02.12.2016  |  Menneskerettigheder

Indspark: FN's internationale handicapdag sætter fokus på verdensmålene

Inklusion og ligebehandling er omdrejningspunktet på FN's handicapdag den 3. december. Det er en god anledning til at se på, hvor parate vi selv er til at skabe plads til mennesker med handicap på vores arbejspladser.

FN’s Verdensmål har betydning for os alle sammen, også for mennesker med handicap. Det understreger FN i morgen på den Internationale dag for mennesker med handicap ved at opfordre til at skabe en verden med inklusion og ligebehandling.

Mennesker med handicap udgør verdnes største minoritet: 1 mia af verdens 7 mia mennesker har en eller anden form for handicap. Og de oplever mange barrierer i deres dagligdag af både fysisk, social og økonomisk karakter. Især er mange begrænset i forhold til at udøve deres menneskerettigheder, fx den ret til adgang til arbejde på lige vilkår med andre, som FNs Konvention om handicappede personers rettigheder udstyrer dem med. En sådan udelukkelse kan kan også udgøre idiskrimination. 

I Danmark lever ca. 18% af befolkningen med et handicap og har en beskæftigelsesfrekvens på 67,8%. Er handicappet kombineret med nedsat erhvervsevne er det kun 25%, der er i arbejde. Der er med andre ord rigtig mange mennesker, som dagligt oplever begrænsninger i deres menneskerettigheder. Men det afspejler også store uudnyttede ressourcer og talenter, som vores arbejdspladser går glip af. Handicapdagen er derfor en oplagt anledning til at reflektere over, om vi selv er gode til at sætter evner i fokus, når vi vurderer en ansøger eller medarbejder med handicap. 

Ved at åbne vores arbejdspladser for mennekser med handicap, kan vi bidrage til et inkluderende arbejdsmarked og være med til at omsætte menneskerettigheder til praksis. Man kan fx starte med at:

  • Få foretaget en vurdering af den fysiske tilgængelighed til arbejdspladsen
  • Indhente oplysninger og rådgivning om, hvordan man tilpasser en arbejdsplads til et konkret handicap ved hjælp af teknologiske hjælpemidler
  • Indgå aftale med det lokale jobcenter om flexjob, løntilskud eller ulønnet virksomhedspraktik til borgere med handicap
  • Aktivt rektruttere medarbejdere med handicap på sædvanlige eller særlige vilkår, i samarbejde med  en socialøkonomisk virksomhed
  • Skabe bedvidsthed og viden blandt ledere og medarbejdere om fordomme og steretyper om handicap
  • Vedtage en politik om menneskerettigheder eller inklusion, der sætter mål for mangfoldig rektruttering

Hvis vi skal lykkes bedre med at inkludere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet og i samfundslivet er vi nødt til også at arbejde med vores parathed til at møde mennesker med handicap. Viden om lovgivning og støttemuligheder er ikke nok, vi må i endnu højere grad arbejde med vores fordomme og stereotype opfattelser af mennesker med handicap. På den måde kan vi – fremfor at se begrænsninger - se et potentiale, et talent og et bidrag til mangfoldighed og nye perspektiver i at ansætte et menneske med handicap. Dét er menneskerettigheder i praksis og et vigtigt bidrag til 2030 målene om en bæredygtig verden for alle.  

Læs om den internationale handicapdag her:

http://www.un.org/en/events/disabilitiesday/

Hør mere om menneskerettigheder og inklusion hos: Birgitte Kofod Olsen, partner, PhD hos Carve Consulting  bko@carve.dk  mobil +45 25 26 09 03

Mere fra Birgitte

Birgitte Kofod Olsen

Partner, Ph.D.

Jeg har arbejdet med CSR i teori og praksis i mere end 20 år, først som forsker og leder på Institut for Menneskerettigheder, derefter som CSR-chef i Tryg og nu som partner i Carve Consulting, hvor jeg rådgiver virksomheder, organisationer og myndigheder, der ønsker at gøre CSR til en integreret del af deres forretning og drift. Sammen med kunden finder…

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere