18.04.2011  |  Supply chain

Indspark: Fagfolk skriver: Kom godt i gang med miljøansvarlig leverandørstyring

Danske virksomheders væsentligste påvirkninger af miljøet sker i dag i deres leverandørkæder. Mange virksomheder er dog usikre på, hvordan de bedst fremmer miljøansvar hos leverandører og underleverandører. Derfor har Dansk Initiativ for Etisk Handel sat fokus på emnet i en ny guide til danske virksomheder. Guiden giver konkrete råd og redskaber til, hvordan man kan gribe arbejdet an.

Miljøpåvirkningen af vores forbrug sker ikke kun herhjemme, men især i de udviklingslande og vækstøkonomier, hvor produktionen foregår. Der har i de senere år været øget fokus på virksomhedernes ansvar og mulighed for at højne arbejds- og miljøstandarderne i virksomhedernes globale leverandørkæder.

Det er vigtigt, at danske virksomheder og deres leverandører ikke udelukkende fokuserer på at ”rense sig ud af miljøproblemerne” fx gennem spildevandsrensning. Det er ligeledes vigtigt at forebygge forureningen, fx ved at udfase farlige stoffer, bruge ikke-fossile brændstoffer, spildminimere samt genanvende.

Men hvordan kommer man som virksomhed i gang med miljøansvarlig leverandørstyring, og hvordan prioriterer man indsatsen? Det giver en ny guide ”Environmental Supply Chain Management” konkrete råd og redskaber til.

Guiden er udgivet i samarbejde mellem Dansk Initiativ for Etisk Handel og Miljøstyrelsen, og den giver idéer til, hvordan virksomheder kommer i gang med arbejdet og prioriterer indsatsen.

Guiden foreslår en strategi for implementering af miljøansvar og tilbyder en værktøjskasse med konkrete redskaber og standarder, som virksomheder og organisationer kan benytte sig af.

Inspiration gives i guiden af en række danske virksomheder og organisationer, som fortæller om deres erfaringer, og dermed forhåbentlig vil motivere endnu flere til at sætte miljøvenlig leverandørstyring på dagsordenen.

Hvordan kommer man i gang?
Miljøansvarlig leverandørstyring er en integreret del af ansvarlig leverandørstyring og omfatter flere trin, som beskrevet i retningslinjerne for ansvarlig leverandørstyring af Rådet for Samfundsansvar (www.raadetforsamfundsansvar.dk).

Et godt udgangspunkt for at komme i gang er at etablere en løbende dialog og et samarbejde med leverandører og underleverandører om indsatsområder.

Desuden kan det være en fordel på udvalgte emner at samarbejde med lokale eller internationale interessenter, såsom ikke-statslige organisationer eller multi-stakeholder initiativer, myndigheder og lokale erhvervsorganisationer.

Prioritering af indsatsen
Det vil for de fleste virksomheder være nødvendigt at prioritere miljøindsatsen i forhold til egen strategi, ud fra en risikovurdering, og hvor man vurderer effekterne af en indsats til at være størst. Hvilken miljøindsats man vælger at prioritere, varierer fra virksomhed til virksomhed afhængig af det konkrete produkt eller den konkrete serviceydelse.

Først og fremmest bør virksomheden starte med at kortlægge leverandørkæden og vurdere miljøbelastningen fra produkter og tjenesteydelser baseret på en livscyklustilgang – altså fra produktets vugge til grav. For virksomheder med mange leverandører og underleverandører i flere forskellige lande kan det være en udfordring at få et overblik over leverandørkæderne. Virksomheder kan i den nye guide finde forslag til, hvordan man får kortlagt sin leverandørkæde og prioriteret sin indsats.

Værktøjskasse til miljøansvarlig leverandørstyring
Der findes en række værktøjer, som virksomheder kan benytte i deres arbejde med miljøansvar i deres leverandørkæder. I guiden er de vigtigste internationale og nationale værktøjer samlet, herunder miljømærker og miljøledelsessystemer.

Miljømærker som EU's Blomsten eller det nordiske miljømærke Svanen, kan fx være nyttige redskaber til at prioritere indsatsen. Miljømærkekriterierne for et bestemt produkt er baseret på en livscyklusvurdering, og for fx tekstiler er der krav til alt fra bomuldsmarken til kvaliteten af det færdige produkt (www.ecolabel.dk).

Global Social Compliance Initiative, GSCP, lancerede i 2010 et omfattende materiale, som danske virksomheder og deres leverandører kan bruge til henholdsvis at fastlægge miljøkrav i leverandørkæden og at implementere kravene (www.gscpnet.com).

På vej mod god miljøpraksis
Arbejdet med miljøansvarlig leverandørstyring er en proces. Virksomheder vil ofte befinde sig på forskellige niveauer. I guiden kan man som virksomhed finde eksempler på aktiviteter og tiltag på tre forskellige niveauer (beginner, improver og achiever). Nedenstående anbefalinger for de tre niveauer kan bruges som inspiration til at flytte fokus fra overholdelse af miljølovgivning til proaktive handlinger med henblik på at fremme fortsatte forbedringer af miljøpraksis hos leverandører.

I dag befinder langt de fleste virksomheder sig på de to første niveauer. Imidlertid er der i stigende grad et behov for at flytte fokus fra efterlevelse af miljølovgivning og Codes of Conduct til en proaktiv indsats med fokus på kapacitetsopbygning og anvendelse af forureningsforbyggende teknologi og bæredygtigt design. Den nye guide skal hjælpe virksomheder på vej ved at præsentere konkrete skridt, værktøjer og indsatsområder i bestræbelserne på at nå dertil.

Miljøhåndbog til leverandører
DIEH har i samarbejde med COWI og Håndværksrådet og med støtte fra Miljøstyrelsen endvidere udarbejdet en håndbog specifikt for leverandører, som kan benyttes til træning og kapacitetsopbygning af leverandører og underleverandører. Danske virksomheder vil også kunne bruge håndbogen i deres dialog med leverandører om miljøarbejdet på virksomheden. Der er i håndbogen sat fokus på miljøarbejdet som en win-win mulighed for leverandører, fx ved at arbejde med renere produktion, spild minimeringer, som både har potentiale til at spare penge og løse miljøproblemer. Inspiration gives i håndbogen af en række leverandører til danske virksomheder, som fortæller, hvordan de har implementeret bedre miljøstandarder.

DIEH og Miljøstyrelsen inviterer virksomheder til præsentation af den nye guide og håndbog på et lanceringsmøde 6. april – for yderligere information om arrangementet kan fås på www.dieh.dk.

Mere fra Hanne

Hanne Gürtler

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere