Vi kommer til at bruge ethvert redskab, vi kan, til at beskytte folk, som vi mener, bliver diskrimineret eller udsat for repressalier”, udtaler medstifter.

De seneste år har budt på en del uro i Google-koncernen, herunder sager om sexchikane og kritik af koncernens forretningsmoral.

Det skriver Akademikerbladet.dk.

I al hemmelighed har 230 medarbejdere i Googles moderselskab Alphabeth stiftet en fagforening for fast- og løstansatte, kaldet Alphabet Workers Union (AWU).

Læs også: Amazon-ansatte strejkede for ansvarlighed på Black Friday

Fagforeningen henvender sig til de 130.000 amerikanske og canadiske ansatte i Alphabet. Flere af de stiftende medlemmer udtaler, at foreningen ikke udelukkende kommer til at fokusere på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, men i høj grad også på at beskytte ansatte mod urimeligheder fra Googles ledelse.

“Vi kommer til at bruge ethvert redskab, vi kan, til at beskytte folk, som vi mener, bliver diskrimineret eller udsat for repressalier”, siger Chewy Shaw, Google-ingeniør og næstformand for AWU til New York Times.

Googles HR-direktør Kara Silverstein udtaler, at Googles medarbejdere allerede er beskyttet af arbejdstagerrettigheder, og at virksomheden fortsat vil engagere sig direkte med dens medarbejdere.

- MTN

Kort inden jul blev både EU’s langsigtede budget for 2021-2027 samt budgettet for 2021 vedtaget. Fokus er på at kick-starte en bæredygtig genopretning af EU.

Som det også er blevet nævnt i denne tidligere DAKOFA-nyhed, blev der i november måned politisk enighed om EU’s kommende langsigtede budget. I december, kort før jul, blev budgettet og dermed også de politiske prioriteter endeligt vedtaget sammen med konkrete beløb for budgettet for 2021.

Med den nye aftale vil der allerede i 2021 blive mulighed for, at EU kan mobilisere betydelige offentlige midler til en fortsat reaktion på COVID-19 pandemien og dens konsekvenser, at starte en bæredygtig genopretning samt at beskytte og skabe jobs. Med aftalen vil det blive muligt for EU at begynde at investere i et fremtidigt Europa, der skal være både grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt, sådan som det bl.a. også blev annonceret i forbindelse med den grønne pagt.

Mere konkret skal budgettet for 2021 nu sætte gang i ambitionerne ved bl.a. at tildele:

Efter afstemningen udtalte Kommissær for budget og administration, Johannes Hahn, følgende: “This is a budget for all EU citizens. It will directly support our common recovery, our researchers, businesses and farmers, as well as our regions and external partners. I encourage all beneficiaries of EU funding to make the most out of it!

Læs mere

Du kan finde hele pressemeddelelsen her.

Du kan læse mere om EU’s genopretningsplan her.

Du kan også finde mere om selve budgettet her.

Endelig kan du også finde de bagvedliggende lovdokumenterne her.

Ny udredning præsenterer et bud på, hvordan et svensk producentansvar på tekstiler kan skrues sammen.

I december 2019 udpegede den svenske regering en særlig kommission, som skulle undersøge, hvordan et udvidet producentansvar på tekstiler kan se ud i en svensk kontekst. I begyndelsen af december 2020 afleverede kommissionen så en yderst omfattende rapport, der ud over et konkret forslag til en lov om producentansvar, bl.a. præsenterer en oversigt over mål og lovgivning, der påvirker håndteringen af tekstiler, oversigter over bl.a. tekstilflows, miljøpåvirkninger, markeder for tekstiler, indsamling af tekstiler og øvrige producentansvarsordninger samt en række forhold, som man bør være opmærksom på, når man overvejer at introducere en sådan ordning.

Baggrunden for arbejdet er den svenske strategi for cirkulær økonomi under hvilken tekstiler er et særligt fokusområde, der skal være med til at transformere den svenske økonomi til en cirkulær og bio-baseret økonomi. Forslaget tager udgangspunkt i forureneren-betaler princippet og i et ønske om, at gøre Sverige til foregangsland sådan, at Sverige kan blive det første land i EU, der introducerer en cirkulær producentansvarsordning for tekstiler. På den måde håber svenskerne samtidig at kunne blive en central aktør i et forventet fremtidigt EU-system for en fælleseuropæisk producentansvarsordning.

Der skal værnes om eksisterende initiativer

I rapporten foreslås det, at ordningen omfatter tøj, boligtekstiler samt tasker og accessoires, der er lavet af tekstiler. Det betyder, at eksempelvis møbler, tekniske tekstiler, filtre, metervarer, madrasser og sko ikke vil være omfattet af ordningen.

Samtidig bliver det påpeget, at man med forslaget ønsker at beskytte de eksisterende initiativer og indsamlinger som allerede er i gang, hvorfor det foreslås, at følgende indsamlinger, efter anmeldelse til Naturvårdsverket (den svenske Miljøstyrelse), kan pågå parallelt med producentansvaret:

I den forbindelse kan de såkaldte re-make aktører beholde de tekstiler, som de anvender i deres produktion mens genbrugsaktører kan beholde alt, hvad de indsamler. Alle øvrige tekstiler skal afleveres til producentansvaret.

Det understreges også, at den eksisterende indsamling af tøj med henblik på genbrug, som på nuværende tidspunkt udføres af både velgørende og private virksomheder, lovgivningsmæssigt ikke vil blive påvirket af producentansvarsordningen. Genbrugsaktørerne kan dermed fortsætte deres aktiviteter, upåvirket af en eventuel introduktion af et udvidet producentansvar.

Mål for både indsamling og behandling

I forslaget anbefales det bl.a., at man dels introducerer et mål for at reducere mængden af tekstiler i restaffald og småt brændbart på genbrugsstationerne og dels et mål for behandling af det indsamlede tekstil. Mere specifikt anbefales det, at mængden af tekstil, der sendes i restaffald eller småt brændbart i forhold til niveauet i 2022 skal falde med:

Samtidig anbefales det, at mindst 90% af det indsamlede materiale enten skal forberedes med henblik på genbrug eller sendes til genanvendelse fra og med 2028. I den forbindelse skal affaldshierarkiet overholdes således, at forberedelse til genbrug prioriteres over re-make og at re-make prioriteres over materialegenanvendelse. 

Det anbefales at producentansvaret er tilstrækkeligt og introduceres nationalt, hvilket betyder, at ordningen bl.a. skal:

Analysen viser, at en gennemsnitlig t-shirt vil blive pålagt en prisstigning på SEK 0,23, hvis producentansvaret gennemføres som foreslået.

Forslaget er nu sendt til behandling i det svenske Regeringskansliet.

Læs mere

Du kan finde hele analysen ”Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin” her

Alle kommunale genbrugspladser forpligtes til at stille et område, container el. lign. til rådighed, hvor borgerne kan aflevere genstande til direkte genbrug.

Det fremgår såvel af den politiske aftale som i udkast til ”Handlingsplan for cirkulær økonomi” (national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032), at de afleverede genstande først skal gøres tilgængelige for private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere. De genstande, som ikke afsættes, må kommunerne afsætte i kommunale genbrugsbutikker eller til socioøkonomiske virksomheder. Kommunerne forpligtes til at inddrage de frivillige organisationer i den lokale, kommunale udmøntning af initiativet.

På dette webinar ser vi nærmere på de nye regler for genbrug på genbrugspladserne og dykker ned i, hvordan disse kan udmøntes i virkeligheden, herunder hvad angår samspillet med de private og velgørende organisationer.

Program 

Velkomst og introduktion til de nye rammer for mere direkte genbrug på genbrugspladserne

Ole Morten Petersen, DAKOFA

Initiativer for mere direkte genbrug i Ressource Center Vejle

Jørgen Chris Madsen, Vejle Kommune - Ressourcer & Genbrug

Hvad gør vi i ARGO?

Finn Kjær, Argo

Spørgsmål til Finn Kjær og Jørgen Chris Madsen

Finn Kjær, Argo

Jørgen Chris Madsen, Vejle Kommune - Ressourcer & Genbrug

PAUSE

NORFORS’ initiativer for øget direkte genbrug på genbrugspladserne

Nils Olsen, NIRAS

De velgørende organisationers rolle

Kenneth Kamp Butzbach, ISOBRO

Debat om muligheder og barrierer for øget genbrug på genbrugspladserne

Afrunding og tak for i dag

If you are looking to pursue a career in corporate sustainability and ESG performance management, this is a great place to start!

LEO Pharma has embarked on a very ambitious journey to become the world’s preferred dermatology care partner with an approach to sustainability that is core to our values – and that is why we need you.

In Global Sustainability you will not only get the possibility to obtain invaluable real life knowledge to the benefit of your future career. You will be invited to participate in LEO Pharma’s student network, which will give you a great opportunity to expand your professional and social networks and gain additional insight into a large global company.

Additionally, you get the opportunity to make a significant difference for people with serious skin diseases all over the world, provide a strong contribution to the implementation of our 2030 Sustainability Strategy, and enable the achievement of our 2030 climate target to reduce our carbon emissions by 50%. You will report to the Global Head of Sustainability and be based at our headquarters in Ballerup.

Your responsibilities

In this role you will primarily support our sustainability work in meeting our 2030 Climate Target and ESG reporting.

Your key tasks will be:

CO2 accounting
Responsible for implementing quarterly CO2 accounting process, including set up of measurement tools and spreadsheets as required, data collection, analysis and ensuring alignment to key standards. Support efforts to improve scope 3 data quality, through sustainability led projects.

ESG metrics
Support sustainability team with tracking ESG metrics and defining new metrics relevant to the business and aligned with key sustainability standards. Through data collection, setting up data tools as required, data analysis and benchmarking against peers and standards.

Sustainability support
Sustainability project support as required, including assisting with sustainability requests, from customers, tenders, suppliers and reporting platforms.

Your qualifications

We expect you to be currently enrolled in a MSc or PhD program and hold a Bachelors degree within Sciences, Engineering, Maths, Environmental Economics or other technical/economics subject. In addition you should bring:

Global Communication, Public Affairs & Sustainability and your new department

Global Communication, Public Affairs & Sustainability is responsible for corporate branding, communication, public affairs, and corporate social responsibility. We are helping LEO Pharma achieve its mission of helping people achieve healthy skin by shaping its profile and engaging external stakeholders as well as employees.
The Global Sustainability team is a small dedicated team of specialists working across the business in driving LEO Pharma’s sustainability work globally. We keep a keen eye on future trends and help LEO Pharma and commit to operating in a way that contributes to the UN Sustainable Development Goals (SDGs).

Contact and application
For further information, please contact France Bourgouin at +45 3141 0453. Deadline for submitting your application is February 14, 2021

We look forward to your application.

Tags: LEO Pharma

Would you like to help us move forward as a sustainable business and global leader in dermatology?

LEO Pharma has embarked on a very ambitious journey to become the world’s preferred dermatology care partner with an approach to sustainability that is core to our values – and that is why we need you.

The Global Sustainability team works with internal and external stakeholders to guide the implementation of LEO Pharma’s sustainability strategy and improve our performance. Our 2030 Sustainability Strategy is built on two pillars: Enabling Health and Responsible Business.

Join us as Sustainability Advisor in Global Sustainability where you will help drive transformation and contribute to developing a sustainability function recognized as a business value driver across LEO Pharma globally. You will report to the Global Head of Sustainability and be based at our headquarters in Ballerup.

Your responsibilities

In this role you will primarily support our sustainability work in the pillar of Responsible Business and ESG reporting. You will support the delivery of LEO Pharma’s 2030 Sustainability Strategy, the development of new sustainability programs and the integration of the sustainability strategy across the business.

Your key tasks will be:

Your qualifications

We expect you to bring 3-5 years’ work experience with sustainability in a corporate setting. In addtion you:

Global Communication, Public Affairs & Sustainability and your new department

Global Communication, Public Affairs & Sustainability is responsible for corporate branding, communication, public affairs, and corporate social responsibility. We are helping LEO Pharma achieve its mission of helping people achieve healthy skin by shaping its profile and engaging external stakeholders as well as employees.
The Global Sustainability team is a small dedicated team of specialists working across the business in driving LEO Pharma’s sustainability work globally. We keep a keen eye on future trends and help LEO Pharma and commit to operating in a way that contributes to the UN Sustainable Development Goals (SDGs).

Contact and application

For further information, please contact France Bourgouin at +45 3141 0453. Deadline for submitting your application is February 14, 2021

We look forward to your application.

 

Tags: LEO Pharma

En undersøgelse viser at kun 44 procent af de offentlige danske EU-udbud havde tænkt bæredygtige løsninger ind. Ikke imponerende mener flere eksperter, men opgørelsen er trods alt et skridt i den rigtige retning.

Som et led i regeringens nye strategi for offentlige indkøb, der blev fremlagt i oktober 2020, er der blevet lavet en opgørelse over, hvor mange af de danske EU-udbud, der bygger på grønne løsninger. Det er ord som “grøn”, “miljø”, “klima” og “genanvend” man har søgt på i udbudsteksterne.

Der er blevet gennemgået 1914 opgaver, der fra juli 2019 til marts 2020 blev sendt i EU-udbud.

Det viser sig, at der i 44 procent af tilfældene var tænkt grønne løsninger ind i udbuddene.

Kenneth Skov Jensen, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ikke imponeret over resultatet.

“Det er første gang, vi prøver at kortlægge bæredygtighedselementer i udbud. Derfor er det svært at give et bud på, hvad vi havde forventet. Men når vi ser, at 44 procent indeholder en eller anden form for bæredygtighed, så tænker jeg ikke selv, at det er voldsomt imponerende. Undersøgelsesmetoden er et bredt kig på bæredygtighed i selve udbudsteksten, men der er jo ikke nogen garanti for, at udbuddet endte som bæredygtigt” udtaler han.

Læs også: Bæredygtige fonde kan stadig indeholde investeringer, der langt fra vil kunne klassificeres som grønne

Flere eksperter er dog enige om, at opgørelsen er et skridt i den rigtige retning. Man bliver opmærksom på, at det ikke er høje nok tal og kan derfor sætte en ny kurs.

Rikke Dreyer, formand for Forum for Bæredygtige Indkøb, som har til formål at fremme de grønne indkøb både i de private og offentlige virksomheder, er enig og udtaler, at det er en kæmpe opgave, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført. Alene dét at der er blevet lavet en måling, er en vigtig signalværdi, som kan være med til at løfte hele det grønne område.

Den offentlige sektor har en kæmpe udbudsmuskel med 380 mia. kr. om året og udgør derfor et stort potentiale i forhold til den grønne omstilling. Tænketanken CONCITO vurderer, at disse indkøb har et klimaaftryk på omtrent 20 millioner tons CO2e per år (Kilde: Concito).

- MTN

På dette DAKOFA-webinar ser vi på de nye krav til storskraldsordninger og på nogle af de initiativer, der er undervejs for at få mere af storskraldet genbrugt eller genanvendt.

Det står i den nyreviderede affaldsbekendtgørelse, at kommunernes ”indsamlingsordninger for storskrald fra husholdninger skal tilrettelægges på en sådan måde, at det indsamlede storskrald forberedes med henblik på genbrug eller at der sikres en høj, reel genanvendelse af storskraldet”. Parallelt med den nye affaldsbekendtgørelse er et af initiativerne i udkastet til Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering affald 2020-2032, jævnfør afsnittet om strømlinet sortering og indsamling af husholdningsaffald, at kommunerne ”i udbud af storskraldsordninger skal specificere, at der skal udføres en eftersortering med henblik på at opnå en høj reel genanvendelse og for forberedelse med henblik på genbrug”. Samme afsnit i udkastet til national affaldsplan nævner også, at kommunernes storskraldsordninger er meget forskellige bl.a. i forhold til omfattede affaldsfraktioner, frekvenserne for afhentning, om der anvendes faste ruteordninger eller ringe-/meldeordningerne etc.

En del af de genanvendelige materialer i storskraldet indsamles og afsættes særskilt med henblik på genanvendelse, men ca. 80 % udgøres af en blandet, brændbar del. Det estimeres, at der indsamles omkring 100.000 tons storskrald, som går til forbrænding. Erfaringer og forsøg med eftersortering af den brændbare del af storskraldet fra kommuner og sorteringsvirksomheder viser, at 20-50 pct. af det indsamlede, brændbare storskrald består af genanvendelige materialer. Det vurderes, at det største potentiale er eftersortering af rent træ foruden en vis mængde metal, pap og plastik. Derudover er der typisk en vis mængde storskrald, som kan indsamles med henblik på forberedelse til genbrug, hvilket nogle få kommuner allerede gør i dag. Kommunernes fremtidige muligheder for selv først at sælge det genbrugelige affald, herunder storskrald, vil dog blive mere begrænset, fordi ”genstandene skal først gøres tilgængelige for private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere” ifølge et af initiativerne i udkastet til den nye nationale affaldsplan.

Hvordan genanvendelses- eller genbrugspotentiale i affald indsamlet i storskraldsordninger skal høstes og tilrettelægges er fokus på dette DAKOFA webinar, hvor du vil blive opdateret på de seneste tiltag og får mulighed for at deltage i debatten om vejene frem til at realisere dette potentiale i storskrald.

Program

Velkomst og introduktion

Ole Morten Petersen, DAKOFA

Hvilke storskraldsordninger tilbyder kommunerne?

Jacob Høg Nyborg, JHN Processor

Spørgsmål

Nye muligheder for at øge genanvendelsen af indsamlet storskrald

Henrik Jacobsen, Vestforbrænding

Spørgsmål

Pause

Storskraldsstationer i midtbyen – nye løsninger på vejene

Sofie Schousboe, AffaldVarme Aarhus

Lene Jensen, AffaldVarme Aarhus

Spørgsmål

Vurdering og sortering i forbindelse med indsamling af storskrald

Maj-Britt Larsen, AffaldPlus

Henrik Bro Andersen, AffaldPlus

Spørgsmål

Afrunding og tak for i dag

 

Formålet med onlinekurset er gennem oplæg, diskussioner og konkrete øvelser at give deltagerne en solid viden om de nye lovgivningsmæssige rammer samt tekniske discipliner i relation til håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Bygge- og anlægsaffald udgør omkring en tredjedel af den samlede affaldsstrøm i Danmark. Ikke alene i mængde er bygge- og anlægsaffaldet en betydelig affaldsstrøm, men også i forhold til indhold af ressourcer i form af byggematerialer til genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse.
Desværre er udnyttelsen af ressourcerne i affaldet ikke uden problemer. Vi har gennem de seneste år opnået en betydelig viden om brugen af skadelige og miljøfarlige stoffer/materialer i det eksisterende byggeri. Identificering og udsortering af de farlige stoffer og materialer er en nødvendighed for at opnå ressourcer til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse, der ikke udgør en risiko for sundhed og miljø. Kommunerne har her en særlig vigtig rolle som myndighed.

Målgruppe:
Kurset retter sig mod alle, som ønsker en grundlæggende viden om regler, rammer og teknikker eller som blot ønsker at få genopfrisket viden på området. Der vil på kurset blive lagt vægt på de kommunale opgaver. 

Det anbefales, at deltagerne har et vist kendskab til arbejdet med bygge- og anlægsaffald.

Kursusindhold:
Kurset vil blandt andet omfatte

Undervisere:

Henriette Soja, Horten
Niels Trap, Golder Associates
Inga Larsen, Køge Kommune
Sara Ane Zachhau, Miljøstyrelsen

I følge den seneste ændring af Affaldsaktørbekendtgørelsen, som blev offentliggjort den 14. december 2020, skal Kommunalbestyrelsen jf. § 18 stk. 4. fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder.

Gebyret skal dække de omkostninger, konkrete anvisninger giver anledning til, efter kommunen har foretaget forudgående klassificering, jf. bekendtgørelse om affald. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte konkrete anvisning, dog således, at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen.

I følge § 8, stk. 6 skal kommunalbestyrelsen konkret anvise affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. Den konkrete anvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering af affaldets egenskaber, herunder nødvendige prøvetagninger og analyser til brug for klassificering og anvisning. Kommunalbestyrelsen må dog ikke etablere ordninger for eller tilbyde indsamling af sorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fra virksomheder.

Kommunalbestyrelsen skal ligeledes jf. § 18, stk. 5 fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald, i henhold til bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Gebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret skal ligeledes differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen. 

Som bekendt blev erhvervsadministrationsgebyret og gebyret for anvisning af jord fjernet d. 1. januar 2019 og har derfor i perioden frem til nu været skattefinansieret. På dette webinar ser vi nærmere på de nye rammer for gebyrer, når det kommer til konkrete anvisninger af erhvervsaffald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse samt gebyrreglerne, hvad angår jordflytning.

En lang række spørgsmål har allerede været stillet i høringssvarene til den nye bekendtgørelse, og Ministeriets svar er ligeledes angivet i et høringsnotat af 7. december 2020. På dette webinar vil vi i samarbejde med Horten og Codex Advokater se på bekendtgørelsens nye regler i sammenhæng med de svar, der er givet i høringsnotatet, og på den måde forsøge at skabe et overblik over, hvornår disse nye gebyrer kan komme i spil og på hvilken måde de skal skrues sammen af kommunalbestyrelserne rundt om i landet.

Program

Velkomst og introduktion

v/ DAKOFA

Hvad er en konkret anvisning og hvornår skal kommunen foretage en konkret anvisning af erhvervsaffald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning?

Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab

Spørgsmål, refleksioner og debat

Reflektorer og debat med deltagerne: I hvilke konkrete tilfælde vil der jf. de nye regler kunne opkræves et gebyr for en konkret anvisning?

Pause

Hvornår kan – og skal der – opkræves gebyr for jordflytninger? Hvad siger reglerne?

Jacob Brandt, Codex Advokater      

Spørgsmål, refleksioner og debat

Reflektorer og debat med deltagerne: Hvornår ser vi i praksis sager, hvor gebyret kan komme i anvendelse?

Hvordan beregnes og fastsættes de to gebyrer?

Sabina Frandsen, Sorø Kommune

Spørgsmål og kommentarer fra deltagerne

Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere