Camilla Haustrup Hermansen, direktør for Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

”Man skal gøre noget” var mottoet i 1914 hos grundlæggeren af Plus Pack, N.J. Haustrup, der inkluderede virksomhedens fokus på at skabe positiv udvikling for kunder, medarbejdere, leverandører og lokalsamfundet, og det motto er blevet videreført – som en drivkraft for at skabe bæredygtig innovation og vækst – af 4. Haustrup-generation, Camilla Haustrup Hermansen, som du kan møde i ovenstående video, og Anders Top Haustrup.

Fødevareemballagevirksomheden har fokus på cirkulær økonomi ved at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb så længe som muligt. Den cirkulære økonomi bryder med ideen om en lineær økonomi, der starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. Genbrug og genanvendelige produkter, der bidrager til en cirkulær økonomi og dermed en mere bæredygtig verden, tænkes ind i produkternes allerførste faser.

Udover at være direktør i Plus Pack, er Camilla Haustrup Hermansen involveret i udviklingen af en fælles europæisk plastpagt sammen med repræsentanter fra andre EU-regeringer, EU-Kommissionen, private virksomheder og NGO'er. Hun er blevet tildelt Plastprisen 2019 af Plastindustrien for at tage ansvar for mere bæredygtig plastemballage til fødevarer, og som formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi samt medlem af regeringens Grønt Erhvervsforum, står hun i spidsen for en række anbefalinger til regeringens fremtidige klimaindsats.

Derfor byder vi velkommen til Camilla Haustrup Hermansen på Bureau Veritas' Kick Off 2021 den 7. januar 2021, hvor du bliver klogere på, hvorfor og hvordan din virksomhed skal omstille sig til cirkulær økonomi - endda til en særlig Early Bird pris på kun DKK 595,-, hvis du tilmelder dig senest den 30. november. Herefter er prisen DKK 995,-

Se alle oplægsholdere til Bureau Veritas' Kick Off 2021...

Danfoss skruer op for energioptimering og ned for CO2-udledning i hele verden, men starter hos sig selv

Tidligere var Danfoss især kendt for sine ikoniske termostater til varmeregulering, men i dag har den internationale koncern også en bred produktportefølje inden for varme og køling samt sol- og vindenergi - og hjælper dermed hele verden med at skabe bæredygtig vækst.

Derfor spiller Danfoss en væsentlig rolle i den globale grønne omstilling ved at fremme energieffektivitet, muliggøre elektrificering og minimere CO2-udledning, men Danfoss' bæredygtige ambitioner starter i høj grad hos virksomheden selv, som du kan høre i ovenstående video.

Danfoss har nemlig sat en ambitiøs målsætning om, at driften skal være CO2-neutral senest i 2030, og siden 2007 har virksomheden reduceret sin energiintensitet med 45%, mens de i dag producerer næsten dobbelt så meget output med den samme mængde energi.

Hør mere om Danfoss’ visioner for sig selv og en mere bæredygtig verden, når Kim Fausing, President & CEO i Danfoss A/S, inviterer til et spændende oplæg på Bureau Veritas' Kick Off 2021 den 7. januar 2021.

Se alle oplægsholdere til Bureau Veritas' Kick Off 2021...

Hvad betyder det for PolyTech A/S at være blevet verdensmålscertificeret som den første virksomhed i vindindustrien?

- Vi er meget stolte af som den første virksomhed i vindindustrien at modtage verdensmålscertifikatet som et synligt bevis for vores indsats for at implementere FN's 17 Verdensmål hos PolyTech. Vi fornemmer, at verdensmålcertificeringen har givet os en vingebredde i forspring som leverandør til den vindmølleindustri, som har stor fokus på både lønsomhed og bæredygtighed.

Sådan lød det fra Mads Kirkegaard, CEO hos PolyTech A/S, da virksomheden for nyligt fik overrakt sit verdensmålscertifikat af Bureau Veritas som bevis på virksomhedens store indsats med FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det betyder, at virksomhedens arbejde med verdensmålene er blevet vurderet af eksterne auditorer - en proces, som har haft stor værdi i forhold til den interne samhørighed og selvforståelse i organisationen samt den eksterne dialog med nuværende og potentielle kunder.

Hør mere om, hvordan verdensmålcertificeringen har givet PolyTech A/S en vingebredde i forspring som global leverandør til vindmølleindustrien, når virksomhedens CEO, Mads Kirkegaard, gæster Bureau Veritas' Kick Off 2021 den 7. januar 2021.

Se alle oplægsholdere til Bureau Veritas' Kick Off 2021...

Den 7. januar 2021 afholdes Bureau Veritas' Kick Off 2021 under overskriften: "Mod en bæredygtig fremtid".

I løbet af det seneste år er verden blevet en anden, og alle borgere, myndigheder og virksomheder skal forholde sig til den nye Covid-19-virkelighed samtidig med, at verden fortsat står over for en række andre udfordringer omkring klima og bæredygtighed.

Derfor er der stadig - måske nu mere end nogensinde - brug for, at vi holder sammen og finder løsninger på fremtidens udfordringer, så det gør vi den 7. januar 2021 på Bureau Veritas' Kick Off 2021 - Towards a Sustainable Future.

Her kan du komme på forkant med seneste nyt inden for bæredygtighed med spændende oplæg fra Danfoss, Aalborg Portland, Plus Pack, PolyTech A/S, Tommy Ahlers - tidligere uddannelses- og forskningsminister og nuværende klimaordfører samt Lise Kingo - tidligere CEO for FN's Global Compact - globalt initiativ til fremme af ansvarlig og bæredygtig forretningsførelse.

Gå på opdagelse i programmet...

En ny opgørelse viser, at der i dag findes mere end 5.000 byggematerialer på det danske marked, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten. Det er næsten en tredobling på blot fire år.

Både professionelle håndværkere og gør-det-selv-folk kan i stigende grad gå efter Svanemærket og EU-Blomsten, når de skal vælge byggematerialer. I dag findes der nemlig næsten tre gange så mange miljømærkede byggematerialer på det danske marked sammenlignet med 2016.

”Når antallet af miljømærkede byggematerialer vokser markant netop nu, hænger det i høj grad sammen med byggebranchens øgede fokus på bæredygtighed. Fx bliver der stillet skrappe krav til de materialer, der skal indgå i et svanemærket byggeri – så i takt med at flere og flere vælger at opføre svanemærkede byggerier, kommer der naturligt også flere miljømærkede byggematerialer på markedet. Og går man ikke efter at få et helt byggeri certificeret, så er valget af byggematerialer jo et naturligt sted at starte bæredygtighedsrejsen,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Væksten ses på tværs af forskellige typer af byggematerialer; bl.a. inden for maling, gulve, bygge- og facadeplader og kemiske byggeprodukter som fx lim, spartel og fugemasse.

Helhedstankegang er en styrke

Byggebranchen står for 39 % af den samlede CO2-udledning, og 11 % stammer fra materialerne alene. Samtidig viser tal fra 2017, at der årligt i Danmark anvendes mere end 20.000 ton stoffer i vores byggematerialer, som er klassificeret som skadelige i Danmark og EU – det betyder, at mange materialer ikke kan genbruges og genanvendes i fremtiden.

Her har miljømærkede byggematerialer en styrke. Når Svanemærket og EU-Blomsten fastsætter krav, bliver der nemlig set på hele produktets livscyklus. Den helhedsorienterede tilgang er afgørende for at kunne mindske det samlede aftryk på miljø og klima – og samtidig gavner det sundheden.

Miljømærkerne stiller fx skrappe krav til brug af skadelige stoffer, hvilket gavner både miljø og indeklima – og er en forudsætning for at kunne lade materialer cirkulere i fremtiden. Hvis der indgår træ i materialerne, skal en stor andel bestå af genanvendt træ, savsmuld og/eller træ fra certificeret bæredygtig skov. Og så stiller miljømærkerne også skrappe kvalitetskrav, der sikrer, at materialerne har lang holdbarhed.

Certificering har øget efterspørgslen

Et af de nye svanemærkede byggematerialer på det danske marked er døre og karme til indvendig brug fra STARK. Her har man oplevet, at certificeringen har ført til markant øget efterspørgsel:

”Ud over at lanceringen af svanemærkede døre understøtter vores ønske om at gøre det nemmere at bygge bæredygtigt, har det også virkelig sat skub i interessen for svanemærkede projekter generelt. Vi er blevet inviteret til at byde ind på flere projekter, fordi kunderne opdager, at vi ikke bare tilbyder døre, men et bredt udvalg af svanemærkede varer. På den måde giver Svanemærket STARK værdi på flere områder af vores forretning,” siger bæredygtighedschef i STARK Kristian Fribo.

Når udbuddet til det professionelle marked vokser, følger et øget udbud til forbrugerne ofte efter. Og også her er efterspørgslen til stede. Ifølge en kendskabsmåling, som YouGov gennemførte for Miljømærkning Danmark tidligere i år, ønsker 2/3 af danskerne nemlig flere miljømærkede varer at vælge imellem – heraf ønsker halvdelen fx flere svanemærkede kemiske byggeprodukter som fx maling og spartelmasse.

Svanemærket er det officielle miljømærke i Norden, mens EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Både Svanemærket og EU-Blomsten er med til at fremme cirkulær økonomi, reducere klimabelastningen og er stærke redskaber til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Læs mere om Svanemærket og EU-Blomsten

Læs mere om svanemærket byggeri

FAKTA OM MILJØMÆRKEDE BYGGEMATERIALER

Kilder:

Byggebranchens CO2-udledning

Årligt forbrug af klassificeret skadelige stoffer i Danmark

* YouGov kendskabsmåling, jan 2020. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.008 CAWI-interview med danskere i alderen 15-74 år, i perioden 14. - 19. januar 2020.

Hvordan kommer din virksomhed godt fra start med de 17 verdensmål?

Samfundets dedikation til en bæredygtig udvikling betyder, at et stigende antal danske virksomheder og organisationer ønsker at inkorporere FN's 17 Verdensmål i deres forretning, strategier og værdier, men hvordan gør du det i praksis?

Vær med online den 30. november, hvor Ole Overgaard, Lead Auditor på verdensmålcertificeringen, giver dig viden om teorierne bag verdensmålene samt værktøjerne til efterfølgende at arbejde med indsatserne i din virksomhed.

Som deltager får du...

Du bør deltage, hvis du...

Læs mere om verdensmålskurset...

Vi inviterer hermed fiskerier, forskere, NGO’er, PhD-studerende m.fl. til at søge om tilskud from vores Ocean Stewardship Fund(OSF) – en fond dedikeret til at støtte og udvikle best practise indenfor bæredygtigt fiskeri. Fonden, som nu er i sit andet driftsår, er primært finansieret gennem støtte fra de royalties, der er optjent ved salg af produkter med MSC-mærket (den “blå fisk”). 

Vi forventer at det vil være £1 million til rådighed fra Ocean Stewardship Fund i 2021-runden. Disse midler vil blive uddelt som tilskud i størrelsesordenen £5,000 til £50,000 indenfor 5 forskellige spor under Ocean Stewardship Fonden.

For sporet ”Videnskab & Forskning” vil der i 2021 være to særlige prioriteter, nemlig fiskeriernes ’harvest strategy’ med henblik på at sikre en effektiv forvaltning af bestande samt forbedringer i fiskerier med agn. Fremskridt på begge disse områder vil kunne gøre en konkret forskel for udbredelsen af bæredygtig fiskeripraksis.

For ’Innovationsporet’ vil prioriteten være fiskeriobservatører. Mange fiskerier er afhængige af observatører til at indsamle dokumentation, der er nødvendig for at sikre en bæredygtig fiskeriforvaltning. Observatørerne udsættes imidlertid ofte for en række risici, og MSC har derfor på forhånd afsat £100 000 til forskning i, hvordan man kan forbedre deres sikkerhed på.

Der ydes også tilskud til små-skala fiskeri og til fiskeri i udviklingslandene, som ikke umiddelbart er klar til at opnå certificering, samt til eksisterende certificerede fiskerier, der har været underlagt bæredygtighedsforpligtelser igennem en længere årrække.

Administrerende direktør for MSC, Rupert Howes siger:

"Vi har set utrolige fremskridt inden for bæredygtigt fiskeri, men der skal gøres mere, og det skal gøres nu for at sikre, at vores have forbliver produktive og modstandsdygtige over for det stigende pres og de krav, der stilles til dem. Uret tikker, og vi er ikke på vej til at nå FN's mål 14 for bæredygtig udvikling, der sigter på at bevare og beskytte havene og de marine ressourcer inden 2030.”

"MSC ønsker at bruge sin Oceans Stewardship Fund til at bidrage til fremskyndelsen af denne hårdt tiltrængte overgang ved at finansiere og støtte forskning og projekter, der tackler de udfordringer, som den globale fiskeindustri står over for. Vi erkender, at de handlinger, vi alle foretager, kollektivt vil gøre en forskel og kan bidrage til at beskytte vores have for fremtidige generationer."

Sidste år tildelte Ocean Stewardship Fund £ 650.000 til 15 projekter og fiskerier, herunder projekter, der skal afhjælpe problemer med tabte fiskeredskaber og forskning i, hvordan man kan minimere påvirkningerne på truede eller beskyttede arter. Flere af projekterne gennemføres i tæt samarbejde med fiskerier i Danmark og Grønland.

For at få flere oplysninger om de tilskud, der er til rådighed for 2021 og fristerne for ansøgning, gå til www.msc.org/oceanstewardshipfund

Margrethe Vestager gør klar til at åbne en sag imod Amazon for at afgøre, om gigantplatformen misbruger sin position på markedet.

Allerede sidste år indledte EU-kommissionen en officiel konkurrenceretlig undersøgelse af den amerikanske detail-handelsgigant Amazon anført af EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.

Det skriver Finans. 

Amazon forhandler både brands og egne produkter, og det på denne baggrund, at der er skabt mistanke om, at Amazon overskrider konkurrencereglerne. 

Undersøgelsen går ud på at klarlægge, hvorvidt Amazon har misbrugt konkurrencefølsomme data (eksempelvis salgstal) fra de virksomheder, der sælger deres produkter via platformen for så efterfølgende at bruge denne data til egen fordel i deres egne produkter.

Læs også: Amazon vil gøre det lettere at shoppe bæredygtigt

”Vi er nødt til at sikre, at store nethandelsplatforme ikke eliminerer kundernes fordele via unfair konkurrenceadfærd. Derfor har jeg besluttet, at undersøge Amazons forretningsmodel og dobbeltrolle som handelsplatform og detailhandler meget grundigt”, udtalte Margrethe Vestager sidste år.

Amazons forsvar understreger, at sagen kan sidestilles med supermarkeder og andre store platforme, hvor det er helt normalt både at være en platform, der sælger andres produkter samtidig med, at man sælger sine egne brands.

EU-Kommissionen er nu klar til at indlede sagen.

- MTN

Do you want help reduce the environmental impacts of global goods transportation and promote responsible shipping? BSR is seeking to engage a talented intern for our Copenhagen office for the Spring of 2021 for the Clean Cargo Working Group team.

Position overview

BSR is seeking to engage 1 talented intern for our Copenhagen office for the Spring of 2021. The internship candidate should have a strong interest in working with companies to integrate sustainability into business strategies and further BSR’s mission to create a just and sustainable world.

We are looking for students who exhibits analytical thinking, curiosity, and a passion for sustainable business. Responsibilities include research, analysis, communications, direct client work, and the ability to understand and contribute to BSR’s unique organizational model. The intern will work closely with BSR staff to address current business challenges and develop solutions to some of today’s most important global sustainability issues.

Internship candidates should be enrolled in a postgraduate program and must be eligible to receive credits/points from the internship. The internship is ideally full time for 6 months. The interns will commence in the end of January / beginning of February 2021.

About BSR

BSR is a global nonprofit organization that works with its network of more than 265 member companies and other partners to build a just and sustainable world. From its offices in Asia, Europe, and North America, BSR develops sustainable business strategies and solutions through consulting, research, and cross-sector collaboration. Visit www.bsr.org for more information about BSR’s 25 years of leadership in sustainability. We are proud to say that we have a team of some of the most talented and motivated people in the industry working in our global offices in Copenhagen, Guangzhou, Hong Kong, New York, Paris, San Francisco, Shanghai, and Tokyo.

Internship – focus on climate and collaborative initiatives - Clean Cargo Working Group

Clean Cargo is a business-to-business leadership initiative that involves major brands, cargo carriers, and freight forwarders dedicated to reducing the environmental impacts of global goods transportation and promoting responsible shipping. Clean Cargo represents around 80 percent of global container cargo capacity and constitutes the leading buyer-supplier forum for sustainability in the cargo shipping industry.

Responsibilities

The focus of the BSR internship is threefold: 1) support the CCWG team members and contribute to the development of  CCWG 2) drive and implement projects related to CCWG 3) work on consulting projects that revolve around BSR’s areas of expertise.

Qualifications

Required qualifications for the CCWG position are:

Experiential Advantages

This internship is unpaid and is considered a part of your postgraduate program. The intern will receive many rewarding experiences and career-development opportunities including:

Application Deadline and Questions

Applicants will be invited on a rolling basis. Please send your cover letter, CV, and other relevant documents (transcripts, reference letters) and mark in your application “Internship BSR/Clean Cargo, Spring 2021” and confirm that you can receive credits for this internship from your university.

For questions regarding the BSR internship, please contact our current intern; Laura Engelund; lengelund@bsr.org or the Manager for CCWG Victor Gancel; vgancel@bsr.org . 

Diversity

BSR is committed to Diversity, Equity, and Inclusion. As a global organization, BSR strives to represent a culmination of different perspectives, backgrounds, cultures, and ideas. BSR encourages employees to be themselves and share their unique stories, as these initiatives foster a global environment of creativity, forward thinking, and open-mindedness.  These values drive the innovative work of our staff and support BSR’s overarching mission to build a just and sustainable world.

At  BSR, discrimination  because  of  age,  race,  religious  creed,  color,  national  origin, ancestry,  physical  disability,  mental  disability,  medical  condition,  genetic  information, marital status, sex (including pregnancy, childbirth, breastfeeding and/or related medical conditions),  gender  identity,  gender  expression,  sexual  orientation,  military  or  veteran status, or any other status protected by regional laws, is not condoned. BSR strives to maintain a fair and inclusive working environment. Thus, these factors do not influence recruitment, performance management processes, and project assignments. BSR aims to support necessary accommodations and has a zero-tolerance policy for discriminatory behavior and retaliation in response to the needs of our employees.

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere