26.10.2018  |  Medarbejder

Indspark: Høring på Christiansborg

Høring på Christiansborg om ny ligestillingsstandard på arbejdsmarkedet.

I forhold til de andre nordiske lande, er Danmarks placering på World Economic Forums Global Gender Gap Index ikke en positiv historie. 

De fire andre nordiske lande har konstant været at finde blandt de fem første på listen, siden den første rapport blev publiceret i 2006. 

Danmark nåede først op på 5. pladsen i 2014, men året efter var vi at finde på 14. pladsen, og så på 19. pladsen i 2016 og atter på 14. pladsen i 2017. Den ringe danske placering er et udtryk for, at der endnu ikke er ligeløn for arbejde af lige værdi, og at der er et betydeligt overtal af mænd i ledende stillinger.

Der er derfor behov for at undersøge muligheden for at udvikle Danmarks indsats på området og igangsætte nye initiativer, der kan løfte barren for ligestilling i det danske samfund. Nordisk Råd har anbefalet, at de nordiske regeringer lader sig inspirere af Islands ligelønsstandard. 

Høringen på Christiansborg den 2. november har til formål at bane vejen for et nyt dansk ligestillingsinitiativ.

Høringen fokuserer på følgende spørgsmål: Kan Danmark forbedre sin position ved at udarbejde en dansk ligestillingsstandard og dermed nationalt bidrage til opfyldelse af FN’s 5. Verdensmål?

Chora Connection og SAMSTILLING tager dette spørgsmålet op under en høring, hvor Sofie Carsten Nielsen (R) er vært på Christiansborg.

Eksperter og forskere fra ind- og udland vil opridse de danske problemstillinger og efterfølgende præsentere løsninger, der kan indgå i en dansk ligestillingsstandard.

Talere:

Sofie Carsten Nielsen, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Caroline Rusten, Director, UN Women Nordic Office 

Bente Sorgenfrey, Formand, Hovedorganisationen FTF

Camilla Kruse, Partner og National Talent Lead, Deloitte Denmark

Maibritt Agger, Afdelingschef, Dansk Standard

Maríanna Traustadóttir, Icelandic Confederation of Labour (ASI), Equal Pay Standard/Certification – Island

Alexandra Kalev, Professor Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University – Israel

Tinna C. Nielsen, Antropolog, Move The Elephant For Inclusiveness

Mari Teigen, Leder af Senter for likestillingsforskning (CORE) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning – Norge

Program: 

8:45 – 9:00 Tjek ind, kaffe & the

9:00 – 9:05 Chora Connection og SAMSTILLING

Karen Blincoe 

9:05 – 9:10 Velkommen 

Sofie Carsten Nielsen

9:10 - 9:20 Dagens program 

Lynn Roseberry

9:20 – 9:35 Om UN SDG 5 i de nordiske lande 

Caroline Rusten 

9:35 – 9:50 Et hovedorganisationsperspektiv 

Bente Sorgenfrey

9:50 – 10:05 Et virksomhedsperspektiv 

Camilla Kruse

10:05 – 10:20 Hvordan udvikler vi en dansk standard 

Maibritt Agger

10:20 – 10:30 Pause

10:30 – 10:50 Om den kollektive forhandlingsproces  

Maríanna Traustadóttir

10:50 – 11:10 Hvilke virksomhedsinitiativer er virkningsfulde? 

Alexandra Kalev

11:10 – 11:30 Den ubevidste bias og hvad virksomhederne kan gøre 

Tinna Christiansen Nielsen 

11:30 – 11:50 Om det norske Gender Score Card 

Mari Teigen

12:10 – 12:40  Pause

12:00 – 12:30 Paneldiskussion 

12:30 – 13:00 Sandwich og networking 

Hvem er SAMSTILLING?

SAMSTILLING er navnet på en projektgruppe, der blev nedsat i 2017 i et samarbejde mellem Lynn Roseberry, Annelise Ryberg og Chora Connection. Formålet med SAMSTILLING er at udarbejde en ny dansk standard om ligestilling på arbejdspladsen med deltagelse af hovedorganisationer og virksomheder. 

SAMSTILLING arbejder under FN’s 5. verdensmål, der handler om at sikre social, økonomisk og politisk ligestilling mellem kønnene.

Hvem er Chora Connection?

Chora Connection er en non-profit organisation etableret i 2015 med visionen om at skabe bæredygtige og resiliente samfund. 

Chora Connections mission er at opnå FN’s 17 Verdensmål inden 2030. Målet er at gøre dette ved at hjælpe organisationer, kommuner, virksomheder, institutioner og andre med at integrere og implementere bæredygtighedsagendaen og hermed skabe konkrete adfærdsmæssige forandringer nationalt såvel som internationalt. 

Chora Connections metoder er designet til at problemløse og udfordre den måde, vi tænker, lever, forbruger og producerer på.

Om Verdensmål nr. 5:

Ligestilling mellem kønnene er et af de 17 verdensmål, der indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder samt større ligestilling mellem kønnene er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.

Udligning af lønforskel for arbejde af lige værdi samt en mere lige fordeling af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet vil påvirke nationale økonomier og velfærd yderst positivt. 

En rapport fra McKinsey Global Institute fra 2015 viser, at BNP i det vestlige Europa kan vokse med 23% på 10 år, såfremt den manglende ligestilling på arbejdsmarkedet elimineres. Såfremt ethvert europæisk land får bugt med ligestillingsudfordringerne på arbejdsmarkedet med den samme hastighed som det hurtigste land i det vestlige Europa, så vil Europas BNP vokse med $2.1 trillion frem mod 2025.

Mere fra

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere