Frederiksberg Kommune har netop underskrevet en købskontrakt på ni elektriske skraldebiler. På sigt vil kommunen have 20 – det er hele flåden – og fordelene står i kø, selvom det er en stor investering. Også de mindre køretøjer skal skiftes ud.

Bliv medlem og vær en del af fremtidens forretning – prøv 30 dage gratis

Opret medlemskab

I 2019 og 2020 kan socialt udsatte tjene 20.000 kr. skattefrit om året med det sociale frikort. Men det er ikke pengene, der betyder mest, hvis man spørger de udsatte selv. De vil gerne være til nytte, viser en ny undersøgelse.

Siden årsskiftet har socialt udsatte med særlige sociale problemer haft mulighed for at benytte sig af et socialt frikort, der giver dem mulighed for at tjene 20.000 kr. årligt uden at betale skat eller blive trukket i sociale ydelser.

Det er fx mennesker, der har særlige udfordringer som hjemløshed, misbrug eller psykiske vanskeligheder, og som derudover er langt fra beskæftigelse eller uddannelse.

Forsøgsordningen med det sociale frikort løber i hele 2019 og 2020, og i forbindelse med indførelsen af ordningen har Cabi foretaget en undersøgelse for Rådet for Socialt Udsatte. Formålet med undersøgelsen var at finde anbefalinger til, hvordan det sociale frikort kan blive en succes.

Udsatte vil gerne bidrage

Undersøgelsen bygger bl.a. på interview med socialt udsatte borgere, som er i målgruppen for det sociale frikort, virksomheder, kommuner og sociale organisationer, der er i kontakt med borgere i målgruppen.

”I forbindelse med undersøgelsen har vi mødt og interviewet mennesker, der på trods af deres sociale udfordringer også rummer ressourcer, og som faktisk gerne vil bidrage, hvis de får chancen for det,” siger seniorkonsulent hos Cabi, Anette Hansen, som har været projektleder for undersøgelsen.

Mistillid til kommunerne kan være en barriere

Hun fortæller videre, at nogle af de interviewede har et arbejdsliv bag sig som fx tømrer, kok eller revisor mens andre aldrig har fået foden inden for på arbejdsmarkedet. Og de er, ifølge Anette Hansen, kommet med mange gode forslag til, hvad der kan få det sociale frikort til at fungere.

”Borgerne kan godt se ideen med frikortet, men det skal være så nemt som overhovedet muligt at bruge det. Ellers gør de det ikke. Det er fx vigtigt, at lønnen bliver udbetalt hurtigst muligt efter at den aftalte opgave er udført. Og nogle af dem har en udpræget mistillid over for alt, hvad der er kommunalt. De siger direkte, at hvis de skal søge frikortet fx på jobcentret, så vil de ikke være med,” fortæller Anette Hansen.

En af anbefalingerne i rapporten er, at kommunerne påtager sig opgaven med at få viden om det sociale frikort ud til potentielle brugere og virksomheder. Og noget tyder på, at der er brug for et benarbejde for at få det sociale frikort til at blive en succes. Ifølge DR har kun 137 personer i 81 kommuner søgt om socialt frikort pr. 13 marts. Hør radioindslag om det sociale frikort

Flyt visitation ud af kontoret

En måde at få frikortet ud til flere kan fx handle om kommunernes visitation af borgere til det sociale frikort. I undersøgelsen anbefales det bl.a., at visitationen til frikort kan foregå flere steder og så enkelt som muligt.

”Hvis du spørger borgerne, som skal bruge frikortet, så ser de helst, at visitationen foregår via en blanket, som de kan udfylde der, hvor de færdes i forvejen. Fx på herberger, varmestuer eller forsorgshjem. I hvert fald er det vigtigt, at medarbejderne disse steder, som har kontakten til de udsatte, har viden om ordningen og kan hjælpe de udsatte med at finde ud af at få søgt det sociale frikort,” siger Anette Hansen.

”En mulighed er også, at kommunen forhåndsvisiterer borgere ud fra det, der måtte være i borgerens sag i forvejen. Og når borgeren så søger om frikortet kan sagen hurtigt ekspederes,” fortsætter hun.

Cabis undersøgelse blev præsenteret på Rådet for Socialt Udsattes konference om det sociale frikort den 14. januar i København.

Mere inspiration

Download undersøgelse og inspirationskatalog om det sociale frikort fra Cabis hjemmeside

Public Service på DR P1 behandlede 13. marts det sociale frikort og Cabis undersøgelse. Hør Public Service

Læs også historien 59-årige Jørgen har fået frikort til et job i Rema 1000 - men han er en af de få socialt udsatte

Tags: Cabi

Overvejer du at tage vores uddannelse Sustainable Business Change Manager, men sidder inde med nogle spørgsmål du gerne lige vil have besvaret først? Eller har du brug for nogle fif til, hvordan du kan sælge uddannelsen ind internt?

Sustainable Business Change Manager Q&A webinar

Hvis ja, så kom med til en 1-times Info- og Q&A webinar om uddannelsen, som vi har sat op her inden sommerferien, så du kan høre meget mere om forløbet.

Om uddannelsen

Sustainable Business Change Manager er en praktisk uddannelse for specialister, ledere og rådgivere, der ønsker viden og værktøjer til at sammenkoble forretning med samfundsansvar og forandringsledelse.

Forløbet afsluttes med eksamen og certificering med diplom. Næste hold starter den 28 august 2019.

Læs mere på www.sustainablebusinesschangemanager.dk

På webinaret den 5 juni kl. 13.00 vil du bl.a. få indblik i:

Og så har du selvfølgelig god mulighed for at stille masser af spørgsmål undervejs!

Tilmeld dig  Q&A webinaret her 

Sustainable Business Change Manager udbydes af TANIA ELLIS - The Social Business Company®, én af Skandinaviens førende CSR trendformidlings- og rådgivningsvirksomheder, i samarbejde med Dansk Erhverv.

 

Overvejer du at tage vores uddannelse Sustainable Business Change Manager, men sidder inde med nogle spørgsmål du gerne lige vil have besvaret først? Eller har du brug for nogle fif til, hvordan du kan sælge uddannelsen ind internt?

Sustainable Business Change Manager Q&A webinar

Hvis ja, så kom med til en 1-times Info- og Q&A webinar om uddannelsen, som vi har sat op her i løbet af foråret, så du kan høre meget mere om forløbet.

Om uddannelsen

Sustainable Business Change Manager er en praktisk uddannelse for specialister, ledere og rådgivere, der ønsker viden og værktøjer til at sammenkoble forretning med samfundsansvar og forandringsledelse.

Forløbet afsluttes med eksamen og certificering med diplom. Næste hold starter den 28 august 2019.

Læs mere på www.sustainablebusinesschangemanager.dk

På webinaret den 7 maj kl. 12.15 vil du bl.a. få indblik i:

Og så har du selvfølgelig god mulighed for at stille masser af spørgsmål undervejs!

Tilmeld dig Q&A webinaret her 

PS. Hvis du ikke har mulighed for at deltage den 7. maj, afholder vi et Q&A-webinar mere den 5. juni kl.1300

Sustainable Business Change Manager udbydes af TANIA ELLIS - The Social Business Company®, én af Skandinaviens førende CSR trendformidlings- og rådgivningsvirksomheder, i samarbejde med Dansk Erhverv.

AMCS FEL (front end loader) weighing system has been granted EU-type approval by NMO in accordance with measuring instruments regulations 2016 (S.I. 2016 No. 1153).

This is a European wide approval which is based on VDH (vehicle data hub) and Extensometer technology, within the waste and recycling industry.

The AMCS FEL technology, part of the AMCS Vehicle Technology solution, operates dynamically. This technology automatically determines the weight of the loaded bin during the lift process. The lift data is displayed in the on-board computer and transmitted in real-time to back-office software, such as the AMCS Enterprise Management solution.  For AMCS customers, this data provides valuable insights to be utilised when processing business information, such as, accurate container pricing and invoicing, customer profitability and revenue leakage analyses.

The AMCS FEL technology supports weights from 100Kg up to 2,000Kg, taking on average 2,000 weight samples both on the up weight and down weight. The extensometer technology is more accurate than traditional strain gauge technology due to its design and resolution. This combined with weighing algorithms delivers a consistent, accurate, accountable system to support industry dispatch and collection processes.

Speaking on the certification, Ken Tierney, Product Manager Vehicle Technology, AMCS Group, commented, “At AMCS we are delighted to offer our customers a fully certified FEL weighing system, in accordance with European standards.

The AMCS Vehicle Technology solution provides patented technology and utilizes latest sensing technology to ensure the accuracy of every lift. The FEL scale has a fully configurable lift lifecycle that removes the count of false lifts caused by partial arm movements. Additionally, the FEL technology can be remotely diagnosed and managed the need for service visits for our customers.  Undoubtedly our FEL weighing system contributes to a greater efficiency in our customers logistic operations and supports the digitisation of their business”.

For more information on AMCS’ Vehicle Technology solution visit www.amcsgroup.com/solutions/vehicle-technology/

About AMCS
AMCS is the leading supplier of integrated software and vehicle technology for the waste, recycling and material resources industries. Our enterprise software, AMCS Platform, is a Software as a Service (SaaS) solution, delivering digital innovation to the emerging circular economy around the world.

AMCS is headquartered in Ireland and has 20 offices located across Europe, USA, Australia and Asia with approximately 500+ employees. We help over 2450+ customers to reduce their operating costs, increase asset utilisation, optimise margins and improve customer service. AMCS has a blue-chip customer base in 22 countries, which includes the world’s leading companies in Commercial & Industrial, Municipal and Residential Waste, Construction & Demolition, Metal Recycling, Paper and Plastics trading, MRFs/Landfill, Brokerage and Hazardous Waste and Logistics businesses.

Tags: AMCS

Overvejer du at tage vores uddannelse Sustainable Business Change Manager, men sidder inde med nogle spørgsmål du gerne lige vil have besvaret først? Eller har du brug for nogle fif til, hvordan du kan sælge uddannelsen ind internt?

Sustainable Business Change Manager Q&A webinar

Hvis ja, så kom med til en 1-times Info- og Q&A webinar om uddannelsen, som vi har sat op her efter påskeferien, så du kan høre meget mere om forløbet.

Om uddannelsen

Sustainable Business Change Manager er en praktisk uddannelse for specialister, ledere og rådgivere, der ønsker viden og værktøjer til at sammenkoble forretning med samfundsansvar og forandringsledelse.

Forløbet afsluttes med eksamen og certificering med diplom. Næste hold starter den 28 august 2019.

Læs mere på www.sustainablebusinesschangemanager.dk

På webinaret den 23 april kl. 12.15 vil du bl.a. få indblik i:

Og så har du selvfølgelig god mulighed for at stille masser af spørgsmål undervejs!

Tilmeld dig Q&A webinaret her 

PS. Hvis du ikke har mulighed for at deltage 23. april, afholder vi et Q&A-webinar mere den 7. maj kl. 1215 og den 5. juni kl.1300

Sustainable Business Change Manager udbydes af TANIA ELLIS - The Social Business Company®, én af Skandinaviens førende CSR trendformidlings- og rådgivningsvirksomheder, i samarbejde med Dansk Erhverv.

Around the world, food waste is a challenge. The United Nations estimates that one third of global food production is wasted.Bacterial cultures from Danish ingredient company, Chr. Hansen, expand the life of products and decrease food waste.

The Danish bio-science company, Chr. Hansen, has introduced a natural product that can make dairy products stay fresh longer and thereby reduce food waste. Today, 17% of all yoghurt is tossed to the bin, mostly due to the products’ relatively short shelf life. Chr. Hansen’s product, FreshQ, is an all-natural way to reduce the risk of spoilage from yeast and mould contamination, and it can make yoghurt last minimum 7 days longer. If applied to all yoghurt in Europe, it could reduce the amount of wasted yoghurt with 30%.

CHR. HANSEN HAS INTRODUCED A NATURAL PRODUCT THAT CAN MAKE DAIRY PRODUCTS STAY FRESH LONGER AND THEREBY REDUCE FOOD WASTE

A Danish Solution Helping to solve Large Food Waste Challenges

Chr. Hansen’s effort to reduce food waste is a part of broader plan from the company to take part in the fulfilment of several of the UN’s Sustainability Goals. Chr. Hansen puts much effort into creating naturally based solutions that will help bring the food waste down on a number of products, not only dairy products. Chr. Hansen provides products that enlarge the harvest without the usage of pesticides. This is yet another example of how companies in the Danish food cluster bring new ideas to life that can solve the problems of tomorrow’s food industry

Denne artikel er en del af temaet I fokus: fremtidens fødevarer

Produktionen af soja i Argentina er forbundet med alvorlige sundhedsproblemer. Aligevel importerer Danmark omkring 650.000 ton soja om året og bruger det til at fodre primært svinebestanden. Landbrug & Fødevarer mener, at Danmark ikke alene kan gøre noget ved det.Arla har dog valgt en anden vej.

Argentina bruger enorme mængder farlige pesticider og giftstoffer til produktion af soja, som Danmark importerer omtrent 650.000 ton af om året til hovedsageligt svinefoder – og det gør lokalbefolkningen alvorligt syge, ifølge en undersøgelse som Danwatch har lavet i samarbejde med P1 Orientering.

Læs også: Soja i dansk svinefoder kommer fra ryddede skovområder

Pesticiderne er forbudte i Europa, og de medfører, at folk bliver syge af blandt andet kræft, børn bliver født med misdannelser og kvinder aborterer spontant tre gange så ofte, som i resten af landet. Det sker ifølge argentinske eksperter.pga. manglende regulering.

Interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer erkender, at der i Argentina ikke er de samme forhold som herhjemme:

”Det er helt sikkert, at der foregår nogle ting i Argentina, som ikke er tilladt i Danmark og EU”, siger direktør Flemming Nør-Pedersen til P1 Orientering.

Landbrug og Fødevarer: svært at gøre noget ved
At der bliver brugt giftige stoffer i Argentina, som har været forbudt i årevis herhjemme, er ifølge Landbrug og Fødevarer svært at gøre noget ved:

”Vi bestemmer jo ikke, hvordan de argentinske regler ser ud. Det letteste for os kunne selvfølgelig være, at vi siger, vi vil ikke handle med jer længere i Argentina. Vi vil så heller ikke handle med Brasilien. Vi vil måske heller ikke handle med Nordamerika. Så vi står tilbage uden nogen god leverandør af soja, som er et rigtigt godt element i foderet til de danske husdyr, siger Flemming Nør-Pedersen til P1 Orientering.

Danmark er for lille til at gøre noget ved forholdene i Argentina, Ifølge Dansk Landbrug. Vi er nødt til at forsøge at påvirke forholdene gennem EU, lyder det fra Flemming Nør-Pedersen.

”Vi køber i dansk landbrug 1,5 procent af den sojaproduktion, som Argentina har. Kina køber halvdelen, og EU som handelsblok køber cirka 17 procent. Så hvis vi som sådan skal have nogen indflydelse på, hvordan Argentina gør det her, så er vi nødt til som minimum at komme som EU, så kan vi få en indflydelse på, hvordan vi gør det i Argentina. Og det er jo også den vej, vi gerne vil, så vi via EU får stillet nogle krav til Argentina, siger han.

Arla boykottede allerede i 2015
Mejerikoncernen Arla besluttede i 2015, at al soja, som bruges til kvægfoder hos Arla Foods mælkeproducenter, skal være bæredygtigt.

”Helt overordnet er vi i Arla bekymrede over den meget intensive sojadyrknings effekt på lokalsamfundene i Sydamerika. Vi har set nogle ubehagelige eksempler, hvor blandt andet børn har fået svære helbredsmæssige påvirkninger. Vi ønsker, at den soja, vi anvender i vores produkter og til at fodre vores køer, er produceret, uden at det sætter miljøet og lokalsamfundet under pres”, skriver Arla i en pressemeddelelse fra 2015.

Læs også: Storbritanniens landbrug vil være kulstof-neutralt i 2040

Arla er også en del af en certificeringsorganisation for mere bæredygtig soja.

- SDN

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere