06.12.2010  |  Strategi & ledelse

NKT har sat CSR-rapporteringen i system

NKT-koncernen har implementeret et nyt CSR-system, der letter rapporteringsarbejdet og sikrer, at alle afdelinger i den globale virksomhed har samme forståelse af CSR-begrebet.

Industrikonglomeratet NKT har som mange andre store koncerner sat kraftigt fokus på CSR-arbejdet i de senere år. I 2008 begyndte man at rapportere sit CO2-forbrug til Carbon Disclosure Project, mens virksomheden i 2009 indsendte en fremskridts-rapport til UN Global Compact for første gang og i årsrapporten for 2009 rapporterede virksomheden for første gang i henhold til § 99a.

Under arbejdet blev det klart for ledelsen, at det var nødvendigt at skabe et fælles globalt sprog og ens retningslinjer for CSR-rapporteringen. Dels fordi virksomheden er repræsenteret med mere end 100 enheder over hele verden, men også fordi koncernen består af fire meget forskellige industrivirksomheder, som er beskæftiget med både salg og produktion. (Se faktaboks)

Denne struktur gør det nemlig svært for koncernledelsen at sikre, at konkrete politikker og retningslinjer bliver efterlevet i de enkelte enheder, der i en global koncern er spredt ud over hele kloden. Som udgangspunktet vil de nemlig ofte have forskellige kulturelle og organisatoriske tilgange til CSR-arbejdet .

”I princippet har vi arbejdet med CSR og overordnede etiske retningslinjer længe, men når man har 100 enheder rundt om i verden varierer forståelsen af CSR meget, der har sikkert været steder, hvor man slet ikke har kendt begrebet,” konstaterer koncerndirektør og CSR-ansvarlig Søren Isaksen.

I forlængelse heraf nævner koncernøkonomichef Karsten Riis Andersen arbejdsulykker som et eksempel på en hændelse, som man ser meget forskelligt på i de lande, hvor NKT er repræsenteret.

”Når en tysker kører galt på vej hjem fra arbejde, er det uden tvivl en arbejdsulykke, men det er det altså ikke i Danmark,” og fortsætter:

”Hvis man skal levere en ensartet koncern-rapportering af høj kvalitet, er man altså nødt til at have faste definitioner for den slags i hele organisationen.”

Rapporteringen sat i system
For at sikre det, har NKT-ledelsen i de seneste år arbejdet på at sætte CSR-arbejdet i faste rammer. I samarbejde med PwC har virksomheden implementeret systemet ”Powered CSR.”

Det er et webbaseret dataindsamlingssystem, som alle NKT-enheder rundt om i verden anvender. De områder, der bliver rapporteret om, er nøje drøftet mellem koncernledelsen og forretningsområderne, og der er fastlagt ensartede definitioner for KPI’er for eksempelvis arbejdsulykker og børnearbejde.

”Hele vores dataopsamlingsdel ligger nu i ”Powered CSR”, hvor en bruger i eksempelvis Tyskland, kan åbne og se, hvad han skal rapportere om, hvor langt han er nået med rapporteringen og hvilken deadline, der skal overholdes. Det giver en god struktur for de medarbejdere, der skal rapportere, og det gør det nemmere for koncernledelsen at have et overblik over den samlede rapportering og evt. identificere, hvis der er problemer på et bestemt område,” konstaterer Karsten Riis Andersen. Han fremhæver også, at der i systemet ligger brugervejledning, definitioner af KPI mv., som de involverede medarbejdere kan benytte, hvis de er i tvivl.

Rapporteringen er lagt hos økonomifunktionen
Selve rapporteringen er lagt hos økonomifunktionen i de enkelte enheder, og det er ifølge Karsten Riis Andersen et bevidst valg, da koncernen også rummer en række mindre enheder med få ansatte.

”Det ville ikke rigtig hænge sammen, hvis vi i hver eneste mindre enhed skulle have en CSR-ansvarlig. Så vi har kigget på, hvordan vi kan udnytte de kompetencer, vi allerede har i organisationen i forhold til at behandle og opsamle data. Og så er det logiske valg faldet på økonomifunktionen,” siger Karsten Riis Andersen.

For at gøre implementeringen af rapporteringssystemet så smertefri som muligt er det bygget på Microsofts SharePoint platform, som medarbejderne i økonomifunktionen er vant til at arbejde med.

”Medarbejderne kender funktionaliteten, og dermed har vi sparet omkostninger til oplæring,” siger Kasten Riis Andersen og peger desuden på, at det øger respekten for de CSR-data, man arbejder med, at de rapporteres af de samme personer, som rapporterer de økonomiske data, hvor man er vant til at arbejde med en høj datakvalitet.

Fokusområder identificeret
Søren Isaksen er ikke i tvivl om, at systemet administrativt er en kæmpe forbedring, han savner ikke den tidligere procedure, hvor enheder rundt om i verden, hver især indsendte excel-ark til hovedkontoret i forbindelse med Carbon Disclosure rapporteringen. Men arbejdet med systemet har også været godt, fordi NKT har været tvunget til at definere meget klart, hvilke parametre, der er relevante for virksomheden at indsamle data på.

Ifølge Søren Isaksen fokuserer virksomheden meget på miljøområdet, fordi NKT koncernen både bruger mange materialer og flytter mange materialer i forbindelse med driften.

”Derfor er det klart, at vi gerne løbende vil forbedre vores miljøaftryk. Det betyder meget for vores kunder, at de produkter, vi leverer, hele tiden bliver bedre miljømæssigt, hvad enten det er Nilfisk-Advance’s rengøringsmaskiner, kabel-forretningen i NKT Cables eller de øvrige forretningsområder, vi snakker om. Med en effektiv rapportering, kan vi hele tiden holde øje med om vi forbedrer os,” siger Søren Isaksen.

Han peger på antikorruption, som et andet CSR-område, NKT er meget opmærksomme på.

”Når vi sætter fokus på antikorruption, er det fordi, vores forretning er i dele af verden, hvor der er en anden kultur, og man gør tingene anderledes, end vi er vant til herhjemme. Men på de europæiske markeder har vi eksempelvis også set problemer med karteldannelser i elbranchen. Så det er et område, hvor vi er meget opmærksomme på at opføre os ordentligt, og jeg mener faktisk, at vi har vundet nogle vigtige kunder, fordi vi har været på den rigtige side,” konstaterer Søren Isaksen.

Mere fra Lasse

Lasse Andersen

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere