Event

Hvem må hvad i fremtidens affalds- og ressourcesektor?

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København
Se profil  
Type: Seminar
Start dato: 09.12.2021
Start tidspunkt: 09.30
Sted: DAKOFA, Vesterbrogade 149, København
Tilmeld  

Hørings- og forståelsesseminar om implementeringen af "en stærk genanvendelsessektor".

En af de politiske målsætninger i klimaaftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" af 16. juni 2020 er at skabe en stærk genanvendelsessektor. Denne del af aftalen står netop nu overfor en implementering i det kommende forslag til ændringer af Miljøbeskyttelsesloven og forslag til ændringer i affaldsaktørbekendtgørelsen.

Med målet om at skabe en stærk genanvendelsessektor er aftalepartierne blandt andet enige om, at der skal stilles krav til kommunerne om udbud af behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald, herunder sortering af genanvendeligt affald. Kommunerne skal derfor fremover kun stå for indsamling (enten in-house eller out-sourced) og efterfølgende udbyde de indsamlede mængder. Herefter er det de private aktører, der skal sikre den videre håndtering med henblik på at efterleve de ambitiøse målsætninger for forberedelse til genbrug og genanvendelse.

Udover at udbudspligten skal implementeres ligger der ligeledes i aftalen, at de eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald, i en overgangsperiode på fem år fra ikrafttrædelse, fortsat kan ejes af kommunerne. Anlæggene skal dog selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtighed om selskabernes aktiviteter og adskillelse af kommunale myndigheds- og driftsopgaver. Kommunale anlæg skal derudover konkurrere på markedsvilkår og byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte anlæg.

Af aftalen fremgår det endvidere, at mindre virksomheder, der genererer affald svarende i art og mængde til husholdninger, gives frit valg til at vælge de kommunale indsamlingsordninger til genanvendeligt affald. Ordningen skal udformes, så krydssubsidiering undgås og indsamlingen sker til markedspriser.

Den fremtidige omorganisering og rollefordeling i sektoren står som følge heraf netop nu over for en juridisk implementering. Seminaret, som forventes at blive afholdt inden for den officielle høringsperiode, vil således lægge vægt på at give en forståelse af de enkelte paragraffer samtidig med, at der vil være mulighed for at høre de første holdninger fra et udsnit af de centrale interessenter.

Deltag og bliv klædt på til fremtiden i affalds- og ressourcesektoren - og til at skrive dit eventuelle høringssvar.

Se programmet og tilmeld dig her

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere