27.04.2009  |  Supply chain

Indspark: Fagfolk skriver: Forvaltning af en samfundsansvarlig leverandørkæde

Danske virksomheder bliver i stigende grad stillet til ansvar for arbejds- og miljøforholdene hos deres leverandører og underleverandører – helt tilbage til råvareproduktionen. Men hvor langt går ansvaret og hvordan forvalter man bedst muligt dette ansvar?

Når man i aviserne jævnligt kan læse om overtrædelser af menneske- og arbejdstagerrettigheder hos leverandører til danske virksomheder, er det ofte så langt ude i leverandørkæden, at virksomhederne ikke på forhånd var opmærksomme på problemerne. Men hvordan kan virksomheder bedst muligt sikre samfundsansvar i hele leverandørkæden? Det blev for nyligt diskuteret af mere end 150 repræsentanter fra virksomheder, NGOer, presse, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen m.v. ved et debatmøde i Børssalen arrangeret af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Et medansvar i hele kæden?
Det korte svar er, at virksomheder som udgangspunkt bør opfatte sig selv som med-ansvarlige for ”etikken” hos alle leverandører i hele leverandørkæden – helt tilbage i kæden og i bredden.
Hvordan man som virksomhed så kan og bør forvalte dette med-ansvar afhænger af, hvem man er og hvad man vurderer relevant at udrette. Et valg der bør være baseret på en forretningsdrevet samt risiko- og indflydelsesbaseret tilgang til samfundsansvar i leverandørkæden. Det vigtige er, at man har taget aktiv stilling til, hvad man kan og vil gøre for at fremme ansvarligheden, frem for at lukke øjnene for de udfordringer og dilemmaer, der nu engang findes i især udviklingslandene og de nye vækstøkonomier.

Hellere dybde end bredde
Et eksempel på en måde, hvorpå ansvaret kan gribes an i praksis er tøjgiganten Bestseller. På debatmødet fortalte CSR-ansvarlig i Bestseller, Tina Devantier Larsen, hvordan virksomheden kontinuerligt arbejder på at uddanne og engagere leverandørerne.
"Vi udfører 1000 kontroller hvert år. Det er ikke her vi skal blive dygtigere. Hvis vi er alt for skrappe, er vi bare med til at opmuntre nogle fabriksledere til at blive dygtige til at forfalske eller instruere arbejdere i hvad de skal sige," forklarede Tina Devantier Larsen.
I stedet har Bestseller valgt at gøre en indsats ved bl.a. at udvikle et træningsprogram for de 60 største kinesiske leverandører, hvor man i dialog med ledelsen og ansatte gør en indsats for at sikre, at arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og miljøhensyn overholdes. Prioriteringen er taget ud fra en holdning om, at det er bedre at gå i dybden med færre leverandører, end at skøjte hen over 900 i ensidig kontrol.

Ansvar helt til råvareproducenten
Et andet eksempel på, hvordan samfundsansvar kan forvaltes er chokoladeproducenten Toms. På debatmødet i Børssalen fortalte Toms CSR-ansvarlig Charlotte Berghof om, hvordan Toms har indgået et samarbejde med blandt andet Danida og Ibis i Ghana, hvor virksomheden får de fleste af deres kakaobønner fra. I Ghana er der behov for et særligt fokus på børns forhold og rettigdheder, hvorfor Toms implementerer et uddannelsesprojekter for børn i kakao-områder.

Implementering i leverandørkæden
Udfordringen med at forvalte en samfundsansvarlig leverandørkæde er noget alle virksomheder, der arbejder aktivt med samfundsansvar kender til. I DIEH arbejder vi med syv implementeringsprincipper; Forankring, formidling, risikovurdering, forbedring, forretningspraksis, evaluering af nye leverandører samt rapportering og kommunikation.

At komme i gang – forankring
Første skridt er at beslutte sin strategi for etisk handel. Hvad vil man, hvorfor og hvordan? Det er her, der tages hul på afgrænsningen af virksomhedens ansvarlighed. Dernæst handler det om at sikre den interne forankring af strategien for etisk handel i virksomheden, ikke blot hos topledelsen, men at udføre intern oplæring af hele organisationen og etablere den interne organisering af arbejdet. Her skal også udformes retningslinjer for etisk handel, der bør ligge i tråd med internationale standarder og konventioner.

Formidling
Virksomhedens strategi for etisk handel og de etiske retningslinjer skal formidles på en let forståelig og forpligtende måde til leverandørerne. Det indebærer et strategisk valg om i hvilken udstrækning retningslinjerne skal videreformidles og om man eksempelvis vil forsøge at påvirke leverandører til at videreformidle til deres leverandører og så fremdeles.

Risikovurdering
En central udfordring for mange virksomheder er risikovurdering. I det ligger blandt andet en kortlægning af virksomhedens leverandørbase – hvem, hvad og hvor samt indsamling af ’risiko-indikatorer’ for den relevante branche og om de lande, hvor virksomheden har leverandører. Derudover bør det overvejes, hvilke risikofaktorer der er særligt vigtige for virksomheden. Her er det vigtigt at huske på, at selvom det umiddelbart er mest logisk at starte med ”top tier leverandører” – så kan de risikofyldte leverandører godt befinde sig længere nede i kæden.

Monitorering og opfølgning
Alle virksomheder bør lave en plan for prioritering af monitoreringsaktiviteter – hvad, hvor mange, af hvem etc. og sætte årlige mål. Men monitorering er et middel, ikke et mål! Udover monitorering bør virksomheden på forhånd gøre sig klart, at reelle forbedringer kræver en aktiv indsats. Kapacitetsopbygning af leverandører vinder mere og mere frem.

Forretningspraksis
Som virksomhed er man desuden nødt til at se på, hvordan ens egen forretningspraksis kan spille en vigtig rolle for arbejdsforholdene hos leverandøren. Særligt kan man være opmærksom på at forbedre egen produktions- og ordreplanlægning, så der kommer færre ordreændringer, mere nøjagtig forecasting og mere jævnt flow og stabilitet af ordrer. Desuden bør man overveje om den pris man betaler leverandøren gør det muligt for leverandøren at betale sine medarbejdere en løn de kan leve af.

Nye leverandører
Tilsvarende er det vigtigt at screene nye leverandører. Når man screener nye leverandører, kan man integrere etiske kriterier på linje med andre kriterier, herunder bør man tage stilling til, hvad minimumsstandarder for nye leverandører skal være.

Kommunikation og rapportering
Den interne og eksterne rapportering og kommunikation skal reflektere den enkelte virksomheds engagement i etisk handel og resultatet af arbejdet hermed. Det helt centrale i kommunikation af samfundsansvar er at være åben og ærlig om de udfordringer man møder, og rapportere om de tiltag man har iværksat for at forbedre forholdene hos sine leverandører og resultaterne heraf.

Tilvalg og fravalg
Både Bestseller og Toms er eksempler på virksomheder, der har taget nogle strategiske valg i deres arbejde med etik i leverandørkæden. Disse valg indebærer selvfølgelig også nogle fravalg og det er ikke i sig selv et problem, da ingen kan forventes at engagere sig i at forbedre ”etikken” i hele leverandørkæden på en gang. Pointen er, at de strategiske valg bør tages ud fra den kontekst og virkelighed, som den enkelte virksomheden opererer i. Dermed bliver med-ansvaret ikke en byrde, men en pro-aktiv strategisk forholden sig til implementeringen af samfundsansvar i hele leverandørkæden.

Mere fra Hanne

Hanne Gürtler

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere