04.11.2016  |  Samfund

Indspark: Hvad har Mellemfolkeligt Samvirke lært af Arla?

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) arbejder som en del af sin strategi aktivt sammen med virksomheder om at fremme bæredygtig udvikling gennem kritiske, men konstruktive, dialoger om virksomhedernes samfundsansvar og aftryk på menneskerettighederne i nogle af verdens udviklingslande. Her har dialogen med mejerikoncernen Arla i særklasse været lærerig og positiv, siger Helle Munk Ravnborg, forkvinde i MS.

Hos mange mennesker – måske endda hos nogle udviklingsorganisationer – sneg der sig gennem 1990’erne og 2000’erne en forestilling ind om, at udvikling, eksempelvis i afrikanske lande, alene var et spørgsmål om udviklingsbistand. Sådan er det ikke, og sådan har det aldrig været. I dag bliver den pointe kun mere tydelig, fordi væksten i mange afrikanske lande i en årrække har været forholdsvis høj, de udenlandske investeringer har været stigende og den lille middelklasse er, på trods af fortsat massiv fattigdom, vokset.

Det er sket i en periode, hvor udviklingsbistanden i sig selv har været faldende. Men udvikling handler jo som bekendt ikke bare om økonomisk vækst, men også om hvordan væksten skabes, om hvordan den bliver fordelt og hvem den kommer til gode. Det er Arla, og andre virksomheder, der driver forretning i nogle af verdens udviklingslande, alt sammen med til at påvirke, og det er derfor, at Mellemfolkeligt Samvirke indgår i dialog med virksomheder, som etablerer sig på markeder i verdens udviklingslande.

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

Som en udviklingsorganisation, der bl.a. takket være dansk støtte, har mangeårig erfaring med udviklingsarbejde i Afrika og Asien, har vi kompetencerne til at kunne indgå som en kritisk, troværdig og ikke mindst uafhængig stemme i denne dialog – som den vi har med Arla om mælkepulvereksport til udviklingslande.

Fokus på bæredygtig vækst
Hvis man som Mellemfolkeligt Samvirke er optaget af at sikre, at alle mennesker har mulighed for at vælge et værdigt liv i respekt for nuværende, og fremtidige, medborgeres mulighed for samme, så er der god grund til at sætte fokus på, at den vækst og de investeringer, der finder sted i verdens udviklingslande, sker på en måde, der bidrager til en global bæredygtig udvikling. Som en dansk organisation holder vi i den forbindelse et særligt vågent øje med de investeringer, som danske virksomheder foretager ude i verden.

I dialogen med Arla har det for Mellemfolkeligt Samvirke derfor været utroligt positivt at erfare, at vi langt hen ad vejen deler ønsket om at gøre en positiv forskel for bæredygtig udvikling og for respekten for menneskers rettigheder. Udgangspunktet er naturligvis forskelligt: Mellemfolkeligt Samvirke er en folkelig organisation, hvis medlemmer er globalt engagerede borgere, mens Arla er en virksomhed, hvis ejere er landmænd, der forventer, at deres investeringer giver et overskud, men også, og det er vigtigt, at overskuddet skabes gennem ansvarlig virksomhedsadfærd. Gennem vores dialog blev det hen ad vejen klart for os, at der hos Arla var en oprigtig vilje til at agere ansvarligt, og at det, som vi i den tidlige fase af dialogen fejlagtigt havde tolket som en uvilje mod at anerkende sig sit ansvar, i virkeligheden snarere var udtryk for et manglende kendskab til, hvad det mere præcist ville sige i praksis for Arla at følge de internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. Denne – gensidige – erkendelse blev i høj grad et vendepunkt i dialogen, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at den blev kraftigt hjulpet på vej ved, at Mellemfolkeligt Samvirke investerede i området ved at ansætte en ekspert i ansvarlig virksomhedsadfærd med erfaring fra det private erhvervsliv, samtidig med at Arla ansatte nye kræfter.

Det blev også samtidig klart for Arla og Mellemfolkeligt Samvirke, at der ikke var megen hjælp at hente andre steder i dansk erhvervsliv i forhold til at udfolde, hvad det i praksis vil sige for en virksomhed at følge de internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd, men at det i høj grad var noget, hvor vi i fællesskab, hvis vi fortsatte dialogen, ville komme til at gå forrest og vise et eksempel.

Dialogen har lært os, at vi sammen kan komme langt ved at påpege, at ikke alle investeringer fremmer udvikling, og ved at indgå i en konstruktiv dialog, hvor begge parter byder ind med ressourcer og kompetencer og frem for alt gensidig forståelse, respekt og lydhørhed.

Den åbne anerkendelse af, at import af mælk til et land som Nigeria kan påvirke menneskerettighederne både positivt og negativt, har gjort Arla i stand til at bruge sin tilstedeværelse på det nigerianske marked som løftestang til at få sat fokus på den lokale mælkeproduktion – både ved at love direkte investeringer i den lokale mejerisektor og ved at sætte udviklingen af den lokale mælkeproduktion på den politiske dagsorden gennem den aftale, som Arla har indgået med det nigerianske landbrugsministerium. Som situationen er lige nu i Nigeria ville den lokale mælkeproduktion nemlig ikke kunne tilfredsstille den stigende efterspørgsel på mejeriprodukter. I andre lande kan situationen selvfølgelig være en helt anden, og derfor vil det i de lande være andre overvejelser, en virksomhed som Arla skal gøre sig i forhold til sin virksomhedsadfærd.

Dialogen mellem Arla og Mellemfolkeligt Samvirke er på denne måde et godt eksempel på, at offentlig kritik af en virksomhed fra en globalt engageret og uafhængig stemme som Mellemfolkeligt Samvirke ikke står i modsætning til, men tværtimod kan tjene som udgangspunkt for, konstruktiv dialog til gensidig fordel.

Eksemplets magt
Derudover tjener dialogen også som et nærmest lærebogsværdigt bevis på eksemplets magt. Det at have foregangsvirksomheder som Arla, der kan være med til at vise vejen for andre, skaber respekt og har potentiale til at brede sig som ringe i vandet til andre virksomheder og til andre brancher. Arla er med til at eksemplificere, hvad det vil sige for virksomheder at tage deres samfundsansvar alvorligt ved at undersøge og forebygge mulige negative konsekvenser for menneskerettighederne forbundet med virksomheders adfærd. Det er et potentiale, vi er vældig glade for at have bidraget til at tydeliggøre, og som vi fortsat vil bidrage til at forløse i fremtiden. Tak for rejsen så vidt, Arla. Vi ser frem til de kommende etaper.

Læs mere om sagen her:

https://www.ms.dk/2016/10/prisbeloennede-arla-ms-har-en-del-af-aeren

https://www.ms.dk/2016/02/dialog-mellem-ms-og-arla-foerer-til-resultater-nigerianske-boender

https://www.ms.dk/nyhed/ms-dansk-virksomhed-kan-blive-forbillede-i-u-lande

https://www.ms.dk/nyhed/arla-paa-forkert-kurs-i-afrika

Mere fra Helle

Helle Munk Ravnborg

Forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere