Event

Klassificering og affaldstilsyn – hvordan sikrer vi lige konkurrence og et miljømæssigt højt niveau?

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København
Se profil  
Type: Konference
Start dato: 11.12.2018
Start tidspunkt: kl. 09.00
Sted: B!NGs Vesterbrogade 149, konferencelokalet, 1620 København V
Tilmeld  

Regeringens CØ-startegi har som et af indsatsområderne at skabe lige vilkår på markedet for affald og genanvendte råvarer. Det skal derfor undersøges, hvordan bl.a. klassificering af affald og tilsynsopgaver vedrørende affald i fremtiden skal organiseres.

Regeringen har for nylig lanceret CØ-strategien, der skal være med til at understøtte omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Strategiens initiativ nr. 10 er rettet mod at skabe lige vilkår på markedet for affald og genanvendte råvarer. Det skal bl.a. ske ved at skabe mere ensartet administration og håndhævelse af reglerne for affald og genanvendte råvarer. Det skal derfor undersøges, hvordan administration (herunder klassificering af affald) og tilsynsopgaver vedrørende affald og genanvendte råstoffer i fremtiden kan løses og organiseres.

Med denne konference ønsker vi at være på forkant med det arbejde, som Regeringen nu sætter i gang. Alle aktører i affaldssektoren indbydes derfor til at deltage i debatten om, hvordan opgaver med klassificering af affald og affaldstilsynet i fremtiden kan tilrettelægges bedst muligt.

Som opfølgning på CØ-strategiens initiativer skal Miljø- og Fødevareministeriet i gang med en proces, hvor der lægges stor vægt på dialog med relevante aktører. Miljøstyrelsen vil på konferencen præsentere analyser og eksisterende viden på området samt kort beskrive hvilken proces, der sættes i gang. Dernæst vil vi høre fra virksomheder, kommuner og andre aktører, hvordan man ser på mulighederne for at nytænke klassificerings- og tilsynsopgaven samt høre deres bud på, hvilke udfordringer i det eksisterende system, det er vigtigt at få taget hånd om. Sidst, men bestemt ikke mindst, vil der blive lagt op til debat, som har til formål at komme med gode forslag og anbefalinger til Miljøstyrelsens kommende arbejde. 

Alle, som har en interesse i emnet, og som ønsker at blive hørt i denne debat, opfordres til at deltage på konferencen. Der sigtes imod et konstruktivt bidrag til at få løftet CØ-strategiens initiativ nr. 10, så det bliver til gavn for alle aktører.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere