14.10.2014  |  Kommunikation

Indspark: Indkøbere skal tænke cirkulært for at få succes

Det er tid til at gå fra lineær tænkning til cirkulær tænkning, når virksomheder køber ind og udvikler produkter.

For mange virksomheder har arbejdet med ansvarlighed i indkøbsfunktionen været synonym med, at integrere en Code of Conduct. For nogle har det også været at arbejde med at identificere risici i leverandørkæden eller gennemføre forskellige optimeringsprojekter med den grønne agenda som fokus. Jeg tror i høj grad, at den cirkulære økonomi vil komme til at påvirke og være en integreret del af ansvarlighedsagendaen i fremtidens indkøbsfunktion.

Læs også: Leverandørmangfoldighed sikrer adgangen til de rigtige leverandører

Samtidig vil det være en oplagt mulighed for indkøbsfunktionen til at positionere sig endnu bedre inden for virksomheden. Hvorfor? Fordi indkøb har en vigtig rolle i at sikre en udvikling af leverandørrelationerne fra at være transaktionsbaserede til at have et stærkt fokus på fælles samarbejde og innovation. Hvem skulle ellers?

Behov for "business unusual"
Ingen virksomhed kan undslippe det faktum, at de globale økonomiske forhold, den fremtidige tilgængelighed af betalbare ressourcer, energiforsyningen og en voksende global befolkningsmasse skaber et stadigt mere komplekst forretningsmiljø.

Den lineære økonomiske model, som har betjent os i mange år, har sine begrænsninger og er en del af problemet. Det forventes ikke, at den er en del af den vindende strategi fremover. Den vindende strategi ligger inden for den cirkulære økonomi.

Cikulær økonomi
The Ellen McArthur Foundation, som er en frontkæmper, når det gælder den cirkulære økonomi, definerer en cirkulær økonomi som en, der er defineret som et industrielt system, der er genoprettende eller regenerativ via design.

Det erstatter ”end of life konceptet” med et koncept, hvor man i højere grad genanvender. Det flytter forretningsfokus i retning af anvendelse af vedvarende energi, eliminering af brugen af giftige kemikalier, som hæmmer genbrug, og sigter til afskaffelse af affald gennem intelligent design af materialer, produkter, systemer, teknologier og forretningsmodeller. Vi kunne kalde det cirkulær innovation.

Samarbejdet et nøgleordet
Forsyningskæder bliver mere komplekse hver dag på baggrund af antallet af involverede parter og kvaliteten og graden af afhængighed mellem dem. Jeg vil vove den påstand, at integrationen af den cirkulære økonomi vil betyde, at kompleksiteten endda stiger yderligere.

Om skribenten

Alis Sindbjerg Hemmingsen har 15 års erfaring med procurement fra store virksomheder som Lego, Grundfos, Danfoss og senest Odense Universitetshospital.
 
I dag driver hun virksomheden Responsible Procurement, en global konsulentvirksomhed med fokus på responsible procurement management.

Virksomhederne er nødt til at operere i en globaliseret verden, hvor volatiliteten på markederne, den hastige teknologiske udvikling og forandringerne i de økonomiske og forretningsmæssige miljøer vil fortsætte med at stige hurtigt. Det sker som en konsekvens af, at produkternes livscyklus bliver kortere og markedets krav bliver mere og mere uforudsigelige. Samarbejde med alle typer af partnere og deres vilje og evne til at dele deres viden vil være afgørende og nøglen til en vellykket udvikling og integration af cirkulær tænkning.  

Se mulighederne
Risikoen ved at gå glip af en vigtig tendens er blevet en betydelig risiko for enhver virksomhed. Dette giver samtidig en fantastisk mulighed for indkøb, som kan indtage en førende rolle, når det gælder cirkulær innovation. Indkøbsopgaven er at gøre det lettere at opbygge partnerskaber, der har et stærkt fokus på fælles samarbejde og innovation.

Udfordringer
I mange virksomheder er det typisk en udfordring at integrere leverandørerne i den tidlige fase af innovationsprocessen. Indkøb er ofte koblet fra de funktioner, de betjener og de ??markeder, de opererer i og med. De mestrer ikke nuancerne af virksomheden og mangler erfaring og autoritet. I mange virksomheder er man vant til, at "innovation" er en intern kapacitet og er ikke vant til at arbejde sammen med eksterne partnere om at skabe innovation.

De centrale spørgsmål
Hvordan kan indkøb fremme samarbejdet med leverandører om cirkulær tænkning på en effektiv måde? Hvordan kan indkøb sikre, at leverandørerne er villige og i stand til at dele deres viden? For at indkøb kan få succes i disse innovationsorienterede partnerskaber, mener jeg, at det kræver nye modeller for at kunne opbygge relationer og samarbejde. Det kræver også, at indkøb bliver bedre til at arbejde mere integreret sammen med interessenter på tværs af hele organisationen.

Læs også: Indkøbere vil samarbejde med konkurrenter for at løfte bæredygtighed

Der er en stor chance for, at indkøb kan få den førende position i virksomheden og være med til at transformere virksomheden fra en lineær økonomi til en cirkulær økonomi. Men det kræver, at indkøberen er i stand til at tænke cirkulært.

Mere fra

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere