Materialevalget spiller en stor rolle i et byggeprojektets CO2-udledning og bæredygtighed generelt, og på dette seminar er der fokus på bygherrens cirkulære dagsorden, når det kommer til valget af byggematerialer.

Vi stiller skarpt på forskellige materialer og værktøjer, som kan bruges i bygherrens materialevalgsproces. Selvom tendensen går i retning af mere træbyggeri, så skal der også i fremtiden bruges rigtig meget beton, og ligeledes sker der hele tiden nye innovationer på byggematerialefronten. Derfor kan du bl.a. blive klogere på bæredygtigheden i klassiske materialer som træ, cement & beton samt mursten mens vi også diskuterer nyere materialer som tangisolation. Eftermiddagen står i genanvendelsens tegn, og gør dig klogere på bygherrens muligheder for et mere cirkulært materialeforbrug.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Bygherreforeningen.

PROGRAM

09:00-09:30 Morgenkaffe og ankomst

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen

Christina Schultz, FBSA & Graves Simonsen, Bygherreforeningen

09:40-09:50 Havnens Hænder

Bliv klogere på det bæredygtige byggemarked, der bestræber sig på at levere miljørigtige byggematerialer. Havnens Hænder vil gerne bidrage til fortællingen om en langt mere bæredygtig og klimavenlig dagsorden for et sundere byggeri.

Magnus Henriques, murer og konsulent, Havnens Hænder

09:50-10:20 Fremtidens hus skal varedeklareres – en introduktion til materialepasset
Det er paradoksalt at byggebranchen flokkes om begrebet bæredygtighed, mens skadelige indholdsstoffer i byggematerialer fortsat findes i samme mænge som tidligere. Tanken bag materialepasset er at skabe en større transparens om indholdsstofferne i byggematerialer, sådan at oversete, uønskede stoffer ikke spænder ben for den cirkulære økonomi.

Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen

10:20-10:50 Materialepyramiden: Mod et radikalt anderledes byggeri

Hvornår er byggeriet egentlig bæredygtigt, og hvad betyder dit materialevalg for teknologien, BR og andre ydelsesbeskrivelser såvel som for det menneskelige velbefindende? Pelle Munch-Petersen gør dig klogere på, hvordan du som bygherre kan påvirke hvad du har bygget med.

Pelle Munch-Petersen, adjunkt, ph.d., KADK

10:50-11:10 Pause

11:10-11:35 Cement og beton: En positiv bæredygtig indvirkning på dit projekt?

Aalborg Portland er en af verdens mest avancerede og ressourceeffektive cementkoncerner, som konstant søger at booste den grønne omstillingsproces. Vi hører hvordan nye cementtyper som FUTURECEM kan bidrage til CO2 reduktioner. Desuden fortæller Thomas hvorfor det er afgørende at bygherrer tilpasser deres udbud med CO2-krav og hvordan de kan forholde sig til eventuelle ekstraomkostninger.

Thomas Uhd, Head of Sustainability & External Relations, Aalborg Portland / Cementir Nordic & Baltic

11:35-12:00 Oplægsbeskrivelse kommer snarest

12:00-12:15 Debat – hvad er jeres udfordringer når I skal vælge materialer?

Christina Schultz, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

12:15-13:00 Frokost

13:00-13:30 Et nyt kvarter i træ

Vejlandskvarteret udføres af MOE og Henning Larsen Architects bliver Danmarks første bydel i træ. Her er der fokus på, hvordan mennesket nu og i fremtiden kan bo i naturen. Alle boligerne i det nye projekt kan bæredygtighedscertificeret og By & Havn og PensionDanmark stillede fra starten krav om, at træ skulle være det gennemgående byggemateriale. Hør om arbejdet med træmaterialerne og om bygherrens tanker og ambitioner for projektet.

Oplægsholder kommer snarest.

13:30-14:10 Bygherrens rolle i den cirkulære økonomi

Med afsæt i VCØB’s nyligt opdateret guide til, hvilke byggematerialer du som bygherre kan genbruge, genanvende eller materialenyttiggøre på anden vis, kommer Anke med konkrete råd til bygherrens arbejde med den cirkulære økonomi. Hun vil også highlighte vigtigheden i, at bygherren stiller krav til genanvendelse i sine projekter.

Anke Oberender, leder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

14:10-14:30 Kaffe og kage

14:30-15:00 Gamle mursten får nyt liv

Virksomheden Gamle Mursten kan som den eneste på markedet rense mursten og genbruge dem. Dermed sparer de miljøet for tonsvis af CO2, gennem en patenteret rensemetode som sikrer at byggematerialet bliver genbrugt. 2000 rensede mursten kan spare miljøet for et ton CO2. Mød Claus og hør om virksomhedens arbejde, mål og visioner.

Claus Juul Nielsen, direktør, Gamle Mursten

15:00-15:40 Hvad siger forskningen om cirkulær økonomi – og hvordan ser fremtiden ud?

Leonora er uddannet bygningsingeniør ved DTU og har netop afsluttet en erhvervs-ph.d. om Cirkulær Økonomi. Hun arbejder bl.a. med at udvikle design- og dokumentationsværktøjer, der skal hjælpe byggebranchen med at arbejde mere målrettet med at reducere CO2-udledningen i fremtiden.

Leonora Eberhardt, erhvervs-ph.d. hos MT Højgaard og medlem af FBSAs Unge Advisory Board

15:40-16:00 Diskussion og afrunding

16:00 Tak for i dag

PRAKTISK
Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information her

COVID-19:
Du kan trygt tilmelde dig FBSA's arrangementer. Vi følger Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger, og hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, vil vi afholde en digital, forkortet og billigere version af arrangementet på samme dato. I så fald får du mere information direkte på mail.

Arrangementsansvarlig er Emily Krygell Schrøder eks@bygherreforeningen.dk

Flere virksomheder i bygge- og anlægsbranchen vælger at gøre arbejdsmiljø til en del af virksomhedens strategi. Nogle har i den forbindelse valgt at tage Vision Zero til sig. Vision Zero er et mindset og en metode, der bidrager til at sætte fokus på arbejdsmiljøet og forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Bygge- og anlægsbranchen har traditionelt haft meget fokus på at rapportere på antallet af skader og ulykker. På trods af store indsatser på de danske byggepladser er antallet af ulykker ikke faldet siden 1980. Målet med Vision Zero er at ændre tankegangen fra at være reaktiv til at være proaktiv - det gøres ved at give virksomheder en metode, der kan styrke arbejdsmiljøet og forebygge skader. Med Vision Zero skal alle på byggepladsen arbejde mod et fælles mål om nul ulykker, men der er mere tale om et mindset end et egentligt mål. Formålet er nemlig at styrke læringen, så forebyggelse af skader og ulykker bliver en helt naturlig del at kulturen. Materialet fra Vision Zero er gratis tilgængeligt og kan findes her

På konferencen præsenteres Vision Zero med vægt på, hvordan man kan opstille proaktive mål for indsatsen. Vi hører, hvordan en entreprenør har implementeret Vision Zero og hvilke erfaringer og resultater, arbejdet har givet. I en paneldebat skal vi høre byggeriets aktører give deres perspektiver på, hvad det ville betyde for arbejdsmiljøet, hvis flere entreprenører, bygherrer og rådgivere implementerede Vision Zero.  Endelig skal vi ud fra cases fra bygge- og anlægspladser arbejde konkret og strategisk med Vision Zero.

Udbytte:

Arrangementet er gratis og henvender sig til:

Bygherrer, entreprenører, arbejdsmiljøkoordinatorer, rådgivere, HR, projektledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Tilmeld dig og se hele programmet her

Brænder du for at påvirke måden vi bygger, driver og bruger ejendomme i en bæredygtig retning? Til vores kontor i indre København søger vi en idérig og analytisk kollega, der kan bidrage til at sikre energioptimeringen af vores spændende ejendomsportefølje. Som ESG- og energikonsulent vil du håndtere en bred pallette af ESG-relaterede opgaver. Det betyder, at du vil beskæftige dig med områder som energi, vand, affald og materialer, ligesom du vil spille en vigtig rolle i vores løbende energiledelse med analyser og udfærdigelse af rapporter.

Organisatorisk får du reference til vores chef for ESG. Størstedelen af dine opgaver vil være tværfaglige og skal løses i et tæt samarbejde med organisationens øvrige afdelinger og fagligheder. Vi forventer derfor, at du er god til at opbygge relationer og trives med tværgående samarbejder.

Dine opgaver bliver blandt andet:

 

Er du en stærk databehandler med interesse for bæredygtig udvikling?

Du har en teknisk uddannelse – gerne på kandidatniveau – med fokus på energi, bæredygtige løsninger og projektledelse. Du formår at håndtere og analysere store mængder energi-/forbrugsdata og har erfaring med systemer til energistyring eller anden form for dataanalyse. Du er skarp på tal, går analytisk til opgaverne og sætter en ære i at levere til den aftalte tid og kvalitet. Du tager ejerskab på projekter og processer og kan håndtere at stå på egne ben i dagligdagen med udpræget frihed under ansvar. Desuden er du innovativ og har konstant en finger på pulsen, når det handler om bæredygtig udvikling, ligesom du har et personligt engagement i at bidrage til den.

Vil du være en del af en organisation med høje ambitioner – også når det kommer til bæredygtighed?

Du bliver en del af en velkonsolideret organisation med en imponerende ejendomsportefølje i ind- og udland, der omfatter både ældre, æstetiske ejendomme, topmoderne nybyggeri samt spændende udviklingsprojekter. Som ansvarlig ejendomsejer har vi tænkt bæredygtighed direkte ind i alle vores forretningsprocesser. Vores vision for bæredygtige ejendomme er at bidrage aktivt til at skabe et CO2-neutralt samfund og arbejde målrettet for FN’s verdensmål. Bæredygtighed og langsigtet forretning går hos os hånd i hånd.

=dig? Så send en ansøgning
Hvis du synes, at stillingen lyder som noget for dig, så send din ansøgning inden den 7. oktober. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for ESG Peter Hebin Bruun på tlf. 40 81 35 46.

Klimakrisen lurer i coronaens skygge, og vi har i høj grad brug for at omlægge vores forbrug og produktion af byggematerialer i en grønnere retning. Samtidig er bygge- og anlægsbranchen i en ny EU-rapport identificeret som en af de mest klimabelastende sektorer, og standarder for, hvordan man måler bæredygtighed, har længe ladet vente på sig.

Klimaet er under pres og kræver handling nu, mens vi samtidig står i en økonomisk krise som følge af COVID-19. Det er nu vi skal ”Build back better” og byggeri- og anlægsbranchen kan med sin vidtstrækkende værdikæde samt de mange omgivende private og offentlige aktører gøre en forskel på denne dagsorden.

Med afsæt i de aktuelle udfordringer som udgør rammen for byggeriet i dag, vil denne seminarrække søge at give forskellige perspektiver på samt viden om, hvordan vi kan bygge mere bæredygtigt.

Seminarrækken består af 3 seminarer, som vil sætte fokus på forskellige emner indenfor bæredygtigt byggeri og vil komme omkring spørgsmål som, hvordan sikrer vi, at både nybyggeri og den eksisterende bygningsmasse bliver mere bæredygtig? Hvordan kommer vi i gang med at realisere anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg? Hvilke værktøjer skal vi tænke ind? Og hvordan spiller finanssektoren ind i denne dagsorden?

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), Global Compact Network Denmark og Dansif samler repræsentanter fra byggevirksomheder, materialeproducenter og institutionelle investorer for at præsentere deres bud på, hvad der skal til for at bygge bæredygtigt. Hvem skal tage initiativet, og hvor ligger de største udfordringer og muligheder?

HVEM KAN VÆRE MED?
Seminarrækken er kun for medlemmer af Dansif, Finansforeningen, FBSA og Global Compact Network Denmark.

Tilmelding kan ske til et eller flere af seminarerne, men vi opfordrer til, at man deltager i hele seminarrækken.

PROGRAM
Det endelige program for hvert af de 3 seminarer vil blive lagt her på siden, så snart de er på plads.

Seminar 1: Fra klimapartnerskaber til handling – 3. november kl.10.00-11.30 (virtuelt)

Hvordan omsætter vi anbefalingerne fra klimapartnerskaberne for Bygge- og anlægssektoren samt for Finanssektoren til handling i byggebranchen i Danmark?

På dette første seminar vil vi dykke ned i anbefalingerne fra klimapartnerskaberne og blandt andet se på, hvordan bæredygtige investeringer spiller en rolle i fremtidens bæredygtige byggeri. Seminaret vil give et indblik i, hvad den danske lovgivning indeholder i dag, som er relevant for branchen, samt hvad klimapartnerskaberne lægger op til. Hvor står vi, og hvor er vi på vej hen?

På talerstolen er:

Seminar 2: Spot på nye EU-standarder for bæredygtige investeringer i bygge- og anlægsbranchen – 10. december kl.10.00-12.00 (virtuelt)

På dette seminar sætter vi fokus på EU’s nye taksonomiforordning, som for første gang sætter en standard for, hvordan bæredygtige investeringer skal defineres og implementeres i alle finansielle aktiviteter på europæisk plan. Forordningen kommer til at omfatte alle byggeriets aktører, lige fra bygherrer til materiale- og serviceleverandører, ligesom både renoveringer og nybyggeri er underlagt reglerne.

Hvordan udnytter vi potentialet i den nye regulering, så nye investeringer i bygge- og anlægsbranchen kommer både klimaet og økonomien til gavn?

På dagen får du blandt andet svar på, hvad den nye forordning betyder for den danske byggebranche, hvordan regelsættet kan udnyttes som driver til et grønnere byggeri, samt hvordan en konkret virksomhed har i sinde at drage fordel af de nye grønne standarder.

Talere:

Seminar 3: Hvordan ser byggeriets aktører og interessenter på fremtidens bæredygtige byggeri? – 26. januar 2021 kl.13.00-16.00 (fysisk møde med forbehold for ændring)

En voksende andel af nybyggerier bæredygtighedscertificeres, og Danmark har introduceret en frivillig bæredygtighedsklasse, som skal testes frem til sommeren 2020, hvorefter der indføres større krav om bæredygtighed i bygningsreglementet. Der er også voksende krav til energieffektivisering i eksisterende byggeri og prioritering af mere bæredygtige byggematerialer, som kan være med til at mindske CO2 udledningen.

Som afslutning på vores seminarrække om bæredygtigt byggeri, har vi inviteret repræsentanter for forskellige dele af værdikæden; bygherrer, rådgivere, entreprenører, materialeproducenter og nedrivere, til at give deres bud på, hvordan vi sikrer reel bæredygtighed i byggeriet? Hvilke tilgange, krav og standarder vil gælde for fremtidens byggeri, og hvilke forhold holder eventuelt aktørerne tilbage?

Der vil til dette afsluttende seminar desuden være mulighed for at netværke blandt deltagerne.

Talere TBD

Målrettet digital vejledning om grøn omstilling og bæredygtighed skal inspirere virksomhederne til at anvende de grønne udviklingsmuligheder i deres forretning.

Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen har i samarbejde med erhvervshusene og Dansk Standard lanceret et tema til virksomheder, der vil arbejde med grøn omstilling, og som ønsker overblik over de mange muligheder, der er for at få konkret hjælp.

Virksomhederne er en central del af samfundets grønne omstilling, og derfor er det vigtigt, at de let kan finde hjælp og inspiration til at udvikle en grøn og bæredygtig forretning. Temaet er både en hjælp til dem, der finder det svært at gå i gang med at omstille sin forretning, og dem som allerede er i gang, men mangler at finde ud af, hvordan de fx skal kommunikere om deres grønne indsats. 

Der er mange forskellige aspekter, som virksomhederne skal være opmærksomme på, når de arbejder med at udvikle en grønnere forretning. I temaet ’Grøn og bæredygtig virksomhed’ kan de derfor bl.a. finde: 

Besøg Virksomhedsguidens tema om grøn omstilling og bæredygtighed

Temaet vil løbende blive opdateret og videreudviklet med digitale værktøjer, bl.a. en klimaberegner, som virksomhederne kan bruge til at beregne deres CO2-udledning og på den baggrund overveje tiltag for at reducere deres klimaaftryk.

Om Virksomhedsguiden

Virksomhedsguiden er en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform, der tilbyder viden og værktøjer om start, drift og udvikling af virksomhed. For effektivt at matche virksomhedernes behov med relevante ydelser arbejder Virksomhedsguiden med løbende udvikling af temaspecifikke ydelser målrettet bestemte virksomhedsgrupper som fx virksomheder, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling.

Skab varig effekt som implementeringsleder

Promentums Implementeringsuddannelse

Mange organisationer er skrappe til at levere udviklingsprojekter med høj kvalitet i leverancerne. Udfordringen er at få forandringer og strategier virkeliggjort og implementeret i hverdagen, så de skaber en varig effekt.

På Promentums implementeringsuddannelse får du viden, værktøjer og metoder til at skabe resultater og begejstring i organisationen på kort sigt, men også forankring i struktur og kultur på længere sigt. Du bliver uddannet implementeringsleder, så du kan planlægge, lede og implementere en forandring, der skaber varig effekt.

Hvem kan deltage

Uddannelsen er for dig, der allerede er ansvarlig for større forandringsprojekter eller som netop står overfor dit første forandringsprojekt og ønsker at videreudvikle og styrke dine personlige kompetencer inden for implementering- og forandringsledelse.

Lær at arbejde med FN's Verdensmål i praksis

Promentums SDG-konsulentuddannelse

Tag denne SDG-konsulentuddannelse og bliv uddannet til at drive samskabende SDG-projekter på tværs af offentlige institutioner, private virksomheder og NGO’er.

Kursets hovedfokus er at klæde dig på til at: omsætte, arbejde med og realisere FN’s Verdensmål i praksis i konkrete projekter.

Med udgangspunkt i en dybere forståelse af verdensmålene og de underlæggende delmål arbejder du på kurset med metoder til blandt andet samskabelse, netværksdannelse, projektudvikling og projektledelse samt implementering. Du lærer dermed at mestre værktøjer og konkrete teknikker til udvikling og forankring af SDG-projekter i hverdagen.

Hvem kan deltage

Kurset er for dig, der allerede arbejder med verdensmålene og er ansvarlig for realisering af SDG relaterede projekter. Eller for dig, der står overfor at skulle starte dit første SDG-forandringsprojekt.

Interesserer du dig for verdensmål, bæredygtighed og byggeri? Og ønsker du at gøre en forskel for implementeringen af bl. a. FN’s 17 verdensmål i den danske bygge- og anlægsbranche? Vi søger nu nye deltagere til Arbejdsgruppen for verdensmål og FBSA’s Unge Advisory Board.

Bygge- og anlægsbranchen står over for massive forandringer når standarden for bæredygtig udvikling kontinuerligt hæves i takt med et øget fokus på bl.a. FN’s 17 verdensmål og regeringens målsætning om en 70%-reduktion af CO2 inden 2030.

For at takle disse udfordringer søger vi nu nye kræfter til foreningens netværksgrupper Unge Advisory Board og Arbejdsgruppen for verdensmål, som begge har arbejdet hårdt med FBSA’s nye Charter for Samfundsansvar og Roadmap for Verdensmål.

Netværksgrupperne har deltagere fra alle led af byggeriets værdikæde, som er gået sammen om et mål: at skabe handling i bygge- og anlægsbranchen for en bæredygtig fremtid.

Arbejdsgruppen for Verdensmål mødes i gennemsnit fire gange årligt og vil det næste år arbejde videre med projektet Roadmap for Verdensmål.

Unge Advisory Board består af unge under 35, som mødes 4-7 gange årligt og vil det næste år bl. a. arbejde med blogindlæg, arrangementer og at bygge bro mellem uddannelsesinstitutioner og branchen.

Begge grupper kræver en relevant faglig baggrund samt medlemskab i foreningen for deltagelse.

Lyder det som noget for dig eller en af dine kollegaer? Så kontakt os på info@fbsa.dk med kontaktoplysninger og en kort tekst om kandidaten.

Læs mere om Arbejdsgruppen for verdensmål og Unge Advisory Board her

Sæt retning og skab resultater

Promentums projektlederuddannelse

Projekter kan være store, små og mere eller mindre komplekse. Men fælles for dem alle er, at de rummer en lang række udfordringer, hvor værktøjer, kompetencer og erfaring er afgørende for at lede projektet i mål.

På Promentums projektlederuddannelse får du et solidt kompetenceløft inden for projektledelse. Vores uddannelse i projektledelse udvikler dine kompetencer, så du kan lede, styre og drive større projekter og sikre projektets forankring fra start til slut. Du får værktøjerne og metoderne til at håndtere projekters kompleksitet og du vil udvikle dig i din rolle som projektleder, så du kender dine egne styrker og svagheder. Du får desuden værktøjer til at udfordre og kvalitetsbestemme projektets resultat og effekt.

Hvem kan deltage

Projektlederuddannelsen er for dig, der står overfor at skulle være projektleder – eller allerede er projektleder. Det er for dig, som ønsker at udvikle dine personlige projektledelseskompetencer og samtidig opnå indsigt i projektarbejdets helt specielle kompleksitet.

Klæd din organisation på til fremtiden gennem et forløb med træning i FN's Verdensmål skræddersyet til netop din virksomhed. Du bliver trænet af Vibeke Grupe Larsen, arkitekt MAA og specialist i implementeringen af verdensmål i byggeriet.

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar lancerer nu kurset Træning i FN's Verdensmål med Vibeke Grupe Larsen i spidsen. Hun er arkitekt MAA, specialist i implementering af verdensmålene i byggeriet og har skrevet publikationen "De 17 Verdensmål - Sådan kommer I i gang" for Danske Arkitektvirksomheder.

Med træning i verdensmålene bliver din virksomhed klædt på til at bruge målene aktivt i både vision, mission og strategisk, samt til at omsætte målene til konkrete aktiviteter og produkter. Det er nemlig vigtigt, at tænke de tre bundlinjer for social, økonomisk og grøn bæredygtighed ind i byggeriet, mener Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen:

"Det byggede miljø har afgørende indflydelse på alle menneskers hverdag. Det er derfor vigtigt, at vi tænker bæredygtigt i udviklingen og implementeringen af projekter. Med FBSA's træning i FN's 17 verdensmål sættes rammerne for at skabe en grønnere og mere ansvarlig fremtid. For brugere, udviklere og investorer," siger han.

På kurserne skabes et fælles sprog for arbejdet med verdensmålene, så I som organisation sætter de bedst mulige rammer for udviklingen af bæredygtighed i branchen. I får bl. a. hjælp til sammen at identificere, hvor jeres muligheder for positiv/negativ indflydelse ligger i forhold til de forskellige verdensmål samt hvordan I sætter konkrete mål for jeres virksomhed i arbejdet med verdensmålene.

Vi tilbyder tre niveauer af verdensmålstræning med to forskellige varigheder: Basis, øvet og avanceret, med en varighed på enten tre eller seks timer. Basisniveauet er for dig, der har brug for en grundlæggende introduktion til verdensmålene og hvordan du kan bruge dem til at definere og prioritere dit samfundsansvar. Det øvede niveau er for dig, der allerede har tjek på, hvad din virksomheds samfundsansvar er, og nu har brug for træning i at sætte mål og kommunikere om dem i forhold til tilbud og løsninger. Til sidst er det avancerede niveau for dig, der har styr på din virksomheds mål i forhold til samfundsansvar, og hvordan du kommunikerer det, men nu har brug for nye inputs at videreudvikle din virksomheds vision, mission og forretning.

Priser
Kurset udbydes primært til medlemmer af FBSA. Ikke-medlemmer betaler medlemspris + 10 procent.

Medlemspris for standardkursus, som afholdes hos virksomheden, der selv står for lokale og forplejning:

Hvis virksomheden ligger på Fyn/Jylland tillægges transport, som aftales med virksomheden.

Kontakt os på info@fbsa.dk med jeres detaljer hvis du vil høre mere eller ønsker et konkret tilbud.

Download folderen til kurset her

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere