Projekt Langtidsrask i Ringkøbing-Skjern Kommune forebygger sygefravær blandt medarbejdere i institutioner og på virksomheder. Derfor fortsætter projektet endnu to år.

Det kommunale projekt har eksisteret siden februar 2018, og har vist sig at være et rigtigt godt tilbud. Så godt, at Beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune før jul bevilligede en fortsættelse af Projekt Langtidsrask i yderligere to år. Samtidig besluttede udvalget at udvide tilbuddet til flere virksomheder og med flere tiltag. Det skriver Ringkøbing-Skjern Kommune i en pressemeddelelse

Gennem projektet kan både medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsgivere hurtigt kan få hjælp til at forebygge sygefravær – eller til at gøre en nødvendig sygefraværsperiode så kort som muligt.

Cabi har udarbejdet en evaluering af projektet, at der er god effekt af tilbuddet – medarbejdere, arbejdsgivere samt tillidsrepræsentanter er alle meget glade for Langtidsrask. Og det er på den baggrund, at kommunen har valgt at forlænge projektet.

Af den afsluttende evaluering fra Cabi fremgår det, at fire ud af fem siger, at de har fået større viden om symptomer og udfordringer. Syv ud af ti konkluderer, at de er blevet mere opmærksomme på hjælp til selvhjælp – f. eks. i forhold til kost, motion, øvelser, smertetackling.

Herudover siger otte ud af ti, at de er blevet mere opmærksomme på, at der findes en række tilbud, hvor de kan få hjælp i forhold til daglige udfordringer.

Fra virksomhederne er der ligeledes meget positiv respons, i evalueringen:

”Der er god business case i det her. Vi har kunnet konstatere et faldende sygefravær. Med 500 medarbejdere, så rykker det, når dine folk kommer på arbejde hver dag”, siger f.eks. Kim H. Thomsen, HR Business Partner i Vestas Wind Systems.

Læs mere

Se hele pressemeddelelsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Se også Ringkøbing-Skjerns temaside om Projekt Langtidsrask

Har din virksomhed brug for en strategisk tilgang til sygefraværet - Se vores temaside

Tags: Cabi

I sommeren 2016 var TagTomat medskaber af en midlertidig havnepark med strand, beachvolley og blomsterenge i Københavns Nordhavn. Bygherre ville give københavnere og investorer en oplevelse af området og udsigten inden byggestart.

Case: Redmolen i Nordhavn 
Ydelse: Samskabelse, Rådgivning, Miljøbevidsthed.
Partner/kunde: By og Havn , NREP, BRIQ og Gilt.
Placering & årstal: MariehamngadeNordhavnen, København 2016.

I sommeren 2016 var TagTomat med til at skabe rammerne for et nyt, levende byrum på Redmolen i Nordhavn. Projektet skabte opmærksomhed omkring den nye bydel, og det vakte stor glæde som udflugtsmål, men også for lokale borgere, der brugte området som et åndehul midt blandt byudviklingens larmende maskiner og byggerod. TagTomat bidrog til projektet med 4 blomsterenge, selvvandende plantekasser med indbyggede bænke og cortenbede, alle med specialtilpasset kystnær beplantning. Projektet blev opført i samarbejde med brugerne gennem workshops, mens TagTomat og engagerede borgere stod for den løbende drift.

Planlagt og eksekveret på tre uger

For os i TagTomat har det været fedt at kunne eksekvere så stort et projekt med kort deadline fra møder i starten af juni måned til indvielse og Skt. Hansbål et par uger efter. Vi driftede engene og plantekasser 2-3 gange om ugen resten af sæsonen.

”Vi var enormt imponerede over hvor hurtigt folkene fra TagTomat kunne gå fra vores løse tanker om en fælleshave, til at udvikle og levere på en fantastisk grøn oase, og så på bare tre uger. At de så udover anlæg også kan afvikle workshops og drifte grønne fællesskaber styrker blot min oplevelse af samarbejdet” – Peter Bur Andersen, indehaver BRIQ-group

En grøn oase ved kranens fod i Nordhavn

Med etableringen af projektet på Redmolen var TagTomat med til at sætte fokus på, at det er værdifuldt, men også nødvendigt, at etablere midlertidige byrum, imens en ny bydel bygges færdig. Redmolen 2016 har været med til at bringe kvalitet ind i Nordhavnens byudvikling – projektet har givet de lokale borgere et sted at slappe af, drikke en kop kaffe i solen eller nyde mad fra food-trucken, mens de snakkede og hilste på andre fra området. På den måde har projektet også visualiseret områdets potentialer for investorer, iværksættere og beboere.

Projektet har fungeret som en oase, hvor de beplantede elementer fra TagTomat har bragt naturen tættere og komplementeret byggeriets hårde og kølige beton. Med sig bragte det et væld af fugle, sommerfugle og insekter der fløj rundt blandt de blomstrende enge og de mange forskellige plantekasser. Udover TagTomats bidrag, blev der etableret en strand med beachvolley og strandbar med Københavns måske bedste udsigt over indsejlingen til havnen og Langelinje.

”Det grønne bidrager til sjæl og karakter, noget som vi skal føre med over i de permanente løsninger for Århusgadekvarteret” – Mads Birkedahl Dehlbæk, projektudvikler NREP

Projektet blev en kæmpe succes med løbende aktiviteter og workshops henover de fire måneder det eksisterede, bl.a. begivenheden ”Østers og Havtorn”, hvor vores gartner Anne Tange fortalte om muligheder for grønne fællesskaber og inspirerede til beplantninger i kystnære områder.
 

Strategi er sidste modul af Green Networks Sustainable Business Partner forløb. Bliv trænet i den strategiske planlægning af din bæredygtighedsindsats og lær at sætte konkrete mål og handlingsplaner som kobler sig op på relevante Verdensmål og delmål

Tid: 2 dages kursus i tidsrummet kl. 9.00 – 15.30

Antal deltagere: Max 8 virksomheder (16 pers.)

Forudsætning: Modul 2: Analyse eller tilsvarende.

Indhold: På sidste modul af Green Networks Sustainable Busines Partner træning bliver I trænet i at udarbejde og udvikle din virksomheds Bæredygtigheds/CSR Strategi herunder også hvordan I arbejder strategisk med FN’s Verdensmål.

I lærer at fastlægge konkrete handlingsplaner og mål, som I kan arbejde videre med hjemme I jeres virksomhed og hvordan disse kobles med konkrete delmål under FN’s Verdensmål. På den måde er træningen en rigtig god måde at komme ordentlig i gang med bæredygtighed og CSR arbejdet i din virksomhed, men også at blive klar til rapportering, f.eks. i forhold til Årsregnskabslovens §99a, til UN Global Compact eller i forhold til FN’s Verdensmål.

Værktøjer: Planlægningsskemaer for mål og indsats (Desuden anvendes væsentlighedsanalyse; Interessentanalyse, GAP-analyse, CSR Skyline© mv.)

Pris:  Pris for partnere: kr. 12.500,- ex. moms for to deltagere, 10.000 kr. for én person.

Pris for ikke-partnere: kr. 15.000,- ex moms for to deltagere, kr. 12.500,- for én person.

Kontakt: Kontakt Kasper Schmidt, tlf.: 29 85 27 14/e-mail: ks@greennetwork.dk hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores CSR moduler.

Med modul 2 af SBP-forløbet med Green Network kommer du dybere ind i arbejdet med dine interessenter og og de væsentlige bæredygtigheds og CSR områder for din virksomhed og kobler disse til relevante Verdensmål

Tid: 2 dages kursus i tidsrummet kl. 9.00 – 15.30

Antal deltagere: Max 8 virksomheder (16 pers.)

Forudsætning: Modul 1 eller tilsvarende.

Indhold: Via en identificering af interessenter og en interessentanalyse, så vil I tage første skridt mod en konkretisering af din virksomheds CSR-arbejde. Herefter skal I udarbejde en væsentlighedsanalyse, hvor I finder frem til, hvilke CSR områder samt Verdensmål som både er væsentlige for jeres forretning og de identificerede interessenter. Du skal som virksomhed udvælge fokusområder i den efterfølgende GAP-analyse, samt finde ud af hvor indsatserne skal ligge for at komme i mål.

Værktøjer: Interessentanalyse, Væsentlighedsanalyse; GAP-analyse, CSR Skyline©

Pris: Pris for partnere: kr. 12.500,- ex. moms for to deltagere, 10.000 kr. for én person.

Pris for ikke-partnere: kr. 15.000,- ex moms for to deltagere, kr. 12.500,- for én person.

Kontakt:  Kontakt Kasper Schmidt, tlf.: 29 85 27 14/e-mail: ks@greennetwork.dk hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores SBP moduler.

I 2019 kom tekstiler og tekstilaffald for alvor på dagsordenen, og skriften på væggen er tydelig: vi skal blive langt bedre til at producere, forbruge og håndtere tekstiler på bæredygtig vis. DAKOFA har samlet trådene i 6 tema-nyheder om emnet.

DAKOFA samlede i januar 2020 op på den store mængde viden fra både ind- og udland, som kan hjælpe de danske aktører med at løfte tekstilerne højere op i affaldshierarkiet. Resultatet blev 6 tema-nyheder, som præsenterer et udpluk af den nyeste viden.

De 6 nyheder kan anvendes som introduktion til emnet, mens de også kan anvendes som en referenceliste med links til et udpluk af de vigtigste undersøgelser og rapporter, som man herefter selv kan dykke videre ned i. 

Artiklerne vil kunne læses enkeltvis eller i forlængelse. De første to nyheder sætter primært fokus på den nuværende situation i forhold til hhv. rammebetingelser, internationale initiativer og miljøeffekter, mens de sidste fire artikler omhandler:

Artiklerne er primært baseret på den seneste viden fra European Clothing Action Plan (ECAP) samt det svenske forskningsprogram Mistra Future Fashion, og bliver suppleret med kilder fra bl.a. Ellen MacArthur Fonden, det Europæiske Miljøagentur og Europa-Kommissionen.

God læselyst! 

Find alle nyhederne her

---

DanChurchAid/DCA (“Folkekirkens Nødhjælp”) is looking for an Impact Business Developer with a passion for linking the development sector with innovative financing models that deliver on the Sustainable Development Goals.

The ideal candidate is a hands-on specialist that will lead DCA’s business development from concept pitch to project acceleration through new impact business and financing models. S/he will have experience in business development and innovative financing, social entrepreneurship, stakeholder management, strategic thinking and conceptualization, a proven track record from developing a targeted approach to leading winning concepts, and strong interpersonal skills.

For more information, please click here > https://hjlp.dk/Impact-Business-Developer

Ni ud af ti direktører mener, at klimaforandringerne vil påvirke deres virksomheder negativt. Det viser ny international undersøgelse af Deloitte.

Klimaforandringerne vil ikke kun have negative konsekvenser for landbrug, skov og hav, men i vid udstrækning også virksomheder over hele verden. Sådan lyder konklusionen fra en global undersøgelse foretaget af Deloitte, der har spurgt mere end 2000 direktører fra virksomheder i 19 forskellige lande.

Læs også: Siemens vil belønne topledere for bæredygtighed

Rundspørgen blev offentliggjort under det igangværende topmøde i World Economics Forum i Davos i denne uge.

Resultaterne på Deloittes klimaundersøgelse

  • Mere end 2000 direktører fra 19 har svaret på undersøgelsen.
  • 48 procent af respondenterne er helt enige i, at klimaforandringer kan ramme deres virksomhed negativt.
  • 90 procent svarer, at de enten er helt eller delvist enige i ovenstående spørgsmål.
  • Af de adspurgte svarer 90 procent af lederne, at de enten har taget, eller vil tage bæredygtige initiativer i virksomheden.

48 procent af direktørerne er helt enige i, at klimaforandringerne vil påvirke deres forretning negativt, men 90 procent svarer, at de er helt eller delvist enige i spørgsmålet.

Der er tilsyneladende sket en betydelig udvikling i virksomhedsledernes klimamæssige bekymringer. Da Deloitte for to år siden udarbejdede en lignende undersøgelse, svarede kun 10 procent af de adspurgte, at de troede, at de kunne hjælpe med at bekæmpe klimaforandringerne.

Nu svarer 90 procent, at de har, eller vil integrere bæredygtige initiativer ind i virksomhedsmodellen.

Flemming Besenbacher, der er bestyrelsesformand i Carlsbergs Group og Carlsbergfonden fortæller blandt andet til Børsen, at de på nuværende tidspunkt forsker i klimatolerante bygsorter og investerer i anlæg til byggerier i lande med vandmangel, som kan skabe rent vand ud af procesvand.

Bekymring skal motivere forandring
Anders Dons, der er administrerende direktør for Deloitte, vurderer også, at nutidens direktører i erkender, at det er nødvendigt at tage ansvar for at finde bæredygtige løsninger, der kan hjælpe klimaet.

”Der er sket et jordskred i forhold til klimaforandringerne. Der er helt klart en markant øget opmærksomhed og en erkendelse af nødvendigheden af at tage medansvar for løsninger”, siger Anders Dons til Børsen.

Han påpeger desuden, at internationale investorer i højere grad fokuserer på en grønnere omstilling generelt, hvilket påvirker driften af virksomheden og de respektive forretningsaktiviteter.

Administrerende direktør for Pensiondanmark, Torben Möger, mener, at direktørernes bekymring er legitim, hvorfor erkendelsen skal bruges til at finde nye bæredygtige forretninger, der kan løse op for klimabekymringerne hos de ni ud af ti direktører.

De to ting finanssektoren har brug for
Finans fortalte yderligere, at den engelske cenralbankchef, Mark Carney, under en event havde forklaret, hvad der skal til, for at finansielle institutioner for alvor kan indrette deres beslutninger efter klimabehov. 

Læs også: Flere europæere vil have lovgivning om bæredygtig mode

Det handler om at sikre ens rapportering, og om at definere et klart klimamål. Når det er gjort, mener Mark Carney, at markedet vil kunne skubbe på, så udviklingen bevæger sig hurtigere i den rigitige retning. 

- HCL

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere