21.01.2016  |  Klima, miljø og energi

Indspark: Globale risici - globale muligheder

2015 blev et skelsættende år for verdens fremtid. I september vedtog alle medlemsstater i FN enstemmigt den nye Udviklingsagenda 2030 – inklusiv de nye globale bæredygtighedsmål – og i december blev den nye globale Klimaaftale indgået i Paris. Aldrig før er så vigtige pejlemærker for verdens fremtid blevet fastlagt med så stor opbakning.

Indspark leveret af Tine Roed, Direktør DI og Lise Kingo, CEO, UN Global Compact

Men der er også et enormt behov for en fælles indsats, for verden befinder sig på en brændende platform. Befolkningstilvækst og øget velstand skaber forurening og øget efterspørgsel efter klodens begrænsede ressourcer. 2015 var det varmeste år målt nogensinde, og klimaforandringerne kan allerede mærkes. Visse steder i verden risikerer en hel generation af unge aldrig at få fodfæste på arbejdsmarkedet.  Den form for kriser er samtidig med til at forværre de krige og konflikter, som skaber flygtningestrømme af en dimension, som vi ikke har set siden 2. Verdenskrig.

Det er disse globale udfordringer, FN’s bæredygtighedsmål - Sustainable Development Goals – handler om. De trådte i kraft 1. januar i år.

Nye verdensmål viser vejen

De i alt 17 udviklingsmål mål udtrykker én fælles ambition om, hvilke opgaver der nødvendigvis skal løses inden for de næste 15 år.  Skal det lykkes, forudsætter det, at vi evner og har vilje til at udvikle nye løsninger – og gøre det hurtigt. Hermed er FN’s udviklingsmål også en direkte opfordring til og en stor chance for erhvervslivet, som bliver en meget vigtig partner i opfyldelsen af de 17 mål.

Med udviklingen af de nye mål er der sket et væsentligt skred i opfattelsen af den positive rolle, som private virksomheder kan og skal spille. Der er blandt FN’s medlemsstater nu en bred anerkendelse af, at disse store ambitioner omkring fattigdom, sult, uddannelse, sundhed, miljø og klima kun kan indfries ved at engagere både små og store virksomheder i udviklingen af bæredygtige løsninger og teknologier.

Igennem mange år har danske virksomheder været forgangsvirksomheder, når det gælder social- og miljømæssig ansvarlighed. Det giver væsentlige fordele over for internationale konkurrenter – forudsat at danske virksomheder udnytter mulighederne, og at de politisk sikres optimale rammer – og udviklingsbetingelser.

Netop løsningen af de globale samfundsudfordringer åbner nye markeder og skaber ny konkurrence. Mange internationale virksomheder har set mulighederne for at kombinere ansvarlighed og vækst. Et stort flertal af de virksomheder, der deltager i FN’s Global Compact, vurderer således, at ’bæredygtighed’ er en afgørende konkurrencefaktor inden for deres sektor. Dertil kommer, at mange traditionelle forretningsområder er under pres fra en række innovative og hastigt voksende virksomheder – blandt andet inden for den såkaldte ‘deleøkonomi’ – som ved at udvikle og udnytte digital teknologi kan effektivisere udnyttelsen af klodens og samfundets ressourcer. 

Danske virksomheder kan derfor ikke hvile på laurbærrene. Der er behov for fremtidssikrede strategier og høje ambitioner.  Derfor skal der arbejdes meget målrettet på at udnytte de store markedsmuligheder, der ligger i at udvikle innovative løsninger på de kommende års globale udfordringer. Risici skal vendes til muligheder, og de nye bæredygtighedsmål skal ses som inspiration til innovation og ny positiv vækst.

Gode danske erfaringer at bygge på

Der findes heldigvis mange eksempler på, at virksomheder på effektiv vis kan udvikle og levere den type løsninger, som de nye bæredygtighedsmål efterspørger, samtidig med at de skaber en god forretning. Det gælder ikke kun de velkendte eksempler inden for vedvarende energi og energieffektive løsninger.

På vandområdet har danske virksomheder allerede gennem mange år udviklet gode og innovative løsninger. I Danmark har vi reduceret vandspildet til ca. 7 pct. af det drikkevand, som ledes i vandledningerne, mens det mange steder i verden er langt over 40 pct. Nye løsninger til udvinding af fosfor fra spildevand er også udviklet i et samarbejde mellem en række danske virksomheder, og det er løsninger, der nu efterspørges over hele verden.

Plastindustrien arbejder målrettet med at finde nye metoder til at øge genanvendelse af plast og på at udvikle nye materialer som alternativ til plastik – og det åbner nye forretningsmuligheder. LEGO investerer for eksempel over en milliard kr. i udvikling af et nyt bæredygtigt materiale til legoklodser – både fordi det er miljømæssigt fornuftigt og fordi det kan være med til at sikre forretningen mange år frem.

I ingrediensindustrien arbejdes der målrettet med at udvikle ingredienser, som f.eks. kan medvirke til at øge udbyttet af en proces og forlænge holdbarheden af et produkt. Det kan bidrage til øget produktivitet i den globale fødevareproduktion og reduktion af madspild, hvilket er nødvendigt for at kunne nå de ambitiøse globale mål om at udrydde hungersnød og afskaffe ekstrem fattigdom.  

Også på det sociale område gør danske virksomheder en stor indsats, der gavner både virksomheden og samfundet. ISS arbejder for eksempel målrettet på at inkludere ledige, og der er i den grad brug for innovative løsninger, som over hele verden vil kunne hjælpe flere mennesker i arbejde og bidrage aktivt til økonomisk vækst og velfærd.

Hertil kommer, at de danske Global Compact virksomheder med Maersk, Novo Nordisk og Novozymes i spidsen har bidraget aktivt til etableringen af FN’s udviklingsmål. Danske virksomheder har et rigtigt godt udgangspunkt for også at tage førertrøjen, når de globale mål nu skal omsættes til ambitiøse forretningsmål og bæredygtig vækst.

Fremtiden starter i dag                      

Virksomheder, som vil være en del af løsningen, bør først og fremmest sikre sig, at de ikke selv er en del af problemet. Det handler om at efterleve globale minimumsstandarder inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption ved at arbejde efter FN Global Compacts ti principper for ansvarlig virksomhedsdrift.

Derudover skal der arbejdes strategisk med de nye mål, de nye markedsmuligheder og med udvikling af løsninger inden for netop de områder, hvor virksomheden har særlige kompetencer. Der vil de kommende år være meget at vinde for de virksomheder, der evner at omsætte globale udfordringer til nye markedsmuligheder. Aldrig har risiciene være så store. Det samme gælder mulighederne.

I de bestræbelser kan FN’s nye verdensmål være en vigtig kilde til inspiration og innovation. Mange virksomheder har derfor allerede taget de nye mål til sig og bruger dem aktivt som ramme for udviklingen af fremtidige strategier og partnerskaber.

Målene dækker de globale problemstillinger, som både offentlige og private investorer i mange år fremover vil investere gigantiske pengebeløb i at adressere. De illustrerer dermed de muligheder for vedvarende vækst for virksomheder, der kan levere relevante teknologier og løsninger. De nye mål tilbyder desuden muligheden for et fornyet engagement af medarbejdere og kunder ved at skabe en mere tydelig sammenhæng mellem den enkelte virksomheds samfundsansvar og de store globale udfordringer, vi alle bekymrer os om.

Fremtiden starter i dag – og den kræver nytænkning, ansvarlighed og globalt perspektiv.

http://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/130207/artikel.html

Mere fra Tine

Tine Roed

Direktør

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere