16.03.2009  |  Supply chain

Indspark: Fagfolk skriver: Tendenser i etisk handel og ansvarlig leverandørstyring

Det kræver mere end udstikning af nogle etiske retningslinjer til leverandørerne, hvis virksomheder reelt vil sikre, at etiske principper efterleves i leverandørkæden. De virksomheder, der indgår i gensidigt forpligtende samarbejder med leverandører om at forbedre forholdene er dem, som har størst succes.

Antallet af virksomheder, der arbejder med samfundsansvar i leverandørkæden som led i deres CSR strategi er i de senere år eksploderet. Det er selvfølgelig en rigtig positiv udvikling. Imidlertid er det vigtigt, at virksomheder lægger vægt bag ordene, hvis ikke etiske retningslinjer skal ende med at blive opfattet som tomme paroler og PR-stunts. Det er et fælles ansvar, at de etiske retningslinjer bliver efterlevet. Ansvaret for efterlevelse kan ikke blot tilskrives en leverandør, men er i lige så høj grad den enkelte virksomheds. Derfor har man i de senere år set en tendens til, at implementeringen af virksomheders etiske principper og retningslinjer er gået fra en mere passiv strategi til en mere aktiv indsats omfattende rådgivning, uddannelse og øvrig kapacitetsopbygning af leverandører.

Forsøg på at finde en universel standard
I takt med, at flere og flere virksomheder arbejder aktivt med implementering af samfundsansvar i leverandørkæden, herunder udarbejder specifikke etiske retningslinjer, klager et stigende antal leverandører over at skulle forholde sig til et stadigt voksende antal forskelligartede krav fra de ordregivende virksomheder. Problemet er, at den variation i arbejds- og miljøstandarder som de etiske retningslinjer indeholder, er en kilde til ineffektivitet og forvirring, som i sidste ende kan være med til at begrænse effektiviteten og en bæredygtig produktion.
En af tendenserne de senere år har derfor været bestræbelser på at finde frem til en universel standard, som er brugbar på tværs af lande og sektorer. Et af de første forsøg på at udvikle en sådan var SA8000. SA8000 er baseret på ILO konventionerne og FNs menneskerettighedserklæring. SA8000 kunne være en måde at få sikkerhed for, at leverandøren rent faktisk har de interne processer og kontroller til at sikre en efterlevelse af de etiske krav. Samtidig gør SA8000 det muligt for leverandørerne at anvende certificeringen i sin markedsføring. SA8000 er blevet en anerkendt standard, men er imidlertid aldrig blevet rigtig udbredt blandt danske virksomheder, måske på grund af, at det er en omfattende og dermed ressourcekrævende proces at blive certificeret.

Leverandørpartnerskaber
Med udgangspunkt i en anerkendelse af, at der netop er tale om en proces, som ikke nødvendigvis lader sig certificere fra den ene dag til den anden, går tendensen i dag mod partnerskaber eller langvarige samarbejder mellem virksomhederne og deres leverandører. På den ene side er mange virksomheder begyndt at se indad for at se, hvad man selv kan gøre for at sikre mere optimale forhold for etisk ansvarlige leverancer. Det kan fx være justering af egen indkøbspraksis eller lignende. Samtidig arbejder flere virksomheder mere aktivt med leverandørerne om at sikre en reel kapacitetsopbygning på området. Et eksempel fra DIEHs eget regi er en nyligt afholdt leverandørkonference i Kina, hvor DIEHs medlemsvirksomheders leverandører i Guangzhou blev trænet i implementering af etiske retningslinjer i produktionen som led i en forbedring af konkurrenceevnen.
Et mere aktivt samarbejde betyder, at selv om virksomheden opdager ’huller’ i efterlevelsen af etiske retningslinjer, fokuserer man på gradvise forbedringer frem for blot at vælge en ny leverandør. Man viser dermed leverandøren en tillid og giver et incitament til at skabe reelle forbedringer. Kapacitetsopbygning kan selvfølgelig være en omfattende og ressourcekrævende proces for den enkelte virksomhed at forestå alene, men her er det at fællesskaber som DIEH kan komme ind i billedet. Det omtalte seminar i Kina var en måde at opbygge kapaciteten hos de lokale leverandører og samtidig skabe en dybere forståelse for de problematikker, der er forbundet med etisk handel. Herunder også leverandørernes egeninteresse i at sikre nogle bæredygtige produktionsprincipper.

Flere strategiske samarbejder
Mange virksomheders etiske retningslinjer tager udgangspunkt i ILO-konventioner, der oprindeligt er møntet på stater. Der er derfor en stigende anerkendelse af, at visse af indsatsområderne i de etiske retningslinjer, som eksempelvis udbetaling af ’living wage’ og retten til organisationsfrihed, er områder, som i nogle lande kan være særdeles vanskelige for den enkelte virksomhed at ændre på alene. De er derfor eksempler på områder, hvor virksomheder med fordel kan indgå i strategiske samarbejder med andre virksomheder eller i organisationer som DIEH, og derigennem forsøge at påvirke lokale myndigheder eller nationale regeringer i den rigtige retning. Netop disse områder er DIEH derfor optaget af. I fremtiden vil vi givetvis se et voksende antal eksempler på mere dybdegående samarbejdsformer mellem virksomheder og deres leverandører. At implementere samfundsansvar i leverandørkæden er et strategisk valg og et ressourcekrævende arbejde, som ikke bare kan gøres ’med venstre hånd’. Til gengæld viser praksis, er det også et arbejde, der har god mulighed for at afspejle sig positivt på den økonomiske bundlinje, hvis indsatsen gøres helhjertet.

Mere fra Hanne

Hanne Gürtler

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere