30.05.2016  |  Klima, miljø og energi

Morgendagens virksomheder tænker CSR ind i kerneforretningen

Indhold fra partner Hvad er dette?

Med 17 nye, globale mål for en bæredygtig udvikling og klimaaftalen i Paris blev 2015 et skelsættende år for verdens udvikling. For direktør i Gate 21giver det et nyt momentum for danske virksomheder. Hør mere om det på CSR i Praksis-konferencen d. 2/6

Poul Erik Lauridsen går i tankerne tilbage til 2009, i de første decemberdage hvor et kraftigt snefald kom bag på os danskere. Selv var han fuldt optaget af klimatopmødet i København, som blev afviklet i de dage. Med gæster fra hele verden var COP15, som var topmødets nummer i rækken, historisk. Ikke alene var det første gang København var værtsby for et arrangement af den karakter, men med den nytiltrådte præsident Obama flyvende ind gennem snemasserne var kulissen sat til den forandring, hele verden håbede på og havde så hårdt brug for.

Mange husker topmødet for en halvsovende statsminister, som kort forinden havde fået nøglerne til ministeriet, et kaotisk forløb, hvor øst og vest og nord og syd kolliderede i forskelligt rettede interesser, og begrebet ”accord”, der nok var en aftale, men alligevel ikke det papir værd, den var skrevet på - sagde nogen. I det hele taget var skuffelsen dengang til at tage og føle på.

Vi skal gøre det for vores skyld
Poul Erik Lauridsen er stadig dybt involveret i klimaspørgsmålet, og som direktør for Gate 21 har han om nogen fingeren på pulsen. Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling frem mod et fossilfrit samfund. Derfor står klimasagen ham meget nær, fortæller han, og han deler ikke datidens skepsis mod COP15: ”Vi har lige hørt eksperterne sige, at vi har fem år til at få styr på CO2-udledningen, ellers kommer vi forbi de 1½ °C, som vi skal holde os under. Det er ikke bare for FN’s skyld vi skal gøre det – det er for dig og mig, det er vores klode. Med COP21-aftalen i Paris har vi et momentum. Og det startede i København i 2009!”

”Det her kommer til at ske!” slår Poul Erik Lauridsen fast for at understrege momentummet, for ikke bare har en lang række lande forpligtet sig på aftalen, heriblandt USA som det afgørende vigtigste, der er oveni adskillige fonde med Gates Foundation som en af de mest prominente, som vil kaste mia. af dollars ind i klimavenlig teknologi. Så der er masser af god vilje og rigtig mange penge sat ind på at skabe ændringen nu.

Godt nyt for virksomhederne
Sammen med klimaaftalen blev 2015 skelsættende med overgangen fra de gamle bæredygtighedsmål til de 17 nye, de såkaldte Sustainable Development Goals, eller SDG’er. Det er mål som i lige så høj grad forpligter de rige som de fattige lande til at sætte ind og gøre en forskel, og det kommer til at medføre et øget træk på de rige landes ressourcer, forudser Poul Erik Lauridsen. Men det skal vi i Danmark kun være glade for:

”Jeg er ikke i tvivl om, at de globale bæredygtighedsmål vil få betydning for det danske samfund, og at danske virksomheder kommer til at bidrage til udviklingen. Der vil komme et øget fokus på vores produktion og produkter, og det vil give et fornyet træk, som favoriserer dem, som går i forvejen og tænker cirkulært i deres produktion. Bæredygtighed bliver et konkurrenceparameter, og her står de danske virksomheder godt som globale klimafrontløbere. Klimaaftalen og de globale bæredygtighedsmål er godt nyt for de virksomheder.”

Bæredygtigt plug & play
Det er her, vi rammer ind i Gate 21’s kompetencefelt: at hjælpe virksomheder med at træffe de rigtige beslutninger i forhold til en bæredygtig udvikling ud fra devisen, at hvad der er godt for miljøet, det gavner også virksomhedens bundlinje. Gate 21 har sammen med partnerkommuner, -virksomheder og -uddannelsesinstitutioner hjulpet mere end 100 små- og mellemstore virksomheder med gå ind i omstillingsprocessen.

”Det handler i høj grad om at gøre det let for virksomhederne at ændre adfærd og investere i energibesparelser,” siger Poul Erik Lauridsen igen og igen. Der skal være en direkte og mærkbar gevinst for især de små- og mellemstor virksomheder, forklarer han og nævner som eksempel, at Gate21 har hjulpet mindre butikker med energibesparende LED-løsninger, der får deres produkter til at fremstå flotte og indbydende, samtidigt med at belysningen i lokalerne bliver bedre, og der spares på energi- og udgiftskontoen.

Det lyder som noget, enhver butik selv kan gøre, men det er det langt fra, fortæller han:

”Det er de færreste butikker med 4-5 ansatte, som går ud og investerer i belysning for miljøets skyld. Derfor afprøver vi nu en plug & play løsning, hvor en LED-leverandør, i samarbejde med et energiselskab både leverer og finansierer den ny belysning. På den måde er det let for butikken at tage den bæredygtige løsning til sig og implementere den.”

Ressourcedygtige løsninger
Udgangspunktet er, at mange af de mindre virksomheder ikke har den tekniske ekspertise eller har tid og overskud til at arbejde systematisk med grøn forretningsudvikling. Gate 21 har derfor, med støtte fra blandt andet EU's Regionalfond, Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstaden, søsat et nyt stort projekt kaldet ’Bæredygtig Bundlinje’, hvor 100 virksomheder får hjælp af kommunerne til at udvikle skræddersyede, grønne forretningsmodeller. Projektet skal øge fokus på materialebesparelser og cirkulær økonomi blandt virksomhederne i Region Hovedstaden.

”Halvdelen af en virksomheds udgifter går typisk til materialer,” nævner Poul Erik Lauridsen. ”Kan ressourcerne således bruges bedre, så produktiviteten øges, og der spares penge, får vi ikke alene skabt en mere bæredygtig produktion, men også et mere bæredygtigt forbrug. Og det haster,” understreger Poul Erik Lauridsen:

”Hvis man skalerer Danmarks forbrug op til at gælde hele verden, bruger vi 3 jordkloder. Det er selvfølgelig ikke holdbart i længden. Jeg er overbevist om, at de vindende virksomheder tænker fremtiden ind i kerneforretningen. Det vil være helt centralt for morgendagens virksomheder. I Gate 21 ser vi det som vores primære opgave at skabe ressourcedygtige løsninger, så virksomhederne kan vinde på pris, og samfundet udvikler sig i en bæredygtig retning.”

Poul Erik Lauridsen forventer meget mere debat om de 17 globale bæredygtighedsmål, klimaaftalen og de konkrete indsatser Danmark vil søsætte for at opfylde vores forpligtelser, når Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst i løbet af året kommer med deres bud.

Bud på bæredygtighed
En forsmag på, i hvilken retning det bud bevæger sig hen, kommer måske allerede på CSR i Praksis-konferencen d. 2/6, hvor videndelings- og netværksinitiativet CSR LINK har inviteret en række centrale aktører til at give holdninger og viden om driverne for SMV’ernes CSR. Poul Erik Lauridsen er selv på listen over gæstetalere sammen med adm. dir. i Nuco Invest Peter Skou, og efterfølgende er der paneldebat, som Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv deltager i. Både Peter Skou og Stine Pilegaard Jespersen er blandt dialogforummets 15 medlemmer.

CSR i Praksis-konferencen sætter med den nye klimaaftale og de 17 globale bæredygtighedsmål som bagtæppe fokus på ”Drivere for SMV’ernes CSR” gennem gæstetaler, paneldebat, seminarer og masser af konkrete cases fra SMV'ernes egne rækker. Konferencen byder på såvel inspiration og indspark som løsninger og redskaber til det praktiske arbejde med CSR for store som små virksomheder, videncentre, NGO’er, rådgivere og alle andre med interesse for CSR.

Se program og tilmelding på http://www.csr-link.dk/?page_id=1050

Tags: CSR LINK

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere