Hvad interesserede CSR.dk’s læsere mest i 2020? Der tegner sig et klart billede.Læs eller genlæs de 15 mest læste artikler fra året der gik.

Bliv medlem og vær en del af fremtidens forretning – prøv 30 dage gratis

Opret medlemskab

Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen inviterer til webinar d. 8 februar kl. 10.00-10.55, hvor du kan høre om PensionDanmark og Arlas erfaringer med at gøre brug af ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten.

Arbejdet med Årsrapporterne for 2020 er i fuld gang hos alle virksomheder, og igen i år er fokus på ESG øget markant. Ikke kun internt i virksomhederne, men også blandt de mange læsere og brugere af årsrapporten.

I 2019 udgav Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR - danske revisorer og Nasdaq Copenhagen publikationen ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten. Publikationen, som bl.a. indeholder et forslag til en standardiseret ESG-oversigt i årsrapporten, blev i 2019 hædret af FN og tildelt ISAR Honours for at fremme integration af bæredygtighedsoplysninger (ESG) i virksomhedernes rapportering.

Flere virksomheder har allerede taget nøgletallene til sig, og på mødet vil PensionDanmark og Arla tale om deres erfaring med brugen af publikationens forslag til nøgletal til inspiration for andre med interesse og opgaver inden for ESG-nøgletal i årsrapporten. Talerne er Susanne Østergaard Lundby, PensionDanmark, Susanne Andersen, Arla, og Janni Opstrup, Arla.

Program
10:00 Velkomst og introduktion ved Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR - danske revisorer og Nasdaq Copenhagen

10:10 Susanne Østergaard Lundby, PensionDanmark

10:25 Susanne Andersen og Janni Opstrup, Arla

10:40 Q&A og debat

10:55 Afsluttende bemærkninger og tak for i dag

Mødet er arrangeret af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR - danske revisorer og Nasdaq Copenhagen.

Vi håber at se dig online - tilmeld dig her!

Læs om ESG-nøgletallene her.

På mødet vil PensionDanmark og Arla tale om deres erfaring med brugen af ESG-nøgletal til inspiration for andre med interesse og opgaver inden for ESG-nøgletal i årsrapporten.

Mødet er arrangeret af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR - danske revisorer og Nasdaq Copenhagen.

Arbejdet med Årsrapporterne for 2020 er i fuld gang hos alle virksomheder, og igen i år er fokus på ESG øget markant. Ikke kun internt i virksomhederne, men også blandt de mange læsere og brugere af årsrapporten.

I 2019 udgav Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR - danske revisorer og Nasdaq Copenhagen publikationen ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten. Publikationen, som bl.a. indeholder et forslag til en standardiseret ESG-oversigt i årsrapporten, blev i 2019 hædret af FN og tildelt ISAR Honours for at fremme integration af bæredygtighedsoplysninger (ESG) i virksomhederne rapportering.

Flere virksomheder har allerede taget nøgletallene til sig, og på mødet vil PensionDanmark og Arla tale om deres erfaring med brugen af publikationens forslag til nøgletal til inspiration for andre med interesse og opgaver inden for ESG-nøgletal i årsrapporten. Talerne er Susanne Østergaard Lundby, PensionDanmark, Susanne Andersen, Arla, og Janni Opstrup, Arla.

Du kan læse publikationen ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten her

Mødet er arrangeret af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR - danske revisorer og Nasdaq Copenhagen.

Store koncerner med tusindvis af ansatte kæmper side om side med små håndværksmestre om at vinde CSR People Prize, som går til virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar. Innovative løsninger og viljen til at holde fast i samfundsansvaret i kriseti

Der er nu lukket for indstillinger til CSR People Prize, som uddeles til virksomheder, der tager et ekstraordinært socialt ansvar ved fx at fastholde og forebygge, at medarbejdere falder ud af arbejdsmarkedet på grund af fx stress eller nedslidning. Eller ved at ansætte mennesker, der har et handicap, med flygtningebaggrund, eller af anden årsag befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Videns- og netværkshuset Cabi står bag prisen, der er blevet uddelt siden 1999, og formålet er at hylde virksomhedernes sociale ansvar, og lade de gode eksempler inspirere flere virksomheder til at tage et socialt ansvar. I år uddeles CSR People Prize i tre kategorier:

”Vi har meget glædeligt modtaget mange spændende indstillinger til Særprisen, som i år har fokus på cirkulære forretningsmodeller, hvor virksomheder fx genanvender og genbruger og samtidig skaber job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet,” siger Marianne Lyngberg Nilsson, seniorkonsulent hos Cabi.

Virksomheder fra alle dele af landet er blevet indstillet til CSR People Prize af medarbejdere, ledere, jobcenterkonsulenter og erhvervsorganisationer. Marianne Lyngberg Nilsson forudser en svær opgave med at indsnævre de mange indstillede til tre endeligt nominerede i hver kategori.

Socialt ansvar overlever corona

”Det er imponerende, hvordan virksomheder i et væld af brancher formår at arbejde både innovativt og kreativt med deres sociale ansvar. De tænker nyt, og det er med til at rykke grænserne for, hvilket samfundsansvar virksomheder kan tage. Og så gør det mig meget glad, at det sociale ansvar stadig lever, selvom rigtig mange virksomheder er ramt hårdt under coronakrisen,” siger Marianne Lyngberg Nilsson.

Hun fortæller videre, at mangfoldigheden blandt de indstillede virksomheder er stor. De tæller både private, offentlige og socialøkonomiske virksomheder. Der er koncerner, som omsætter for milliarder af kroner såvel som håndværksmestre, restauranter og købmænd med ganske få ansatte.

”Det viser, at det ikke er et spørgsmål om størrelse, når det kommer til at tage ansvar for det samfund, som virksomheden er en del af. Alle kan være med på det her område, og det er meget positivt,” siger Marianne Lyngberg Nilsson.

Uddelingen af CSR People Prize finder sted ved Cabis årskonference Bæredygtig ledelse – vejen til 2030, der på grund af coronarestriktioner afholdes som en online event den 24. marts.

Jury af erhvervsfolk og specialister skal finde nominerede og vindere

Opgaven med at snævre feltet af virksomheder ind til de endeligt nominerede og vindere er nu lagt i hænderne på en jury, der har mangeårig faglig og praktisk erfaring med virksomheders sociale ansvar. Dommerpanelet er:

CEO for Grundfos, Poul Due Jensen, er hovedtaler ved årskonferencen, hvor der under overskriften bæredygtig ledelse vil blive sat fokus på bl.a. mental sundhed, opkvalificering og cirkulær økonomi.

Tags: Cabi

Hvordan får man danskerne til at tillægge det bæredygtige valg værdi og handle ansvarligt? Det spørgsmål har syv virksomheder på tværs af brancher sat sig for at finde svar på.

Der er mange måder at dyrke netværk på, men det er sjældent, at netværksforløb munder ud i et whitepaper med anbefalinger til andre virksomheder. Men det er præcist, hvad forandringsbureauet Märk ønsker at gøre med et Round Table, der undersøger, hvordan man som ansvarlig og bæredygtig virksomhed hjælper danskerne til at handle, som de har holdning.

Bæredygtighed fylder i vores bevidsthed. Og det er ikke aftaget under Corona. Under lock-down i foråret registrerede Google en kraftig stigning i søgninger, der relaterede sig til ‘bæredygtig livsstil’. Endvidere viser flere undersøgelser, at vi gerne vil agere mere bæredygtigt, og som borgere oplever vi, at vi har et stort ansvar.

I en undersøgelse foretaget af Advice i 2019 mener 72,8 procent af danskerne, at det er vig- tigt, at det, de køber, er produceret bæredygtigt. Men der er kun 46 procent, som har betalt mere for bæredygtige produkter. Så der synes stadig at være et stykke vej fra tanke til handling. Og det er ikke kun forbrugernes skyld.

Det er en fælles udfordring for virksomhederne, hvordan de får bæredygtighed til at give værdi til forbrugerne - og ikke mindst medarbejderne - og hvordan det bliver kommunikeret på en måde, så det bliver interes- sant og konkret i forhold til de valg, vi træffer hver dag.

Og der er ikke kun én udfordring, der er flere. En af de væsentligste er, at værdien af bæredygtige produkter ikke opleves tilstrækkeligt stærkt af forbrugerne til at få dem til at handle.

Måske fordi virksomhederne ikke kommunikerer og brander deres bæredygtige værditilbud på en relevant og vedkommende måde?

Læring på tværs af brancher

Netop det er en af de problemstillinger, som syv virksomheder har sat sig for at løse i et Round Table.

“Noget af det, der har gjort, at det er fedt at være med, er, det at udkomme med et white- paper eller et dogme. At sætte barren lidt hø- jere og påvirke en væsentlig del af formidlingen. En af de væsentligste problemstillinger og barrierer er, at alle taler om bæredygtighed og det bliver for abstrakt. Hovedmissionen er at gøre det konkret og handlingsorienteret og det kan et whitepaper,” siger deltager i Round Table Michael Rafnnsøe, Advisor i MAX Burger, og fortsætter:

“Det at man møder ligesindede, som på hver deres måde har oplevet barrierer og successer, det håber jeg kan fortsætte og forplante sig ud i noget, som kan blive et blivende netværk. Rejsen stopper jo ikke her.”

Virksomhederne spænder vidt fra dagligvarer, restauranter, hoteller og energiselskaber. Men alle med det til fælles, at de ønsker at blive endnu bedre til at nå igennem til kunderne med deres bæredygtige tiltag. De ønsker at skabe en oplevelse af, at de er på en fælles rejse sammen med kunderne.

“Det er vigtigt at hjælpe forbrugerne på vej, men det er bestemt også business. Vi skal sikre et fremtidigt forretningsgrundlag - hvis fiskene forsvinder fra verdenshavene, bliver det svært at lave sushi - og forretningsfordele. Vi skal se holistisk på virksomheden og ikke på bæredygtighed alene,” siger Anders Barsøe, CEO i Letz Sushi.

For forandringsbureauet Märk har det altid været en del af tankegangen, at der må nye typer af partnerskaber til for at løse de klimamæs- sige og sociale udfordringer.

Derfor har det givet mening at samle en gruppe virksomheder, som alle er langt i arbej- det med bæredygtighed, men som hidtil har været på en til tider ensom frontrunner-rejse.

“Vi håber på, at det her kan være med til at støtte de virksomheder, som er langt fremme og inspirere andre til at komme i gang med at arbejde med deres samfundsambition.
Vi kommer til at se mange af denne type partnerskaber på tværs, og det er også nødvendigt, hvis vi skal have stoppet den negative impact vores forbrug og produktion har på kloden,”
 siger Nicoline Olesen, partner i Märk.

Derfor skal den viden, der bliver genereret under Round Table, også deles med andre virksomheder. Det er en del af missionen at inspirere og hjælpe andre på vej.

FAKTA

7 virksomheder har gennem 2020 deltaget i Round Table, hvor målet er i starten af 2021 at udkomme med ideer og anbefalinger til, hvordan vi får danskerne til at tillægge det bæredygtige valg tilstrækkelig værdi.

De 7 virksomheder er:

Der er ingen tvivl om, at Corona har budt på utallige udfordringer, men pandemien har faktisk også været med til at udvikle flere ting i en positiv – og ikke mindst bæredygtig – retning ude i vores kantiner.

De store bugnende buffeter er efterhånden ved at være fortid, og de er blevet erstattet med flere og flere lækre portionsanretninger. Det betyder nye muligheder for personalet i køkkenerne, som nu kan forkæle deres gæster med mere veldefinerede smagsoplevelser samtidig med, at de har fået en bedre dialog med hinanden. Derudover er der en ikke ubetydelig sideeffekt i form af reduceret madspild.

”Tiden med Corona har været positiv i den forstand, at både vores gæster og kolleger har vist sig som ekstremt omstillingsparate. Det har givet et løft til hverdagen, at vi er nødsaget til at tænke kreativt hele tiden, og personalet er vokset med opgaven. I stedet for et kæmpe udvalg, går vi ud fra ”less is more”, og vores gæster har ikke givet udtryk for, at de savner de gamle buffeter,” siger Troels Trier Vogel, køkkenchef, Compass Group.

Madspildet svinder i takt med, at buffeterne forsvinder

I kantinen, hvor Troels arbejder, har de mærket en stor forskel på mængden af madspild, efter at buffeterne i højere grad er blevet erstattet af portionsanretninger.

”De kolde pålægsfade og salatbaren var de største syndere. Selvom vi gjorde, hvad vi kunne, var der altid noget, vi ikke kunne bruge til noget. Nu portionsanretter vi det meste og ved, at der ikke kommer så mange mennesker i kantinen, så vi har reduceret vores madspild betydeligt.” 

En ny og tættere kontakt til gæsterne

Med den nye måde at køre kantinen på er også fulgt en tættere kontakt til gæsterne, når de hver dag får serveret dagens frokost personligt. Det nyder begge parter godt af.

”Vi har pludselig fået en fantastisk kontakt og dialog med gæsterne, når vi ikke bare skal ud og fylde buffeter op. Nu kan vi efterhånden huske hvem, der er glutenintolerant og hvem, der gerne vil bede om lidt ekstra kød. Det gør en stor forskel for både os og vores gæster. Det er dejligt, når de siger tak for mad og ønsker os en god dag, samtidig med at deres oplevelse er blevet løftet gevaldigt.” 

Han tilføjer:

”Vores faglige stolthed peaker, når vi ser gæsterne i øjnene og rækker dem skålen med en portionsanretning, som både er smagsmæssigt velafstemt og ser indbydende ud.”

Teknologisk Institut starter 19 nye indsatsområder op med fokus på grøn omstilling via en ny resultatkontraktbevilling.

Teknologisk Institut sætter nu ekstra turbo på at assistere dansk erhvervsliv i at udvikle bedre og grønnere produkter og services for at sikre virksomhedernes konkurrencekraft og modstandsdygtighed. Instituttet kaster sig over i alt 19 indsatsområder, muliggjort gennem indgåelse af en resultatkontrakt mellem Instituttet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Indsatsområderne spænder over en række teknologier bl.a. indenfor energi, digitalisering, automatisering, nye fremstillingsteknologier, bæredygtighed indenfor byggeriet, klima-og miljøeffektivt landbrug og bæredygtige fødevarer.

Nye følgegrupper
Teknologisk Instituts formål er at tilgængeliggøre den nyeste forskning og udvikling for dansk erhvervsliv, for såvel små som store virksomheder. Fokus er at gøre de relevante teknologier praktisk anvendelige til bedre, mere rentable eller mere miljørigtige produkter.

"For at tage afsæt i virksomhedernes behov og i områder, hvor der er huller i markedet, nedsætter vi en række følgegrupper, Advisory Boards, for de 19 indsatsområder, der får til opgave at følge og løbende påvirke aktiviteterne. Disse Advisory Boards kommer til at bestå af ledelserne fra virksomheder i de relevante brancher samt personer i øvrigt, der har indsigt i teknologi, behov og marked", siger Instituttets administrerende direktør, Juan Farré.

Advisory Boards skal medvirke til at sikre aktiviteternes teknologiske og forretningsmæssige relevans for målgruppen. De skal være ambassadører for praktisk anvendelighed og nytte af resultaterne samt inspirere og rådgive om, hvordan de bedst muligt kan formidles til virksomhederne.

"Danmark står overfor en stor udfordring i forhold til at komme videre, under og efter Corona-pandemien. En af løsningerne er at fastholde og forbedre Danmarks og de danske virksomheders grønne førerposition", siger Juan Farré. 

Læs også: Regeringen indgår ny aftale om økonomisk støtte til udvikling på klimaområdet

Bæredygtige fødevarer
Et af indsatsområderne er Bæredygtige Fødevarer. Danmarks fødevareproduktion skal transformeres til klimaneutralitet, jf. målsætningen om 70 procent reduktion af klimagasser i 2030. Her kan dansk fødevareproduktion med sit stærke udgangspunkt blive storeksportør af klimaneutrale, sunde fødevarer og af klimavenlig fødevareteknologi.

"Den danske fødevareklynge er verdens tredjestørste og én af de største bidragydere til Danmarks eksport. Her har Teknologisk Institut påtaget sig en stor opgave med at understøtte den danske fødevareindustri til en produktion med markant lavere udledning af CO2, samtidig med, at den opretholder positionen som verdensførende. Vi skal udvikle nye løsninger med dokumenteret effekt, som skal ud og virke så hurtigt som muligt, siger direktør Lars Hinrichsen", Teknologisk Institut.

Lars Hinrichsen påpeger, at fødevareerhvervet – landbrug, forarbejdning og distribution - her under Corona-krisen har vist sin værdi og styrke for det danske samfund ved stort set at være i gang på fuldt blus under hele nedlukningen. Både som stabil og pålidelig fødevareforsyning til danskerne, men erhvervet har også vedligeholdt den vigtige forsyning til eksportmarkederne og på nogle områder ligefrem øget eksporten.

Mange af de teknologiske services, der skal arbejdes med i de næste fire år, skal hjælpe de danske virksomheder med mere energieffektiv og ressource-effektiv produktion. Samtidig skal de nye teknologier gøre virksomhedernes produkter mere konkurrencedygtige på det internationale marked.

- MTN

Circular City Week New York
…er organiseret af Danish Cleantech Hub i New York og tiltrækker normalt 4000 amerikanske deltagere.
… rummer mere end 50 forskellige events med europæiske og amerikanske organisationer som værter.
… er til dato den mest målrettede platform for bæredygtige løsninger, når det drejer sig om at tiltrække opmærksomhed fra professionelle inden for bæredygtighed og industri i Amerika.

Hvad er dette?
Programmet giver danske mode-, møbel- og interiørvirksomheder, der arbejder med en eller flere cirkulære indsatsområder en unik mulighed for at fremvise deres produkter, netværke med repræsentanter for amerikansk designmiljø og udvikle salgskanaler.

Bag arrangementer står Dansk Industri, Danish Cleantech Hub, Lifestyle & Design Cluster og det danske generalkonsulat i New York. Programmet skal hjælpe små og mellemstore danske virksomheder med at skabe en øget efterspørgsel på markedet. Hertil kommer, at de deltagende virksomheder bliver hjulpet med at positionere deres respektive produkter som innovative og trendsættende.

Hvem kan deltage?
Programmet fokuserer på danske små og mellemstore virksomheder, inden for mode-, møbel og interiørbranchen, der arbejder med principperne inden for cirkulær økonomi. Det handler blandt andet om længere produkt-levetid, bæredygtigt materialevalg, ”take-back”-programmer, leasing eller modeller for deleøkonomi, ”upcycling” og meget andet.

Programmet er designet til både at assistere virksomheder, der allerede er godt etableret i USA og virksomheder, der ønsker at udvide deres aktiviteter til også at omfatte det amerikanske marked.

For nye virksomheder på det amerikanske marked afvikles workshops om strategier, muligheder og udfordringer i forbindelse med etablering på det amerikanske marked.

Hvorfor deltage?

Aktiviteter
Programmet rummer tre typer aktiviteter. Det er muligt at deltage kun i udvalgte online-aktiviteter eller deltage i hele programmet.

Eksklusive workshops om amerikansk design
Det officielle Circular City Week Studio er vært for to virtuelle workshops, der har fokus på cirkularitet inden for henholdsvis modebranchen og boligindretning. De to workshops er et enestående forum for at udveksle viden og erfaring om bæredygtige/cirkulære trends med interessenter inden for den amerikanske industri.

En-til-en møder med amerikanske kunder
Som en del af programmet får du som virksomhed mulighed for at deltage i et netværk af indkøbere inden for mode- og interiørbranchen, opkøbere, detailhandlere og kunder. Workshoppen faciliterer desuden individuelle møder mellem de deltagende virksomheder og deres amerikanske modstykker - alt efter interesse. Målet er at assistere med salg og forretningsudvikling.

Vil du vide mere?
Er du interesseret i at høre mere, så tilmeld dig på nedenstående link og du bliver kontaktet med yderligere informationer. Det eret begrænset antal virksomheder, som kan deltage.

Tilmeld dig her (Frist d. 16. februar)

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere