Efter intern succes vælger danske EL:CON at investere yderligere i en eldrevet vognpark med tilførslen af 25 nye elektriske arbejdsbiler.

Som led i EL:CONs eget bidrag til en grønnere omstilling lancerede installationsvirksomheden sidste år de første elektriske biler til arbejdsbrug.

Elbilerne har vækket tilfredshed hos medarbejderne, hvorfor administrerende direktør i EL:CON, Jesper Knudsen, finder det naturligt at investere yderligere i den elektriske flåde. Det sker med tilførslen af 25 nye CO2-neutrale elbiler, der fordeles mellem afdelingerne på tværs af landet.

"Det har hele tiden været ambitionen, at vi løbende skal bygge ovenpå det samlede antal af elbiler som erstatning for diesel- og benzinbiler, fordi vi mener, at det er vigtigt, at vi virksomhed påtager os det ansvar at presse på udviklingen”, siger Jesper Knudsen.

Læs også: Volkswagen løfter indsatsen i omstillingen til elbiler

Elbiler er fremtiden
Gennem trepartsinitiativ mellem Arval, Ejner Hessel og EL:CON arbejdes der på at gøre el-varebilen til et mere effektivt køretøj, der i sidste ende skal have potentiale til at blive et konkurrencedygtigt alternativ på markedet.

På nuværende tidspunkt er det dog endnu ikke realistisk at omlægge hele vognparken til at være eldrevet på én gang. Det skyldes dels økonomien forbundet med en totalomlægning, men også at lade-infrastrukturen fortsat skal udbygges til også i højere grad at dække uden for storbyerne.

"I disse år sker der store teknologiske fremskridt, så elbilerne bliver fortsat mere konkurrencedygtige. Jeg tror på, at el-arbejdsbiler er fremtiden, og at de kan blive et reelt alternativ til de biler, der kører rundt i dag, men det kræver fortsat, at hele værdikæden arbejder mod det fælles mål”, siger Jesper Knudsen.

Med problemstillingen forbundet med lade-infrastrukturen arbejder EL:CON endvidere sammen med virksomheden Clever, der leverer elbiler og ladestandere. I 2019 installerede EL:CON således 4.000 ladestandere rundt i landet, og det tal forventes at stige til 8.000 i 2020.

 Læs også: Amazon investerer stort i elbiler

"Incitamentet til at vælge el- og hybridbiler bliver løbende styrket, og speederen hos producenterne er i trykket helt i bund, når det gælder udviklingen af elmarkedet. Jeg tror på, at vi over de næste år vil se, at både lovgivningen, økonomien og hele lade-infrastrukturen til opladning gør det stadigt mere attraktivt at omlægge til elbiler og dermed bidrage til den grønne omstilling. Det gælder også for os selv, for der er ingen tvivl om, at det er den vej, vi vil", siger Jesper Knudsen.

Elbilerne hos EL:CON er Mercedes-Benz eVito, der er den første elbil i sin klasse, og som kan køre op til 150 kilometer på en enkelt opladning. Med en ladeeffekt på op til 7,2 kW oplades eVito fra 0 til 100 procent på cirka seks timer.

- HCL

Ny erhvervsdrivende fond skal arbejde med sociale investeringer, og pilotprojektet ”Kvinder i job”, som DFD har været med til at starte op, bliver fondens første program.

Pilotprojektet ”Kvinder i job” har allerede høstet megen anerkendelse. Senest med nomineringen til CSR People Prize 2019. En ny hæder tilfalder projektet, der bliver det første program under den nystiftede fond, Fonden for Sociale Investeringer (FSI). Det er Bikubenfonden og Tuborgfondet, der har stillet stiftelseskapital til rådighed.

”Kvinder i job” har til formål at hjælpe indvandrerkvinder tættere på arbejdsmarkedet. Projektet har været et tværgående initiativ mellem DFD, Frederiksberg Kommune og organisationen Bydelsmødre, som er et frivilligt initiativ under Fonden for Socialt Ansvar.

Bydelsmødrenes deltagelse har været en stor del af projektets succes, da de har været med til at bygge bro mellem jobcenteret, kvinderne og virksomheden. Mange af de konkrete udfordringer, der kan opstå, er nemlig ikke direkte forbundet med arbejdsopgaverne, men handler om andre ting, som for virksomheden kan være svært at tage højde for alene. 

Sidste år blev Bydelsmødrene også hædret med Kronprinsparrets Sociale Pris.   

CSR People Prize 2019
”Kvinder i job” var også blandt de tre nominerede til CSR People Prize 2019. I den forbindelse udtalte Cabis direktør og medlem af juryen, Mette Rønau:

”Kvinder med flygtningebaggrund er langt efter mændene, når det gælder tilknytning til arbejdsmarkedet, så vi har brug for virksomheder som DFD, der viser, at det via et godt samarbejde med en frivillig organisation og kommunen kan lade sig gøre at skabe job til de her kvinder. Det har stor værdi for alle parter, og det er den slags eksempler, som er så vigtige at få ud til flere.”

CSR People Prize bliver uddelt hvert år til en virksomhed, der gør en ekstraordinær indsats for at atge et socialt ansvar. Det er non-profit netværks- videns- og konsulenthuset Cabi, der står bag prisen. 

Positive resultater at bygge videre på
50 % af indvandrerkvinderne fra det første forløb er kommet i job. I konkrete tal er det 9 ud af 18 kvinder. Det samlede resultat fra begge forløb er, at 36 % af kvinderne er kommet i job. Formålet med projektet er at gøre kvinderne jobparate, og derfor er ikke alle job skabt hos DFD.

DFD er lige startet op på tredje forløb af projektet.

Om Fonden for Sociale Investeringer
Fonden er sat i verden for at hjælpe udsatte og sårbare målgrupper, og eventuelle overskud fra fonden bliver geninvesteret i fondens projekter eller uddelt til gode formål. 

Læs mere her.

Mød en af de bærende kræfter i Den Grønne Studenterbevægelse.

Esther Kjeldahl er 25 år gammel, filosof og en af bærende kræfter i det ungdomsoprør, som førte til, at vi i sommer havde det første klimavalg nogensinde.

Aksiomatisk møder hende på Studenterhuset ved Rundetårn i København. Her holder Den Grønne Studenterbevægelse til. Et fællesskab af frustrerede studerende, som er trætte af, at politikerne og erhvervslivet ikke tager ansvar i klimakrisen.

Esther var medstifter af bevægelsen i 2018. Og vi skal finde ud af, om hun er Danmarks bedste bud på en pendant til Greta Thunberg.

Ny podcastserie
Historien om Esther og Den Grønne Studenterbevægelse er samtidig første podcast i en ny podcastserie udgivet af Aksiom i samarbejde Viegand Maagøe, som er en førende konsulentvirksomhed inden for strategisk bæredygtighed, kommunikation og effektiv udnyttelse af energi og ressourcer i erhvervslivet, industrien og til forbrugerne.

Serien, under navnet Aksiomatisk, tegner portrætter af en række kendte som ukendte stemmer, som har det til fælles, at de alle brænder for grøn og digital omstilling, og vil udkomme som en del af CSR Agendaen i de kommende uger.

Et aksiom er et begreb fra filosofiens verden og betyder grundsætning, som accepteres uden bevis. Målet er at sætte fokus på de påståede sandheder, som florerer i samfundet: Eksempelvis at økonomiske vækstrater er det sande parameter for civilisationens fremskridt, og at digital teknologi altid er at foretrække frem for analoge løsninger.

Tanken er, at lytterne ved at tage stilling til samfundets omstillinger øger deres viden og derfor også mulighed for handling.

2020 starter godt for dig som allerede arbejder systematisk med opfølgning i leverandørkæden. Den 28. november fik den norske regering udleveret et udkast til en ny lov: ”Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger.” En lov som denne skaber mere retfærdige spilleregler – det skal kunne betale sig at tage ansvar. Resultatet er en klar konkurrencefordel for ansvarlige virksomheder. Men hvad står det i lovudkastet? Og hvad kan det konkret betyde for dig som virksomhed?

Du skal have indsigt i din leverandørkæde. Den korte opsummering er, at du skal vide. Alle virksomheder pålægges videns- og informationspligt. Det bliver lovpligtigt at kende til væsentlige risici for brud på grundlæggende menneskerettigheder – dette gælder også i din leverandørkæde.

Loven fokuserer på menneskerettigheder og omfatter tvangsarbejde og andre former for slaverilignende arbejde, børnearbejde, diskrimination og manglende arbejdstagerrettigheder. Større virksomheder pålægges såkaldte opmærksomhedsvurderinger. Det er der gode grunde til: Brud på grundlæggende menneskerettigheder er desværre alt for almindelige, og er ikke begrænset til vores leverandørkæder, og det har vi mulighed for at påvirke ved at stille krav og følge op på dem.

Læs mere om udvalgets arbejde og anbefalinger her.

Lovforslaget står ikke alene
Det norske lovforslag er en del af en generel udvikling. I dag er det almindeligt at kunder stiller krav til leverandører om ansvarlige indkøb. Etiske retningslinjer, risikovurderinger og opfølgning er hverdagskost for mange. For virksomheder som allerede arbejder systematisk med ansvarlig indkøb, bliver dette ikke noget som vælter læsset.

Vil du vide mere?

FNs Global Compact og OECDs retningslinjer (læs mere om dem her) for ansvarlig virksomhedsdrift danner en fælles, international ramme, og desuden findes der flere land som også vælger, at lovgive specifikt om menneskerettigheder.

Nationale love om menneskerettigheder
Lov om Offentlige Anskaffelser 2017 (Norge) – find loven her.
The Modern Slavery Act 2015 (UK) – følg dette link.
Duty of Vigilance 2017 (Frankrig) – find en introduktion til loven her.
Child Labor Due Diligence Law (Holland) – bliv klogere på loven her.

Eksempler på krav i offentlige indkøb
Norge: Leverandører af produkter og tjenester skal have egnede rutiner for at fremme respekt for grundlæggende menneskerettigheder der hvor det er risiko for brud. Læs vejledningen her.

Sverige: Hållbar Upphandling åbner for at stille krav til leverandører inden for store produktområder som bland andet IT- og telekommunikation, byggeri, rengøring, møbler, tekstil og medicinsk udstyr. Her kan du læse mere om samfundsansvar i indkøb.

Danmark: Offentlige rammeaftaler indeholder CSR-krav. Dem kan du læse mere om her.

Artikel af CSR Advisors DENMARK

Debatten om klimaændringer er blevet kraftigt intensiveret i løbet af de sidste få år.

Dette er sket på en baggrund af den ene varmerekord efter den anden, ekstreme vejrbegivenheder i mange dele af verden og offentliggørelsen af ​​en stribe rapporter om den globale opvarmning.

Sammen med en markant øget opmærksomhed på klimaforandringerne fra regeringer og andre indflydelsesrige beslutningstagere overalt i verden, er kampen for at begrænse klimaforandringerne og virkningerne heraf blevet en central faktor i de strategiske grundvilkår for erhvervslivet.

Også blandt befolkningerne i mange lande er kampen mod klimaforandringer blevet meget tydelig – kunderne fravælger virksomheder og produkter, der ikke lever op til kravene og medarbejdere ønsker kun at arbejde for virksomheder, der aktivt og tydeligt arbejder for at understøtte udviklingen.

Særligt udtrykker forbrugere og medarbejdere i Danmark og de øvrige skandinaviske lande stærke holdninger på denne konto – ”hjælp med at bekæmpe klimaforandringerne eller vi vender jer ryggen!”, synes at være tilgangen flere steder.

Emner som CO2-reduktioner, CO2-skatter og grønne investeringer er blevet helt naturlige diskussionsemner i dagligdagen på direktionsgangene.

Store danske og multinationale virksomheder melder ud med ambitiøse mål for CO2-reduktioner – og i mange tilfælde også CO2-neutralitet. Nogle virksomheder flytter endog hovedparten af deres forretningsmæssige fokus over til at være baseret på vedvarende energi – fra vores breddegrader er Ørsted og Equinor eksempler på dette.

Klimaaftalen ved FN’s COP 21-møde i Paris i 2015 har været et helt afgørende grundlag under den udvikling, vi har set. Alle verdens nationer mødtes for at blive enige om en plan for håndtering af problemet med drivhusgasser og klimaforandringer, og en hovedretning blev udstukket ved dette møde.

Hvordan er klimaændringer relevante for erhvervslivet?
Klimaændringerne er et globalt problem, der kræver en målrettet og global løsning, hvori både offentlige institutioner og private virksomheder må deltage aktivt.

Ligesom god ledelse og sund forretningsdrift er vigtige fundamenter for enhver virksomhed, er det nødvendigt for alle virksomhedsledere at overveje hvordan klimaændringer vil påvirke egen forretningsdrift og de tilhørende potentielle påvirkninger på virksomhedens bæredygtighedsprofil.

Så hvordan kan virksomhedsledere håndtere og agere i relation til klimaændringerne – og hvad er virkningen af ​​klimaændringer på erhvervslivet?

Klimaændringer har miljømæssige, sociale, politiske og økonomiske følger. Ekstreme og uforudsigelige vejrforhold, oversvømmelser, tørke, is der smelter og stigende havvandsstand er blandt de store udfordringer for drift af den enkelte virksomhed, ligesom det vil kunne få direkte konsekvenser for den globale handel.

Virksomheder i udviklingslande er særligt sårbare, og klimaændringerne vil i disse dele af verden kunne have en dominoeffekt på blandt andet landbrugsproduktionen og på produktion af andre varer. Eksempelvis vil reduktioner i udbuddet af landbrugsprodukter og mangel på vand kunne føre til en reduceret fødevareforsyning og dermed trusler mod fødevaresikkerheden såvel i udviklingslande og i udviklede lande.

Globale stigninger i råvarepriserne, social og politisk uro, inflation og økonomisk afmatning vil være nogle af de sandsynlige konsekvenser, og i en sådan fremtid vil også vilkårene for forretningsdrift i fx Danmark kunne blive radikalt forandret.

Virksomhederne vil møde udfordringer, som de ikke tidligere har skullet håndtere, hvis effekterne af ​​klimaændringer ikke forstås, og der ikke tages skridt hen imod passende løsninger.

Det er derfor vigtigt for alle virksomhedsledere at overveje egne forretningsmodeller og prioriteringer samt virksomhedens mulighed for at opretholde og udvikle sine mål og tiltag i relation til bæredygtighed - hvad kan klimaændringerne betyde for virksomhedens strategiske mål, for dens investeringer, for dens produktsortiment, for dens distributionskanaler, for dens risikostyring og så videre?

Skal der på sigt ske helt grundlæggende ændringer af den måde virksomheden drives på?

Hvordan opnås den bedste imødegåelse af de både negative og positive påvirkninger ​​klimaændringerne får for virksomheden – hvordan tilpasser vi os ændringerne, og hvordan kan vi drage forretningsmæssige fordele af den fremtidige udvikling?

Virksomheder og brancher er godt i gang med omstillingen… men der er lang vej at gå!
Virksomheder og organisationer verden over er i fuld gang med at gøre deres bidrag i kampen mod klimaforandringerne – men verden er stor og kompleks, og der er på mange områder et meget langt stykke vej at gå!

Grønne klimavenlige og i nogle tilfælde klimaneutrale produkter og ydelser tilbydes i stigende grad indenfor de fleste brancher.

Som et eksempel er bygge- og infrastrukturbrancherne i færd med at udvikle nye produkter, ydelser og byggemetoder, der skaber renere byer – infrastruktur til opladning af elektriske køretøj, integration af vedvarende energikilder, ”smart grids” der medvirker til at sænke energiforbruget, byggeteknologier med høj effektivitet, genanvendelse af materialer, in situ anvendelse af genbrugte materialer, optimering af transportbehovene mv. er eksempler på konkrete indsatser.

I relation til detailsektoren og forbrugerprodukter, udvikles der løbende nye grønnere klimavenlige produkter, og forbrugerne ser ud til at være parate til at betale lidt ekstra. Salget af bæredygtige klimavenlige dagligvarer vokser relativt hurtigt i både Europa og USA.

Vi ser at flere og flere nye produkter kommer til verden på grundlag af innovations- og udviklingsmetoder, hvor ”design til bæredygtighed” er indtænkt systematisk, og hvor hensynet til bæredygtighed/klima tillægges en stor vægt.

Her i januar 2020 har Microsoft forpligtet sig på både at blive klima-positiv allerede fra 2030, og desuden senest i 2050 at have indfanget alle de drivhusgasser, virksomheden samlet set har udledt siden den blev startet tilbage i 1975.

Teknologierne til at gøre dette findes ikke endnu, hvorfor Microsoft også agter at deltage i at udvikle de nødvendige teknologier. Og hvis man ikke tager meget fejl, vil der helt sikkert ligge en god stor indtjening for Microsoft – og en masse andre virksomheder over hele kloden – i at udvikle og implementere de nye løsninger.

Kampen mod klimaforandringerne bliver derved til god forretning for de virksomheder, der er tilstrækkeligt langt fremme i skoene!

EU har i december 2019 fremlagt et samlet regelsæt for hvornår en investering kan betegnes som bæredygtig, hvilket efter alt at dømme vil betyde, at gennemsigtigheden og dermed tilliden til grønne investeringer vil stige betragteligt. Dermed er det håbet, at bæredygtige investeringer vil kunne tiltrække yderligere kapital til gavn for kampen mod klimaforandringerne. Sideeffekten af dette vil formentlig desuden være, at ikke-bæredygtige investeringer vil få sværere ved at tiltrække kapital fremover – hvilket kan komme til at virke som en positiv spiral i klimakampens favør.

Kigger man på Danmark, kan opremsningen af virksomheder, der for nylig har udmeldt ambitiøse klimamål blive lang, men her er nogle få uddrag:

….. det er ambitiøse mål, som disse kendte danske virksomheder sigter mod!

Hvis målene realiseres – og det er der formentlig en stor sandsynlighed for, at de gør – vil målene og de skabte forandringer gavne både virksomhederne selv og samfundet omkring dem, men målene virker tillige som en stærk inspiration for resten af erhvervslivet i og udenfor Danmark.

Store markant virksomheder fungerer på denne måde som en klar rollemodel for andre.

Vejen fremad for erhvervslivet

Opsummerende på spørgsmålet ovenfor ”Hvordan er klimaændringer relevante for erhvervslivet?”  kan man formentlig sige, at en tidlig erkendelse af de potentielle påvirkninger er helt centralt, og at en manglende erkendelse og konkret tilpasning vil kunne have store økonomiske konsekvenser for virksomheden på både kortere og længere sigt.

Det er nødvendigt for alle virksomheder at gennemføre grundige analyser og på denne baggrund opstille den rette fremadrettede forretningsstrategi, hvori klimaforandringer er tæt integreret… og som i en hel del tilfælde vil være meget forskellig fra den strategi, som virksomheden indtil nu har skabt vækst og succes ud fra.

Der ligger helt sikkert også en god stor indtjening for en masse andre virksomheder over hele kloden i at udvikle og implementere de nye løsninger, der skal bruges i kampen mod klimaforandringerne.

For de virksomheder der er tilstrækkeligt langt fremme i skoene kan klimaforandringerne således blive til god forretning!

------------------------------

FAKTA OM KLIMA

Hvad er klimaforandringer?

Klimaforandringer defineres ofte som ”betydelige langsigtede ændringer i det globale klima”.

Det globale klima bestemmes af det tætte systemiske samspil mellem blandt andet sol, jord, oceaner, vind, regn, sne, skove og ørkener.

Hvad er effekterne af klimaforandringer?

Ændringer i jordens klima vil fx give øget nedbør nogle steder på jorden, øget tørke andre steder, stigende havvandsniveauer, flere naturbrande, stærkere storme, ændrede mønstre i årstiderne, ændrede vegetationer og ændrede levevilkår for dyr og mennesker.

Hvad er global opvarmning?

Global opvarmning defineres ofte som ”stigningen i gennemsnitstemperaturen i jordens atmosfære, forårsaget af en øget mængde varmeenergi fra solen, der fanges i atmosfæren og derved ikke udstråles til rummet igen”.

Normalt sammenlignes til temperaturerne før den industrielle revolution.

Hvad skyldes den globale opvarmning?

Hovedparten af verdens forskere er enige om, at den globale opvarmning primært skyldes en øget mængde ​kulstofholdige gasser – de såkaldte drivhusgasser, samt en øget mængde små partikler i atmosfæren omkring jorden, og at begge dele primært er resultatet af menneskelig aktivitet.

Hovedparten af gasserne er frigivet ved forbrænding af fossile brændstoffer, og de små partikler er produceret ved ufuldstændige forbrændinger.

Desuden er vanddamp i atmosfæren medvirkende til at skabe global opvarmning.

Drivhusgasserne, vanddampen og småpartiklerne fungerer som en slags reflekterende glas omkring jorden, og forhindrer derved at solens varme kan udstråles til rummet.

Hvad er drivhusgasser?

Drivhusgasser lader solens varmende stråler slippe ned til jorden, men forhindrer en del af varmen fra jorden i at undslippe tilbage til rummet igen.

I de fleste sammenhænge er det de syv gasser omfattet af Kyoto-protokollen, der betegnes drivhusgasser: Carbon dioxide (CO2), Methan (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), sulphur hexafluoride (SF6) og nitrogen trifluoride (NF3).

-----------------------------

Konkrete mål og indsatser i relation til klimaforandringer skaber VÆRDI for virksomheden gennem at:

-----------------------------

Artikel af CSR Advisors DENMARK, januar 2020

www: https://csr-advisors.dk/
Mail: https://csr-advisors.dk/contact/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/14829062/admin/

Projekt Langtidsrask i Ringkøbing-Skjern Kommune forebygger sygefravær blandt medarbejdere i institutioner og på virksomheder. Derfor fortsætter projektet endnu to år.

Det kommunale projekt har eksisteret siden februar 2018, og har vist sig at være et rigtigt godt tilbud. Så godt, at Beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune før jul bevilligede en fortsættelse af Projekt Langtidsrask i yderligere to år. Samtidig besluttede udvalget at udvide tilbuddet til flere virksomheder og med flere tiltag. Det skriver Ringkøbing-Skjern Kommune i en pressemeddelelse

Gennem projektet kan både medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsgivere hurtigt kan få hjælp til at forebygge sygefravær – eller til at gøre en nødvendig sygefraværsperiode så kort som muligt.

Cabi har udarbejdet en evaluering af projektet, at der er god effekt af tilbuddet – medarbejdere, arbejdsgivere samt tillidsrepræsentanter er alle meget glade for Langtidsrask. Og det er på den baggrund, at kommunen har valgt at forlænge projektet.

Af den afsluttende evaluering fra Cabi fremgår det, at fire ud af fem siger, at de har fået større viden om symptomer og udfordringer. Syv ud af ti konkluderer, at de er blevet mere opmærksomme på hjælp til selvhjælp – f. eks. i forhold til kost, motion, øvelser, smertetackling.

Herudover siger otte ud af ti, at de er blevet mere opmærksomme på, at der findes en række tilbud, hvor de kan få hjælp i forhold til daglige udfordringer.

Fra virksomhederne er der ligeledes meget positiv respons, i evalueringen:

”Der er god business case i det her. Vi har kunnet konstatere et faldende sygefravær. Med 500 medarbejdere, så rykker det, når dine folk kommer på arbejde hver dag”, siger f.eks. Kim H. Thomsen, HR Business Partner i Vestas Wind Systems.

Læs mere

Se hele pressemeddelelsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Se også Ringkøbing-Skjerns temaside om Projekt Langtidsrask

Har din virksomhed brug for en strategisk tilgang til sygefraværet - Se vores temaside

Tags: Cabi

I sommeren 2016 var TagTomat medskaber af en midlertidig havnepark med strand, beachvolley og blomsterenge i Københavns Nordhavn. Bygherre ville give københavnere og investorer en oplevelse af området og udsigten inden byggestart.

Case: Redmolen i Nordhavn 
Ydelse: Samskabelse, Rådgivning, Miljøbevidsthed.
Partner/kunde: By og Havn , NREP, BRIQ og Gilt.
Placering & årstal: MariehamngadeNordhavnen, København 2016.

I sommeren 2016 var TagTomat med til at skabe rammerne for et nyt, levende byrum på Redmolen i Nordhavn. Projektet skabte opmærksomhed omkring den nye bydel, og det vakte stor glæde som udflugtsmål, men også for lokale borgere, der brugte området som et åndehul midt blandt byudviklingens larmende maskiner og byggerod. TagTomat bidrog til projektet med 4 blomsterenge, selvvandende plantekasser med indbyggede bænke og cortenbede, alle med specialtilpasset kystnær beplantning. Projektet blev opført i samarbejde med brugerne gennem workshops, mens TagTomat og engagerede borgere stod for den løbende drift.

Planlagt og eksekveret på tre uger

For os i TagTomat har det været fedt at kunne eksekvere så stort et projekt med kort deadline fra møder i starten af juni måned til indvielse og Skt. Hansbål et par uger efter. Vi driftede engene og plantekasser 2-3 gange om ugen resten af sæsonen.

”Vi var enormt imponerede over hvor hurtigt folkene fra TagTomat kunne gå fra vores løse tanker om en fælleshave, til at udvikle og levere på en fantastisk grøn oase, og så på bare tre uger. At de så udover anlæg også kan afvikle workshops og drifte grønne fællesskaber styrker blot min oplevelse af samarbejdet” – Peter Bur Andersen, indehaver BRIQ-group

En grøn oase ved kranens fod i Nordhavn

Med etableringen af projektet på Redmolen var TagTomat med til at sætte fokus på, at det er værdifuldt, men også nødvendigt, at etablere midlertidige byrum, imens en ny bydel bygges færdig. Redmolen 2016 har været med til at bringe kvalitet ind i Nordhavnens byudvikling – projektet har givet de lokale borgere et sted at slappe af, drikke en kop kaffe i solen eller nyde mad fra food-trucken, mens de snakkede og hilste på andre fra området. På den måde har projektet også visualiseret områdets potentialer for investorer, iværksættere og beboere.

Projektet har fungeret som en oase, hvor de beplantede elementer fra TagTomat har bragt naturen tættere og komplementeret byggeriets hårde og kølige beton. Med sig bragte det et væld af fugle, sommerfugle og insekter der fløj rundt blandt de blomstrende enge og de mange forskellige plantekasser. Udover TagTomats bidrag, blev der etableret en strand med beachvolley og strandbar med Københavns måske bedste udsigt over indsejlingen til havnen og Langelinje.

”Det grønne bidrager til sjæl og karakter, noget som vi skal føre med over i de permanente løsninger for Århusgadekvarteret” – Mads Birkedahl Dehlbæk, projektudvikler NREP

Projektet blev en kæmpe succes med løbende aktiviteter og workshops henover de fire måneder det eksisterede, bl.a. begivenheden ”Østers og Havtorn”, hvor vores gartner Anne Tange fortalte om muligheder for grønne fællesskaber og inspirerede til beplantninger i kystnære områder.
 

Strategi er sidste modul af Green Networks Sustainable Business Partner forløb. Bliv trænet i den strategiske planlægning af din bæredygtighedsindsats og lær at sætte konkrete mål og handlingsplaner som kobler sig op på relevante Verdensmål og delmål

Tid: 2 dages kursus i tidsrummet kl. 9.00 – 15.30

Antal deltagere: Max 8 virksomheder (16 pers.)

Forudsætning: Modul 2: Analyse eller tilsvarende.

Indhold: På sidste modul af Green Networks Sustainable Busines Partner træning bliver I trænet i at udarbejde og udvikle din virksomheds Bæredygtigheds/CSR Strategi herunder også hvordan I arbejder strategisk med FN’s Verdensmål.

I lærer at fastlægge konkrete handlingsplaner og mål, som I kan arbejde videre med hjemme I jeres virksomhed og hvordan disse kobles med konkrete delmål under FN’s Verdensmål. På den måde er træningen en rigtig god måde at komme ordentlig i gang med bæredygtighed og CSR arbejdet i din virksomhed, men også at blive klar til rapportering, f.eks. i forhold til Årsregnskabslovens §99a, til UN Global Compact eller i forhold til FN’s Verdensmål.

Værktøjer: Planlægningsskemaer for mål og indsats (Desuden anvendes væsentlighedsanalyse; Interessentanalyse, GAP-analyse, CSR Skyline© mv.)

Pris:  Pris for partnere: kr. 12.500,- ex. moms for to deltagere, 10.000 kr. for én person.

Pris for ikke-partnere: kr. 15.000,- ex moms for to deltagere, kr. 12.500,- for én person.

Kontakt: Kontakt Kasper Schmidt, tlf.: 29 85 27 14/e-mail: ks@greennetwork.dk hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores CSR moduler.

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere