10.10.2018  |  Samfund

Indspark: FN’s verdensmål fordrer nye samarbejder om rekruttering af medarbejdere

Flere indvandrerkvinder i job” er et indsatsområde fra Regeringens side. Den opgave støtter vi op om at løfte. Vi har fokus på at sikre økonomisk vækst, men vi vil gøre det på en ansvarlig måde. Her spiller FN’s Verdensmål en rolle i dette arbejde.

DFD er en virksomhed i rivende udvikling. Det går godt i Danmark, for de virksomheder, organisationer og institutioner, som vi servicerer med vaske- og lejeløsninger. For fortsat at kunne levere konkurrencedygtige totalløsninger af højeste kvalitet, er vi afhængige af at kunne rekruttere den rette arbejdskraft.

Vi har et godt og tæt samarbejde med kommunernes jobcentre om f.eks. praktikforløb eller IGU-forløb. Det gælder i hele DFD. Som noget nyt har vi udvidet samarbejdet i projektet ”Kvinder i job”, som organisationen Bydelsmødre står bag. I den sammenhæng kommer FN’s Verdensmål ind i billedet, som en forandringsdagsorden, der netop kalder på at gøre tingene anderledes end, vi plejer.

Projektet ”Kvinder i job” er et samarbejde mellem DFD, Frederiksberg Kommune og Bydelsmødrene. Det er en forandring for os som virksomhed i forhold til de traditionelle samarbejder, vi har haft med kommunerne, hvor vi kun har kigget mod jobcentrene, når vi skulle ud at rekruttere. Formålet med det nye samarbejde er at få indvandrerkvinder, der har været i Danmark i mange år, i job. Indtil videre har det været en svær opgave, og det er det til dels stadig. Derfor ser DFD en organisation som Bydelsmødrene som en god mulighed for at få tilført værdifuld ny viden, som vi kan bruge, når vi ansætter indvandrerkvinder på vores vaskerier. En stor del af kvinderne har ikke været i berøring med arbejdsmarkedet før, og de har ofte ingen uddannelse. Det giver os nogle andre udfordringer end, vi er vant til, men den førstehåndsviden vi får fra Bydelsmødrene gør det nemmere at overkomme de udfordringer.

Verdensmålene giver anledning til nye partnerskaber

Verdensmål nr. 8 handler om at skabe anstændige jobs for alle. Det er ikke noget nyt i DFD. Det har vi arbejdet på i mange år, og vi arbejder fortsat på det. Verdensmålene giver os dog anledning til at stoppe op og søge nye alliancer, samarbejder og partnerskaber, som kan skabe forandringerne, så vi kan være med til at opfylde verdensmålene. Ved at indgå i nye samarbejder og alliancer får vi adgang til nye rekrutteringsformer, som hjælper os med at finde de nye medarbejdere, som vi har brug for, og samtidig kan vi være med til at løse en samfundsudfordring. I det perspektiv kan FN’s Verdensmål nr. 8 anskues som en forretningsmulighed for DFD.

Tydelige samfundsgevinster

I arbejdet med  FN’s Verdensmål benytter vi redskaberne ”Benchmarkmodellen” og ”Den Sociale Beregner”, som begge er udviklet af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA). Herigennem kan vi konkretisere vores indsats for et samfundsansvarligt arbejdsmarked ved at sætte målbare tal på. Tallene, der bruges i redskaberne, bliver hentet fra VITAS, som er virksomheders digitale indgang til samarbejdet med jobcentrene om støttet beskæftigelse. Se de meget konkrete gevinster, som DFD har tilført samfundet her.

For os er det ikke så meget tallets størrelse, som det, at vi kan se sort på hvidt, at det på flere parametre betaler sig at rekruttere medarbejdere, der af den ene eller anden grund står på kanten af arbejdsmarkedet. I hele DFD er vi afhængige af at kunne rekruttere medarbejdere, og samarbejder som projektet ”Kvinder i job” er med til at styrke og udvide vores rekrutteringsgrundlag. Det konkrete projekt finder sted på vores vaskeri i Skovlunde, men erfaringerne kan vi med fordel tage med videre til andre af vores vaskerier.

Fra udsat til værdsat

Vores tidligere erfaringer med at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet i tæt samarbejde med kommunernes jobcentre er positive. Vi oplever, at de medarbejdere, vi ansætter, er meget loyale, fordi de har fået en chance hos os. Det at have et arbejde og tjene sine egne penge, at føle sig værdsat og nyttig, er en stor motivationsfaktor for de fleste. Vi ser frem til at føre det igangværende projekt ”Kvinder i job” til ende, og vores mål er at størsteparten af de deltagende kvinder nærmer sig jobmarkedet enten ved en fastansættelse hos os eller en anden virksomhed.

Mere fra Pernille

Pernille Kiær

CSR-chef

  • pki@dfd.dk
  • 41711530
  • De Forenede Dampvaskerier A/S
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere