Har du lyst til at bruge dine Public Affairs-evner i vores politiske arbejdet med at skabe et bæredygtigt samfund?

Dansk Standard er en erhvervsdrivende fond, der arbejder på at løse samfundets udfordringer ved at sikre, at danske virksomheder, myndigheder og offentlige institutioner får størst mulig værdi af internationale, europæiske og nationale  standarder og af miljømærker.

Public Affairs i Dansk Standard

En af vores dygtige kolleger i afdelingen skal på barsel, og derfor leder vi efter en ambitiøs, knalddygtig og proaktiv Public Affairs-konsulent til et barselsvikariat med start 1. december 2020.

Du bliver en del af en ambitiøs Public Affairs-afdeling bestående af fem dedikerede og specialiserede PA-kollegaer, der arbejder tæt sammen og understøtter forretningens strategiske mål. Vi gør en dyd ud af at have det sjovt, samtidig med at vi leverer på vores mål og skaber gode resultater. Vi fejrer vores succeser og arbejder hele tiden på at blive dygtigere, mere relevante for vores eksterne interessenter og skabe konkret værdi internt i organisationen.

Vores arbejde i Public Affairs omfatter hele Dansk Standard, der også består af Miljømærkning Danmark (Svanemærket og EU-Blomsten) og ETA-Danmark. Vi arbejder på at skabe øget politisk forståelse og efterspørgsel efter standarder og miljømærker og på at identificere, hvor vores værditilbud og ydelser aktivt kan indgå i løsningen af samfundets største udfordringer.

Dine arbejdsopgaver

Du kommer til at indgå i afdelingens daglige arbejde med arbejdsopgaver inden for alle elementer af Public Affairs – idéudvikling, analyse, strategiudvikling, eksekvering og evaluering. Du vil få ansvaret for dine egne policy-områder og projekter, hvor du skal:

Hvem er du?

Du kan nok nikke genkendende til, at du brænder for politik, ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet, er nyhedsjunkie, tager ansvar og har rigtig gode kommunikative evner – både i din skriftlige formidling og i den personlige relationsopbyggende dialog. Og så er du ikke bange for at komme med gode idéer, udfordre status quo i afdelingen og har stor appetit på at drive selvstændige projekter i tæt samarbejde med dine kolleger.

Du har sandsynligvis en kandidatgrad fra en relevant samfundsvidenskabelig uddannelsesinstitution, der er suppleret med konkret erfaring fra fx Christiansborg, embedsværket, et PA-bureau, en interesseorganisation eller en virksomhed. Måske du er nyuddannet, måske du har nogle års erfaring – det vigtigste er, at du har appetit på nye udfordringer i et højt tempo med ambitionen om at gøre en reel forskel.

Om Dansk Standard som arbejdsplads

Dansk Standard er en arbejdsplads med et dynamisk, uformelt og specialiseret miljø, hvor der er stor mulighed for udvikling, ansvar og indflydelse. Vi er omkring 160 medarbejdere med mange forskelligartede kompetencer, og vi bor på toppen af Portland Towers i Nordhavn.

Vi gør alt for at balancere et udfordrende og spændende job med familie- og fritidsliv. Vores kultur er præget af holdånd, tillid, frihed under ansvar og respekt for den enkelte medarbejder. Vi har desuden et aktivt socialt liv med sportsklub, kajakker nede på molen og meget andet.

Er jobbet noget for dig?

Er du interesseret i stillingen skal du sende din ansøgning og CV via nedenstående link hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 11. oktober 2020, men vi behandler ansøgningerne løbende.

Er du interesseret i spændende nyheder, attraktive tilbud og eksklusive events om enterprise risk (ISO 27001, ISO 37001, GDPR, ISO 55001, ISO 22301)?

Som modtager af vores nyhedsbrev får du mulighed for at til- og fravælge mellem forskellige interesser som for eksempel kvalitet, arbejdsmijø, miljø, fødevaresikkerhed, farligt gods, enterprise risk og bæredygtighed.

Dermed sørger vi for, at du kun modtager nyheder, tilbud og invitationer, som skaber værdi for dig - og vigtigst af alt, at du ikke går glip af nyheder, der har betydning for din virksomhed.

Skulle dine interesser eller fagområder udvikle sig senere, har du altid mulighed for at opdatere dine interesser eller afmelde dig helt - men vi lover, vi vil gøre alt for at holde vores nyhedsmails interessante og relevante for dig.

Ja tak, jeg vil gerne holdes opdateret om enterprise risk...

Mærsks Søren Skou stiller sig selv til rådighed for henvendelser fra de 70.000 ansatte i shipping- og logistikkoncernen.

Børsen fortæller i denne uge, at Søren Skou, Mærsks administrerende direktør, har sendt et brev til virksomhedens mere end 70.000 medarbejdere, hvor han opfordrer til, at de råber op, hvis de selv har været udsat for eller været vidner til sexisme.

Topchefen forklarer, at det kan være upassende opførsel på arbejdspladsen, chikane eller diskrimination, og han siger, at det kan meldes til enten medarbejderens nærmeste chef eller til en af medlemmerne af direktionen, eller man kan gå til HR eller bruge den anonyme whistleblower-ordningen. Han sætter trumf på ved at erklære, at man også er velkommen til at gå direkte til ham. 

Mailen er inspireret af den forsatte debat om sexisme på arbejdspladsen, som i de seneste uger har fået en ny opblusning i Danmark. Men Søren Skou understreger, at det betyder meget for ham personligt. 

"Folkene i A.P. Møller-Mærsk er grundlaget for vores succes. Det er derfor, en af vores kerneværdier er “vores ansatte – det rigtige miljø for de rigtige mennesker.” Personligt mener jeg, at det rigtige miljø er et miljø, hvor chikane ikke finder sted, og hvor de rigtige mennesker ikke chikanerer, mobber eller diskriminerer deres kolleger. Vi har alle et ansvar for at skabe en inkluderende kultur, der er fri for diskrimination, chikane og mobning. Lad os bruge dette historiske øjeblik til at reflektere, lytte til hinanden og sammen sikre, at vi passer på os selv og vores kolleger ved at stå sammen mod chikane,” skriver han i brevet.

Hverken i brevet eller andre steder har Mærsk kommunikeret om der er eller tidligere har været problemer med sexisme og negativ forskelsbehandling i virksomhedens kontorer, som er fordelt over hele verden. 

- EHS

Den første svanemærkede renovering af en hel boligejendom i Norden er nu en realitet. PKA har fået licens til at gennemføre en svanemærket renovering i Hillerød og indleder dermed en indsats, som rummer stort miljø- og klimapotentiale.

Hvordan kan man bevare kulturarv, skabe flere boliger og gøre det så bæredygtigt som muligt? For pensionskassen PKA var svaret indlysende:

”Som pensionskasse vil vi gerne bidrage til større bæredygtighed i ejendomsbranchen. Derfor har vi siden 2016 opført flere svanemærkede boliger. Nu udvider vi så arbejdet ved at renovere allerede eksisterende bygninger efter svanemærkede standarder,” siger Peter Gravesen, porteføljemanager i PKA A/S og fortsætter:

”Ved at renovere en eksisterende bygning udnytter vi potentialet i den boligmasse, der allerede er. På den måde kan vi være med til at bevare et stykke kulturarv og sikre en spændende mangfoldighed mellem nye boliger og historiske bygninger. Det skaber et spændende byrum, hvor vi sikrer plads til flere og samtidig tager hensyn til miljø og klima.”

Cirka 65 procent af vores bygninger skønnes at stå over for en renovering af en eller flere bygningsdele frem mod 2050 – det viser tal fra Dansk Byggeris Energianalyse 2019. Det betyder, at der er et stort potentiale på miljø- og klimaområdet ved at arbejde med Svanemærket i byggebranchen. Ni ud af ti danskere kender Svanemærket, som nu vinder indpas blandt flere aktører.

”Rigtig mange bygningsejere, kommuner og boligselskaber står over for at skulle renovere i løbet af de kommende år. Og jeg håber, at denne første svanemærkede renovering bliver startskuddet til en lige så positiv og grøn udvikling, som vi har set i væksten på antallet af svanemærkede nybyggerier,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark, og tilføjer:

”En af de kommuner, der allerede har signaleret, at Svanemærket kommer til at være et relevant værktøj, er Københavns Kommune, der har besluttet, at alle kommunale og almene renoveringer til mere end 20 mio. kr. skal certificeres med Svanemærket, DGNB Sølv eller tilsvarende.”

En svanemærket bygningsrenovering fører både til lav energianvendelse og godt indeklima. Svanemærket sikrer også, at affald fra renoveringen bliver håndteret korrekt, og at nye byggeprodukter lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav. Og så er der samtidig fokus på genanvendelse af byggematerialer.

Entreprenøren på renoveringsprojektet er RG2, som også har været entreprenør på flere af PKA’s svanemærkede nybyggerier. Her glæder firmaets indehaver sig over at være med helt i front, når det handler om grønne renoveringer:

”Vi har gennem årene opbygget en del erfaring i at arbejde med Svanemærket, når det handler om nybyggeri. Svanemærket er et stærkt redskab til at skabe en rigtig god forretning, for når man er på forkant og godt forberedt, så sparer man penge. Samtidig er det en uafhængig mærkningsordning, hvilket i sig selv er en stor kvalitet. Derfor er vi også både glade for og stolte af at være med på det første svanemærkede boligrenoveringsprojekt i Norden,” siger Jan Hedin, indehaver af RG2.

En bygning, der har gennemgået en svanemærket renovering, er kendetegnet ved:

• Lavt energibehov efter renovering. Vælger man en svanemærket renovering er man altså med til at sikre, at bygningsreglementet for energirenovering bliver efterlevet. Dette sikrer både en lav klimabelastning i husets fortsatte levetid og en lav energiregning for ejeren af bygningen.

• Grundig miljøsanering. Bygningen er miljøsaneret med fokus på både sundheds- og miljøskadelige stoffer, og der er taget hånd om farlige materialer og farligt affald.

• Godt indeklima vha. kortlægning af kemikalier i eksisterende materialer samt skrappe kemikaliekrav til nye materialer og produkter. Fx kræver Svanemærket en kemisk analyse af flere stoffer i eksisterende materialer end almindelige miljøkortlægninger gør. Samtidig er grænseværdierne for uønskede stoffer lavere end myndighedernes krav. Nye byggeprodukter, materialer og kemiske produkter lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav. Det vil sige krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampspærrer og gulve. Det betyder bl.a., at bisphenol A, S og F ikke er tilladt i byggeriet, og at indvendige overflader som fx gulv og vægge ikke må være beklædt med PVC.

• Fremme af genanvendelse af bygningsdele, byggevarer og -materialer. For at begrænse brugen af ressourcer stiller Svanemærket krav om, at der skal udarbejdes en plan for bevaring og genbrug af bygningsdele og -materialer. Der skal ligeledes udarbejdes en logbog, som sikrer overblik over, hvilke materialer og kemiske produkter der indgår i byggeriet, og hvor de er placeret. Dette øger muligheden for senere genanvendelse – og er med til at fremme den cirkulære økonomi.

Læs mere om svanemærkede renoveringer.

OM SVANEMÆRKET

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Svanemærket er med til at fremme cirkulær økonomi, reducere klimabelastningen og er et stærkt redskab til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. 93 procent af danskerne kender Svanemærket, og 66 procent af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer. 

10 års dansk ingeniørkunst og store investeringer i innovativ smelteteknologi betyder, at ROCKWOOL skærer mere end 70% af CO2-udledningen, når virksomhedens to danske fabrikker fra årsskiftet starter på biogasdrevet produktion.

ROCKWOOL – en af Danmarks store, energiintensive produktionsvirksomheder – tager nu et markant skridt mod en grønnere fremtid, når virksomhedens to danske fabrikker fra 1. januar 2021 omstiller de store smelteovne til biogas. Det betyder, at ROCKWOOL som den første af landets store CO2-udledere opfylder målet om 70% CO2-reduktion – svarende til Danmarks klimamål i 2030. 

- Danske virksomheder spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, og vi er stolte af at vise, at det er muligt at omstille industriprocesser med meget høje temperaturer. Vi deler regeringens holdning om, at klima, vækst og arbejdspladser skal gå hånd i hånd, og vi er glade for at yde et bidrag til at nå det danske klimamål, samtidig med at vi beholder danske arbejdspladser, udtaler Frank Larsen, adm. direktør i ROCKWOOL Nordics.

Udviklingen af en fleksibel, fremtidssikret smelteteknologi er et vigtigt element i at være en ansvarlig, dansk virksomhed, og omlægningen til fossilfrie energikilder er kulminationen på en stor satsning. ROCKWOOL har de sidste 10 år investeret over 500 mio. kr. i moderniseringen af de danske fabrikker og over 50 udviklingsingeniører har i tæt samarbejde med de danske fabrikker arbejdet på at udvikle den nye innovative teknologi.

- Det er også en vigtig  investering for at kunne imødekomme byggebranchens stigende fokus på klimavenlige byggematerialer. Skiftet i produktionsmetode gør os uafhængig af fossile brændsler i Danmark. Dermed giver vi vores kunder endnu et godt argument for at vælge vores produkter, fordi vi kan tilbyde brandsikker stenuldsisolering af høj kvalitet med markant lavere CO2-aftryk, siger Frank Ove Larsen. 

Investeringer i danske arbejdspladser og grøn produktionsteknologi

ROCKWOOL producerer stenuld ved at smelte sten og genanvendte materialer som, gennem sine isoleringsprodukter, sparer det danske samfund for store CO2-udledninger hvert år. Det kræver høje temperaturer og derfor store mængder energi. At kunne smelte ved 1.500 grader ved hjælp af biogas er en banebrydende, industriel opfindelse, der vil kunne hjælpe den grønne omstilling i en lang række industrier i Danmark og globalt. ROCKWOOL har i mange år haft fokus på at effektivisere produktionen og mindske miljøaftrykket og er allerede kommet et godt stykke ad vejen. Men det afgørende skridt i Danmark kommer med skiftet til klimaneutral biogas.

- Frem til i dag har vi mindsket udledningerne fra vores produktion med 40% set ift. vores udledning i 1990. Når vi fra nytår skifter til biogas, opnår vi en samlet reduktion på mere end 70% - det gælder både absolut reduktion samt den relative reduktion målt i CO2 per ton stenuld. Samtidig omlægger vi al strøm til grøn elektricitet. Konkret betyder skiftet, at vi mindsker vores udledning med 110.000 tons CO2 om året. Dermed tager vi et stort skridt af vejen mod en produktion med et meget lavt CO2-aftryk i Danmark, fortæller Frank Ove Larsen.

De store investeringer, som ROCKWOOL gennem det seneste årti har foretaget i de danske fabrikker skal også ses i lyset af ROCKWOOLs ønske om at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark. ROCKWOOL blev etableret i Danmark i 1937, og er siden vokset til at blive en global spiller inden for grønne løsninger baseret på stenuld. De danske fabrikker er vigtige testcentre for virksomhedens udviklingsafdeling. Det gælder også udvikling og implementering af den nye smelteteknologi, der ligger til grund for omstillingen til en mere bæredygtig produktion i hele ROCKWOOL gruppen. Gruppen har i alt 47 produktionsanlæg i 22 lande i hele verden, og de kan med tiden få glæde af den danske teknologi.

FAKTA

ROCKWOOL Danmark, CO2 og biogas

Med omstilling til biogas og grøn elektricitet opnår ROCKWOOL i Norden en samlet CO2 besparelse på 70% på fire nordiske fabrikker.

Emballagevirksomheden Grathwol vil i en grønnere retning via genanvendelse og målsætningerne er til at få øje på. I dag udgør virksomhedens brug af genanvendt PET (rPET) i deres produkter 7 procent. Det tal skal gradvist øges til 80 procent med udgangen af 2021.

Grathwol ønsker at tage ansvar for miljøet og at vise vejen for en grøn omstilling. I dag udgør genanvendt PET – såkaldt rPET – kun 7 procent af den PET, Grathwol sælger. Ved udgangen af 2020 er ambitionen, at rPET står for 30 procent. Når 2021 nærmer sig sin afslutning, skal tallet være mere på end 80 procent. Med mange forskellige produkter og kunder samt flere leverandører er der således nok at tage fat på for emballageleverandøren.

”Vi kan se en tendens i markedet, hvor flere og flere efterspørger mere bæredygtigt emballage. Det er en lang proces og et stort hjul at dreje rundt. Når det er sagt, så tror vi fuldt og fast på, at et lille skridt i den bæredygtige retning er bedre end ingenting” siger Michael Sjolte, administrerende direktør hos Grathwol.

Forude ligger strategisk arbejde, hvor Grathwol ikke kun skal arbejde med deres leverandører, for at nå deres mål. Kunderne spiller også en vigtig rolle, hvor Grathwol ser en stor mulighed i at øge bevidstheden omkring de mange muligheder, der findes for at træffe grønnere valg.

Prismæssigt er der udfordringer, da 100% rPET på nuværende tidspunkt er 40% dyrere end PET, men Michael Sjolte understreger, at det for Grathwol ikke er alt eller intet, der er vigtigt i den grønne omstilling. Derfor tilbyder virksomheden også løsninger, hvor kun 25% af et produkt er erstattet med rPET og hvor prisstigningen kun er 10%.

”Alle skridt i den rigtige retning tæller”, siger Michael Sjolte.

Han belyser også en anden udfordring, der er af mere strukturel karakter. Et større fokus på genanvendelse af plast stiller nemlig også krav til affaldssorteringen, som i endnu højere grad end i dag skal ensrettes.

”Hvis vi skal have det fulde udbytte af rPET, er vi nødsaget til at kigge på strukturerne for den måde, vi sorterer vores affald på. Det er ikke en proces, vi kommer i mål med lige foreløbigt, men det er essentielt for, at vi kan lykkedes med en fuldstændig omlægning,” siger Michael Sjolte.

- MT

Verdensførende bioteknologi kombineret med 114 års ekspertise på rengøringsområdet. Det er, hvad Novozymes og Nilfisk bringer til bordet i et nyt innovationssamarbejde i regi af HelloScience. Entreprenører og startups fra hele Norden bliver indbudt til fi

Behovet for og kravene til rengøring og desinfektion har ændret sig i takt med, at COVID-19 har gjort sit indtog over hele verden. Derfor kalder tiden også på nye partnerskaber, der arbejder ud fra en fælles vision om at finde fremtidens innovative og bæredygtige rengøringsløsninger. 

Det er målsætningen, og Novozymes og Nilfisk indgår nu i et åbent samarbejde gennem platformen HelloScience, hvor iværksættere og etablerede virksomheder kan finde hinanden i innovation, der støtter op om verdensmålene.

Samarbejdet i HelloScience skal blandt andet udforske, hvordan der kan udvikles nye, bæredygtige og intelligente rengøringsløsninger, der kombinerer biologiske løsninger og rengøringsudstyr.

"I Nilfisk har vi 114 års viden om rengøring, der medvirker til at forbedre menneskers livskvalitet og gør verden til et renere sted. COVID-19 har resulteret i nye krav og efterspørgsel på rengøring, og derfor er matchet mellem enzymer, mikroorganismer, hardware og nye ideer mere interessant end nogensinde. Vi byder talenter, startups og samarbejdspartnere indenfor, så vi i fællesskab kan skubbe til innovationen på kernerengøringen og løfte en global udfordring," siger Camilla Ramby, Executive Vice President, Marketing og CSR hos Nilfisk.

Novozymes er verdens ledende inden for biologiske løsninger og har en vision om at integrere sunde mikroorganismer i rengørings-processen, så risikoen for infektion med virus og pathogene mikroorganismer kraftig formindskes.

" Det gode ved HelloScience er, at vi udvider den intelligens, der skal til for at finde løsningerne. Ud over den viden, vi ligger inde med i Novozymes og i Nilfisk, kan vi samle den viden, der ligger ude i verden på universiteter, i organisationer og i andre virksomheder og sammen finde frem til nye løsninger og samarbejder, som vi aldrig selv havde tænkt på," siger Ejner Bech Jensen, VP Microbe Research hos Novozymes.

Fem områder inden for fremtidens bæredygtige rengøring offentliggøres i dag online og giver startups og partnere mulighed for at bidrage med idéer og løsninger til, hvordan fremtidens bæredygtige løsninger kan se ud. Novozymes og Nilfisk stiller samtidigt deres klogeste hoveder til rådighed. Erfaringer viser nemlig, at det er i det åbne samarbejde på tværs af størrelse, kultur, selskabspolitik med videre, at innovationerne findes.   

"Projeket og HelloScience tager afsæt i FNs klimarapport og verdensmål. Hvis vi skal imødekomme de mål, så kræver det en omstilling i et omfang, vi aldrig har set før. Vi mener, at den omstilling kræver nogle helt nye partnerskaber på tværs af førende forskere, globale virksomheder og spirende startups”, siger Alfred Birkegaard, leder af The Collaboratorium som står for den daglige drift af HelloScience.

Projektet foregår i tre trin:

  1. Open Call: Novozymes og Nilfisk har sammen identificeret en række udfordringer med relation til fremtidens bæredygtige rengøring. Hen over efteråret inviteres SMVer til at byde ind med ideer og mulige løsninger på definerede udfordringer
  2. Livelab: De mest lovende idéer og SMVer mødes med Nilfisk, Novozymes og investorer til et event på Børsen d. 4. november faciliteret i samarbejde med Dansk Erhverv.  
  3. Inkubation: Udvalgte projekter får mentorer fra Nilfisk og Novozymes og ressourcer, der kan hjælpe dem med at accelere deres udvikling

Læs mere: https://helloscience.io/open-challenge/impact-the-future-of-sustainable-cleaning/

Tags: Nilfisk

Hos Cafe ROD i Hjørring, som åbnede hen over sommermånederne, har man fra start haft en klokkeklar vision – man vil have den bæredygtige tankegang ud i alle hjørner af cafeen!

”Hvis mennesker vil have en fremtid – kræver det langt mere ansvarlighed i vores omgang med Jordens ressourcer”, siger Annette Kvist Bjerre, stifter af den nyåbnede cafe i Hjørring, Café ROD.

For Annette og hele staben hos Café ROD, har fra start haft en klokkeklar vision om, at den bæredygtige tankegang skal ud i alle hjørner af cafeen. Derfor har de også en aftale med Høgsted Antik, som leverer møblementet til cafeen, og som cafeens gæster kan købe, hvis det har interesse.

Medarbejderne går klædt i forklæder syet af gamle Damask duge, og bliver oplært i Café RODs bæredygtige værdigrundlag, som de med glæde videregiver til cafeens gæster.

NEJ TAK til madspild!

Hos Café ROD er det ikke kun indretningen og servicen, som står i bæredygtighedens tegn. Her får man nemlig også alle råvarer fra lokale leverandører. De friske grøntsager kommer fra nordjyske økologiske landbrug, mens drikkevarerne er fra Thisted Bryghus og de friske fisk og skaldyr leveres direkte fra Skagen. Kødet er fra lokalområdet, og er udelukkende fra leverandører, som har dyrevelfærd i højsædet.

Derfor bærer menukortet også præg af de mange gode sæsonråvarer, som cafeens køkken til hver en tid udnytter det maksimale af. Og, de råvarer som ellers ville gå til spilde, bliver indsamlet og genanvendt hos Daka ReFood. Her laves det til biogas, mens stege- og fritureolie genanvendes som 2. generationsbiodiesel, hvilket er en grønnere erstatning for fossile brændstoffer.
 

Certificeret og engageret i kampen mod madspild

Som et led i Café RODs værdigrundlag, er de blandt andet certificeret med REFOOD Mærket, som er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, der gør en indsats mod madspild og for genanvendelse. Café ROD forpligter sig herigennem til disse madspildsreducerende initiativer:

REFOOD mærket er en tillidsbaseret certificering, som bygger på en fælles vision om en bæredygtig fødevare- og servicesektor. Som certificeret REFOOD mærke medlem sætter Café ROD ind på at forebygge mod madspild og få bugt med de dårlige vaner.

Vil du tage det næste skridt mod en bæredygtig omstilling ligesom Café ROD, kan du læse mere om REFOOD MÆRKET her.

Den kærkomne men uventede melding om klimaneutralitet kom fra Kinas præsident Xi Jinping ved FN’s generalforsamling tirsdag aften, og skaber bred begejstring iblandt førende klimaeksperter.

Bliv medlem og vær en del af fremtidens forretning – prøv 30 dage gratis

Opret medlemskab

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere