02.12.2016  |  Menneskerettigheder

Indspark: Forfejlet kritik af NGO-kampagne

Hvis Tøjekspertens ejere prøver at leve op til deres samfundsansvar, hvorfor vil de så ikke vise, at de gør det?

Indsparket publiceres på vegne af Jeppe Juul, Aktive Forbrugere; Helle Løvstø Severinsen, Clean Clothes Campaign Danmark og Troels Børrild, Mellemfolkeligt Samvirke

Pia Odgaard fra Dansk Mode og Tekstil kritiserer d. 1.12.2016 på CSR.dk og i Politiken 2.12.2016 vores indsats for at oplyse forbrugerne om Mæglings- og KIageinsitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærds (MKI) skarpe kritik af PWT Group for manglende efterlevelse af OECDs retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Odgaards kritik rammer dog skævt i sit forsøg på at miskreditere vores oplysningsarbejde og kampagne for bedre forhold for tekstilarbejdere i Bangladesh.

Første fejlslutning. Selvfølgelig mener vi ikke, at PWT Group var skyld i sammenstyrtningen af bygningen. Men udtalelsen fra Mæglings- og KIageinsitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (MKI) understreger netop, at PWT Group har fejlet i at tage sig de forholdsregler, virksomheden forventes, ikke mindst i et land som Bangladesh. MKI finder nemlig, at PWT Group ikke har gjort hvad de burde for at sikre arbejdernes rettigheder og sikkerhed. Med en bedre indsats var der dog en chance for, at de kunne have reddet 1134 menneskeliv.

Det er virksomhedens privilegium at vælge sine leverandører, men danske forbrugere (97%) og civilsamfundsorganisationer forventer, at de lever op til internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd, når de gør det. Det har PWT Group ikke kunnet dokumentere over for MKI. Det er bare ikke godt nok.

Anden fejlslutning. Vi vurderer ikke PWT Groups nuværende grad af ansvarlighed på 3 år gamle oplysninger. Nej, vi gør to ting. For det første oplyser vi forbrugerne om PWTs historiske uansvarlighed. For det andet beder vi virksomheden vise, at de har rettet op. Det er et faktum, at PWT til dato ikke har dokumenteret for offentligheden, at forholdene er i orden hos deres leverandører (eller bare blevet forbedrede), så også her tager Odgaard fejl i sin kritik.

Det kan godt være, at Odgaard ikke mener at forbrugerne har ret til at få det at vide. Det tillader vi os at være uenige i. Når vi bringer vores annonce i en landsdækkende avis inden længe, vil vi samtidig gøre det klart, at vi ikke mener at PWT var skyld i sammenstyrtningen.

Tredje fejlslutning. “Man kan hurtigt se fra PWTs hjemmeside, at de nu lever op til de internationale retningslinjer.” Nej, det kan man ikke, men man kan se, at de har til hensigt at gøre det. Der er ingen dokumentation og ganske få detaljer. Det er fx ikke tydeligt, at de lever op til princip 21 i FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv om åbenhed om indsats og indvirkninger på menneskerettighederne eller Kapitel 8 om forbrugerinformation i OECD’s retningslinjer.

PWT Group er givetvis godt i gang med at undersøge deres fabrikker og vi vil gerne rose, at de har søgt en ny medarbejder til området, og meldt sig ind i Global Compact og Dansk Initiativ for Etisk Handel med mere. Det, Mellemfolkeligt Samvirke, Aktive Forbrugere og Clean Clothes Campaign fokuserer på i den igangværende kampagne er, at få syn for sagn. Det er på ingen måde tilstrækkeligt at melde sig ind i diverse multistakeholder-initiativer. Bevisbyrden ligger hos PWT group, og de fine hensigter og erklæringer bør nu følges op af handling og dokumentation for forbedring.

Derfor laver vi kampagnen

Vi sætter fokus på sagen for tekstilarbejdernes skyld, men også for alle de virksomheder, der i årevis har investereret i arbejdet med ansvarlig virksomhedsadfærd. Mange virksomheder arbejder nemlig benhårdt for at leve op de internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd, så de kan kigge sig selv, arbejderne og kunderne i øjnene. Det er unfair konkurrence over for de virksomheder, hvis det går ubemærket hen, at PWT Group ikke gjorde det, vi kan forvente af alle virksomheder: At de gør deres absolut bedste for at sikre tålelige og sikre vilkår for de mennesker, der producerer for dem i udviklingslande.

Det er ikke hver dag vi igangsætter en forbrugerrettet kampagne, som den vi i øjeblikket fører for at få oplyse forbrugerne om PWT Groups uansvarlighed forud for Rana Plaza-katastrofen OG bede PWT Group dokumentere, at de producerer under sikre forhold nu. Langt det meste af tiden bruger vi på at på at gå i dialog med virksomheder, understøtte faglige organisationer i syd og forsøge at påvirke lovgivere og andre interessenter til at skabe mere bæredygtighed i tøjbranchen. Så når Odgaard henviser til, at det er tre år siden kollapset skete, så er det et udtryk for, at vi har forsøgt på alle andre måder, at få Tøjeksperten til at tage ansvar. Clean Clothes Campaign og Aktive Forbrugere klagede til MKI, og har afventet MKIs udtalelse. I perioden har sagen været fortrolig og alt for få danske forbrugere, kender derfor til den.

Hvad med myndighedernes ansvar?

Odgaard opfordrer i sit indlæg NGO’erne til at fokusere på, at “(…) regeringer i de pågældende lande ikke løfter deres del af ansvaret, som præciseret i UN Guiding Principles. Disse myndigheder kan så let som ingenting, hvis de har viljen, skubbe udviklingen i den rigtige retning, skabe et modent arbejdsmarked med respekt for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, med andre ord sikre forhold, der kunne supplere og understøtte virksomhedernes CSR-arbejde.”

Det gør vi bestemt også bl.a. via ActionAid Bangladesh, der som Mellemfolkeligt Samvirke er en del af ActionAid Føderationen i mere end 40 lande. Vores indsats for at oplyse forbrugerne om MKI’s skarpe kritik af PWT Group er et supplement til vores øvrige arbejde. Som Odgaard selv siger, så har virksomhederne selv et ansvar at løfte uagtet om regeringerne gør nok. Derfor beder ActionAid Bangladesh os om at sætte fokus på problemerne – og på at internationale brands og forbrugere skal gøre mere for at sikre arbejdernes sikkerhed:

“Three years post Rana Plaza catastrophe, workers in Bangladesh are still struggling to find a safer and decent work environment in ready-made garments and non-allied factories. We demand tangible and positive actions from the global fashion brands and retailers to make the work place safer. The brands and consumers should not forget the sacrifice of Rana Plaza and Tazreen workers.” ActionAid Bangladesh, november 2016

Nu står det klart, at PWT har undladt at sikre arbejdernes rettigheder og sikkerhed frem til 2013. Vi har kun PWT’s ord for, at de har rettet op på de kritisable forhold i deres produktionskæde, og inden kollapset mente de også, at tingene var i den skønneste orden. Åbenhed er derfor den eneste måde at vide, i hvilken grad de faktisk gør, som de siger. Historien og bevisbyrden er imod PWT Group. Nu er det op til dem at vise, at de har rettet op. Vi har tilbudt at mødes med virksomheden for at finde en løsning i dialog. Det har desværre afvist indtil videre, men invitationen er stadig åben.

Læs mere om kampagnen på www.ms.dk/ranaplaza  

Mere fra Troels

Troels Børrild

Senior Policy & Advocacy Advisor

Relatively human and into project sustainable business.10+ years of experience working for inspiring clients at various consultancies and agencies in Denmark and abroad. Now working for ActionAid Denmark, but still a 'better business consultant' at heart and in actions.

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere