Valentines dag er lige om hjørnet og millioner af skønne velduftende røde roser vil blive givet til kærester og koner over hele den vestlige verden.

En ud af fire roser kommer fra Kenya. Her arbejder især ufaglærte unge kvinder hårdt for at få dem frem til vores butikker i perfekt tilstand og til tiden. Op mod Valentines dag er arbejdet ekstra hårdt, men den krævende produktion kører hele året for at kunne levere billige roser til Europa uanset årstid.

Men hvordan kan det lade sig gøre at producere roser i Afrika, at få dem plantet, passet, plukket, pakket og transporteret til Danmark – til en pris på 20-30 kroner for et bundt?

Som så mange andre industrier er blomsterindustrien baseret på billig ufaglært arbejdskraft. Baseret på arbejdere der er uhyre fattige, der bor i områder med høj arbejdsløshed og derfor er særlig nemme ofre for udnyttelse.

De billige blomster har store menneskelige omkostninger
Og udnyttet – det bliver de. Således er det helt almindelige med uhyre lave lønninger og mangel på beskyttelse imod den omfattende brug af sprøjtemidler. Også sexchikane og mobning baseret på køn er et stort problem.

En nylig dokumentar fra P1 sætter fokus på baggrunden for de billige blomster på det danske marked. P1´s undersøgelse bekræfter de barske forhold: lave lønninger og farlig omgang med sprøjtegifte og understøttes af en nylig undersøgelse udført af DIEH´s søsterorganisation i England, The Ethical Trading Initiative, på blomsterfarme i Kenya. Her afsløres omfattende diskrimination af kvinder, dårlige helbreds- og sikkerhedsforhold, lange arbejdstider og lav andel af fagforeningsrepræsentanter.

Hvordan sikrer vi fair vilkår?
Hvordan kan vi sikre at prisen for billige blomster på det danske marked ikke betales af dårlige lønninger og helbredsproblemer for afrikanske arbejdere? Som udgangspunkt er danske virksomheder naturligvis ikke interesserede i, at der er nogen der bliver syge af at producere varer til deres hylder. Men vi må erkende, at det er kompliceret for mange detailvirksomheder at holde styr på alle produkter hele vejen igennem leverandørkæderne.

Ikke enestående
Forholdene i de kenyanske blomsterfarme er ikke enestående. Tværtimod bliver Kenya af og til fremhævet som et positivt eksempel. De beskrevne problemer forekommer desværre regelmæssigt i forbindelse med såvel blomster- som megen anden produktion i udviklingslande.

Derfor er vi i Dansk Initiativ for Etisk Handel i gang med at lave en guide for ansvarlig indkøbspraksis. Denne skal hjælpe virksomheder med at omsætte etiske strategier og retningslinjer til praksis igennem indkøbsprocesserne.

En positiv forskel ved fælles hjælp
Netop kompleksiteten gør det nødvendigt at samarbejde med mange forskellige eksperter og aktører, som vi gør det i multistakeholder-initiativerne.

Når det handler om at forbedre forholdene på blomsterfarmene i Kenya vil vi starte med at afholde et dialogmøde, hvor vi sammen med virksomheder, fagforeninger og NGO’er (herunder Fairtrade) diskuterer, hvordan vi kan håndtere problemerne ved denne blomsterproduktion i praksis. Her vil vi bygge videre på de erfaringer og resultater som vores søsterorganisation Ethical Trading Initatiative (ETI) i England har opnået.

ETI har arbejdet med den kenyanske blomsterproblematik siden 2002. Resultaterne af arbejdet viser, at det ved fælles hjælp godt kan lade sig gøre at gøre en positiv forskel. Resultaterne viser dog også at forbedringer tager lang tid. ETI har foreløbig opnået følgende resultater på udvalgte farme:
 De positive resultater er blandt andet opnået ved at have realistiske strategier for at forbedre vilkårene. Det tager tid at få et tæt og tillidsfuldt samarbejde med leverandøren og få forklaret, hvorfor det er vigtigt at sikre arbejdernes rettigheder. Samtidig er det nødvendigt for detailvirksomhederne, at de giver leverandørerne mulighed for at kunne sikre deres ansatte disse rettigheder.

Indkøbere for danske virksomheder må sikre sig, at den pris, de betaler, gør det muligt for leverandøren (og eventuelle underleverandører) at betale arbejderne en løn, de kan leve af. Også realistiske leveringstider er vigtige for farmerne – især omkring helligdagene.

Vi vil fremover se, hvad vi kan gøre for at forbedre forholdene for arbejderne på de kenyanske blomsterfarme.

Samtidig kan forbrugerne gøre deres, ved at efterspørge roser (og såmænd også andre varer) der er produceret under ordentlige forhold.

Fakta


Den nye bevægelse YouMe Shopping, der har til formål at inspirere os alle til at donere penge til velgørenhed samtidig med, at vi handler på nettet, blev skudt i gang af erhvervsmanden Lars Kolind.

”De bedste virksomheder vil i fremtiden forvandle sig til bevægelser. De virksomheder, der har en sag og fremstår som en bevægelse, vil klare sig langt bedre end andre”. Det sagde serie-iværksætter og professionelt bestyrelsesmedlem Lars Kolind, da han 7. februar åbnede konferencen Who cares Wins på Hotel Scandic i København.

Det nye initiativ YouMe Shopping havde indbudt til konferencen. En perlerække af talere fortalte, hvordan partnerskaber mellem velgørenhedsorganisationer og virksomheder bedst kan blive til udbytte for begge parter.

Lars Kolind holdt et meget engageret foredrag om fremtidens virksomheder. Han mener, at det er langt sjovere at være en bevægelse end blot en organisation; og han forudser, at flere virksomheder vil forsøge at blive en bevægelse. Man skal have hjertet med, og det, man foretager sig, skal være transparent. Det giver sunde virksomheder og er ifølge Lars Kolind god CSR.

Flere vil få en mission
Kolind, som selv har været involveret i spejderbevægelsen på verdensplan, mener, at spejderbevægelsen har den mission at uddanne unge til ledelse. På samme måde som spejderbevægelsen har sin mission, vil virksomheder også i stigende grad få det. Lars Kolind uddybede:

”Kunderne vil involvere sig. Teleselskabet Skype er et eksempel på involvering. Et andet eksempel er Grundfos, der er i gang med en transformation fra at være pumpefabrik til at være en bevægelse, der gør noget for at skaffe rent vand og spare energi. Det er noget sjovere at være en bevægelse”.

Lars Kolind opremsede fire punkter, som virksomheder eller NGO’ere, der vil forvandle sig fra organisation til bevægelse, bør ta’ højde for:

Blandt de øvrige oplægsholdere var Jeanette Fangel, Codan, Jørn Falk, Team Rynkeby, David Hessekiel, Cause Marketing Forum, Malene Kingo, DSB og Jens Juel Nielsn, Coop.

Læs mere på www.youmeshopping.dk

Virksomheder og velgørende organisationer fik muligheden for at flirte med tanken om et CSR partnerskab, da WHO CARES WINS 2012 løb af stablen, arrangeret af YouMe Shopping, og mange havde valgt at deltage i arrangementet. Hør hvorfor?

Deltagerlisten til årets WHO CARES WINS 2012 var lang, mange store og små virksomheder havde valgt at bruge den kolde februardag på at udveksle erfaringer om CSR.
YouMe Shopping stod for arrangementet på Hotel Scandic i København den 7. februar, hvor speed-dating og oplægsholdere skulle bygge bro mellem virksomheder og velgørende organisationer.
Her fortæller et udsnit af deltagerne, hvorfor de valgte at engagere sig i arrangementet WHO CARES WINS 2012.

Jeannette Fangel Løgstrup, CSR og Kommunikationsdirektør, Codan:
”Nu har vi arbejdet med CSR i et stykke tid, og vi vil gerne dele vores erfaringer. Samtidig er jeg her selvfølgelig også for selv at blive inspireret. Der er endnu ikke så mange, der har implementeret CSR, og CSR skal hele tiden udvikles. Derfor er det en rigtig god ide, at vi kan dele vores erfaringer og få noget læring,”

Vibeke Molin, Projektleder, Skandia:
”Vi er i Skandia allerede meget involveret i CSR. For eksempel har vi en ordning om, at vores medarbejdere kan holde fri for at deltage i frivilligt socialt arbejde. Vi har også været med i projekter, hvor vi prøver at mobilisere andre virksomheder til at gøre noget lignende. Så da jeg hørte om en konference, hvor der skulle kommer et hav af store og små virksomhed i den her sags tjeneste, blev jeg nysgerrig. Vi vil også gerne selv byde ind med de erfaringer, som vi har på vores område.”

Lærke Ærenlund, SR-koordinator, Danmarks Naturfredningsforening:
”Hos Naturfredningsforeningen arbejder vi på at blive certificeret i samfundsmæssigt ansvar, og så er det jo meget interessant at høre, hvad der ellers sker indenfor CSR- området.”

Tine Due Hansen, Senior kommunikationskonsulent, Svanemærket:
”Jeg er med for at blive inspireret. Jeg er optaget af, at miljømærker også er CSR. Det ved jeg, at de er, men jeg vil gerne kunne forklare det tydeligere.”

Gitte Krasilnikoff, Director, Deloitte:
”Jeg havde håbet, at arrangementet havde handlet mere om forretningsdrevet CSR, men det har handlet om sponsorering. De fysiske ramme og det, at man har samlet så mange mennesker er fint, men jeg er overrasket over, at man slet ikke har taget fat i det forretningsmæssige issue.”

Vivi Okholm, Direktør for Global Partnership- og Events, ECCO:
”Vi har valgt at være med på dagen i dag for at få et indblik i, hvordan andre virksomheder griber CSR an. Vi siger ikke, at vores måde er den eneste rigtige, så vi er her for at udveksle viden og for at lære noget af de andre store virksomheder.”

Tina Lindharth, PR Chef, IKEA Danmark:
”Vi engagerer os, fordi CSR er forankret i hele vores virksomhed. Helt tilbage i strategierne. Vi mener, som den type forretning vi er, at det er en nødvendighed at tage ansvar både for miljø og mennesker. Så jeg meldte mig til, fordi jeg synes, at det er et rigtigt interessant program og nogle interessante indlægsholdere, som jeg gerne ville lytte til.”

Anne Sofie Arctander Paustian, journalist og NGO konsulent:
”Jeg arbejder med strategisk CSR i forhold til, hvordan NGO’erne kan blive bedre til at forstå virksomhedernes strategiske CSR arbejde og dermed også blive bedre til at gå ind og arbejde med CSR og bruge det aktivt. Men jeg synes faktisk, at NGO’erne mangler, det hele handler om virksomhederne. Hvis jeg forstår det rigtigt, så handler det om dialogen mellem velgørende organisationer og virksomheden. Jeg kan se, de er repræsenteret på stolene, men ikke på talerstolen, og det forstår jeg ikke.”

TaxiNord lover langt mere end de kan holde i deres grønne markedsføring. Det får nu Forbrugerombudsmanden til at undersøge, om selskabet bryder lovgivningen om brug af miljømæssige påstande i markedsføringen.

Under overskriften ”Kør grønt med en miljøvenlig taxi” reklamerer TaxiNord på sin hjemmeside med en lang række ”grønne” initiativer og mål. Selskabet kalder sig ligefrem for ”første miljøvenlige taxi-selskab” og kunderne bliver på hjemmesiden præsenteret for et billede af en taxa, hvor grønne blade strømmer ud af udstødningsrøret.

Den markedsføring kan meget vel vise sig at være i strid med markedsføringsloven. I hvert fald undersøger Forbrugerombudsmanden i øjeblikket, på baggrund af en konkret klage, om der er hold i TaxiNords grønne påstande. Det bekræfter fuldmægtig i Forbrugerombudsmandens sekretariat Anne Zerman Nielsen overfor csr.dk.

Hun kan ikke udtale sig om en igangværende sag, men csr.dk har fået aktindsigt i den klage, som Forbrugerombudsmanden har fået over TaxiNords markedsføring. Det overordnede kritikpunkt er, at TaxiNord på ingen måde er grønnere end branchens øvrige aktører – og derfor vildleder forbrugeren med deres massive grønne markedsføring.

Reduktionsmål er ikke ambitiøst
Taxi Nord skriver blandt andet på sin hjemmeside, at de vil reducere deres CO2-udledning med 20 procent fra 2010 til 2014. Men det mål er på ingen måde ”grønnere”, end hvad landets øvrige taxiselskaber kommer til at præstere i perioden.

I 2012 er lovgivningen nemlig blevet strammet, så alle nye taxier skal indregistreres i energiklasse B mod tidligere energiklasse C. Og da danske taxier gennemsnitligt udskiftes efter to et halvt år på gaden, vil TaxiNord helt automatisk nå sit reduktionsmål på 20 procent blot ved at overholde gældende lov.

Chauffører har aldrig været på kursus
TaxiNord skriver også på sin hjemmeside, at virksomheden inden udgangen af 2011 vil udvikle et uddannelsesprogram for miljøbevidste chauffører. Realiteten er dog, i februar 2012, at ikke en eneste af TaxiNords chauffører har været på kursus.

”Står der udgangen af 2011? Det er en pinlig fejl,” siger direktør i TaxiNord Carsten Aastrup, da csr.dk konfronterer ham med udsagnet.”

Han henviser dog til at TaxiNord i samarbejde med firmaet Finn Frogne har fået midler fra Trafikstyrelsens projekt ”Grøn Transport” til at udvikle et motivationssystem og et uddannelsesforløb, som skal få chaufførerne til at køre grønt. Men projektet er langt fra færdigt og Carsten Aastrup erkender, at de første chauffører, der får glæde af projektet, først vil være uddannet om et år. Dermed bidrager de altså ikke i øjeblikket til hverken ”grøn” eller ”miljøvenlig” taxakørsel, som kunderne bliver lovet på hjemmesiden.

Direktør: vi er grønnere
Forbrugerombudsmanden kom i starten af 2011 med en revideret vejledning for brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. I den står der blandt andet at:

”Forbrugerne skal kunne regne med, at der reelt er en mindre miljøbelastning i forhold til tilsvarende produkter, hvis en erhvervsdrivende markedsfører sit produkt som miljøvenligt, eventuelt suppleret med en forklaring på, hvad der gør produktet miljøvenligt eller mindre miljøbelastende.”

Præsenteret for den formulering fastholder Carsten Aastrup, at TaxiNord ikke smører for tykt på i virksomhedens grønne markedsføring.

”Jeg mener, at vi er grønnere end de øvrige taxiselskaber, og jeg mener, at vi har nogle stærkere visioner på det her område, end de andre har,” siger han.

Forbrugerombudsmanden tør ikke spå om, hvornår der foreligger en afgørelse i sagen.

CSR-ekspert Christian Honoré fra KPMG ser tilbage på begivenhederne i 2011, og den indflydelse de får på CSR-arbejdet i 2012.

Årets første måned var opkaldt efter den romerske gud Janus, som er karakteriseret ved sit dobbelte hoved, der giver ham overblik og sætter ham i stand til at kigge frem og tilbage på samme tid. Herunder vil vi forsøge at gøre det samme.

Netop i 2011 var der en række centrale begivenheder og hændelser, der vil få stor betydning for virksomhederne i 2012 og fremadrettet. En række trends blev tydelige, forventninger materialiserede sig, og nye behov opstod. Kapitalismen er verden over underkastet grundig kulegravning og tilliden daler i takt med manglende økonomiske resultater, herunder en række centrale landes manglende evne til at genoprette deres egne økonomier. Protestbevægelserne vokser, mens tilliden til økonomierne i Europa, USA og Japan daler. De nye vækstlande rammes af stagnation på grund af vores dalende efterspørgsel efter deres produkter. Samtidig stiger presset på verdens tilgængelige ressourcer som eksempelvis energi, mad og rent vand, og 2011 var året, hvor vi rundede syv milliarder mennesker på jorden.

På CSR-området skete der ligeledes en række centrale ting. Blandt andet en øget regulering, som afspejler den manglende tillid til erhvervslivets evne til selv at løse udfordringerne. Samtidig udstiller det forskellen mellem dem, der kan og vil være en del af løsningen og dem, der drømmer sig tilbage til business as usual, hvor en virksomheds eneste legitime mål, var at øge profitten til ejerne.
Så selvom budgetter er godkendt, strategier lagt fast, og 2012's aktiviteter allerede er planlagt, kan det være på sin plads at kigge lidt ekstra på, hvad der skete i 2011 og overveje, hvad det betyder for virksomhedens forretning og CSR-aktiviteter i 2012. Her er et par highlights fra 2011:

Menneskerettigheder
John Ruggies "Protect, Respect, and Remedy" framework fra 2008 blev gjort meget konkret i 2011, da de efterfølgende "Guiding Principles on Business and Human Rights" i juni blev bakket op af et enigt FN menneskerettighedsråd, som dermed satte et foreløbigt punktum for Ruggies seks-årige arbejde med konkretisering af menneskerettighederne. Det er værd at bemærke, at principperne allerede var en realitet for danske virksomheder med implementeringen i OECD's "Guideline for Multinational Enterprises" udgave fra maj måned.
Det væsentligste element for virksomheder i denne sammenhæng er, at det en gang for alle slås fast, at de har ansvar for at respektere menneskerettighederne. Det gælder alle virksomheder uanset størrelse sektor og land - og det gælder hele vejen gennem værdikæden. Med menneskerettighederne menes The International Bill of Rights samt ILO's kernekonventioner, altså de samme principper, som danner grundlag for UN Global Compacts første seks principper. Med denne specificering følger også en række operationelle. Det forventes blandt andet, at virksomhederne offentliggør et policy statement om virksomhedens holdninger og forventninger på menneskerettighedsområdet.

Ny standard for anti-korruption
Efter i mere end 30 år at have været den førende juridiske anti-korruptionsstandard, blev den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act overhalet indenom af UK Bribery Act. I UK Bribery Act er undtagelsen for de såkaldte "facilitation payments", eller smørepenge, fjernet. UK Bribery Act er en særlig lov, der retter sig mod virksomhedernes etik og kultur i stedet for at sætte specifikke bestemmelser. Loven siger, at både virksomheder og personer kan være skyldige i bestikkelse, også når det sker gennem tredjeparter (f.eks. agenter, konsulenter og distributører).
Virksomheden kan påberåbe sig et forsvar i form af tilstrækkelige procedurer i forbindelse med en sag om bestikkelse. Således er der en robust guideline, der kan anvendes som rettesnor for arbejdet med anti-korruption og bestikkelse i virksomheden. Tilstrækkelige procedurer er defineret som, at virksomhedens øverste ledelse har forpligtet sig selv og virksomheden til ikke at benytte sig af korruption og bestikkelse.
Strafferammen er hævet til ti år for personer, ubegrænset bødestørrelse for virksomheder, konfiskation af profit og udelukkelse fra offentlige kontrakter. Loven gælder både i og uden for UK og omfatter alle, der laver forretning i UK.

Guideline for de multinationale
OECD's Guideline for Multinational Enterprises, der oprindelig er fra 1976, blev revideret i 2011. Retningslinjerne, der er et sæt anbefalinger til globale virksomheder inden for områder som arbejdstagerrettigheder, miljø, korruption, forbrugerrettigheder, fair konkurrence med mere, er strammet op på en række punkter. De væsentligste ændringer er, at Ruggies principper og retningslinjer for menneskerettigheder er indarbejdet i guidelinen. Et andet væsentligt element for danske virksomheder er øget fokus på de nationale mæglings- og klageorganer, der skal behandle henvendelser om krænkelser begået uden for Danmarks retlige territorium. Rådet for Samfundsansvar har anbefalet regeringen at forny det eksisterende mæglings- og klageorgan, som har været relativt ukendt. Der er nu afsat tre millioner kr. på finansloven til det nye organ, der skal vurdere om danske virksomheder krænker internationale principper for samfundsansvar. Rådets anbefaling er, at klageorganet modtager henvendelser vedrørende virksomheders adfærd, ligesom det kan tage sager op af egen kraft. Barren for at komme med en klage er ret lav, og det må forventes, at en række Ngo'er vil teste systemet, når det er kommet op og stå, og at vi i starten vil se en bred vifte af henvendelser.

EU fjerner frivillighed
Fra EU-kommissionen fik vi en ny strategi for CSR, der blandt andet indeholder en række områder, som kommissionen vil udvikle yderligere. To ting kan få indflydelse på danske virksomheders CSR-arbejde på den korte bane, og det er, at kommissionen ønsker at gennemføre initiativer, der forbedrer markedets belønning til virksomheder, der agerer ansvarligt inden for forbrug, investeringer og offentlige indkøb. Det er også antydet, at vi kan forvente EU-lovgivning på rapporteringsområdet for CSR og klima. Den største ændring er dog, at EU har ændret selve definitionen af CSR og fjernet frivilligheden fra begrebet. Definitionen lyder nu "the responsibility of enterprises for their impacts on society", og fokus er på "shared value", altså det vi i Danmark kalder forretningsdrevet samfundsansvar.

CSR Awards igen i 2012
Den sidste, men ikke mindre betydningsfulde event var afviklingen af CSR Awards 2011. En dag hvor CSR var i centrum og mangfoldigheden af CSR blev hyldet. Som profession er det vigtigt at have mærkedage og begivenheder, hvor erfaringer deles og gode historier spredes - det blev CSR Awards 2011, og i KPMG glæder vi os allerede til CSR Awards 2012!
Meget tyder på, at vi i 2012 vil have en ny og ændret dagsorden for virksomhedernes CSR-arbejde - i Danmark og på internationalt niveau, og man bør allerede nu begynde at forberede sin virksomhed på den palet af tiltag, der blev skudt i gang i 2011.

Dansk Elbil Alliance forventer, at der for alvor kommer skub i salget af elbiler i løbet af 2012, hvor hele 12 nye modeller bliver lanceret.

Sidste år havde forbrugerne seks elbil-modeller at vælge mellem, og der blev solgt knap 500 elbiler, så der i alt kører cirka 800 elbiler rundt på de danske veje i øjeblikket. Det tal vil ifølge Dansk Elbil Alliance blive mere end fordoblet i løbet af 2012.

”Serieproduktion af elbiler slog for alvor igennem i 2011. I 2012 kommer der 12 nye modeller – tre af dem er kåret til årets biler. I 2013 følger der ekstra otte modeller og måske flere,” siger Lærke Flader, der er branchechef i Dansk Elbil Alliance til Nyhedsbladet Dansk Energi

Ny Renault lanceres
Denne weekend lancerer Renault sin familie/firma-elbil Fluence, og Lærke Flader forventer et samlet salg af elbiler i Danmark på mellem 2.000 og 3.000 elbiler i år. Samtidig sker der rigtig meget i øjeblikket inden for udbygning af ladestandere i det offentlige rum. Både Better Place og ChoosEV tilbyder om få måneder en landsdækkende infrastruktur. Det vil ifølge Lærke Flader skabe synlighed, så forbrugerne med egne øjne kan se, hvad elbiler går ud på.

Brug for politisk hjælp
”Branchen er klar. Nu mangler vi ’bare’ et politisk forlig med en national strategi for elbiler og plugin-hybridbiler,” siger Lærke Flader og nævner en række emner, der bør adresseres. På ønskelisten står bl.a. en pulje på 100 mio. kr. til ladestandere ude hos kunderne. For elsystemet er det ifølge Dansk Elbil Alliance ekstremt vigtigt, at kunderne fra starten kommer til at lade på de tidspunkter, hvor elforbruget er lavt og ikke, når det er højt ved spisetid om aftenen.

Dansk Elbil Alliance efterlyser også, at en længe varslet fritagelse for registreringsafgift til og med 2015 bliver knæsat, at afgifterne på plugin hybridbiler bliver lempet, samt at der bliver taget hul på muligheden for at belønne elbilister med lave tariffer, hvis de hælder kilowatttimer på batterierne om natten.

-LA

Tags: CLEVER A/S

Skovsgård Hotel i Nordjylland løb med FDB’s Socialøkonomiske Årspris 2011, fordi hotellet har en særlig evne til at skabe arbejdspladser for mennesker, der står uden for det normale arbejdsmarked.

Det var en enig dommerkomité, der pegede på Skovsgård Hotel, som årets vinder af FDB’s Socialøkonomiske Årspris. Prisen bliver uddelt for tredje år i træk af FDB og Center for Socialøkonomi til en ”forbilledlig socialøkonomisk virksomhed”.

Skovsgård Hotel er ejet af 275 lokale andelshavere og driver hotel og restaurant. Samtidig er stedet arbejdsplads for en række ansatte i beskyttet beskæftigelse og samlingssted for lokalområdet.

Resultat af samarbejde
”Skovsgård Hotel er en meningsfuld arbejdsplads for en gruppe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og skaber samtidig liv i lokalsamfundet. Det er et forbilledligt eksempel på, hvad der sker, når mennesker i et lokalområde går sammen om at gøre noget bedre,” siger adm. direktør i FDB Thomas Bagge Olsen om motivationen for prisen.

Formålet med FDB’s Socialøkonomiske Årspris er at fremhæve rollemodeller inden for det socialøkonomiske felt til inspiration for andre - og for sætte spot på de mange gevinster, der er ved at tænke virksomhed og samfundsværdi sammen.

Koncept med potentiale
På Skovsgård Hotel ser man prisen som et stort skulderklap.
”Vi giver mennesker, der ellers ville være udenfor arbejdsmarkedet, mulighed for at have et meningsfuldt arbejde. Samtidig er hotellet et samlingssted, der holder liv i et ellers hensygnende lokalsamfund. Vi mener, at vores koncept har vækstpotentiale og med fordel kunne udbredes til resten af landet. Og det er prisen med til at understrege,” siger Ruth Højlund og fortæller, at de 100.000 kroner, som følger med prisen, bliver omsat til noget, som gavner hele lokalsamfundet omkring Skovsgård Hotel.

-LA

Tags: FDB, Pris

Med en ny serie af afrikanske produkter på hylderne vil Coop og FDB styrke Afrika og tjene penge på samme tid.

I begyndelsen af februar lancerer dagligvarekoncernen Coop en helt ny vareserie, Savannah, der på tværs af varekategorier vil markedsføre produkter, der stammer fra Afrika syd for Sahara.

Formålet med det nye initiativ er at forene en CSR-ambition om at styrke Afrika med kommerciel forretning. Målet er mindst 60 Savannah-varer på hylderne i 2015 og en årlig omsætning på et trecifret millionbeløb.

Det betyder, at Coops kunder fremover vil kunne vælge f.eks. friske minimajs fra Kenya, oksekød fra Namibia og vindruer fra Sydafrika til konkurrencedygtige priser. Varerne er ikke prissat højere end tilsvarende varer fra andre dele af verden.

Ikke bistand
”Mange års traditionel bistand har vist sig ikke at være nok. I Coop og FDB tror vi på, at vi gennem handel på almindelige kommercielle vilkår kan bidrage til udvikling i Afrika. Ved at gøre de afrikanske produkter synlige på hylderne, giver vi forbrugerne mulighed for aktivt at gøre en forskel,” siger Lasse Bolander, der er formand for FDB og Coop Danmarks bestyrelse.

Det er, ifølge Coop, ambitiøst fordi mange danskere mere forbinder Afrika med problematiske menneskerettighedsforhold end med god kvalitet og varer i supermarkedet. Det viser en undersøgelse, som FDB Analyse har gennemført.

”En stor del af initiativet handler derfor også om at præsentere forbrugerne for alt det gode, Afrika også står for. Inklusiv en lang række kvalitetsfødevarer, som de afrikanske producenter blot har svært ved at komme ind på verdensmarkedet med”, siger Lasse Bolander.

Vil sikre små leverandører
Kontinentet står i dag for godt tre procent af verdenshandlen til trods for, at det huser ca. 15 procent af verdens befolkning.

For at sikre at udviklingen også når små producenter i Afrika, har FDB oprettet FDB’s Afrikapulje. Formålet er at medvirke til, at der kommer flere afrikanske varer af høj kvalitet i Coops butikker, og samtidig bidrage til økonomisk, social og miljømæssig udvikling blandt små producenter og leverandører til Coop.

FDB’s Afrikapulje er i samarbejde med bl.a. CARE Danmark ved at udvikle projekter i bl.a. Kenya og Namibia. Der er samlet afsat 10 millioner kroner til FDB’s Afrikapulje i årene 2012 til 2015.

Scandic løb i dag med Odense Bæredygtighedspris 2011, som uddeles af Odense Bæredygtighedsråd.

Det blev Hotel Scandic Odense, som i dag fik overrakt Odense Bæredygtighedspris af Anker Boye, som er formand for Odense Bæredygtighedsråd. Formanden sagde ved overrækkelsen, at han glæder sig over, at Scandic Odense, som en lokal odenseansk aktør, støtter op om at gøre Odense mere bæredygtig. Han understregede særligt, at Scandic Odense er kommet godt rundt i hjørnerne af bæredygtighedsbegrebet.

”Vi står overfor store udfordringer, som vi kun kan løse, hvis kommunen, virksomheder, organisationer og frivillige trækker på samme hammel. Jeg bliver ganske enkelt glad, når vi i Odense har en bæredygtig frontløber som Scandic Odense, der driver en forretning med bæredygtighed som pejlemærke,” sagde Anker Boye.

En stolt hotelmand
Hoteldirektør Tom Filstrup fra Scandic Odense er utrolig glade for, at Odense Bæredygtighedsråd har valgt Scandic Odense, som modtager af Odense Bæredygtighedspris 2011.

”At arbejde med bæredygtighed har siden starten af 1990’erne været en ganske naturlig integreret del af alle medarbejderes daglige arbejde på hotellet. Og det er derfor ekstra positivt for os, hvis vi sammen med Odense Bæredygtighedsråd kan være med til at inspirere andre virksomheder og offentlige institutioner i deres arbejde med bæredygtighed,” sagde Tom Filstrup.

Odense Bæredygtighedsråd søsatte Odense Bæredygtighedspris sidste år med henblik på skabe øget opmærksomhed om bæredygtighed i Odense - og opfordre forskellige aktører i byen til at starte bæredygtige initiativer.

-LR

En ny hjemmeside fra ICLEI skal hjælpe offentlige indkøbere med at implementere bæredygtige indkøb.

ICLEI – Local Governments for Sustainability har netop etableret Sustainable Procurement Resource Centre. Hjemmesiden er et informationsknudepunkt, hvor indkøbere, beslutningstagere, forskere og andre interesserede kan få mere viden om, hvordan bæredygtige indkøb kan foretages effektivt.

På sitet finder man blandt andet produktkriterier, vejledninger, rapporter og case-studier, som alt sammen har relevans for bæredygtige indkøb.

Besøg hjemmesiden

- LA

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere