Event

Konference: Fremtidens brug af plast i en cirkulær økonomi

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

dakofa.dk/

 • dakofa@dakofa.dk
 • +45 3296 9022
 • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København
Se profil  
Type: Konference
Start dato: 29.11.2022
Start tidspunkt: 09:00
Sted: Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V
Tilmeld  

Med denne konference ønsker vi at bringe alle aktører i plastværdikæden sammen for at debattere og udvikle ideer til Danmarks fremtidige plastindsats. Ideerne vil indgå i arbejdet i DAKOFAs plastnetværk, som kickstartes på dagen.

Konferencen har tre sessioner, der vil bestå af både præsentationer og debatter med virksomheder, der på dagen vil fremlægge deres bidrag til plastdagsordenen:

Session I: Hvordan kan man reducere forbruget af (fossilt baseret) plast?
Arla Foods

Session II: Sorterings- og behandlingsteknologier i Danmark
Aage Vestergaard-Larsen

Session III: Hvordan øger vi brugen af genanvendt plast i nye produkter?
Nopa Nordic
Letbek
Coca-Cola Danmark

Baggrund og politiske aftaler
Det globale forbrug af plast er ti-doblet, siden vi for alvor begyndte at bruge plast i 1950’erne. Europa-Kommissionen forventer, at forbruget af plast vil blive fordoblet i de kommende 20 år. Tre områder anvender 70 pct. af al den plast, der bruges i Europa: Emballage, byggeri samt i bilindustrien.

Klimaaftalen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 har følgende visioner, der alle berører fremtidens håndtering og forbrug af plast frem mod 2030:

 • Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.
 • Udsortering af 80 pct. dansk plast fra forbrændingen i 2030.
 • Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Det skal bl.a. ske ved, at Danmark får kvantitative reduktionsmål i forbindelse med fastsættelsen af sådanne mål i EU.

Den politiske aftale om det udvidet producentansvar for emballage fra 30. august 2022 indeholder politiske mål for udviklingen af både forbruget og håndteringen af fremtidens emballage i Danmark. Producentansvaret skal bidrage til, at:

 • der ikke bruges unødvendig emballage
 • der i højere grad gøres brug af genbrugsemballager
 • der sker en reel genanvendelse af emballageaffald
 • der bruges genanvendte materialer til fremstilling af nye emballager
 • det er markant dyrere at bruge miljøbelastende emballager ift. miljøvenlige emballager
 • løsningerne er omkostningseffektive.

I september 2022 har Europa-Kommissionen, på baggrund af de meget høje danske affaldsmængder, anbefalet Danmark at indføre nye politiske instrumenter, herunder økonomiske instrumenter, der kan fremme affaldsforebyggelse samt gøre forberedelse til genbrug og genanvendelse af affald mere økonomisk attraktiv. Desuden anbefaler Kommissionen at reducere mængden af affald til forbrænding ved at sortere mere fra til genbrug og genanvendelse.

Endelig er der afsat midler på finansloven i 2022 til at udarbejde en plastikhandlingsplan med fokus på blandt andet reduktion af anvendelsen af plast, men p.t. er der ikke offentliggjort et udkast til en plan.

DELTAG for at få indblik i status for plastområdet, høre om hvordan virksomheder arbejder på konkret at løse udfordringerne, give dit input til fremtidige indsatser og blive en del af DAKOFAs nye netværk for cirkulær plastanvendelse.

Find mere info om priser, program, mm. her.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere