Nærvarme Danmark, der er en del af SEF koncernen havde mandag den 14. september inviteret folketingsmedlem, Bjørn Brandenburg, der er valgt i Svendborgkredsen på besøg. Emnet var varmepumper.

Nærvarme Danmark, der er en del af SEF koncernen havde mandag den 14. september inviteret folketingsmedlem, Bjørn Brandenburg, der er valgt i Svendborgkredsen på besøg. Emnet var varmepumper. Når man taler om omstilling af den danske varmeforsyning, er der mange vigtige spørgsmål, der skal tages stilling til fra politisk side. Et af de elementer, som for alvor har betydning for den danske udledning af CO2  er opvarmning af boliger. Det var baggrunden for af Bjørn Brandenburgs besøg hos SEF, der ejer Nærvarme Danmark.

I strålende vejr med en flot blå septemberhimmel kørte direktør fra SEF, Anders Banke og folketingsmedlem Bjørn Brandenburg ud på et besøg hos en boligejer af en varmepumpe sammen et par medarbejdere fra Nærvarme Danmark. Sammen skulle de se et anlæg, der blev installeret for ca. et år siden som erstatning for et ældre gasanlæg. Ofte hører man, at det primært er gamle olieanlæg, der bør udskiftes med en varmepumpe, men eksemplet fra Lundeborg viser, at det i høj grad også er gamle gasanlæg, der med fordel kan udskiftes.

Bjørn Brandenburg satte sig ved rattet i en elbil fra SEF. Under vejs i bilen blev det drøftet, at der venter store og vigtige beslutninger, hvis vi skal begrænse CO2 niveauet med 70% inden 2030.

I Lundeborg blev der taget imod den lille forsamling og varmepumpeanlægget blev vist frem, af en stolt og meget tilfreds boligejer. Der var mange spørgsmål, som politikeren gerne ville have svar på. Hvordan fungerer anlægget? Hvordan indstiller man dette? Er det driftssikkert? Er der gener osv.

Sammen med en tekniker fra Nærvarme Danmark fik Bjørn Brandenburg et lynkursus i betjening af anlægget og herefter en samtale med boligejeren om driftssikkerheden og udgifterne ved sådan et anlæg. Svaret var enkelt. En moderne varmepumpe fungerer. Ja, den kører bare, forklarede den glade ejer. Og så er det godt, at man kan etablere anlægget uden at skulle lægge måske 100.000-120.000 kr. – men kun for 7.500 kr. For at sikre den rette drift kan man overvåge forbruget på forskelige grafer, hvilket blev demonstreret for folketingsmedlemmet. På denne måde kan den enkelte forbruger sikre den optimale drift og bidrage til et bedre klima.

Der er stor interesse for varmepumper, fortæller Anders Banke. På 18 måneder har vi ansat 12 medarbejdere i den nye afdeling. Derudover giver etablering af nærvarmeanlæg også arbejde til lokale VVS´ere. Så ud over en CO2 venlig varmeforsyning er der også nye arbejdspladser for Svendborg, supplerer Helle Damm-Henrichsen, der er chef for Nærvarme Danmark.

For flere oplysninger kontakt:

Helle Damm-Henrichsen, Chef for Nærvarme Danmark: 52241018

Jesper Vognsgaard (SEF), kommunikation: 2089 2575

Bæredygtighed er ikke kun godt for planeten, men også for din forretning, og fremtidens succesfulde virksomheder er bæredygtige virksomheder. Læs her, hvorfor og hvordan bæredygtighed bliver en virkelig god forretning for dig.

Bæredygtighed er fremtidens normal. Og fremtidens mest succesfulde virksomheder, bliver dem, der er hurtigst til at gentænke deres forretningsmodel og skabe en bæredygtig forretning.

Virksomhederne skal lære at drive Sustainable hardcore business, og forventningerne til udbyttet er allerede tårnhøjt (se faktabokse nederst i indlægget).

En hurtig bæredygtig transformation vil give virksomheden følgende forretningsmæssige fordele:

 1. Fremtidens bæredygtige forbrugere vil have nye behov, hvilket vil åbne for nye markeder. Som bæredygtig first mover, vil det være muligt at vinde en stor markedsandel hurtigt
 2. Det vil gøre virksomheden attraktiv for fremtidens talenter og gøre det nemmere at tiltrække dygtige medarbejdere
 3. Hvilket vil betyde en mere lærende og innovativ organisation, da dette er nødvendigt ift. at udvikle og fastholde en bæredygtig organisation
 4. Den bæredygtige virksomhed vil naturligt skabe partnerskaber ud i (lokal)samfundet og man vil dermed få lettere adgang til kunderne
 5. Som ydermere bevirker, at virksomheden bliver mere attraktiv for investorer

Der er en masse forretningsmæssige styrker at hente ved at gennemføre bæredygtige tiltag. Effektivitet og produktivitet, kvalitet og pålidelighed er bare nogle af dem.

Når virksomheder er gode til at udvikle systemer, processer og produkter, der understøtter sundhed, ligestilling og sikkerhed, bidrager positivt i et miljø- og energiregnskab og styrker deres samarbejdspartnere igennem forretning, vil de opnå konkurrencemæssige fordele.

Det er de virksomheder, der vil lykkes med at blive mere effektive og innovative, og som dermed vil kunne differentiere deres produkter og tjenester fra konkurrenternes.

Bæredygtighed bliver en katalysator for forretningskvalitet.

Så kære leder, pas på du ikke sover i timen – du skal hurtigst muligt i gang med en bæredygtig omstilling. Og der er ingen smutveje. Du kan ikke springe over, hvor gærdet er lavest. Du kan ikke bare vælge 1-2 af FN’s Verdensmål og arbejde med dem på et par workshops og wupti, så er alt løst.

Det er enten – eller.

For enten er man en bæredygtig virksomhed eller også, er man ikke. Hvis du gør det halvt, vil du ikke kunne forløse forretningspotentialet.

Sådan arbejder I med bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed handler ikke kun om miljø og klima. Det handler om at bidrage med mere end man tager til det livssystem, virksomheden er en del af. I en bæredygtig omstilling arbejder man med at minimere de negative miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, virksomhedens drift har på det overordnede livssystem.

Derfor har bæredygtig forretnings- og organisationsudvikling både et internt og et eksternt fokus:

Arbejdet med bæredygtighed internt i virksomheden

Internt skal man arbejde med elementer som fysisk og mental sundhed, nye organisationsformer, arbejdsmiljø, ligestilling, kapacitets- og kompetenceudvikling, nedbrydning af hierarkier, agilitet, samskabelse og frisættende ledelseskultur.

Læs mere om frisættende ledelseskultur her:

https://promentum.dk/fremtidens-ledere-skal-kunne-frisaette-deres-medarbejdere/

Arbejdet med bæredygtighed eksternt i virksomheden

Eksternt skal man som virksomhed arbejde med at sikre en cirkulær økonomi, herunder bæredygtighed i indkøb, produktion, logistik, materialer, affald og genanvendelse, partnerskaber osv.

Det handler om, at få tjekket virksomheden igennem ift. nogle bæredygtighedsprincipper, at integrere cirkulær økonomi og implementere de relevante delmål af FN’s Verdensmål i alle dele af virksomheden.

Det kan umiddelbart virke MEGA komplekst og helt uoverskueligt for de fleste virksomheder, og vi har mange kunder, der er ved at miste pusten, allerede inden de er kommet i gang.

Men det behøver ikke være så komplekst.

I Promentum hjælper vi vores kunder med bæredygtig forretnings- og organisationsudvikling, og det er vores erfaring, at virksomhederne i den bæredygtige omstilling skal igennem følgende faser:

1. BÆREDYGTIGHEDSVURDERING

En 360-graders vurdering af virksomhedens udfordringer ift. afgørende bæredygtighedsprincipper. Kortlægningen af virksomhedens bæredygtighedskløft skal være helhedsorienteret og skal gennemføres på både den interne og den eksterne del virksomheden.

2. VÆRDI- OG VISIONSAFKLARING

Forståelse for bæredygtighedsbegrebet samt en værdiafklaring i ledelsen og udvikling af en ny vision. I Promentum anvender vi protreptiske samtaler i virksomhedernes værdiafklaringsproces. 

Læs mere om Protreptik her:

https://promentum.dk/baeredygtig-hvad-filan-betyder-det-for-dig-og-for-verden/

3. AFKLARING AF RELEVANT LOVGIVNING OG CERTIFICERINGER

I arbejdet med den bæredygtige omstilling er det afgørende, at I har styr på den aktuelle lovgivning og opnår de nødvendige certificeringer. Derfor er der et stort arbejde i at afklare udfordringerne i relation hertil og få indarbejdet disse i jeres arbejde.

4. UDVIKLING AF FORRETNINGSTRATEGI – BASERET PÅ BÆREDYGTIGHED

Det handler ikke om at lave en bæredygtighedsstrategi, men derimod om at udvikle en ny forretningsstrategi der er bæredygtig. Strategien skal bl.a. sikre implementering af de nødvendige bæredygtighedstiltag og vil typisk indeholde projekter, hvor man arbejder med ledelseskultur, organisering, psykisk og fysisk sundhed, strategisk kapacitets- og kompetenceudvikling og cirkulær økonomi (f.eks. leverandører, materialer, produktion, affald og genanvendelse og partnerskaber).

5. HVERDAGSIMPLEMENTERING

Bæredygtighed skal implementeres ud i ALLE led af virksomheden. Det er vores erfaring, at en succesfuld bæredygtig omstilling er 100% afhængig af en vellykket hverdagsimplementering.

Læs mere om hverdagsimplementering her:

https://promentum.dk/wp-content/uploads/Promentum_hverdagsimplementering_web1.pdf

6. BRANDING OG KAPITALISERING

Forretningspotentialet skal realiseres ved strategisk branding. Her er det vores erfaring, at brandingdelen ligeledes har et internt og et eksternt fokus. Den interne brandingproces handler om at skabe identitet og passion i forbindelse med den bæredygtige omstilling. Virksomheden skal være klar på, at den eksterne branding starter internt med virksomhedens egne medarbejdere. Medarbejderne kan med passenede ejerskab til den bæredygtige omstilling være et helt afgørende element i virksomhedens eksterne branding og deres etablering af en bæredygtig virksomhedsprofil. Og det er her forretningspotentialet er.

Så kære virksomhedsleder. Du skal i arbejdstøjet. NU!

Og husk lige at tjekke, hvordan, hvor og af hvem arbejdstøjet er produceret. Det er din troværdighed og dit fremtidige forretningspotentiale, der er på spil.

Her er nogle tal, der underbygger forventningen om Sustainable hardcore business

Globalt:

Implementering af SDG vil frem til 2030 åbne op for et globalt marked på DKK 70 billioner (DKK 70.000 milliarder), samt skabe 380 millioner nye arbejdspladser globalt

Markedsmulighederne er især inden for:

To væsentlige forudsætninger for at indfri dette potentiale er:

Kilde: Better Business, Better World, Business & Sustainable Development Commission, 2017

Danmark:

SDG’erne åbner forretningsmuligheder for danske virksomheder på op til DKK 400 milliarder frem mod 2030.

Mulighederne ligger her især inden for:

Kilde: The Sustainable Development Goals – A World of Opportunities for Danish Businesses, Udenrigsministeriet, 2019

Hvad er regenerativt landbrug?

Det regenerative økologiske landbrug bygger på mange af de principper vi kender fra økologien, hvor der ikke bruges kunstige sprøjtemidler og kunstgødning. I det regenerative økologiske landbrug arbejder man yderligere på at forbedre jordens frugtbarhed ved blandt andet at dyrke forskellige afgrøder året rundt og forstyrre jorden mindst muligt.

Populært sagt genopbygger det regenerative landbrug jorden, så der skabes flere ressourcer end vi har nu, hvorimod bæredygtighed betegner status quo og sørger for, at vi bevarer de ressourcer, vi har nu.

Den regenerative praksis har desuden den fordel, at den indfanger store mængder CO2.

Anvendelse af areal til landbrug står i dag for 23 procent af alle menneskeskabte drivhusgasudledninger med tab af biodiversitet til følge. Det vil nogle virksomheder gerne lave om på.

Modevirksomheden Patagonia stræber mod brug af 100 procent regenerativt økologisk bomuld og hamp i deres produkter i 2030.

Cara Chacon, CSR-vicepræsident i Patagonia, fortæller i en artikel til edie.net, at hun oplever en stigende interesse fra forbrugerne for regenerativt landbrug – herunder bomuld. Patagonia har netop lanceret en bomuldst-shirt produceret i bomuld dyrket efter regenerative principper.

Bomulden køber Patagonia primært i Indien hos 150 mindre landbrug, der er certificeret efter ordningen ‘Regenerative Organic Certified’, som dækker optimering af jordens frugtbarhed, dyrevelfærd og menneskerettigheder.

Hvad er regenerativt landbrug?

Det regenerative økologiske landbrug bygger på mange af de principper vi kender fra økologien, hvor der ikke bruges kunstige sprøjtemidler og kunstgødning. I det regenerative økologiske landbrug arbejder man yderligere på at forbedre jordens frugtbarhed ved blandt andet at dyrke forskellige afgrøder året rundt og forstyrre jorden mindst muligt.

Populært sagt genopbygger det regenerative landbrug jorden, så der skabes flere ressourcer end vi har nu, hvorimod bæredygtighed betegner status quo og sørger for, at vi bevarer de ressourcer, vi har nu.

Den regenerative praksis har desuden den fordel, at den indfanger store mængder CO2.

Andre virksomheder er med på ideen
Formentlig vil man fremadrettet se en stigning af regenerative landbrug også i større skala. Foruden de klimarelaterede fordele, ser det nemlig også ud til at være en god business-case. En undersøgelse har vist, at gårde med regenerativ praksis var 78 procent mere rentable end konventionelle gårde.

Patagonia er heller ikke alene om at arbejde med regenerativt landbrug. Danone har afsat op til 20 millioner dollar til at hjælpe landbrug i Nordamerika med at indføre regenerative metoder, General Mills, en amerikansk fødevareproducent med mere en 100 - ofte internationalt kendte - brands, har et 2030-mål om at fremme regenerativte metoder på et område svarende til rundt regnet 10 procent af Danmark, og Timberland har en ambition om kun at købe læder, bomuld, uld og sukkerør fra regenerative kilder i 2030.

Start med et enkelt produkt
Cara Chacon lægger ikke skjul på, at det er en kompliceret opgave at ændre source materialer, der endnu ikke er kommercielt udbredt.

Det er dog ikke en fremmed proces for Patagonia, som allerede i 1990’erne satte et mål om at al deres bomuld skulle udskiftes til certificeret økologisk bomuld, på et tidspunkt, hvor det materiale reelt ikke var tilgængeligt i tilstrækkelige mængder.

Hendes råd til virksomheder, der ønsker at implementere materialer fra regenerativt landbrug i deres bedre-materiale-strategi, er at starte med et enkelt produkt eller en enkelt produktlinie og derefter lade det skalere naturligt.

At gå skridtet videre end økologi vil formodentlig kunne styrke virksomhedernes konkurrenceevne, da de fleste virksomheder leder efter nye innovationer og historier, der kan sælge deres produkter. Det gør kun business-casen i at source materialer dyrket i regenerativt landbrug endnu stærkere.

- MT

Erhvervsakademi Aarhus

www.eaaa.dk

Branche/Sektor:

Forskning og uddannelse

Om

Erhvervsakademi Aarhus

- et af landets største erhvervsakademier
På Erhvervsakademi Aarhus udvikler og gennemfører vi praksisnære videregående uddannelser. Vi er et af landets største erhvervsakademier med:

 • 5.000 fuldtidsstuderende
 • 5.000 deltidsstuderende
 • 400 ansatte

Erhvervsakademi Aarhus blev etableret 1. januar 2009.

Læs mere  

Om

Erhvervsakademi Aarhus

- et af landets største erhvervsakademier
På Erhvervsakademi Aarhus udvikler og gennemfører vi praksisnære videregående uddannelser. Vi er et af landets største erhvervsakademier med:

 • 5.000 fuldtidsstuderende
 • 5.000 deltidsstuderende
 • 400 ansatte

Erhvervsakademi Aarhus blev etableret 1. januar 2009.

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
Vi tilbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau inden for bl.a.:

 • byggeri
 • finans
 • fødevarer
 • innovation
 • it
 • jordbrug
 • laboratorieteknik
 • markedsføring
 • miljø
 • salg
 • service og turisme
 • web

Akademi- og diplomuddannelser
Herudover har vi efteruddannelser på akademi- og diplomniveau og kortere kurser for dig, som vil styrke dine kompetencer, mens du er i job. Vi tilbyder desuden seks-ugers-forløb for ledige inden for en lang række områder.

Undervisning tæt på praksis
Vores uddannelser kombinerer teori og praksis. Erhvervslivet er en aktiv del af vores undervisning, så vi lærer af erhvervslivet, mens de lærer af os.

Vi prioriterer undervisning på mindre hold, gruppe- og projektarbejde, virksomhedsbesøg, virkelighedsnære cases og obligatoriske praktikophold på alle fuldtidsuddannelser.

Når vi forbereder undervisningen, tager vi udgangspunkt i de studerende. Den læringsform, du møder her, bygger på:

 • Praksisnærhed og relevans - fx løbende inddragelse af virksomheder
 • Aktive studerende - som studerende er du medansvarlig for læringen, fordi vi forventer aktiv deltagelse
 • Evalueringskultur - fx er løbende evaluering og feedback en naturlig del af læringen
 • Et godt videngrundlag - vi kobler både den aktuelle og relevante teori med erhvervslivets praksis

Internationale muligheder
Vi har 600 internationale studerende og sender hvert år mere end 300 studerende på udlandsophold som en del af deres uddannelse. Vores undervisning har internationalt format, så vi både henter globale studerende hjem til os og sender danske studerende ud i verden.

Forskning og innovation
Udviklingen og gennemførelsen af uddannelser skal skabe værdi for både studerende og virksomheder. Derfor arbejder vi målrettet for at sætte vores kompetencer i spil i konkrete forsknings- og innovationsprojekter i samarbejde med partnervirksomheder.

Standarden inden for kvalitetsledelse, DS/ISO 10018, vejleder i, hvordan en organisation opnår medarbejderengagement. Vejledningen udkom første gang i 2012 og er kommet i en ny udgave i år.

Engagerede medarbejdere på alle niveauer i organisationen er væsentlige for organisationens evne til at skabe og levere værdi til sine kunder. Derfor bygger ISO’s kvalitetsledelse (DS/EN ISO 9001) på 7 principper – hvoraf ét af dem er medarbejderengagement. Det er dette princip, som DS/ISO 10018 er dedikeret til at vejlede i.

- Når man taler om kvalitets- og virksomhedsledelse anses medarbejdernes engagement for at være en af de vigtigste faktorer for at opnå succes. Og ledelsesmæssigt er det vigtigt at respektere og involvere alle medarbejdere på alle niveauer. DS/ISO 10018 giver derfor vejledning, i hvordan niveauet i medarbejderengagementet kan hæves til fordel for alle interesserede parter – både for medarbejderne selv, men også for organisationen og dens andre interessenter, fortæller Lars Brogaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Kvalitet kommer af medarbejdernes personlige engagement, som påvirkes af mange faktorer – ikke mindst organisationens ledelsesform og den kultur, som findes både internt og eksternt. DS/ISO 10018 handler derfor om, hvad ledelsen kan gøre for at opnå det engagement, som fører til kvalitet af organisationens produkter og ydelser, hvilket i sidste ende fører til tilfredse kunder og vedvarende succes for organisationen.

Dansk forslag om indførelse af ”engagement af medarbejdere”

I forbindelse med udarbejdelsen af 2015-udgaven af selve hovedstandarden for kvalitetsledelse ISO 9001, blev det tidligere princip om "involvering af medarbejdere" ændret til "engagement af medarbejdere". Nogle vil mene, at det er en ubetydelig ændring, men faktisk er det en af de større holdningsændringer, der er sket inden for kvalitetsledelse.

- Da kvalitetsprincipperne fra 2008 blev revideret var der klare holdningsforskelle mellem eksperter fra USA og flere andre lande. Især Danmark og Japan var fortalere for at ændre "involvering af medarbejdere" til "engagement af medarbejdere". Og i 2015 lykkedes det at få princippet ændret på trods af den amerikanske modstand, især fordi den japanske formand for sekretariatet, der havde ansvaret for revisionen, støttede det danske forslag om at ændre princippet, siger Lars Brogaard.

De amerikanske eksperter var af den opfattelse, at medarbejdere ikke nødvendigvis skal være engagerede – involvering af dem er tilstrækkeligt. Men set fra et dansk synspunkt er medarbejdernes engagement afgørende for en organisations succes, hvilket hører sammen med det høje uddannelsesniveau blandt danske medarbejdere og en udpræget form for personligt lederskab. Uden de danske medarbejderes høje engagement og kreativitet vil det være svært at konkurrere med udenlandske varer og ydelser, som ofte produceres under lavere løn og knap så gode arbejdsvilkår som i Danmark. Personligt engagement har derfor ekstra stor betydning for danske virksomheder.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om vejledningen om medarbejderengagement eller ledelsessystemet for kvalitetsledelse, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent, Lars Brogaard, lbs@ds.dk eller på tlf.: 39966240.

Du kan også læse om det danske udvalg (S-216), der er med til at udarbejde standarderne for kvalitetsledelse. Alle med viden inden for området har mulighed for at deltage: https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/ledelsessystemer/kvalitetsledelse

Tags: Dansk Standard

Hvorfor er der et stigende fokus på leverandøraudits?

Som du kan høre i denne video, fortæller John Meyer, Lead Auditor hos Bureau Veritas, hvordan virksomheder i mindre og mindre omfang står for hele forsyningskæden fra råvarer til færdige varer, og hvilken betydning det kan have for din virksomhed.

Husk derfor at have styr på din forsyningskæde, understreger John, som også er passioneret underviser i leverandøraudit, hvor han flittigt deler ud af sine mange års erfaringer med leverandørsamarbejde i store dele af verden:

"Min baggrund for at være underviser i leverandøraudit er, at jeg har en erfaring som indkøber og indkøbschef, inden jeg kom til Bureau Veritas. Jeg har prøvet det selv. Jeg har stået derude ved leverandører og været usikker på, om vi nu har været godt nok omkring en leverandørs processer til at kunne godkende ham som leverandør til vores virksomhed."

Derfor har han et indgående kendskab til udfordringerne med leverandører fra både nær og fjern, og uanset om du sidder i en kvalitetsfunktion, en indkøbsfunktion, eller på en helt tredje måde er i kontakt med virksomhedens leverandører, glæder han sig til at dele sin faglige viden med dig den 5.-6. oktober.

Og der er meget faglig viden at dele ud af, skulle vi hilse at sige fra tidligere kursister:

Læs mere om kurset i leverandøraudit...

Tags: Bureau Veritas

Et klimaregnskab er grundstenen i et struktureret og strategisk arbejde med klima. EY, Dansk Erhverv og Global Compact Network Danmark har udarbejdet en trinvis guide, der er tænkt som en nem indgang til klimaarbejdet.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Global Compact Network Danmark om danske virksomheders klimaindsats fra januar 2020 arbejder 6 ud af 10 virksomheder med at mindske deres klimapåvirkning. Men når det kommer til beregninger og målsætninger for klimapåvirkningen, er der tale om væsentligt færre virksomheder. Omtrent 1 ud af 10 foretager beregninger af virksomhedens CO2-udledning eller sætter konkrete målsætninger for at mindske udledningen. Mange virksomheder har svært ved at finde tid og ressourcer til at påbegynde arbejdet.
Derfor har EY, Dansk Erhverv og Global Compact Network Danmark udarbejdet en guide, der kan anvendes af alle virksomheder og organisationer uanset størrelse til at komme i gang med at beregne klimapåvirkningen og udledningen af drivhusgasser.

Fem gode grunde til at starte arbejdet med klimaregnskaber
I guiden til klimaregnskabet præsenteres fem grunde til, at det er en fordel for virksomheder at komme i gang med at måle deres CO2-udledning og arbejde mere konkret og ambitiøst med klimaområdet.

Guiden gennemgår trin-for-trin, hvordan virksomheder konkret kan komme i gang med arbejdet og udforme et klimaregnskab.

Læs mere og download klimaguiden her

Tags: , Ernst & Young, Dansk Erhverv, Global Compact Network Denmark, Klimaguide, Klimaregnskab, CO2-udledning

The breakdown of a current system creates the potential to redesign it, but talk is cheap. Actions are the new currency to buy brand loyalty and strength in the 2020s.

Over the last years, environmental issues have been at the forefront of the global sustainability debate; and for good reasons. There has been a strong focus on emissions, plastic waste, water, pollution, energy and the transition towards a circular economy. The rise of climate change, both literally and figuratively, has furthermore meant that social issues have taken a backseat.

Now, in the year 2020, our world has been shaken, stirred, and woken up to some harsh realities. Health and social issues have dominated the world these last months, with an increased focus on the responsibility of governments, companies and individuals, in times of crisis and social injustice.

A GLOBAL PANDEMIC

First of all, we have entered a global health-crisis that is having wide-spread implications for our economy, societies, businesses, and most likely also the way we interact for a long time. The global spread of COVID-19 has put immense pressure on everyone. From health care and essential workers who are fighting to keep others alive, to people who lost a loved one and those who are dealing with new challenges around their jobs, homes and livelihoods.   

Despite this being a global crisis, people are experiencing the effects of COVID-19 in the context of their own circumstances, local neighbourhoods and families. This is causing a shift to a more local and nationalistic mindset. COVID-19 is furthermore amplifying issues around wealth, privilege, discrimination and the right to health care. As a result, we expect a rise in social justice debates, including areas like employment, housing, health care and mental health. We also expect a growing divide in politics and public debate. The fact that we are spending more time at home now, also means we are engaging more in social media. This allows our algorithms to spur our “different realities” even more, leading to increased social conflict.

No one knows yet what a post-COVID-19 world will look like and what it will mean for businesses, brands and consumer behaviour. What we do know however is that the status quo-way of managing modern society has been far more fragile than we expected.

PROTEST PARTICIPATION & ACTIVISM

This brings us secondly to Black Lives Matter. The murder of George Floyd in May 2020 has furthermore spurred massive protests in hundreds of cities in the United States and across all countries in the world. Black Lives Matter (BLM) was founded in 2013 in response to the acquittal of Trayvon Martin’s murderer and has now grown into a global organisation and movement whose mission it is to eradicate white supremacy and build local power to intervene in violence inflicted on Black communities. (Scroll down to find resources for white and non-black people of colour on how to become allies of the Black Lives Matter movement, and for white people to better understand white privilege.) 

The fact that citizens are standing up for social justice and that protest participation has never been this high around the world, shows the frustration and desire for change among individuals. Activism is no longer a form of expression and engagement by a small group in society. It has become a mainstream activity to affect the public debate and to demand change. We have seen this in the climate movement over the past few years, but now in 2020 it has sparked a new wave of social injustice protests around systemic discrimination, corruption, elections and more. 

GOVERNMENTAL FAILURES MAY OPEN UP FOR CORPORATIONS

All these developments in 2020 have created high tensions on a government level. As some governments fail to provide reliable healthcare, safe neighbourhoods or equal opportunities; people are starting to turn to other stakeholders. It is becoming more evident for regular citizens that governments might not have what it takes to solve the problems that lie ahead. Even in more traditional social democratic countries, this is becoming a reality. 

People are looking for well-functioning alternatives in healthcare, education and safety, and companies are always looking for business opportunities. This could provide a win-win situation where social issues are put at heart. The main obstacle to such a development would be that companies usually shy away from taking a political stance. Companies are often afraid to touch upon sensitive public debates and choose a political side overall. Let’s take BLM as an example. We are seeing a lot of engagement and support from companies, but at the same time a lot of these efforts are failing to create real change. Most importantly, BLM is a human rights issue, more than it is a political issue. Being pro-human rights is undebatable. Whereas turning that into being e.g. pro- or anti- housing, defence, health care or climate action becomes much more political for brands. The challenge is often not to support human rights, but it is to create real change.

PRACTICING WHAT YOU PREACH

Daring to take on societal challenges and actually providing solutions to these will be increasingly important in the current landscape. Individuals are not just looking for support and examples in the private sector, they are also increasingly starting to understand their power as consumers. Not engaging in the public debate or practicing what you preach, could make consumers actively choose not to buy from you as a company. This is especially true for the younger generation, who is growing in size and purchasing power. 

As Black Lives Matter activist Nupol Kiazolu, who is also a Gen Z, puts it: “Yes, we want to see companies funding causes against social injustice. But we also want these businesses pushing elected officials to adopt policies that will result in real change, not giving money to those politicians who are not helping us despite being elected to represent the people. The Z-generation is pushing companies into speaking out. But that is only a first step. We can also take you out of business by boycotting you”.

 An Edelman survey in 2018 showed that 64% of consumers reward businesses that engage in activism. However, many brands that have taken a stand against racism (e.g. Nike, L’Oréal) have been widely criticised for their lack of internal representation and showing proof of wanting to contribute to real change. Although consumers appreciate companies combining purpose and profit, consumers are not ignorant to this kind of behaviour, and neither are investors. Earning trust for brand activism today is not only about engaging in social media or donating resources, it about our practicing what we preach in our cultures and operations.

WELCOME TO THE ACTION ECONOMY

The year 2020 has speeded up the challenges for companies claiming that they are purpose-driven but actually are not. Consumers will find out now rather than later if they live up to their promises or not. Simply talking about purpose or what you as a brand ‘hope to achieve’ in a visionary future will hardly be enough anymore. The only way forward is to be a humble part of the solution starting today.

More and more people wonder what actions corporations are taking to fight real-life problems. The breakdown of a current system creates the potential to redesign it, but talk is cheap. Actions are the new currency to buy brand loyalty and strength in the 2020s.

Welcome to the Action Economy. 

https://www.sb-index.com/news/2020/9/15/how-social-issues-rise-again

  A SELECTION OF RESOURCES

Tags: Sustainable Brand Index, 2020, Blogpost, Corporate Activists, Covid-19, Human Rights, Klima løsninger, Miljø, Social, Social ansvarlighed, Social Business, Sustainability, Sustainable Brand Index, Sustainable Brands

Danmarks Grønne Investeringsfond, som er en del af finanslovsaftalen for 2020, er nu en realitet. 25 milliarder skal booste udviklingen af vedvarende energi, udbredelse af nye teknologier til energilagring samt øge eksporten af grøn energi til udlandet.

Regeringen har netop givet grønt lys til, at der kan laves de første finansieringer i den Danmarks Grønne Investeringsfond. En rigtig god nyhed for de grønne virksomheder i Danmark. Det betyder nemlig, at fonden er klar til at sende milliarder ud til grønne teknologier og løsninger til gavn for klima og økonomi.

”Det er en stor glæde, at vi nu kan begynde arbejdet med at sikre endnu mere kapital til grønne teknologier og løsninger. Så kan vi bidrage til udvikling af nye bæredygtige virksomheder, skabe mange nye job og betydelige CO2-reduktioner, der kan hjælpe os på vej mod 70%-målet i 2030,” udtaler Anders Eldrup, bestyrelsesformand for Danmarks Grønne Investeringsfond.

Finansminister Nicolai Wammen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S), præsenterede i går, d. 14. september 2020, sammen med regeringens støttepartier og Alternativet det, der også bliver kaldt den Grønne Fremtidsfond.

Får vindmølleeventry til at ligne en pixiebog
Ambitionen er at gøre Danmark til grøn stormagt i kraft af samarbejde mellem private aktører, politikere og erhvervsliv.

”Jeg tror på, at potentialet i det grønne erhvervseventyr, som i dag får et ekstra boost og ekstra kræfter, får den store bog om erhvervseventyret med vindmøllerne til at ligne en lille pixiebog,” sagde Simon Kollerup ifølge Altinget.

Læs også: IDA lancerer crowdfundingplatform til grønne iværksættere

”Hvis kloden skal leve op til Paris-aftalen, så skal der investeres mere end 90.000 milliarder kroner i ny teknologi og nye løsninger. Og de skal selvfølgelig være made in Denmark,” tilføjede han.

Dansk industri ser også stort potentiale i fonden, som ifølge underdirektør Peter Thagesen vil være en fordel for klimaet, men også for eksport og nye arbejdspladser.

Reelt fire fonde
Fondens arbejde skal årligt evalueres, og både den nationale og globale CO2-effekt af investeringerne skal løbende rapporteres.

De 25 mia. kr., skal fordeles på fire fonde, nemlig EKF Danmarks Eksportkreditfond, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), Danmarks Grønne Investeringsfond og Vækstfonden. Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond er blevet styrket med samlet 10 mia. kr.

Læs mere om Danmarks Grønne Fremtidsfond her. 

- MT

Tags: CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning, Den grønne investeringsfond

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere