19.11.2015  |  Menneskerettigheder

Indspark: Hvordan kan FN’s retningslinjer understøtte de nye Verdensmål?

Hvordan komplementerer og understøtter FN’s nye Verdensmål og FN’s Retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv hinanden? Læs her, hvad der forventes af din virksomhed, og hvordan implementeringen af FN’s Retningslinjer kan fungere som et springbræt for opfyldelsen af Verdensmålene.

Du har sikkert hørt om FN’s nye Verdensmål, der består af 17 globale mål for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling. Målene er meget ambitiøse og derfor er det bredt anerkendt, at de kun kan opnås, hvis erhvervslivet bliver inddraget i finansieringen af dem.

De nye mål erstatter dog ikke eksisterende retningslinjer og standarder for, hvordan erhvervslivet skal tackle bæredygtighedsspørgsmål, som f.eks. den autoritative minimumsstandard for erhvervslivets samfundsansvar - FN’s Retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

Så vi vil gerne give et bud på, hvordan din CSR-strategi kan rumme den internationale minimumsstandard, samtidig med at du får et solidt fundament for at arbejde strategisk med Verdensmålene.

Erhvervslivets og Verdensmålene
Verdensmålene har til hensigt at mobilisere og målrette de globale indsatser for bæredygtig udvikling de næste 15 år. For at Verdensmålene kan realiseres forventes det, at i omegnen af 3 billioner USD skal kanaliseres til udviklingslandene hvert år, hvoraf den globale udviklingsbistand på verdensplan kun udgør 135 milliarder USD i dag. Private virksomheder spiller en helt central rolle i at mobilisere disse enorme summer via deres investeringer og gennem nye, innovative partnerskaber.Mange virksomheder har allerede set potentialet i at bidrage til Verdensmålene. Store danske selskaber som Mærsk, Novo Nordisk, og Novozymes tager fat i Danmark.

Selvom opfyldelsen af Verdensmålene vil betyde, at flere mennesker vil opleve, at deres menneskerettigheder bliver opfyldt, inkluderer Verdensmålene ikke alle menneskerettigheder. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan din virksomheds arbejde med Verdensmålene kan gøres i overensstemmelse med FN’s Retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

Hvordan adskiller Verdensmålene sig fra FN’s Retningslinjer?
Med FN’s Retningslinjer fik man den globale og autoritative standard for hvordan virksomheder respekterer menneskerettighederne. Ledelsessystemet, som virksomheder skal implementere for at efterleve FN’s Retningslinjer, er pragmatisk omend ambitiøst, og bør som vi ser det være fundamentet for enhver virksomheds CSR-strategi uanset dens størrelse, sektor eller geografiske placering. Det betyder, at virksomheder, der udelukkende arbejder i Danmark, også har et ansvar for at implementere Retningslinjerne. Det samme gælder Verdensmålene.

De grundlæggende krav i FN’s Retningslinjer indebærer:

1) At virksomheden anerkender sit ansvar for at respektere menneskerettighederne og udarbejder en politik for dette,
2) At den identificerer dens potentielle og aktuelle negative indvirkninger på menneskerettighederne,
3) At den kommunikerer, hvad den gør for at forbygge og afbøde den negative indvirkning, og
4) At virksomheden etablerer klagemekanismer til de berørte interessenter.

Det er samtidig et minimumskrav, at virksomheden identificerer og adresserer dens indvirkninger på alle 48 menneskerettigheder i FN's Grundrettigheder (International Bill of Human Rights).

I aftalen om Verdensmålene er forholdet til FN’s Retningslinjer beskrevet ved, at Verdensmålene ”rest on the recognition of the responsibility of all companies to comply with all relevant legislation, respect international minimum standards and address as a priority all negative human rights impacts.” Her beskrives det tydeligt, at virksomheder bør prioritere adresseringen af deres negative indvirkninger på menneskerettighederne, og at dette vil fremme opnåelsen af de fælles mål.

At implementere FN’s retningslinjer bør derfor anses som fundamentet for din virksomheds arbejde med Verdensmålene og CSR generelt. Implementeringen af retningslinjerne sikrer, at du efterlever minimumskravet for samfundsansvarlighed; at du respekterer menneskerettighederne.

Sådan kan de bruges sammen
At bidrage til opfyldelsen af Verdensmålene er ikke i modstrid med FN’s Retningslinjer, men det er noget ekstra. Alle de sociale mål i Verdensmålene kan dog relateres til specifikke menneskerettigheder. For eksempel er målet om at udrydde sult relateret til menneskerettigheden ”the right to adequate food and its fair distribution,” mens målet om at fremme lighed for kvinder er relateret til menneskerettigheden ”the right to non-discrimination.”

Vi ser derfor at implementeringen af FN’s Retningslinjer kan være fundamentet for en langsigtet, strømlinet og effektiv CSR-strategi, da det både vil sikre, at du respekterer menneskerettighederne samtidig med, at du får fundamentet for det strategiske arbejde med Verdensmålene. Det vil sige, du får svar på spørgsmålet: Hvor vil du gøre en ekstra indsats?

Implementeringen af retningslinjerne giver dig nemlig et overblik over, hvilke menneskerettigheder din virksomhed har negativ indvirkning på, og derfor har en særlig forpligtigelse til at handle på. Dertil kan kendskabet til menneskerettighederne afdække, hvordan din virksomheds kerneydelser og kompetencer faktisk bidrage til én eller flere menneskerettigheder; hvordan virksomheden kan bidrage til positiv social forandring. Udfra dette kan du vælge et strategisk CSR fokus, hvor din indsats måske også bidrager til opfyldelsen af ét eller flere af Verdensmålene.

To fluer med et smæk
Verdensmålene er således ikke den eneste måde at ramme at skabe strategisk fokus fra. Enhver virksomhed kan vælge at fokusere på en eller flere af menneskerettighederne, som kerneydelsen pr. automatik bidrager positivt til. For eksempel når en medicinalvirksomhed fokuserer på ”retten til sundhed” bliver strategien langtidsholdbar.

Med ovenstående proces slår du to fluer med ét smæk ved 1) at forstå hvilke menneskerettigheder din virksomhed skal være opmærksomme på og, 2) hvordan din virksomheds indsats bedst bidrager til menneskerettighederne, og som bonus også kan opfylde Verdensmålene. Det er et klogt fundament for en langsigtet CSR-strategi, der både efterlever internationale minimumsstandarder og giver dig en forståelse af, hvordan du strategisk kan arbejde med Verdensmålene i overensstemmelse med din virksomheds kerneprodukt og værdier.

Sune Skadegård Thorsen driver konsulentvirksomheden GLOBAL CSR. Virksomheden er specialiseret i Corporate Social Responsibility (CSR) og rådgiver specifikt på implementeringen af FN’s retningslinjer for menneskrettigheder og erhverv. Han er ekspertrådgiver for Global Business Initiative on Human Rights og bestyrelsesmedlem i AIM progress.

Carolina Diaz-Lönborg er CSR Adviser hos GLOBAL CSR, og er ansvalig for kursusaktivitet og kommunikation. Hun har en Cand.Soc. fra CBS i Politisk Kommunikation og Ledelse.

Mere fra Sune

Sune Skadegaard Thorsen

CEO & Senior Partner

Sune Skadegaard Thorsen er stifter og direktør i GLOBAL CSR. Han har siden 1996 arbejdet professionelt med CSR, som en af de første pionerer på området. Med en baggrund som erhvervsadvokat har Sune internationalt været én af de ledende kræfter i at gøre ansvaret for social bæredygtighed pragmatisk og operationelt gennem menneskerettighederne. Sune er således en af grundlæggerne af den princip-base…

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere