Udsigterne i FN-organets opsamlingsrapport er dystre. Hvad kan virksomheder gøre for at trække udviklingen i en bedre retning? Der er i hvert fald fem muligheder.

The Intergovernmental Panel on Climate Change's (IPCC) udgav 20. Marts i år et overblik over hovedresultaterne i de tre rapporter IPCC har udgivet over det seneste år. Med denne fjerde rapport sætter IPCC punktum for sine udgivelser i denne omgang, og der vil nu gå en årrække før man igen får en samlet status fra verdens førende klimaforskere.

Hovedbudskaberne er ikke blevet bedre af at blive samlet i én rapport. Det står stadig klart, at verden på ingen måde har kurs mod Paris-aftalens mål om at holde den globale opvarmning under 2 grader og helst under 1,5. Hvis alle de nuværende målsætninger blev opfyldt ville resultatet være en opvarmning på 2,8 grader, hvilket ville gøre det umuligt at leve på mange områder, pga. stærkt øget risiko for oversvømmelser og mangel på mad og vand. Hele 3,3 milliarder menneskers levebrød vurderes at være truet i det scenarie.

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

Der er dog stadig en krog at hænge sit håb på, nemlig at metoder til at reducere udledningen af drivhusgasser i et omfang, der kan holde opvarmningen under 1,5, er tilgængelige nu og her. De bliver bare ikke brugt i tilstrækkeligt omfang eller hastighed.

Rapporten peger desuden på, at den aktør, der hurtigst kan ændre på dette billede, er virksomhederne. På den baggrund, peger det britiske medie Edie.com på fem måder, virksomheder kan og nok også bør handle på IPCC-rapportens konklusioner:

Genbesøg dekarboniseringsmål – de skal nok gøres mere ambitiøse, så virksomheden bliver CO2-neutral tidligere og i både scope 1, 2 og 3. En opgørelse fra Net-Zero Tracker viser at et fåtal af virksomheder har scope 3 med i deres dekarboniseringsmålsætninger. 

Begynd at planlægge efter klimatilpasning og skader – indsatsen for at reducere udledninger er udbredt i virksomheder, men kendte planer for hvordan en virksomhed tilpasser sig et ændret klima er få. Der findes dog et globalt netværk for store virksomheder, der vil samarbejde med byer og regeringer om at opbygge modstandsevne overfor klimaet. https://www.edie.net/news/9/600-business-giants-form-new-network-on-climate-resilience-and-adaptation/

Send jeres investeringer i grøn retning hurtigere – hvor IPCC spår at der er brug for mindst seks gange så store investeringer i at reducere udledninger inden 2030, set i forhold til hvad der er planlagt i dag. De peger også på, at investeringer bør drives af forskningsbaseret viden kombineret med lokal indsigt snarere end hvad der er politisk populære løsninger. Edie.com peger på, at ud over at skifte retningen på sine investeringer vil virksomheder skulle offentliggør langt flere oplysninger om sin klimaindsats til investorer, så deres beslutningsgrundlag for at investere bliver bedre.

Bak tydeligt op om store ambitioner i den nationale klimapolitik – en af IPCC’s hovedanbefalinger er at lande og regeringer skal øge deres klimaindsats massivt, og som modvægt til de ret tunge interesser, der historisk har modarbejdet højere klimakrav og -indsatser, kan og bør andre virksomheder bruge deres taletid på det modsatte. Edie.com peger på, at det med fordel kan ske i form af fælles udmeldinger og alliancer for ligesindede virksomheder. Der findes allerede i dag en investordrevet standard for ansvarlig klimalobbyisme, som har til formål at forhindre virksomheder i at ”forsinke, udvande og blokere” indsatser, der bakkes op af klimaforskning.

Vent ikke på næste rapport – næste gang IPCC udgiver de store overbliksrapporter forventes at være i 2030. Det gør i store træk denne rapport til sidste advarsel, og indholdet af den vil sandsynligvis udgøre grundlaget for alle klimaforhandlinger og -indsatser i de kommende syv år.

- EHS

Som led i sin strategi for at beskytte klimaet iværksætter Dachser tiltag for at fremme bæredygtighed i luftfragtindustrien.

Fra den 1. marts 2023 har Dachsers luftfragtkunder fået glæde af en ekstra mulighed for at booke fly under betegnelsen Sustainable Fuel. Ved at blande bæredygtigt flybrændstof (som også kaldes SAF efter den engelske betegnelse, Sustainable Aviation Fuel) i flyenes brændstof kan luftfragtforsendelser transporteres med 30 procent mindre drivhusgasemissioner.

SAF fremstilles af biologiske råvarer, for eksempel rester og affald fra fødevare- og cateringindustrien, landbruget og skovbruget eller af syntetiske råmaterialer. Eftersom de flymotorer, der findes i dag, ikke kan køre uden fossile brændstoffer, blandes SAF med konventionel petroleum. Brugen af bæredygtige brændstoffer er derfor et vigtigt tiltag til fremme af klima- og miljøbeskyttelse inden for luftfragt.

Servicen gælder for alle ruter over hele verden
Dachser har sikret sig en stor mængde SAF op til lanceringen af den nye service, så bookingmuligheden er tilgængelig for kunder på alle ruter over hele verden. SAF-booking bliver ikke gratis, men det er tanken, at servicen skal prissættes på et overkommeligt niveau. Den nuværende pris pr. liter SAF er flere gange højere end for konventionel petroleum og forventes at forblive på dette niveau i en årrække på grund af begrænset udbud. Forbruget afhænger af forskellige faktorer i forbindelse med flyvningen, for eksempel flytype, lastfaktor og rute. Som dokumentation for indkøbet af brændstoffet og reduktionen af drivhusgasemissionerne i CO2-aftrykket kan hver kunde bede om at modtage en emissionsrapport samt det følgende år et certifikat, hvoraf der fremgår, hvor store udledninger miljøet er blevet skånet for, mængden af anvendte liter SAF, forbrugsåret og de præcise råvarer anvendt til at producere SAF-brændstoffet med.

I USA når kritikken af selskabers fokus på ESG nye højder, efter at Silicon Valley Bank for nylig lukkede dørene, og den amerikanske præsident var nødsaget til at nedlægge veto mod et anti-ESG-forslag.

De højreorienterede republikanere er kommet med en opsigtsvækkende forklaring på, hvorfor den amerikanske Silicon Vally Bank for nylig var nødsaget til at erklære konkurs – den har simpelthen lagt for meget vægt på ESG-dagsordenen og ikke nok på aktionærernes afkast.

Det skriver Børsen.

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

Læs også: EU melder ud om bindende anti-greenwashingkrav

Det er ikke første gang, at republikanske politikere har rettet hård kritik mod selskaber, der i højere grad er på begyndt at fokusere på bæredygtighed, social ansvarlighed og generel god ledelse.

Senest i 2022 har en række republikanske delstater gjort det forbudt for offentligt ansattes pensionsfonde at tage højde for ESG – også i forbindelse med hvilke virksomheder, de benytter.

Det resulterede blandt andet i, at både Nordea og Danske Bank kom på den sorte liste. Og ifølge Eric Pedersen, chef for bæredygtige investeringer i Nordea Asset Management, er tendensen også udelukkende politisk.

“Det er også interessant at bemærke, at de fleste store virksomheder og finansielle institutioner i USA åbent anerkender klima og andre ESG-risici som relevante. Modstanden er i altoverskyggende grad politisk,” skriver han i en mail til Børsen.

Læs også: Rapport: Op mod 44 procent af det træ, der fældes i Danmark, kan ikke spores

Eric Pedersen tilføjer, at den amerikanske præsident, Joe Biden, var nødt til at bruge den første veto siden sin indsættelse for at standse et anti-ESG-lovforslag.

Det skulle blandt andet gøre det sværere for pensionsfonde at bruge ESG-kriterier i udvælgelse af investeringer og var egentlig blevet vedtaget 1. marts. Men det blev stoppet den 20. marts.

Mandag er det desuden kommet frem, at den amerikanske First Citizens Bank køber Silicon Valley Bank og overtager dets ind- og udlån.

- HCL

Elis (tidl. Berendsen) vil være den arbejdsplads, som medarbejderne selv synes, er den bedste for dem. Derfor får medarbejderne også frihed til selv at finde på og vælge de trivselsfremmende idéer, som skal ud og leve i netop deres lokale Elis-afdelinger

I 2023 lancerede Elis Danmark A/S sin nye strategi: ”Sammen om fremtiden”, som er udviklet i tæt samarbejde med medarbejderne for at sikre, at den afspejler dét Elis, som de drømmer om at være en del af i fremtiden. I stedet for at stræbe efter virksomhedens tidligere ledestjerne om at blive ”Danmarks bedste arbejdsplads”, så vil Elis nu udvikle ”Vores bedste arbejdsplads” – og som Elis’ HR-direktør Natja Aaberg Hornsbæk fortæller, handler det i høj grad om medarbejderinvolvering:

”At vi kan fastholde vores værdifulde medarbejdere, fordi de selv synes, at vi er den bedste arbejdsplads for dem… det er vigtigere for os end en ekstern vurdering af, om vi er Danmarks bedste arbejdsplads. Vi vil involvere vores medarbejdere i deres egen trivsel – men det er ikke nok, at vi bare indsamler input fra hundredvis af medarbejdere og så efterfølgende udvikler nogle fælles HR-initiativer, som går på tværs af alle lokationer og er så ens, at de ikke rammer de forskellige behov i afdelingerne. Derfor vender vi nu alt på hovedet: I stedet for at HR-afdelingen træffer beslutninger oppefra, så spørger vi medarbejderne ude i de lokale afdelinger, hvad der kan skabe arbejdsglæde og trivsel for dem – og så øremærker vi penge til at få deres lokale idéer ud og leve.”

Elis har i mere end 20 år været en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed – læs mere her

Kontorcykler, bowling og hyggekrog i kantinen

I alle Elis’ afdelinger er der udvalgt ”kollega-ambassadører”, som samler de lokale, trivselsfremmende idéer. Udover fællesafdelingen i Søborg har Elis 22 afdelinger, der ligger spredt over hele landet, og som Natja Aaberg Hornsbæk fortæller, er afdelingernes idéer vidt forskellige:

”I fællesafdelingen har medarbejderne blandt andet valgt at købe 4 kontorcykler, som de bruger under møder og har navngivet: Cort, Dideriksen, Uttrup og Vingegaard – og 1. sal har konkurreret med 2. sal om at køre flest kilometer, så det er både sundt og godt for fællesskabet. På vores landsdækkende vaskerier har de ønsket sig alt lige fra en hyggekrog i kantinen til bowlingture, airhockey-spil og fælles gåture – og i virkeligheden koster mange af idéerne ikke meget, men de er værdifulde for os alle, fordi de styrker dialogen og det sociale samvær ude i afdelingerne”, siger Natja Aaberg Hornsbæk og fortsætter:

”Selvfølgelig kræver det lidt mod, at vi i HR-afdelingen nu skal lægge en del af ansvaret fra os – og i starten var vi da også lidt bekymrede for, om vi ville modtage idéer fra afdelingerne, som ikke kunne imødekommes. Men vi tror på, at medarbejderne selv er de bedste til at vurdere og bestemme, hvad der kan skabe arbejdsglæde for dem lokalt – og det er fantastisk at se, at nu hvor idéerne kommer fra og styres af medarbejderne selv, så engagerer de sig i projekterne på en måde, som vi aldrig før har oplevet.”

Elis udnævner løbende ”Chevron”-produktionsmedarbejdere, der bliver hyldet og belønnet for at være rollemodeller – læs mere her

Empati for den enkelte medarbejder

Som en del af Elis’ nye strategi skal hver afdeling også fremover kåre månedens medarbejder eller månedens idé, da research i starten af strategiprocessen viste, at der er et ønske om øget anerkendelse i virksomheden. Med dét initiativ vil de lokale succeser blive fejret ude i samtlige afdelinger. Og som Natja Aaberg Hornsbæk fortæller, er det vigtigt, at anerkendelsen og empatien ikke kun når ud til alle afdelinger, men også helt ud til den enkelte medarbejder:

”Vores lokale ledere spiller en vigtig rolle, og derfor vil vi fremover lægge vægt på, at de jævnligt skal få taget den tætte, åbne en-til-en-dialog med medarbejderne om, hvad der skal til for, at de får et arbejds- og privatliv i balance. Som mennesker er vi jo forskellige, og det er vigtigt, at lederne er nysgerrige, lytter til og agerer ud fra den enkelte medarbejders behov. I vores kommende medarbejdertilfredshedsundersøgelse vil vi også spørge ind til, om medarbejderen f.eks. har tillid til sin nærmeste leder, får tilbudt en-til-en-samtaler og vil anbefale Elis som arbejdsplads til venner og familie. Vi vil gerne starte en bevægelse hen mod at få vores medarbejdere til at åbne mere op, stille flere krav og få sat flere ord på, hvordan deres ledere og vi som arbejdsplads kan skabe mere trivsel og arbejdsglæde for dem.”

Elis’ medarbejdere kommer fra 50+ kulturelle baggrunde, og Elis’ ledere får tilbudt professionel træning i multikulturel kommunikation. Læs mere her

Interesserer du dig for CSR, ESG, diversitet og inklusion samt grøn bæredygtighed? Byggeriets Samfundsansvar søger en praktikant til udfoldelse af de mange bæredygtighedsagendaer i byggeriet.

Den danske byggebranche er i rivende udvikling, men står samtidig for 40% af CO2 udledningen og godt 30% af affaldet i Danmark. Det medfører en række alvorlige udfordringer for klima og miljø, som vi sammen må løse for at gøre branchen bæredygtig. Samtidigt er vi en udfordret branche når det kommer til at skabe et inklusivt arbejdsmiljø, både på lederniveau og ude på byggepladserne. Den hårde tone skræmmer ikke kun potentielle kvindelige medarbejdere væk, men også unge mænd, der kalder på medbestemmelse. Det kan give udfordringer med at levere den innovation og nytænkning, som der så kraftigt er brug for, bl.a. for at kunne sikre en grøn omstilling i byggeriet.

Byggeriets Samfundsanvar samler omkring 120 af byggeriets frontløbere. Sammen tager vi de store udfordringer op, når vi arbejder for at integrere social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i den danske bygge-, anlægs-, og ejendomsbranche.

I en branche med stigende efterspørgsel på grønne løsninger og tiltag, som kan sikre ordentlige arbejdsforhold i byggeriet, flere lærepladser og inddragelse af udsatte borgere i byggeprojekter, er der nok at tage fat på. Og vi har brug for hjælp.

Vi tilbyder derfor en praktikantstilling, hvor hovedformålet er at hjælpe os med at omsætte de mange bæredygtighedsdagsordener til byggeriet – gennem bl. a. arrangementer, oplysning og projektudvikling.

Hvad kan vi tilbyde?

Du får indgående viden om bæredygtig udvikling – både socialt, økonomisk og miljømæssigt i byggeriet. Herudover får du bred adgang til netværk i bygge- og anlægsbranchen, da vi arbejder med hele værdikæden: bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og materialeleverandører samt studerende på tværs af fagligheder.

Du vil primært indgå i vores projektudvikling, afholdelse og planlægning af arrangementer og det daglige foreningsarbejde. Konkret vil du få erfaring med alt fra fundraising, foreningsdrift og projektudvikling til afholdelse af kurser og arrangementer. I 2023 vil følgende indsatser være i fokus i foreningen: Fra verdensmål til ESG i byggeriet, menneskerettigheder i byggeriets leverandørkæder, samt diversitet og inklusion.

Som praktikant hos FBSA vil du få et stort ansvar og medbestemmelse over opgaverne, samt mulighed for at sætte dit præg på den retning, foreningen skal bevæge sig i. 

Du vil blive en del af en flad organisation på havnefronten i København. Vi sidder sammen med Bygherreforeningen i BLOX, så du vil være en del af et kontorfællesskab med 30 dygtige og engagerede kollegaer, hvor vi sætter pris på socialt samvær og fagligt engagement.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du er i gang med en kandidat. Din studieretning er ikke afgørende, men kunne være indenfor samfundsvidenskab, kommunikation, forretningsudvikling eller lignende. Vigtigt er, at du generelt har interesse i temaer som diversitet, bæredygtighed, foreningsdrift og byggeri. Erhvervserfaring er et plus, men ikke en nødvendighed.

Du skal være organiseret og kunne manøvrere i et dynamisk miljø med mange forskellige slags opgaver. Vi arbejder ofte på tværs af teams, ligesom medlemshåndtering er en vigtig del af arbejdet. Derfor er det vigtigt, at du er udadvendt og glad for at kommunikere – både skriftligt og mundtligt.

Praktikopholdet er som udgangspunkt fuld tid (37 timer/uge) og løber fra start august 2023 til ultimo december 2023 eller januar 2024. Timetal og den præcise praktikperiode kan aftales nærmere, så det passer med studieforløb og -krav.

Lyder det som noget for dig?

Send en ansøgning og dit CV til info@fbsa.dk hurtigst muligt og senest den 30. april. Vi afholder løbende samtaler, så skriv hellere til os i dag end i morgen.

Hvis du vil høre mere, er du også velkommen til at kontakte sekretariatschef Christina Schultz på tlf. 61 77 59 17, eller læs mere på www.fbsa.dk.

Om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er en landsdækkende interesseorganisation. Sammen med vores mere end 100 medlemmer arbejder vi for en ansvarlig bygge- og anlægsbranche med særligt fokus på at forbedre de sociale forhold i branchen, udarbejde løsninger på udfordringerne med miljø og klima gennem bl. a. cirkulært byggeri og samtidigt skabe værdi for alle byggeriets parter.

FN’s klimarapport præsenterer flere negative resultater, men præsenterer også essentielle løsninger.

D. 20. marts 2023 udgav FN deres mest gennemarbejdet klimarapport i otte år, skabt af et klimapanel bestående af førende klimaforskere fra hele verden. Klimarådet, IPCC's, rapport er den sidste af sin slags, der vil blive udgivet inden 2030, som FN, EU og samtlige medlemslande, herunder Danmark, har sat som mål for, hvornår flere af klimaambitionerne skal nås. IPCC’s resultater er langt fra positive, og kalder på handling fra politikerne.

TEMPERATURSTIGNING FÅR STORE KONSEKVENSER

Rapporten tager primært udgangspunkt i Parisaftalen, der blev vedtaget ved COP21 i 2015. Ifølge Parisaftalen, må den globale temperaturstigning ikke overstige 2° i år 2100. Fortsætter udledningen af drivhusgasser (CO2e*) som på nuværende tidspunkt, viser klimarapporten, at temperaturen i stedet vil være helt oppe på 3,6-4,4° i gennemsnit – og formentlig endnu højere i Danmark.

*Læs mere her.

Hvis temperaturen stiger som forventet, vil det ikke blot betyde, at man skal ændre sin påklædning; det vil derimod få en lang række konsekvenser inden for blandt andet vand og fødevare, sundhed, byer og infrastruktur, samt biodiversiteten og økosystemerne.

Læs mere om, hvordan solenergi kan bidrage til FN's Verdensmål.

VEDVARENDE ENERGI SKAL FREMME KLIMAETS TILSTAND

IPCC's klimarapport peger på at vedvarende energi er en essentiel del af løsningen, hvis vi skal imødekomme Parisaftalen.

Ifølge rapporten, er solenergi den energiløsning, der giver de bedste muligheder for grøn omstilling og er derudover den billigste løsning i de fleste tilfælde. 

Læs mere om, hvordan Klimarapporten fremstiller solenergi i den originale artikel.

Følg NRGreen på LinkedIn og Facebook

Dataopsamling og analyse skaber værdi for din virksomhed. Men det behøver ikke koste en formue!

In2Tek´s nye løsning i samarbejde med Schneider, skaber nye muligheder for Sydals Øst Vandforsyning. Med Schneiders EcoStruxture løsning, opgraderede vi den eksisterende styring med ny teknologi, som udnytter styrkerne ved IIot og dataanalyse i skyen.  

I samarbejde med vores partner In2Tek, har Schneider Electric med Aveva Insight-løsningen strukteret og analyseret data, hos Sydals Øst vandforsyning. Det har resulteret i en hel række nye muligheder for vandværket. En løsning, der ikke kun smart i én forstand. 

At digitalisere produktionen, ved dataopsamling -og analyse skaber et bedre og mere overskueligt overblik over driften og energieffektiviserer din produktion. 

Løsningen skaber ganske enkelt overblik over forbrugs- og driftmønstre i din produktion, så fejl hurtigt opdages, og man derved kan reagere på afvigelser med det samme og i dette tilfælde undgå problemer med vandforsyningen.  
Nu tænker du måske, at digitalisering af din virksomhed bliver kostbar, men det behøver det ikke være!  


Løsningen er for alle virksomheder, store som små. Tom Vistisen fra In2Tek fortæller: "Helt generelt er det en forholdsvis enkel løsning, som nemt kan kobles til en eksisterende styring. Selv for mindre vandværker, som ikke har de store budgetter, er det til at komme i nærheden af. Jeg synes, det er et virkelig godt eksempel på, hvordan Industri 4.0, IIoT og cloud er med til at skabe ny værdi." 
 
Læs her, hvordan du skaber mere værdi for din virksomhed.

Hvis du vil læse flere af vores kundecases, kan du klikke her!

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere