26.06.2019  |  Samfund

Indspark: Finansielt økosystem skal bygge bro til udviklings- og vækstmarkederne

Der er globale udfordringer og der er danske ideer og løsninger. Der er bare ikke en finansieringsløsning, der kobler de to, så småt kan vokse sig til større.

I 2050 vil der være 250 millioner klimaflygtninge. Hver fjerde af Jordens indbyggere vil være påvirket af vand-mangel. Verdens fødevareproduktion skal stige med 70 procent for at mætte en stigende befolkning. 530 millioner mennesker vil ikke have adgang til strøm.

Dansk viden og ekspertise inden for fødevarer, vedvarende energi, vand og sanitet mv. kan være med til at løse problemerne, hvor de er størst: på udviklings- og vækstmarkederne. Dansk erhvervsliv kan sammen med NGO’er og vidensinstitutioner levere teknologi og viden, som skaber bæredygtig vækst både herhjemme og i udviklingslandene.

Det største problem er, at der mangler risikovillig offentlig kapital og politisk opbakning til at etablere en finansieringskæde. Der er brug for, at:

 • ansvarlige investorer kan få adgang til en pipeline af investeringer, der er tilpasset deres risikoprofiler og impact investeringsfokus.
 • virksomheder får adgang til finansiering og relevant knowhow til at teste og skalere bæredygtige løsninger.
 • NGO’er kan indgå i partnerskaber med en ansvarlig privat sektor og skabe langsigtede bæredygtige resultater inden for deres fokusområde.
 • offentlige myndigheder kan investere i infrastrukturen til at understøtte nye, bæredygtige partnerskaber.

Det globale marked for bæredygtige løsninger vokser hurtigt. For den private sektor åbner FN’s Verdensmål (SDG’erne) for markedsmuligheder på mellem 45 og 80 billioner kroner. Samtidig befinder danske virksomheder sig i en gunstig position i forhold til SDG-relaterede forretningsmuligheder; særligt i udviklings- og vækst-markederne, som i høj grad efterspørger dansk teknologi, og som repræsenterer marked for bæredygtige løsninger på 400 mia. kroner om året.

FINANSIERINGSKLØFTEN

Til trods for det store behov viser erfaringerne, at potentialet er svært at realisere. Skalering af dansk innovation til udviklings- og vækstmarkeder bliver de-facto bremset af et usammenhængende finansielt økosystem. Vores analyse viser, at der trods gode intentioner eksisterer en strukturel finansieringskløft fra 0,5 - 5 mio. kr. herhjemme. Eksempelvis. fordi:

 • Offentlig finansiering fra Danida, IFU og senest Verdensmålsfonden kan ikke understøtte innovation af nye løsninger og tjenester, men fokuserer primært på kendt teknologi fra etablerede virksomheder, og midler fra Erhvervsstyrelsen støtter dansk privatsektor, der skaber nye løsninger/tjenester, men kan kun i begrænset omfang anvendes i udviklingslandene til at teste løsninger i samarbejde med slut-brugere og producenter.
 • Private danske investorer og venturefonde har en stigende interesse for investeringsmuligheder udenfor Danmark. De afholder sig dog fra at investere, da de både mangler en investeringspipeline og viden om at source, investere og afslutte projekter i udviklings- og vækstmarkederne.
 • Danske fonde og familiy offices har øget interesse for impact investeringer. De mangler dog erfaring og metoder til arbejde med f.eks. risiko, afkast og impact.

Resultatet er desværre en mangel på tilpasset finansiering. Det betyder, at mange løsninger forbliver i proof-of-concept stadiet, sættes på standby, eller udvikles meget langsomt, og at Danmark taber lovende løsninger på gulvet. Det, der ellers kunne udgøre et solidt økosystem, foregår ukoordineret og det nødvendige deal-flow, som ellers kunne tiltrække private investeringer, udebliver. Der er behov for at tænke smartere og innovere kapitalkilder på tværs af siloerne.

Det er vigtigt, at vi i Danmark minder os selv om de udfordringer, erhvervsliv og NGO’er møder på udviklings- og vækstmarkederne. Vi forventer, at virksomheder eller partnerskaber tackler nogle af verdens sværeste udfordringer på verdens hårdeste markeder med ny teknologi. Samtidig bedømmer vi dem på fuldstændig samme vilkår, som hvis de solgte kendte løsninger på etablerede markeder i Europa, Asien eller USA.

For at erhvervslivet og partnerskaber kan bidrage positivt til Verdensmålene, kræver det at vi gentænker det finansielle økosystem, så det kan understøtte løsninger, som leverer økonomisk, social og miljømæssig impact i stor skala.

SVÆRE MARKEDER KRÆVER SAMSPIL

Med væksten i impact-investeringer ser vi i stigende grad nye og innovative måder at finansiere bæredygtige løsninger på, men også at der er behov for en fælles platform, hvor investorer, NGOer, virksomheder og myndigheder kan integrere impact og afkast.

Baseret på impact-investeringstilgangen har access2innovation-netværket taget initiativ til at udvikle fire sammenkoblede finansieringsmodeller, som skal støtte et samlet impact-økosystem fra start-up til skalering:

 • SDG Incubator, som tilbyder danske virksomheder risikovillig offentlig finansiering, kompetenceudvikling, sparring og netværk til afklaring og demonstration af innovative løsninger og services til vækst-markeder i udviklingslande.
 • SDG Crowdlending, som vil være Danmarks første online SDG crowdlendingplatform, hvor alle kan låne penge til kommercielle partnerskaber, der kan påvise økonomisk, social eller miljømæssigt afkast.
 • SDG Impact Investor Network, som sætter bæredygtige virksomheder med et udviklings- og vækst-markedsfokus sammen med danske business angels, der søger impact-investeringsmuligheder.
 • SDG Venture Fond, som er en dansk investeringsfond, der kan imødekomme og opbygge impact-investeringsmiljøet i Danmark. Fonden skal tilpasses risici- og afkastbehovene hos institutionelle investorer, som ønsker at udforske impact-investeringer og opbygge kompetencerne indenfor dette felt.

SILOTÆNKNING LØSER IKKE PROBLEMERNE

Finansieringsinitiativerne er vokset ud af flere års arbejde med at forbedre det danske økosystem for partner-skabsdrevet forretningsudvikling og erfaringerne fra access2innovations brede medlemskreds. På et seminar hos Dansk Industri om Impactfinansiering den 26. april i år, stod det desuden klart at vi kun kan formulere de efterspurgte løsninger, hvis vi formår at etablere samarbejde på tværs af sektorerne. Derfor inviterer vi danske politikere, fonde og private investorer til at engagere sig i arbejdet med at få etableret rammerne for morgendagens bæredygtige løsninger.

Sammen kan vi gøre det, men det haster.

Mere fra CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

www.csr.dk

CSR.dk – forum for bæredygtig forretning – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på forretningsdrevet CSR. Medlemmer på CSR.dk kan bidrage aktivt med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af CSR.dk. Vi udkommer dagligt på CSR.dk, ugentligt med nyhedsbreve samt fire gange om året med magasinet CSR Quarterly.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere