Den stigende oliepris er begyndt at sætte sine spor i USA. Folk er begyndt at lade bilen stå og planlægge bilkørsel sammen med naboen.

Det er for første i gang i 30 år, at der sker et fald i trafikken i USA. Faldet skal samtidig ses i lyset af, at den amerikanske bilpark vokser med to procent om året, så selvom faldet i biltrafik på vejene kun er på 1,7 procent i forhold til sidste år, er det meget højt, skriver ing.dk. Stigningerne har eskaleret de sidste måneder. En typisk SUV’er kostede ca. 340 kr. at fylde op i februar, og i dag koster det omkring 405 kr. 8 ud af 10 af de amerikanske bilister tror ikke, at prisstigningerne vil stoppe, viser en undersøgelse foretaget af Gallup.

Virksomheden SponsorCar og miljøorganisationen ComonSense.org har indledt et utraditionelt samarbejde til fordel for miljøet.

De har for nylig skudt en kampagne i gang, hvor 1000 privatbilister lige nu og tre måneder frem kører rundt i hele landet med streameren ”SÆNK FARTEN”. Målet er ikke bare at få os til at sænke hastigheden på bilen, men også farten på den globale CO2-produktion.
”Ved at sænke hastigheden med 30 procent udleder man 30 procent mindre CO2 og sparer samtidig 30 procent i brændstof-udgifter”, fortæller Johnny Magnussen, direktør i SponsorCar, der laver outdoor-markedsføring på biler.

H2 Logic A/S er blevet tildelt midler fra Højteknologifonden til udvikling af brændselsceller der skal muliggøre forureningsfri og støjsvag elektrisk fremdrift af gaffeltrucks med lige så hurtig optankning som eksisterende diesel og gasdrevne gaffeltrucks.

Visionen for brint og brændselscelle-teknologien er anvendelse i personbiler. De første markeder på kort sigt forventes dog at blive gaffeltrucks hvor teknologien i første omgang kan supplere batterier og på sigt kan erstatte diesel eller gas. Selve udskiftningen af batteriet kan være tidskrævende og hos virksomheder med flere hundrede gaffeltrucks kan det resultere i tab af vigtig og dyr arbejdstid.

Brint og brændselsceller kombineret med batterier kan imidlertid muliggøre elektriske hybrid gaffeltrucks som kan tankes med brint ligeså hurtigt som det sker med diesel og gas. På sigt kan teknologien erstatte diesel og gas i gaffeltrucks som anvendes udendørs, og således eliminere partikeludledning og reducere støjgener.

Vækstfonden fremlagde i dag sit regnskab for 2007.

Det viste overskud på Vækstkaution og afkast på den passive kapital, som resulterede i et overskud på 30 millioner kroner. Det er fjerde år i træk, at Vækstfonden kan præsentere et positivt resultat. På baggrund af et vanskeligt venturemarked blev der samtidig foretaget nedskrivninger på Vækstfondens andele i venturefonde og direkte investeringer i vækstvirksomheder. Vækstfonden forventer dog, at overskuddet stiger til mellem 100 og 300 millioner kroner i 2008, hvor blandt andet det nylige salg af et projekt fra biotekvirksomheden Zymenex vil påvirke regnskabet positivt. Samtidig foregår der seriøse forhandlinger i mange af porteføljeselskaberne om salg, fusioner og opkøb, som vil forøge værdien af investeringerne.

InterfaceFLOR, der er verdens førende producent af miljømæssigt ansvarlige modulære gulvløsninger, lancerer nu det første produkt i den nye FairWorks-produktlinje: Just.

Just er håndvævede fliser indsat i trærammer. Det nye produkt er et resultat af InterfaceFLORs samarbejde med kunsthåndværkere i indiske landsbyer om at skabe et eksklusivt produkt, der både er miljømæssigt og socialt ansvarligt. Just er fremstillet i fuld overensstemmelse med Mission Zero, der er InterfaceFLORs løfte om ikke at sætte sig noget miljømæssigt spor i 2020. Produktet er derudover skabt ud af 98 procent naturlige og fornybare materialer.

Bilbao Exhibition Centre vil den 4.-7. november 2008 være vært for den første GEO2-messe.

Bilbao Exhibition Centre vil den 4.-7. november 2008 være vært for den første GEO2-messe.
Messen vil sætte fokus på miljømæssigt engagement som en global nødvendighed. Arrangørerne har skræddersyet et program, der indeholder kongres- og business-events, som skal foregå sideløbende med den egentlige messe. Meningen er at tilbyde løsninger til innovative projekter, der skal gøre fremskridt miljømæssigt, økonomisk og på sociale områder. Messen vil desuden give forskere, teknikere og miljømanagere mulighed for at mødes i et åbent forum og diskutere research- og udviklingsresultater inden for miljø, videnskab og teknologi.

VE-Net afholder i samarbejde med Transportøkonomisk Forening og de regionale busselskaber en konference på Christiansborg d. 27. maj om de kommende omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport.

Transportområdet har flere teknologiske udviklingsmuligheder for at imødekomme politiske ønsker, men hvad er politikernes højeste prioriteter på langt sigt og er der særlige udviklingsspor, som bør følges på mellemlangt sigt?

Konferencen har primært fokus på den diesel drevne professionelle transport.

Kan følgende 10 mål prioriteres politisk?
- Minimeret afhængighed af udenlandske leverancer når den danske olie slipper op?
- Imødekomme de løbende krav fra EU om vedvarende energi i transportsektoren
- Størst mulig reduktion af lokale emissioner (støj, røg og partikler)?
- Størst mulig reduktion af klima-skadelige emissioner (CO2, NOx, røg og partikler)?
- Lavere energiforbrug per transportenhed
- Offentlig transport omstilles til elektrisk drift (F.eks. 10 % per år)
- Mest muligt vedvarende energi til transport
- Mest muligt vindenergi til transport
- Omstilling af transportområdet skal følge de mest bæredygtige teknologispor.
- Sikre stabilt afgiftsprovenu i overensstemmelse med skattestoppet?

De fleste fagfolk er enige med Energistyrelsen om, at fremtidens transportmidler bliver baseret på elektrisk fremdrift med en energilager ombord i transportmidlet. For den professionelle transport vil en fuld omstilling dog først ske på langt sigt. Men hvordan imødekommes så kravene til reduceret emission, lavere omkostninger, mindre afhængighed af fossil olie o.s.v.?

- Hvilke teknologiske veje kan udviklingen tage frem til 2010, 2015, 2020 og 2025?
- Hvilke af målene er sværest at nå, og hvad kan vi gøre for at nå målene?
- Hvor hurtigt kan biobrændsler fortrænge fossilt benzin og diesel?
- Hvor hurtigt kan hybrid fortrænge rene forbrændingsmotor drivlinier?
- Hvordan kan omstillingen fremmes?
- Hvad er CO2 effekten ved de forskellige teknologier.
- Stigende oliepriser tyder på ressourceknaphed i forhold til stigende efterspørgsel. Får vi forsyningssikkerhed med VE?

Se hele programmet og tilmeld dig på www.toef.dk eller 77 30 33 00.

Connie Hedegaard skriver hjem fra World Economic Forum i Sharm El Sheik i Ægypten. Her mødes hun med nøgleaktører fra regionen, blandt andet Ægyptens premierminister Ahmed Mahmoud Nazif:

"Man skal alligevel læse meget, før øjnene falder ud: Til World Economic Forums store møde i Mellemøsten har britiske The Times kendt sin besøgelsestid: Uden for mødelokalerne ligger et flot, glittet tillæg, der fortæller gode historier om, hvordan der er gang i udviklingen i Mellemøsten. Mit blik falder på en rent ud fantastisk historie om, hvordan henholdsvis designerfirmaet Armani og konkurrenten Versace hver især er ved at bygge et syvstjernet hotel i Dubai. Armanis bliver verdens hidtil største bygning med 180 etager (!), mens jeg ærligt må indrømme, at Versaces planer overgår selv de vildeste fantasier. Ud over at hotellet i sig selv er et overdådigt palads, har man også planer om bagved bygningen at ”bygge” en regnskov, som skal skabe en behagelig udendørs temperatur til gæsterne. Der skal blandt andet være en let douche af vand, som løbende sikrer, at temperaturen udendørs aldrig overstiger 30 grader. Som bekendt lidt af en opgave i Dubai.

Vanvittigt? Jamen, det bliver værre endnu. For når der er meget varmt, bliver sand som bekendt også vældig varmt, og det går jo ikke. De fine gæster skulle jo nødig brænde fodsålerne, når de bevæger sig – som det hedder fra i artiklen – fra stranden til baren. Jamen, det kan man da ikke gøre noget ved, tænker læseren måske nu. Men jo: Man vil etablere ”a sub sand cooling system” – altså et system, der vil køle sandet ned.

Det er stærke sager for en klima- og energiminister, der er i Mellemøsten for at fornemme, hvordan vi skal få stykket en bæredygtig klimaaftale sammen. Menneskets evne til at finde på nye energiforbrugende goder er i forvejen næsten uden ende, men dette tager da prisen.

Når man så er lige ved at opgive ævred, er det godt at møde Ægyptens premierminister Ahmed Mahmoud Nazif, som kan fortælle, hvordan Ægypten nu har sat ambitiøse mål for vedvarende energi. Ægypterne prøver at koordinere deres energiforsyning med Saudi Arabien, fordi saudierne bruger meget energi midt på dagen (hvor de har brug for køling), mens ægypternes største energiforbrug ligger om aftenen.

Hvis deres respektive største energileverandører koordinerer tingene, vurderer de, at det kan give en samlet energibesparelse på ikke mindre end 15 procent. Endelig kan den ægyptiske premierminister også fortælle, hvordan de har fokus på produktion af biobrændstoffer. Vel at mærke kun de bæredygtige, fordi de i den grad frygter – hvilket også fremgik af præsident Mubaraks åbningstale til konferencen i søndags – at verden begår en fatal fejl, hvis man fremmer biobrændstoffer produceret på afgrøder, der i stedet burde bruges på at brødføde mennesker.

Det er også rigtig godt at møde sultan Jaber fra Abu Dhabi – et af de arabiske emirater – som er i gang med at realisere en vision om at etablere en hel by baseret på energirigtige løsninger. Ligesom vi har været førende, når det gjaldt den gamle fossile teknologi, bør vi i Mellemøsten også blive førende i verden, når det gælder nye energiløsninger som vedvarende energi, lyder det. Har du nogle virksomheder, der vil være med, spørger han og betoner, at de rigtig gerne vil samarbejde med Danmark, hvorfor han inviterer mig til Abu Dhabi, hvor ifølge ham verdens hidtil største konference om vedvarende energi vil finde sted til januar. Dén tror jeg da lige, vi skal få sat i kalenderen. For godt nok er der stadig store barrierer også i Mellemøsten, når det gælder at få en fremtidig aftale i hus, men det er da stærkt livsbekræftende, at der også i denne region er mennesker med både visioner og evne, vilje og kapital til at føre dem ud i livet, der har forstået, at kun hvis vi gør tingene mere intelligent i fremtiden vil vi kunne skabe vækst og udvikling til de mange mennesker på kloden, der endnu ikke har fået del i goderne.

Næste punkt på dagsordenen er mødet med Saudi Arabiens industriminister. Det bliver spændende at se, om der også fra dette helt centrale mellemøstlige land er nye toner …"

Tal fra IDA viser, at kommunerne i perioden 2002-2008 årligt har investeret 2,7 mia. i anlæg af kloakker. Aldrig før er der blevet investeret så mange penge i kloakområdet.

DANVA påpeger, at kloakkernes tilstand ikke er så dårlig, at kommunerne akut skal kaste sig ud i de store renoveringsprojekter til meget høje priser. Der bør dog fortsat være fokus på renoveringen af kloakkerne – ikke mindst pga. klimaændringerne.
”Klimaændringerne har i de seneste år betydet store oversvømmelser. Derfor skal vi selvfølgelig tilpasse vores afløbssystemer, men ved at indføre en særskilt betaling for afledning af regnvand, kan man forhåbentlig skabe et incitament hos forbrugerne til at nedsive regnvandet i haven i stedet for at sende det ned i kloakken og til renseanlægget,” siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA.

Regensen fik uanmeldt besøg af en klimakonsulent fra Københavns Kommune. Kollegiet kan spare 16.100 kg CO2 om året eller 83.000 kr. om året - både i fællesbadet, køkkenerne og på værelserne.

Klimakonsulentens besøg var en gave fra Københavns Kommune i anledningen af Kollegiernes Klimakamp 2008, hvor fem københavner-kollegier for tiden dyster om at spare mest energi. Klimakonsulenten gennemgik bad, køkkener, vaskerum, værelser m.m.
For at alle de øvrige kollegier kan få glæde af de mange spareråd, tog Københavns Kommune en fotograf med rundt på Regensen. Filmene fra happeningen, hvor de studerende blev taget med bukserne nede, kan ses på www.miljoe.kk.dk. Filmens hovedpersoner er beboere på Regensen.

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere