28.04.2020  |  Klima, miljø og energi

Kan samfundssind blive svaret på vores behov for bæredygtig omstilling?

Indhold fra partner Hvad er dette?

Den bedste måde vi kan håndtere de skader som Coronavirus har forvoldt, er gennem samfundssind og kollektivt ansvar. Vores måde at håndtere bæredygtighed skal forblive den samme.

We now experience how responsible citizens, through their collective responsibility and community mind, prevent the Corona epidemic from exploding.

We do this when working from home, limiting our social activities and washing our hands because we are all taking the necessary steps to protect ourselves and our fellow citizens.

It is the same commitment and collective responsibility that will underpin our transition to sustainability in our community and that we can address specific sustainable needs.

What challenges will we face in the transition to sustainability?

Climate and sustainability are weak on the agenda during the Corona epidemic.

The critical thing here is that they just succeeded in getting climate and sustainability on the agenda, where sustainability also began to stick to business plans, so the financial uncertainty related to Corona has put these activities on hold .

Only a few months ago, the CEOs of several companies had the prospect of boosting their finances through the sustainable plans. And climate activists are riding a wave of attention (momentum) towards new green agreements that could appear to be the gentle push for a mainstream of sustainable activities.

Now the EU is postponing this process and postponing the debates related to climate law agreements.

Fridays for future protests have moved online; while the intensive pollution industries are looking for relief packages .

Politico har lavet en opsamling af disse problematikker i relation hertil. 

Vi behøver ikke at kigge langt tilbage i tiden, for at indse hvilken evidens der er for, at en global krise kan blive skelsættende for de bæredygtige ambitioner.

Helen Mountford fra The World Ressources Institute påpeger, ”At der skete en stigning i den globale CO2 udledning på 5,9% i 2010 (fra fossile brændstoffer og cement produktionen) efter den globale krise i 2008. Til sammenligning faldt denne udledning kun med 1,4% i 2009.”

Derfor bør det være af højeste prioritet på verdensplan, at enhver økonomisk hjælpepakke efter denne krise inkluder nytænkning, og med dét en vægtning af bæredygtighed i genrejsningsplanen.

De gode skridt som er taget for mere bæredygtighed, som vi har set de seneste år, kalder på en mere global bæredygtig økonomisk model.

Bæredygtighed i kølvandet på Corona virus

Som følge af den aktuelle Corona virus, står det nu tydeligt for mange mennesker verden over, at vi er forbundet, og at det kræver en samlet handling og et fælles ansvar at skabe en forandring.

Ligesom dette gælder ved en global epidemi som Corona, så er det vigtigt, når vi skal arbejde med bæredygtighed og klimaforandringer.

Der er stærke fællestræk ved vores handlinger og reaktioner, på respektive klimakrisen og Corona epidemien. Hvilket klimaforsker Kim Cobb, forsker ved Georgia Institute of Technology, uddyber i denne artikel:

"“Both demand early aggressive action to minimize loss, only in hindsight will we understand what we gambled on and what we lost by not acting early enough.”

Det er afgørende, at vi forstår vigtigheden af at handle i tide, i forhold til krisens omfang, for at minimere de tab, som krisen vil medføre.

Vi har erfaret hvordan COVID-19, har haft en direkte påvirkning af folks bæredygtige valg.

Alene i USA har Corona medført et fald på 50% i carbon-monoxide udledninger fra biltrafikken, til sammenligning med året før. Heri ligger der et potentiale i at demonstrere over for bilister, at det er muligt at skære ned på unødvendig kørsel.

Corona har ligeledes lært forbrugerne, at reducering af flyrejser er et opnåeligt mål. Epidemien har medført et fald i den globale flyrejseaktivitet, der er den primære kilde til CO2 udledning. Flytrafikken i EU stort set har været stoppet, med masseaflysninger.

På sigt vil det kunne medføre ændrede forbrugervaner i relation til flyrejser.

Faren ved "Business as Usual"

Det er ikke ønskeligt, at en stor verdensomspændende depression, skal være årsagen til et fald i udledningen af C02, udtrykker Rob Jackson miljø forsker ved Stanford Universit:

“We don’t want a Great Depression to be the reason for our carbon emissions drop. We want efficient and renewable energy to be the reasons so that we can continue to thrive economically.” (Rob, Jackson)[citatboks]

Faren er, at landene udelukkende vil fokusere på at styrke deres egen økonomi, når først denne globale sundhedskrise er ovre.

Det vil her være af betydning, at man er opmærksom på om stater og firmaer vælger at fortsætte deres respektive bæredygtighedsmål, eller om de vælger at udsætte disse.

Det aktuelle globale afbræk forårsaget af pandemien, har potentiale til at muliggøre en accelleration af den globale klima og bæredygtighedspolitik.

UN´s generalsekretær Antonio Guterres har for nuværende påpeget, hvordan denne krise har potentialet til at pege på en ny retning for det globale samarbejde i fremtiden.

Vi må I de kommende måneder sørge for at genopbygge tilliden. Vi er nødt til at demonstrere, at det globale samarbejde, er den eneste vej frem, til at opbygge meningsfulde resultater.

“In the months ahead, we need to rebuild trust. We need to demonstrate that international cooperation is the only way to deliver meaningful results.” (Antonio Guterres) [citatboks]

Kollektivt ansvar og samfundssind er vejen til bæredygtighed

Vi har lært, at det kræver en fælles indsats fra alle, at få Corona epidemien under kontrollerede forhold.

Selvisolering virker kun effektivt, når alle tager del i det fælles ansvar, og at hvis forholdsreglerne ignoreres, vil virus fortsat sprede sig.

Vi må alle handle, for at tage ansvar for at støtte den generelle sundhed og vores naboers velbefindende.

Det er her, at vi finder den rammende lighed for det ansvar, der er nødvendig at udvise som respons på vores aktuelle sundhedskrise og vores udfordringer med bæredygtighed fremover.

Vi er alle nødt til at udvise et kollektivt ansvar og samfundssind, både på et individuelt plan, og i vores måde at føre forretninger på, med henblik på at forbedre vores bæredygtige adfærd.

FN verdensmål for en bedre verden

FN´s 2030 bæredygtighedsmål er alle udarbejdet med henblik på at skabe et bedre i morgen for verden – og med det, vores planet, og de mennesker som lever i denne verden.

Samtlige 193 medlemmer af UN har forpligtiget sig til at leve op til disse bæredygtige verdensmål (SDG´s).

Verdensmålene 2030, har dog ikke udelukkende værdi for de enkelte regeringer. De er med til at skabe en holistisk rammesætning for virksomhederne, som de kan tilføje i deres strategier, vise til omverden, og samtidig manifestere virksomhedens formål ud fra.

De bæredygtige mål (SDG) er den perfekte vej for din virksomhed til at skabe medarbejderengagement, og være forud for kurven i fremtiden.

Ved at udvise lederskab i evnen til at håndtere vores kollektive ansvar for bæredygtighed, vil din virksomhed have relevans for fremtiden, og muligheder for optimering af resultaterne.

2030 verdensmål og bæredygtigt ansvar

Den digitale SW som 2030 Builders opererer med, giver din virksomhed de optimale forudsætninger for at implementere FN verdensmålene i din virksomhed, via det kollektive ansvar for at målene efterleves.

Når I undersøger de fælles værdier, og hvilke bæredygtige overbevisninger, som der er medarbejderne imellem, så opstår der mulighed for en strategisk justering, der højner de bæredygtige egenskaber for din virksomhed.

Identitet og image bliver koblet sammen med jeres brandvalue; og det skaber integritet. Det udelukker ikke, at du som virksomhed sætter en linje for jeres værdier; men I sikrer dermed også at medarbejderne identificerer sig med dem.

Når I arbejder konkret med FN´s 2030 verdensmål, forbedrer I din virksomheds mission for bæredygtighed, samt arbejdet mod målbare påvirkninger og resultater.

Learn more about how and what 2030 Builders can do for your business to set the right sustainable goals by trying out this free demo .

 

Mere fra 2030 Builders

2030 Builders

https://2030.builders/

Hos 2030 Builders tilbyder vi et digitalt innovationsværktøj med udgangspunkt i FN's Verdensmål. Vi tror på at verdensmålene indeholder fremtidens store forretningsmuligheder for fremsynede virksomheder, og derfor er andet end blot en brandingmulighed. De muligheder vil vi hjælpe vores kunder med at handle på.   Gennem en intera…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere