08.06.2020  |  Klima, miljø og energi

Indspark: Ligestilling i Danmark på en ’flot’ 14. plads

Den seneste rapport fra World Economic Forum arbejder med ligestilling mellem kønnene. Konklusionen er klar: Det går fremad, men det går alt for langsomt.

World Economic Forum offentliggjorde i en rapport for nylig den årlige analyse af, hvordan det står til med ligestilling mellem kønnene på verdensplan.

’Global Gender Gap Report 2020’ dokumenterer, at det står skidt til med ligestillingen. Det går fremad, men det går alt for langsomt. Fortsætter udviklingen i det nuværende tempo, vil ’the gender gap’ først være lukket om 99,5 år.

Det tal er i sig selv chokerende. Men måske lige så overraskende og tankevækkende er det, at Danmark i analysen befinder sig på en 14. plads, lige efter Costa Rica. Island, Norge, Findland og Sverige indtager i nævnte rækkefølge de fire bedste placeringer. Godt gået, Norden! Men hvad sker der lige i Danmark?

Er en 14. plads godt nok?

Selvfølgelig ikke. Ligestilling mellem kønnene vedrører ikke kun halvdelen af os, men os alle sammen. Derfor er en dansk 14. plads ikke acceptabel.  Derfor skal vi også gøre, hvad vi kan for at ændre på tingene. Også i erhvervssammenhæng.

Ligestilling er et yderst relevant tema, både for ansatte og virksomheder. Blandt andet også i forhold til samfundsansvar og CSR. Det gælder selvfølgelig uanset virksomhedsstørrelse, branche osv., men i særdeleshed de virksomheder, der har pligt til at forholde sig til Årsregnskabslovens §99b.

Årsregnskabslovens §99b

Loven præciserer: »…. [virksomheden], er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, skal oplyse om måltallet og redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning

Ser man et tilfældigt udvalg af danske virksomheders CSR-rapporter igennem, kan man konstatere, at virksomhederne forholder sig til lovkravet. I de fleste rapporter er der faktisk en status på området, efterfulgt af en formuleret politik for, hvordan man vil opnå de valgte måltal. Så langt så godt.

Men er det så et udtryk for en ægte tro på, at det vil være til virksomhedens bedste med en reel ligestilling i forhold til rekruttering, karrieremuligheder, ligeløn osv.? Tilsyneladende ikke alle steder. Hvis man ser de faktiske tal for kønsfordelingen i bestyrelser, topledelse osv., er der plads til forbedring. Det er ærgerligt, fordi talrige analyser og undersøgelser peger på, at virksomheder med kvindelige CEO’er og virksomheder med en mere ligelig kønsfordeling klarer sig bedre, end virksomheder med en mere traditionel (læs: ulige) kønsfordeling.

Det siger næsten sig selv, at hvis virksomhederne ikke i tilstrækkeligt omfang trækker på halvdelen af den samlede talentmasse, der er til rådighed, går de glip af et kæmpe potentiale. Hillary Clinton har sagt det meget præcist: »Women are the largest untapped reservoir of talent in the world

Brug verdensmålene til at komme videre med ligestilling

Rigtig mange danske virksomheder har taget verdensmålene til sig. Det, der optager mange lige nu, er, hvordan de helt konkret kan koble arbejdet med de 17 Verdensmål til noget, der styrker forretningen.
Undersøgelser fra blandt andre DI og FSR Danske Revisorer viser, at flertallet af de virksomheder, der arbejder med verdensmålene, kaster sig over mål #3, #8, #12 og #13. 52% af de danske virksomheder har valgt at arbejde med #12.

I relation til rapporten fra World Economic Forum, er det interessant at verdensmål #5, som handler om ligestilling mellem kønnene, ikke er at finde blandt de hyppigst valgte. Når det er tilfældet, skyldes det måske, at vi alle – også i virksomhedernes ledelser og bestyrelser – tror, at vi i Danmark allerede er førende på ligestillingsområdet? Rapporten fra World Economic Forum dokumenterer desværre med al tydelighed, at det er vi altså ikke. Vi er nummer 14 på listen. Hvis det ikke skal tage 100 år, før vi kommer i mål med ligestillingen, skal der gøres noget.

Verdensmål #5

Brug denne artikel som inspiration til at tage fat på opgaven, og som et forslag til et aktuelt og relevant verdensmål, som din og andre danske virksomheder passende kunne arbejde med: Verdensmål #5.

Ligestillingsproblematikken og dens muligheder er nemlig top relevant i forhold til verdensmålene. For at understrege denne pointe, og for at slutte, hvor vi begyndte, vil jeg lade rapportens forfattere få det sidste ord. De rammer pointen fint, når de skriver:

»Without the equal inclusion of half of the world’s talent, we will not be able to deliver on the promise of the Fourth Industrial Revolution for all of society, grow our economies for greater shared prosperity or achieve the UN Sustainable Development Goals. At the present rate of change, it will take nearly a century to achieve parity, a timeline we simply cannot accept in today’s globalized world

Mere fra POUL

POUL SÖGREN

Partner, CMO

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere