30.07.2012  |  Strategi & ledelse

Indspark: Fagfolk skriver: Menneskerettighedskrav giver to store udfordringer

Efterlevelse af FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv stiller både CSR-rådgivere og virksomheder over for store udfordringer. De vigtigste er Sune Skadegaard CSR-ledelse og kendskab til menneskerettighederne.

Både CSR-praktikere og -konsulenter forventes fremover at kunne sikre implementeringen af FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv i udviklingen af CSR som et referencepunkt for social bæredygtighed i vores rådgivning. Konsulenter bør som minimum sikre, at vi får en eksplicit tilkendegivelse fra vores kunde om, at denne ikke vil arbejde med Retningslinjerne.  I modsat fald vil vi risikere at blive draget til ansvar for tab forårsaget af mangelfuld rådgivning, hvis kunden efterfølgende modtager kritik for sin negative indflydelse på menneskerettighederne.

Om Sune Skadegaard Thorsen

Sune Skadegård Thorsen er en af pionererne på den principbaserede tilgang til Corporate Social Responsibility (CSR), både i Danmark og internationalt. Han driver konsulentvirksomheden Global CSR, der også udvikler redskaber til og afholder kurser i strategisk CSR. Hans virksomhed har siden 1996 været specialiseret i CSR og rådgiver med udgangs­punkt i FN’s Global Compact principper en række virksomheder, regeringer og organisationer. Han var ekspert rådgiver for ’Business Leaders Initiative on Human Rights’ i de seks år, initiativet løb, og er nu rådgiver for det fortsættende ’Global Business Initiative on Human Rights’.
www.global-csr.com

 

At kunne håndtere retningslinjerne i sin rådgivning vil fremover blive set som et nødvendigt kompetencekrav for CSR-konsulenter. Ikke mindst når EU i sin nye definition af og politik for CSR fra oktober 2011 forudsætter, at alle virksomheder i EU respekterer menneskerettighederne som beskrevet i FN’s Retningslinjer.

Men er det rimelige forventninger? Ikke i skrivende stund. Det er først med Retningslinjerne i juni 2011, at flertallet af stater og virksomheder ser ansvaret for at respektere menneskerettighederne som andet end ét ’issue’ blandt andre. Forfatteren, Professor John Ruggie, udtrykte det i sine rapporter: ”Menneskerettighederne udgør kernen af social bæredygtighed. Retningslinjerne angiver en række ledelsesprincipper, der er ganske udfordrende at leve op til; herunder forventningen om at virksomheder bidrager til at sikre oprejsning for ofre for krænkelser. En anden udfordring er at principperne, som ramme, helt naturligt er formuleret i overordnede vendinger og ikke meget konkret. De konkrete eksempler vil første blive skabt i den kommende tid i et miks af bedste praksis-eksempler, vejledninger og konkrete klager for eksempel gennem OECD’s nationale klageorganer, og på lidt længere sigt, lovgivning med mulighed for sagsanlæg.

To væsentlige kapacitetsudviklings behov
Det står klart, at forventningen fra FN, OECD, EU, ASEAN, og enkeltstaterne vil være, at alle virksomheder – store som små, nationale som internationale, produktion som service – skal kende Retningslinjerne så godt, at de kan efterleve dem. Heri ligger der en kæmpe opgave. I 2012 udarbejder GLOBAL CSR for EU en vejledning herom for alle Europas små og mellemstore virksomheder. Vi har arbejdet intensivt med Retningslinjerne allerede fra november 2010, hvor det første udkast lå klart. Konklusionen er, at Retningslinjerne er både logiske og pragmatiske. De indeholder de basale principper for et ledelsessystem. Principperne er stærkt inspirerede af systemer, som vi kender fra ledelse af miljø, et sikkert og sundt arbejdsmiljø og anti-korruption. Når virksomhederne er kommet sig efter overraskelsen over, at de nu forventes at ’lede’ påvirkningen af menneskerettighederne, vil de falde til ro i genkendelsen af systemet.

Men læres skal det; både af ledelse og mellemledere. Fremover vil virksomheden blive bedømt på om den udviser nødvendig omhu i forhold til menneskerettigheder (due diligence), og kendskabet til systemet vil indgå i bedømmelsen. På nuværende tidspunkt er- og anerkender ledende CSR virksomheder nødvendigheden af arbejdet med Retningslinjerne, mens det er ukendt stof for resten af erhvervslivet. 

Globalt findes der måske knap hundrede rådgivere, der kan håndtere Retningslinjerne professionelt.  Alle virksomheder forventes at implementere dem. Vi står de facto med et massivt vidensgab. At lukke dette gab bliver den første store udfordring i de kommende år.

Den anden store udfordring er mere implicit. Retningslinjerne beskriver et system for at lede risikoen for negativ indflydelse på menneskerettighederne. Virksomhederne skal som minimum identificere risici i forhold til rettighederne i ”International Bill of Human Rights”. 37 rettigheder udgør substansen, der skal ledes. Ligesom miljøledelse, der handler om at undgå negativ indflydelse på luft, jord, vand, dyr, skov, biodiversitet, håndtering af kemikalier, affald, lyd og så videre, er substansen af social bæredygtighed ganske veldefineret.  Udfordringen er, at vi ikke kender substansen; vi kender ikke vores menneskerettigheder! Også her er der et massivt behov for kapacitetsudvikling. 

Mere fra Sune

Sune Skadegaard Thorsen

CEO & Senior Partner

Sune Skadegaard Thorsen er stifter og direktør i GLOBAL CSR. Han har siden 1996 arbejdet professionelt med CSR, som en af de første pionerer på området. Med en baggrund som erhvervsadvokat har Sune internationalt været én af de ledende kræfter i at gøre ansvaret for social bæredygtighed pragmatisk og operationelt gennem menneskerettighederne. Sune er således en af grundlæggerne af den princip-base…

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere