Arbejdet mod målsætningerne i Meyers første egentlige bæredygtighedsstrategi skal kunne dokumenteres for medarbejdere og kunder. Derfor vil Meyers B Corp-certificeres.

Virksomheden Meyers mener, at bæredygtighed ofte bliver reduceret til én problematik eller dagsorden. Men virkeligheden er mere kompleks. For Meyers handler en bæredygtig omstilling af vores fødevaresystemer nok om klima, men også om biodiversitet, havmiljø, rent grundvand og en række andre miljømæssige parametre.

Derfor arbejder Meyers i en netop publiceret bæredygtighedsstrategi med bæredygtighed i i alle led af kæden.

Har krævet masser af fodarbejde
”I 2004 formulerede vi gennem det Nye Nordiske Køkkenmanifest et forslag til et fælles værdigrundlag for alle organisationer, der arbejder med madkultur og fødevaresystemer i Norden. Nu er vi så, i virksomheden Meyers, klar med en række helt konkrete løfter og indsatser, som vi har organiseret i søjlerne klima, biodiversitet, økologi, dyrevelfærd, stedsans og et længere bord.”

Elementer i Meyers’ nye bæredygtighedsstrategi

 • Strategien sæter fokus på fem hovedområder, der dog alle er tæt forbundne: ’klima’, biodiversitet’, ’økologi & dyrevelfærd’, ’stedsans’ og ’et længere bord’.
 • Siden marts 2021 har Meyers haft en målsætning om 30% CO2-reduktion i 2030 og 50% CO2-reduktion i 2050 i aftrykket fra råvarer
 • Nu sætter virksomheden som en af første herhjemme desuden et klart mål for at styrke biodiversiteten i natur og landbrug ved at reducere arealanvendelsen fra råvarer med 30% per kg mad inden 2030.
 • Herudover skal driften i Meyers egne køkkener, restauranter, bagerier og andre faciliteter være CO2-neutral i 2025.
 • Al fersk fisk og skaldyr anvendt i Meyers’ køkkener skal være på WWF’s grønne liste og al opdrættet fisk og skaldyr på WWF’s blå liste. Inden udgangen af 2025 skal der bruges 100% frilandskød, ligesom minimum 60% af alle fødevarer skal være økologiske målt i vægt.
 • Meyers vil samarbejde med danske landmænd- og kvinder om at dyrke, høste og anvende lokalt producerede bælgfrugter i egne køkkener og produkter.
 • Sammen med universiteter og hospitaler vil Meyers styrke sit fokus på at bidrage til forskning og udvikling, der forener sundhed med velsmag og madglæde.
 • Meyers har desuden som mål at give flest mulige børn en god start på deres madliv gennem rig, sund og bæredygtig læring, ligesom man fortsat vil bruge mad og måltider til at skabe social inklusion og løse samfundsudfordringer.

Selvom arbejdet med bæredygtighed ikke er nyt i Meyers, har det krævet sit at få den nye strategi på plads. Bl.a. fordi målsætningerne skulle være vidensbaserede og realistiske. Det har f.eks. krævet livs livscyklusvurderinger og kortlægning af miljøaftrykket fra virksomhedens egen madlavning og drift, samt ude hos kunderne i de mange virksomhedskantiner, Meyers driver. 

”Med den nye strategi får vi tydeliggjort og videreudviklet en dagsorden, der har stået i centrum for arbejdet i Meyers gennem årtier. Vi kan nu præsentere vores medarbejdere, kunder og omverdenen for en række ambitiøse målsætninger og initiativer, der både har til formål at minimere vores klimaaftryk, styrke biodiversiteten i det dyrkede landskab, løse sociale problemstillinger med mad som middel og engagere lokale kræfter i nye partnerskaber,” siger CEO i Meyers, Jesper Uggerhøj.

B Corp-certificering på vej
For også at kunne måle på områder, der ikke har så udviklede kvantitative opgørelsesmetoder som f.eks. CO2, har Meyers desuden sat sig for at blive B Corp-certificeret. Det er en global standard for, hvilken forskel en virksomhed gør for samfundet. Der er i dag over 4.000 B Corp-certificerede virksomheder i verden, heriblandt knap 30 danske.

Meyers er blevet færdig med den såkaldte ’assesment’-fase, hvor der er redegjort for 375 parametre indenfor områder som governance, medarbejderforhold, samfundsfællesskab, miljø og klima. Når certificeringen efter planen kommer i hus senere i 2021, bliver Meyers den første store B Corp-certificerede fødevarevirksomhed i Norden.

Om Meyers’ arbejde med at opnå den internationale B Corp-certificering siger Nille Skalts, grundlægger af den nordiske B Corp-bevægelse:

”Vi er begejstrede for, at en virksomhed som Meyers arbejder målrettet med at blive B Corp-certificeret. Som virksomhed er Meyers bygget på en forandringsdagsorden og en idé om at være til gavn og glæde for samfundet via et fokus på mad og måltider. Og det med et ansvar, der rækker ud over matriklen hele vejen fra jord til bord, og som bidrager til at skabe signifikant, positiv værdi for både samfund og planet. Det er netop det ansvar og den forpligtelse, en B Corp-certificering kan stadfæste.”

Du kan læse om arbejdet med bæredygtighed i Meyers i en samlet publikation, som kan findes her

- EHS

På #CSRdag2021 sætter vi fokus på behovet for bæredygtig acceleration og har sat Carsten Borring fra Nasdaq Copenhagen i stævne for at høre om fondsbørsens rolle i at fremme bæredygtighed og brugen af ESG-oplysninger blandt virksomheder og investorer.

Carsten Borring er noteringschef hos Nasdaq Copenhagen. Ud over at hjælpe danske virksomheder på børsen, har han gennem de seneste år bidraget til at fremme ESG-agendaen og brugen af ESG-nøgletal i Nasdaq både herhjemme og i de nordiske lande. Desuden er han medlem af dommerpanelet til CSR Prisen 2021.

Nasdaq er en global tech-virksomhed, der udover at drive den amerikanske børs også driver børserne i Danmark, Sverige, Finland, Island og de baltiske lande. Nasdaq har over 4000 selskaber noteret globalt og 1000 i Norden, hvoraf de 450 selskaber er på Nasdaq First North.

Vi har bedt Carsten Borring svare på nogen af de centrale spørgsmål, vi skal drøfte nærmere på konferencen #CSRdag2021, som Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR – danske revisorer inviterer til den 26. oktober:  

Hvad er de vigtigste ’must-wins’ for danske virksomheder, hvis vi også i fremtiden skal have en plads i den bæredygtige elite?

”Efter Covid-19 vil Europas virksomheder mere end nogensinde have brug for at sætte deres lid til kapitalmarkederne for at finansiere deres genopretning efter virkningerne af den igangværende Covid-19-krise og for at genstarte væksten.

Vi har også set diskussioner om mangfoldighed sprede sig over hele verden, og bevægelser som #metoo og #blacklivesmatter har rejst etiske diskussioner i ledelsesteams og bestyrelseslokaler for investeringsselskaber og virksomheder.

Nasdaq bestræber sig fortsat på at være en integreret del af disse diskussioner og på at støtte de fællesskaber og lokalsamfund, hvor vi driver vores markeder.

For at kunne overleve og klare sig, skal virksomheder lære at navigere og tilpasse sig de lovgivningsmæssige ændringer og nye ESG -normer. Det betyder, at man skal implementere de rigtige løsninger for at hjælpe med at skabe de rigtige forretningsresultater.

Grundet den fortsatte globale pandemi, som vi befinder os i, forventer vi at se det sociale og governance – S’erne og G'erne inden for ESG -konceptet – spille en mere og mere vigtig rolle.”

Hvilke udfordringer og muligheder ser du fx i investorernes krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering, og hvad gør I for at understøtte virksomheder noteret hos Nasdaq?

”I USA har Nasdaq netop fået godkendt et amerikanske noteringskrav af U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), der har til formål at standardisere statistikken omkring diversitet i bestyrelser via en ensrettet oplysningsramme. Kravet indebærer en anbefaling om, at selskaberne minimum skal have to minoriteter i bestyrelsen efter ’følg eller forklar’ princippet.

Vi er nok ikke der endnu i Norden, men vi har indledt samarbejdet med Albright Foundation for at fremme mangfoldighed og ligestillingsarbejde blandt børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder i Norden. 6 workshops er allerede i gang med at blive rullet ud, primært rettet mod virksomheder, både børsnoterede og private, hvor Albright vil undervise i emner indenfor mangfoldighed.

For nylig har Nasdaq kombineret vores styrker inden for teknologi og bæredygtighed for at skabe en løsning, der understøtter udstedere og investorer, der er aktive inden for bæredygtig finansiering. I juni lancerede vi Nasdaq Sustainable Bond Network Investor Portal, eller NSBN, som giver investorer mulighed for at skaffe detaljerede bæredygtige obligationsoplysninger om due diligence, udvælgelse og overvågning. Portalen indeholder alle de dokumenter, data og kvalitative oplysninger, de har brug for, og gemmer data om allokering, effekt, rammer, certificeringer, målrettede bæredygtige udviklingsmål og obligationer.

Investorer kan bruge det til at skaffe detaljerede oplysninger om deres egen investerings due diligence samt til valg af obligationer, slutinvestorrapportering og generel overvågning af markedet. De kan uploade deres porteføljer, udføre detaljerede analyser og eksportere data til Excel for at arbejde med det i deres egne applikationer. Det giver investorer mulighed for at besvare spørgsmål som: hvor mange drivhusgasser hjælper vi med at undgå/reducere hvert år som følge af vores investeringer i grønne obligationer?

At finde bæredygtige obligationsoplysninger og -dokumentation er tidskrævende, da de ikke ligger samlet et sted. Grønne obligationsrapporter finder normalt i ikke-standardiserede formater, hvilket også gør det muligt at finde de relevante detaljer i rapporterne, når de findes. Mange virksomheder har muligvis et dedikeret antal ansatte, der leder efter disse oplysninger. Vi konsoliderer alle data i en standardiseret ramme og giver kunderne adgang via en simpel grænseflade. Dette giver dem mulighed for at udføre deres overvågnings- og rapporteringsprocesser langt hurtigere, end de gør i dag.

I dag dækker vi mere end 5.000 obligationer fra 630 udstedere, hvilket svarer til fuld europæisk dækning og en voksende amerikansk og asiatisk dækning. Når kunderne har uploadet deres porteføljer, arbejder vores team af analytikere med at indkøbe data for de obligationer, der ikke allerede er dækket.

Vi har netop lanceret Nasdaq ESG Data Hub, som er en datamarkedsplads, der forbinder virksomheds- og investeringsfællesskabet med unikt indhold fra ESG-dataudbydere. Det er baseret på Nasdaq Quandl -platformen, men har kun ESG-datapunkter.

Som investor eller virksomhed ønsker du at finde unikt ESG -indhold, der er let at teste og downloade i ét format, og i ESG Data Hubben vil der være indhold, der ikke er tilgængeligt andre steder.

Nasdaq Green Equity Designations er et andet initiativ, der tilbydes til vores europæiske hovedmarkeder og First North Growth Market, herunder Premier-segmentet, i Sverige, Finland og Danmark. Her tager vi den ’metodik’, vi kender fra obligationsverdenen og overfører til aktier – betegnelserne giver øget synlighed over for investorer, der leder efter bæredygtige investeringer.

Nasdaq Green Designations omfatter to frivillige betegnelser, som virksomheder kan ansøge om: Nasdaq Green Equity Designation og Nasdaq Green Equity Transition Designation. Nasdaq Green Equity Designation retter sig mod virksomheder, hvor over 50 procent af deres omsætning stammer fra aktiviteter, der betragtes som grønne, og som fortsat investerer en betydelig andel i grønne aktiviteter. Nasdaq Green Equity Transition Designation kan opnås for virksomheder med ambitioner om at overgå til at blive grønne og få en betydelig andel af deres investeringer allokeret til grønne aktiviteter.”

Analyser viser, at der er forskel på store selskabers og SMV’ers parathed, når det kommer til bæredygtig drift og forretningsudvikling. Hvordan sikrer vi på bedste vis, at vi får alle virksomheder, store som små, med i en bæredygtig omstilling, så vi ikke ender med et A og B hold?

”Bæredygtighed vil fortsat spille en utrolig vigtig rolle fremadrettet, og ’early adaptors’ i skiftet mod grønnere økonomier, såsom de nordiske lande, fortsætter med at være foran, når det gælder overgangen til en mere bæredygtig verden.

Bæredygtighed er i fuld gang med at udvikle sig fra blot at være en simpel ’add-on’ til at udgøre et konkret fundament i virksomhedsstrategier. Derfor fokuserer Nasdaq på at udvikle produkter og services, der hjælper både store virksomheder, SMV'er og investorer med at træffe mere bæredygtige beslutninger.

Et godt eksempel på vores engagement i ESG og bæredygtighed er vores lancering af det nordiske partnerskab med Albright Foundation – med ambitionen om at øge bevidstheden, deltage i diskussioner og uddanne både store virksomheder, SMV’er og investorer omkring mangfoldighed i direktioner og bestyrelser.

Selvom vi ikke er glade for A og B hold, så må vi også bare erkende, at selskaber har forskellige ressourcer til rådighed – det vigtigste er, at der ikke bliver skabt et A og B hold af selskaber, som er noteret eller ikke-noteret. Bæredygtig kan ikke bæres af de børsnoterede selskaber alene og slet ikke i Danmark, hvor vi fortsat arbejder på en bedre og stærkere aktiekultur.”


Glæd dig til at møde Carsten Borring, når han ser ind i krystalkuglen og er med til at drøfte, hvad vi har i vente inden for rapportering om bæredygtighed. Det gør han sammen tre eksperter inden for rapportering, nemlig Birgitte Mogensen, formand for FSR – danske revisorers Udvalg for Samfundsansvar og Bæredygtighed, Helena Barton, partner i Deloitte og Susanne Stormer, partner i PwC.

Debatten er samtidig optakt til uddelingen af CSR Prisen 2021, som FSR – danske revisorer tildeler de store danske virksomheder, der udmærker sig i deres rapportering om bæredygtighed.

Konferencen er en hybrid konference, og du kan deltage fysisk eller online. Bemærk, der er begrænsede fysiske pladser.    

Tilmelding til #CSRdag2021 – fysisk deltagelse

Tilmelding til #CSRdag2021 – online deltagelse

Aktørerne i genbrugsbranchen har forskellige opfattelser af, hvor meget det kan betale sig at genbruge og genanvende kasserede produkter. En ny analyse slår fast, at over 85 procent af kasseret, småt elektronik kan genanvendes - enten som materialer eller som komponenter i nye produkter. Det understreger vigtigheden af at få elektronikken båret hen på genbrugspladsen.

85-90 procent af kasserede computerskærme, hårtørrere, el-tandbørster og mobiltelefoner, som vi putter i ’småt elektronik’-kategorien på genbrugspladsen, kan adskilles og komponenter og råstoffer genanvendes.

Det viser en analyse, som genindvindingsvirksomheden HJ Hansen Recycling og Elretur netop har fået gennemført. Analysen giver for første gang en uvildig indsigt i, hvor stort potentiale der ligger i genanvendelse af elektronik-sektionen på genbrugspladserne.

Læs også: Et nyt genbrugs-initiativ vil øge levetiden på elektronik markant

”Det er enormt vigtigt for den fremadrettede debat og praktiske håndtering af genbrugsudfordringerne, at vi nu har et solidt tal for, hvor meget værdi vi kan udvinde fra virksomheders og privatpersoners kasserede elektronik. Min forventning er, at analysen vil bidrage til et endnu større fokus på genbrug og genanvendelse af kasserede el-artikler. Og at vi derigennem sparer en langt række knappe ressourcer. Når vi ikke skal udvinde de knappe råstoffer gennem minedrift, sparer vi også miljøet for en betydelig CO2 belastning”, siger administrerende direktør i HJ Hansen Recycling, Mogens Bach Christensen.

Spildt potentiale
Analysen viste endvidere, at kun 5 procent af de kasserede el-artikler fra kunne tages ud af affaldsstrømmen, repareres og sendes tilbage på markedet. Det er der ifølge administrerende direktør i Elretur, Morten Harboe-Jepsen, nogle specifikke grunde til.

”Vores erfaringer viser, at virkelig mange forbrugere og virksomheder opmagasinerer deres brugte el-artikler såsom computere og mobiltelefoner i stedet for at aflevere dem på genbrugspladsen. Vi går på denne måde glip af mange brugte kvalitetsprodukter, som kunne refereres og genbruges. Til gavn for miljøet og klimaet”, siger han og fortsætter:

Læs også: 15.000 ton elektronikskrot ligger stadig efterladt

”Mange tror fx, at de risikerer at miste vigtige persondata, hvis de afleverer deres brugte laptop eller mobil. Men det er ikke tilfældet. For de kasserede produkter bliver håndteret sikkert og effektivt af certificerede operatører, som sletter data ud fra nogle af de højeste sikkerhedsstandarder, der findes”.

Selv når de kasserede el-artikler ikke kan genbruges, kan råstofferne indgå i produktionen af nye el-artikler og en række brugte komponenter kan bruges som reservedele til at sikre, at flere brugte produkter kan komme tilbage på markedet igen.

Elretur går sammen med HJ Hansen Recycling og Stena Recycling om at etablere to nye såkaldte First Treatment anlæg i Øst- og Vestdanmark. Anlæggene åbner i 2022 og skal udsortere og identificere el-artikler, som kan forberedes til genbrug.

- HCL

Dét mål skal blandt andet et leverandørprogram hjælpe med at realisere.

0 kommentarer

Pandora vil være CO2-neutral i hele værdikæden inden 2040. Det gælder altså ikke kun virksomhedens interne driftsoperationer men også alle leverandører og samarbejdspartnere.

Det skriver Fashion Forum.

Målet er blevet godkendt af Science Based Targets–initiativet, der sørger for at målet er på linje med Parisaftalen.

Virksomheden har sat delmål op: Inden 2025 skal man være CO2-neutral i egne driftsoperationer og i 2030 skal man have halveret CO2-udledningerne i hele værdikæden.

Læs også: Virksomheder der sætter videnskabsbaserede mål opnår hurtigere CO2-reduktioner

“Klimakrisen er vores tids mest presserende spørgsmål, og virksomheder må gøre, hvad de kan for at finde de nødvendige løsninger. Vores forpligtelse vil forberede Pandora til fremtidens lav-emissionsøkonomi og forhåbentlig bidrage til en positiv forandring i smykkeindustrien,” siger Pandoras CEO, Alexander Lacik.

Han understreger at leverandører og samarbejdspartnere spiller en vigtig rolle i at gøre 2040-målet til virkelighed.

Beregninger har nemlig vist at mere end 80 procent af Pandoras samlede CO2-udledning ligger i de fjerne led af værdikæden. Her har virksomheden iværksat et leverandørprogram, der skal hjælpe leverandører og samarbejdspartnere med de komplekse CO2-regnskaber med reduktion til følge.

- MTN 

Som vinder af Sustainability Innovation Award har Ege Carpets endnu engang indtaget både gulvet og scenen i bæredygtighedens navn.

Med lanceringen af Sustainability Awards sætter Dansk Erhverv og EY fokus på bæredygtighed i danske virksomheder. Sustainability Awards omfatter tre priser; Climate Strategy Award, Sustainability Innovation Award og Long Term Value  Creation, og er målrettet større og mindre virksomheder, der arbejder med ansvarlighed – både i forhold til at bidrage til øget værdiskabelse i samfundet og som rollemodel for andre virksomheder.

Når innovation, ansvarlighed og bundlinje går hånd i hånd
Børssalen i København dannede d. 15. september 2021 rammen for modtagelsen af Sustainability Innovation Award, der gives til en virksomhed, som arbejder særligt innovativt med bæredygtighed. Den uafhængige jurys begrundelse for Ege Carpets som prisvinder var:

”Blandt finalisterne skilte Ege Carpets sig ud. En virksomhed, der har arbejdet med bæredygtighed længe inden, det blev moderne, og som har det dybt forankret i sit  DNA. Deres holistiske tilgang til bæredygtighed er noget, juryen særligt bemærker. De indtænker bæredygtighed i alle aspekter af proces- og  produktudviklingen. De udfordrer alle led i fremstillingen af deres produkter og spørger sig selv: Kan vi  gøre det her på en anden måde? Virksomheden arbejder med Cradle to Cradle som en ramme for hele deres forretning. Arbejdet omfatter bl.a. genanvendelse af materialer i produktionen som plastik og industrielt affald.  Derudover tager de socialt ansvar ved at give medarbejdere med fysiske og mentale udfordringer en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Bæredygtighed og ansvarligt forbrug er altså en vigtig del af forretningsstrategien. De begrænser sig ikke. Og det viser sig også i den måde, de deler deres viden med andre. De har presset på overfor leverandører i udviklingen af en bæredygtig løsning, som siden er blevet tilgængelig for andre aktører i  branchen, og juryen ser, at virksomheden på flere måder er en inspiration og et forbillede. De er moderne. De er modige. Og selv om virksomheden ikke ”fylder” lige så meget som deres medfinalister, så er de et soleklart eksempel på, hvordan innovation, ansvarlighed og bundlinje kan gå hånd i hånd og gøre en forskel.” – Sustainability Award-juryen

Juryen bestod bl.a. af: Bo Øksnebjerg, generalsekretær hos WWF, Kristian Jensen, særlig repræsentant for Danmark vedr. FN’s Sikkerhedsråd samt tidligere udenrigs- og finansminister, Lars Rasmussen, bestyrelsesformand for Coloplast, Lundbeck og Igonomix S.L. og medlem af bestyrelsen for Københavns Universitet, Le Gammeltoft, formand for Dansk Erhvervs Iværksætterpanel, CEO og stifter af det digitale medie Heartbeats og Sound Of Copenhagen Records og Stine Kirstein Junge, global leder  af SDG Accelerator hos FN’s Udviklingsprogram (UNDP).

Smukke tæpper til en bæredygtig fremtid
CEO for Ege Carpets, Rune Stephansen, tog imod prisen med både ydmyghed og stolthed og udtaler følgende i forbindelse med overrækkelsen af Sustainability Innovation Award:

”Det er en meget stor glæde at modtage denne pris. Det er en fantastisk hæder og et bevis på det arbejde, vi har gennemført i mange, mange år. Den anerkendelse tager vi med videre ud til vores kunder, og vi bruger den også internt, hvor vi får mere blod på tanden til at fortsætte arbejdet med at finde nye, innovative løsninger på vores udfordringer. Prisen betyder også meget for mig personligt. Jeg er for nylig blevet CEO hos Ege Carpets, og det her må siges at være en flyvende start, som på alle måder bekræfter, hvor fantastisk en virksomhed, jeg står i spidsen for. Min fornemmeste opgave er at sikre, at Ege Carpets bliver ved med at gå forrest i arbejdet med at skabe smukke tæpper til en bæredygtig fremtid.” – Rune Stephansen, CEO hos Ege Carpets

Mange års strategisk arbejde med bæredygtighed anerkendes gang på gang
Det er langtfra første gang, Ege Carpets vinder en pris eller får en anerkendelse for sit arbejde med bæredygtighed som en integreret del af strategien. Senest blev virksomhedens indsats anerkendt af EcoVadis – et verdensførende rating-bureau indenfor bæredygtighed, der har ranket 75.000 firmaer i 160 lande. Med sin platin-rating er Ege Carpets i top 1% og dermed blandt verdens allermest avancerede virksomheder mht. CSR.

Derudover har Ege Carpets 2 gange indtaget førstepladsen i en CSR-rating i topledelses-publikationen Økonomisk Ugebrev Ledelse, ligesom KPMG, Scandic Hotels og Danish Design Awards alle har belønnet bæredygtighedsarbejdet med fornemme priser. Desuden har virksomheden modtaget EU’s Management Award for Sustainable Development samt Circularity City Product Award af EIT Climate KIC,  som resulterede i international taletid ved C40 Worlds Mayors Summit i 2019.

Om Ege Carpets
Ege Carpets blev grundlagt i 1938 og anvender konsekvent den mest avancerede teknologi i branchen. Virksomheden er én af Europas førende tæppeproducenter og drives ud fra en strategi om at designe smukke tæpper til en bæredygtig fremtid. Derfor fremstilles unikke gulvdesign på mere bæredygtig vis ved at omdanne affald til ressourcer, samtidig med at der stræbes efter at holde komponenterne i lukkede kredsløb og blive CO2-positiv. Via 9 salgskontorer og mere end 50 partnere over hele verden leveres Cradle to Cradle-certificerede tæpper til arkitekter og indretningsdesignere med speciale i blandt andet hotel-, kontor- og marineprojekter. Besøg egecarpets.dk for at lære mere.

The Danish plant drink company Dryk has one mission: To make it simple for everybody to choose high-quality plant-based drinks without any compromises. The focus is on providing consumers all over the world with great taste and good nutritional value.

In the future we need to produce and consume food far more sustainably than we do today. We must find solutions to the global challenges of public health, while reducing global resource consumption for food production. With rapid growth rates of plant-based products, it is important to also be able to offer products with a proper nutritional value proposition.

A nutritious plant-based drink
Dryk produces vegan drinks from oats and peas. The oats come from the Nordic region and yellow split peas from France. The future aim is to use local sourced materials to reduce their carbon footprint, which is why they do not use almonds or rice as raw materials. Dryk enriches the plant-based milk minerals and vitamins, so it is close to the nutritional value of cow’s milk. They are adding vitamins and minerals because the nutritional value of the harvested raw materials differs greatly due to the soil conditions where it is grown and farm management of the individual farmer.

To make sure all products have the same amount of nutrients, Dryk measures the composition of each batch and regulates the content so the plant-based milk always contains the same amount of vitamins.

Ensuring high nutritional value in plant-based drinks
All Dryk’s products are certified 100% vegan and are enriched with B12, calcium, riboflavin, vitamin D, which means the nutritional value is close to cow’s milk. All Dryk’s drinks are enriched with 1 microgram Vitamin D, 0,38 microgram Vitamin B12, 0,21 microgram riboflavin and 120 microgram calcium. With large parts of the world population being lactose intolerant, and thus used to drinking plant-based products, Dryk’s brand stands strong internationally by also ensuring a proper nutritional value.

Elementer i Meyers’ nye bæredygtighedsstrategi

 • Strategien sæter fokus på fem hovedområder, der dog alle er tæt forbundne: ’klima’, biodiversitet’, ’økologi & dyrevelfærd’, ’stedsans’ og ’et længere bord’.
 • Siden marts 2021 har Meyers haft en målsætning om 30% CO2-reduktion i 2030 og 50% CO2-reduktion i 2050 i aftrykket fra råvarer
 • Nu sætter virksomheden som en af første herhjemme desuden et klart mål for at styrke biodiversiteten i natur og landbrug ved at reducere arealanvendelsen fra råvarer med 30% per kg mad inden 2030.
 • Herudover skal driften i Meyers egne køkkener, restauranter, bagerier og andre faciliteter være CO2-neutral i 2025.
 • Al fersk fisk og skaldyr anvendt i Meyers’ køkkener skal være på WWF’s grønne liste og al opdrættet fisk og skaldyr på WWF’s blå liste. Inden udgangen af 2025 skal der bruges 100% frilandskød, ligesom minimum 60% af alle fødevarer skal være økologiske målt i vægt.
 • Meyers vil samarbejde med danske landmænd- og kvinder om at dyrke, høste og anvende lokalt producerede bælgfrugter i egne køkkener og produkter.
 • Sammen med universiteter og hospitaler vil Meyers styrke sit fokus på at bidrage til forskning og udvikling, der forener sundhed med velsmag og madglæde.
 • Meyers har desuden som mål at give flest mulige børn en god start på deres madliv gennem rig, sund og bæredygtig læring, ligesom man fortsat vil bruge mad og måltider til at skabe social inklusion og løse samfundsudfordringer.

Sønderjysk betonproducent har måske fundet nøglen til klimavenlige betonelementer, der samtidig er høj på efterspørgsel. Løsningen har i hvert fald sparet forretningen 20 procent CO2 pr produkt.

Det hele handler om prisen. Enklere kan man nok ikke beskrive den strategi, Contiga kører, når det gælder deres CO2-reducerede, præfabrikerede betonelementer. Og det er en taktik, der bærer frugt, mener Karsten Rewitz, der er administrerende direktør i den sønderjyske virksomhed. Det oplyser Børsen.

Læs også: Cement og stål giver klima-hovedpine

“Vi har valgt den strategi, at det ikke skal koste nævneværdigt ekstra, fordi det er grønt. Det skal man ikke slå kroner på. Det er måske lidt dyrere at arbejde med, men derfor skal produkterne jo ikke være 20 procent dyrere”, siger han til Børsen.

Ved i stedet at blande kalk og andre forretningshemmeligheder i betonelementerne, har Contiga formået at reducere CO2’en med omkring 20 procent for hvert produkt.

Ifølge Karsten Rewitz har der været efterspørgsel på den hemmelige betoncocktail fra flere kunder, der står til at bygge store projekter.

Karsten Rewitz vurderer, at det kan blive til så mange ordrer, at 50 procent af Contigas omsætning om seks måneder vil bestå indtjening fra bæredygtig beton. Det scenarie kan dog se anderledes ud når branchens virksomheder for alvor begynder at bruge teknologi, der kan indfange CO2 udledt af cementproduktionen.

Læs også: Klima bliver et centralt kriterie i Realdanias støtte til byggeprojekter

“Der bliver det dyrere, fordi det er meget store investeringer på cementfabrikkerne. Men vi har valgt en anden tilgang til at nå de første godt 20 procent”, siger den administrerende direktør til Børsen.

- HCL

Lindab is a leading ventilation company in Europe. Lindab develops, manufactures, markets, and distributes products and systems for energy-efficient ventilation and a healthy indoor climate. The products are characterized by high quality, ease of installation and environmental thinking.

Lindab contributes with products and services to provide better indoor climate, simplified construction, and more sustainable buildings. We are now looking for a Regional Sustainability Specialist to further strengthen our international engagement in standardisation, circular economy and regulations with sustainability top of mind.

In this position, you will have an important role in communicating, aligning knowledge, and setting the strategic direction for sustainability across product development, the Western Europe region and be aligned with the Sustainability team within the Linda Group.

Your main responsibility will be to drive sustainable development in close cooperation with those responsible for sustainability locally in UK, Ireland, Belgium, and Denmark. You will contribute with your expert knowledge in projects across our organisation in Western Europe. Moreover, it is important that you can be the extra resource, who can help the organisation move in the right sustainable direction.

Key responsibilities:

Your qualifications
For this position, you hold a relevant bachelor’s or master’s degree. We expect you to have experience from a similar position, preferably from the building industry. In addition, you possess the following competencies:

Personal qualities

Place of work
The position is remote, but you are also welcome to work from one of our offices (UK, Ireland, Belgium, Denmark, and Sweden). The position involves around 30 days of travelling annually in connection with local meetings in Lindab.

How to apply
If you are curious about indoor climate and sustainable building products, Lindab and the position as Regional Sustainability Specialist, we really look forward to receiving your application. Please send your application and CV to job@zubstanz.dk

The hiring process will be conducted in cooperation with Zubstanz. If you have questions or would like to know more about the position, please contact Søren Kamp Mortensen at +45 2548 8050 or e-mail skm@zubstanz.dk

Tags: Lindab

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere