Event

Indsamlingsordninger og nye sorteringsstandarder for husholdningsaffald - Økonomi, miljøeffekt og genanvendelse i forskellige sc

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København
Se profil  
Type: Konference
Start dato: 26.03.2019
Start tidspunkt: 09.00
Sted: B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V
Tilmeld  

Vi kickstarter dialogen om de kommende sorteringskriterier, om indsamlingsordninger og om implementeringen af de nye EU-krav. Du får et indblik i de nyeste analyser og i overvejelserne om fremtidens løsninger og rammer for håndtering af husholdningsaffald

Mange kommuner er netop nu ved at indføre nye indsamlingsordninger for husholdningsaffald for at øge genanvendelsen og nå ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse af de syv fokusfraktioner i 2022. Som led i den kommunale metodefrihed prioriteres affaldsfraktioner og serviceniveau forskelligt fra kommune til kommune. Sorteringsvejledningerne er forskellige fra kommune til kommune, hvilket ud over ønsket serviceniveau langt hen ad vejen også afspejler, hvilke behandlingsanlæg kommunerne har valgt.

Miljø- og Fødevareministeriet har netop offentliggjort flere analyser af miljøeffekterne og økonomien for forskellige indsamlingsordninger. Analyserne er vigtige elementer i overvejelserne om, hvordan de kommende danske retningslinjer og regler for affaldshåndtering skal se ud, så implementeringen af de nye EU-krav giver størst mulig miljøeffekt og omkostningseffektivitet. Desuden skal analyserne ses som en hjælp til kommuner og affaldsselskaber til brug for bedre at få belyst de bagvedliggende forskelle mellem ordningerne, inden der træffes et valg. De nye EU-krav vil betyde, at der kommer et direkte krav om kildesortering af bioaffald med virkning fra 2024, af tekstilaffald i 2025 og om 55-65 % genanvendelse af kommunalt affald (inkl. lignende affald fra erhverv) i 2025-2035. De nye mål er ligeledes skærpet ved, at kun reel genanvendelse må medregnes. Sorteringsstandarder og indsamlingsordninger og behandlings­anlæg skal give reel genanvendelse af høj kvalitet, og der skal være mulighed for teknologisk udvikling. De nye EU-krav får dermed stor indflydelse på den kommende nationale affaldsplan og vil betyde ændret dansk affaldslovgivning med nye konkrete krav til kommuner og virksomheder.

En ny national sorteringsvejledning vil blive sendt i høring i januar 2020 samtidig med høring af den nye nationale affaldsplan og en revideret affaldsbekendtgørelse. Sorteringsvejledningerne skal gøre det nemmere for borgerne på tværs af landet at sortere affaldet, og dermed sikre større og mere ensartede mængder til genanvendelsesanlæggene til gavn for såvel kvantitet som kvalitet af de genanvendte materialetyper.

Tilmeld dig konferencen, og vær med til at kickstarte det kommende arbejde med sorteringskriterier, indsamlingsordninger og nye nationale rammer og vejledninger.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere