21.09.2017  |  Klima, miljø og energi

Indspark: Ny national affaldsplan 2019-2024 kan give Danmark momentum

Den nye nationale affaldsplan skal udformes. Men hvad skal den indeholde? Og hvor højt skal vi sætte barren?

Hvis vi udnytter vores infrastrukturelle og tekniske fortrin, vil Danmark ikke bare tilgodese egne fremtidige behov for tilførsel af råvarer til industrien. Vi vil også være i stand til at eksportere viden og teknologier til en verden, hvor ressourceoptimering vil være afgørende for den globale bæredygtighed og velstand - og dermed velfærd.

Den nugældende nationale affaldsplan står over for en snarlig revision. Planen indeholder et nationalt mål om 50% genanvendelse af 7 udvalgte affaldsfraktioner af husholdningsaffaldet i 2022. En nylig gennemført evaluering viser, at med de allerede vedtagne kommunale planer vil Danmark nå det nationale mål – og dermed også EU’s nugældende mål om 50% genanvendelse af alt husholdningsaffald i 2020.

Men samtidig er EU i gang med at lægge op til nye og langt mere ambitiøse mål for genanvendelse af alt husholdningsaffald, emballageaffald og særligt udvalgte affaldsfraktioner. Det sker som led i den europæiske handlingsplan for cirkulær økonomi, og som det ser ud nu, bliver Danmark overhalet indenom af de kommende, europæiske målsætninger. Desuden har den danske regerings nedsatte ”Advisory Board for cirkulær økonomi” før sommerferien offentliggjort sine ambitiøse anbefalinger til at sætte fart på den cirkulære økonomi i Danmark, hvor affalds- og ressourcesektoren har en yderst central rolle.

Vi er godt på vej
I juni udgav Miljøstyrelsen ”Affaldsstatistik 2015”, der viser, at vi generelt er blevet bedre til at genanvende affald. I perioden fra 2013 til 2015 steg genanvendelsesprocenten for alt affald fra 66% til 68%, genanvendelsen af den samlede mængde husholdningsaffald steg fra 40% til 46% og industriaffaldet fra 69% til 71%. Dermed ser det ud til, at vi er på rette vej med at få sparket større mængder opad i affaldshierarkiet og derved honorere de krav, der stilles til kommuner og virksomheder om at sikre de værdier, der er i det affald, vi på tværs af alle kilder genererer 2 tons af pr. indbygger – hvert år.

De gode resultater kommer ikke ud af det blå, men er en følge af en målrettet indsats med lovgivning, strategier og planer samt ikke mindst en affalds- og ressourcesektor, som støt er vokset med opgaven ved at rulle effektive indsamlingsordninger ud til borgere og virksomheder.

Vi kan blive bedre
Men der er naturligvis stadig forbedringspotentialer. Et PhD-projekt fra DTU viser eksempelvis, at alle danskere hvert år smider i alt ca. 25.000 tons tekstiler i skraldespanden. Det er mere end 4 kg. pr. borger. 2/3 af denne mængde er egnet til direkte genbrug, mens yderligere 15% er egnet til genanvendelse efter sortering og en vis grad af forarbejdelse. Dermed er det altså knap 80% af de tekstiler, som på nuværende tidspunkt havner i skraldespanden, der via en separat indsamling kunne have bidraget positivt såvel miljømæssigt som økonomisk. Og en separat indsamling af tekstiler er netop ét af de konkrete indsatsområder, der fremgår af det verserende arbejde i EU-regi, hvor det er blevet foreslået, at det inden for en overskuelig årrække skal være obligatorisk i alle EU’s medlemslande at indsamle de brugte tekstiler. Samtidig tripper industrien allerede for at være med på den bæredygtige linje. Store spillere som H&M, Adidas, Marks & Spencer og danske Bestseller har således underskrevet et charter om at agere cirkulært i både produktions- og salgsfasen.

Organisk affald, som blandt andet består af det madaffald, vi smider i skraldespanden, forventes også at blive omfattet af EU’s krav om obligatorisk indsamling, så det indgår som en del af de forhøjede genanvendelsesmål for husholdningsaffald. Hensigten er at udnytte såvel bioenergien som de næringsstoffer, der ellers vil gå tabt, hvis det organiske affald ender sine dage i de ellers højeffektive forbrændingsanlæg, vi kan bryste os af at have herhjemme. Vi har sådan set de teknologiske løsninger klar herhjemme til at forbehandle og bioforgasse madaffaldet, men en del kommuner mangler stadig at rulle indsamlingsordningerne ud i fuldskala for herved at sikre nogle effektive og rationelle ordninger.

Bygge- og anlægsaffald, som udgør 1/3 af alt affald i Danmark, har fastholdt sit høje genanvendelsesniveau og lå i 2015 på hele 87%. Ikke desto mindre er kombinationen af de store mængder og de miljømæssige fordele ved at øge genbrug og genanvendelse baggrunden for, at der er fokus på byggebranchens affaldstyper. Regeringens Advisory Board har således foreslået en række tiltag; heriblandt øgede krav til selektiv nedrivning, så det er lettere at høste de værdier, der er i de enkelte materialetyper.

Danmark har momentum for nyt eksporteventyr
Lige nu befinder vi os i en afgørende fase. FN har vedtaget 17 bæredygtighedsmål inklusive mål for cirkulær økonomi i en konstatering af, at den globale befolkningstilvækst og forbrugsfest i vores del af verden vil medføre et rungende behov for sekundære råvarer til at sikre fundamentet for fremtidens bæredygtighed, velstand og velfærd. Desuden er EU kommet med en ”Cirkulær Økonomi-pakke”, der inden for de nærmeste år vil træde i kraft i medlemslandene. Tiltagene fra EU vil betyde, at vi i Danmark skal kridte skoene, hvis vi skal nå de foreslåede mål. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen mener, at cirkulær økonomi er fremtiden for ikke bare miljøet men også for erhvervslivet. I sine første udtalelser om EU’s pakke for cirkulær økonomi har ministeren lagt vægt på, at det er vigtigt at være ’first movers’, da den cirkulære dagsorden på sigt vil være verdensomspændende.

Sektoren er klar
Spørgsmålet er imidlertid, hvad den danske strategi skal være. Hvordan sikrer vi, at Danmark bliver ’first mover’ og foregangsland for den cirkulære dagsorden? Et af midlerne kan være at sætte ambitionerne højt i den kommende nationale affaldsplan for 2019 til 2024 for at sikre danske genanvendelsesvirksomheder nogle mængder, så det bliver yderligere interessant at investere i nye teknologier på området. På den måde vil vi stå endnu stærkere, når vi gerne skal sælge viden, systemer og teknologier til den række af lande, der starter fra et lavere niveau end det danske, når de skal eftersætte de kommende EU-mål.

På DAKOFAs Årskonference den 21. september vil affalds- og ressourcesektorens aktører byde ind med erfaringer og synspunkter som input til den nye nationale affaldsplan. Og lur mig om ikke sektoren er klar til at gribe udfordringen med øgede krav til indsamling og genanvendelse af blandt andet tekstiler, organisk affald og bygge-/anlægsaffald, ligesom den har været det de seneste 30 år.

Mere fra Ole

Ole Morten Petersen

Direktør

  • omp@dakofa.dk
  • 32969022
  • DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere