering af CSR-data. På den anden side er der en tendens til, at flere og flere CSR-software løsninger udbydes på markedet, og at de oplever stigende efterspørgsel – ikke mindst internationalt.

De internationale tendenser er dog ikke slået fuldt igennem i Danmark endnu. En rapport om emnet fra Gartner Inc. fastslog i oktober 2010, at firmaet PE International hører til blandt de bedste, hvad angår udbydere af ´sustainable software’. PE International’s SoFi-software til håndtering af data for virksomhedsbæredygtighed er blandt de mest udbredte internationalt, men anvendes endnu ikke blandt de adspurgte danske virksomheder. På samme vis anvendes stand-alone løsninger som Enablon, Credit 360 og 2future i højere grad i udlandet end i Danmark. CSR System adskiller sig ved at være et nyt, dansk udviklet system, der er certificeret af Global Reporting Initiative.

Markedet er imidlertid præget af en høj grad af uklarhed og mangel på gennemsigtighed. Af de ovennævnte virksomheder, som sælger CSR værktøjer, nævner kun én (Credit 360) på deres website, hvor mange kunder, de har (70). Også af den grund er det svært at få overblik over, hvilke systemer der er at foretrække, samt ikke mindst hvordan de forskellige systemer skiller sig ud i forhold til hinanden.

Valg af system
Det er GLOBAL CSRs vurdering, at virksomheder kan have stor nytte af en it-løsning i forbindelse med håndteringen af CSR-data. Men valget af den rigtige løsning er ikke enkelt, da det i høj grad handler om virksomhedens behov og ambitionsniveau. Næste skridt er derefter udvælgelse og prioritering af relevante data i forbindelse med monitorering og rapportering af virksomhedens CSR-performance.

Mere fra Sune

Sune Skadegaard Thorsen

CEO & Senior Partner

Sune Skadegaard Thorsen er stifter og direktør i GLOBAL CSR. Han har siden 1996 arbejdet professionelt med CSR, som en af de første pionerer på området. Med en baggrund som erhvervsadvokat har Sune internationalt været én af de ledende kræfter i at gøre ansvaret for social bæredygtighed pragmatisk og operationelt gennem menneskerettighederne. Sune er således en af grundlæggerne af den princip-base…

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere