Nyhedsarkiv

Samfund

ISO/IEC 27001 er en vigtig del af den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed

Standarder spiller en væsentlig rolle, når det handler om at ruste samfundet mod cybertrusler.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Bør der udvikles en SDG-ledelsesstandard?

Mange virksomheder har behov for et værktøj, som kan hjælpe dem med at implementere arbejdet med flere af de 17 verdensmål i deres forretning. En SDG-ledelsesstandard vil kunne hjælpe organisationer med at implementere og dokumentere, at de reelt bidrager

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Front­kæm­per for grøn om­stil­ling: Data er alt­af­gø­ren­de, hvis cir­ku­lær øko­no­mi skal opnås

Skal vi imødekomme kravene om grøn omstilling og forløse potentialet for den cirkulære økonomi, kræver det data og transparens. Det siger Standardization Manager hos Danfoss og bakkes op af chef i Dansk Standard samt formanden for klimapartnerskabet.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Nye internationale whistleblower-guidelines på trapperne

En ny lov om beskyttelse af whistleblowere er netop blevet vedtaget og betyder bl.a., at alle danske virksomheder med 50 eller flere medarbejdere skal have en whistleblowerordning.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Der­for er ny dans­k­le­det ko­mité en sejr for mil­jø­et, kli­ma­mål og eks­por­ten af bæ­re­dyg­tigt byg­ge­ri i Eu­ro­pa

Med den grønne pionerarkitekt Kasper Guldager i spidsen er det lykkedes at nedsætte en danskledet komité, der fremover vil udstikke visionerne for europæiske standarder, når det gælder cirkulær økonomi i byggeriet. En sejr for miljøet, EU’s ambitiøse klimamål og ikke mindst – eksporten af cirkulære løsninger i den danske byggebranche.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny standard baner vejen for grøn beton

Produktion af cement står for ca. 5 procent af CO₂-udledningen på verdensplan – og betonbranchen sætter derfor et betydeligt klimaaftryk. En ny standard, der gør det muligt at bruge en cement med et mindre CO₂-aftryk og op til 100 pct. genanvendt beton, er derfor godt nyt for den grønne omstilling i byggeriet. Hør mere på Dansk Standards webinar 11. februar 2021.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Ny standard for informationssikkerhed på vej

Standarden ISO/IEC 27002, der vejleder i passende foranstaltninger for beskyttelse af informationer, udkommer i en ny version i år. Den indeholder en række ændringer, som er væsentlige for alle der arbejder med standarder for informationssikkerhed.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Sådan kan du arbejde med FN´s verdensmål

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Dansk Standard giver konkrete indspark til regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål

Standarder og miljømærker kan være med til at understøtte omstillingen til en mere bæredygtig fremtid og indfri FN’s verdensmål. Derfor foreslår Dansk Standard konkrete initiativer som indspil til regeringens kommende handlingsplan for verdensmålene.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Eksperter i madspild: Derfor vil interna­tio­nale standarder give danske virksom­heder et konkur­ren­ce­mæs­sigt forspring

Foruden klimaet er der masser af gode argumenter for, at danske virksomheder sætter sig for bordenden, når Dansk Standard nu står i spidsen for udarbejdelsen af en ny international standard for madspild.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Standarder og miljømærker giver konkrete redskaber til grønne udbud og indkøb

Offentlige indkøb har stigende fokus på grøn omstilling, og både stat, regioner og kommuner sætter strategier for bæredygtige indkøb. Men det kan være udfordrende at omsætte strategierne til konkrete krav i udbud. Her kan standarder og miljømærker hjælpe.

Indhold fra partner

Medarbejder

Ny standard gør det lettere at arbejde systematisk med psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø påvirker både sundhed, sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen, og det kan medføre store omkostninger, hvis man ikke arbejder proaktivt og systematisk med området. Det hjælper en ny international standard for psykisk arbejdsmiljø

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Case: "Vores CO2-regnskab er ligeså vigtigt som det finansielle regnskab"

Standarden for energiledelse er et nyttigt værktøj for både små og store virksomheder, for alle kan få en gevinst ved at nedbringe energiforbruget både økonomisk og klimamæssigt. Desuden viser standarden, at virksomheden gør en dokumenteret indsats.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Ny standard kan sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri

En ny standard gør det lettere for byggeriets parter at arbejde konkret med design for adskillelse og kan lette omstillingen til et mere cirkulært byggeri i fremtiden. Den almene boligorganisation Lejerbo er blandt de første herhjemme, der vil bygge boliger ud fra principperne om design for adskillelse.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Den danske byggebranche går forrest i omstillingen til cirkulær økonomi

Bygge- og anlægsbranchen står for omkring 40 procent af samfundets ressource- og energiforbrug og en tredjedel af den samlede danske affaldsmængde. Nu har den danske branche sat sig i spidsen for udviklingen af europæiske løsninger til et cirkulært byggeri, som kan medvirke til at sikre en hurtig og gennemgribende grøn omstilling.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Offentlige udbud stiller krav om grønne standarder

Klima- og miljøhensyn spiller allerede i dag en rolle i danske offentlige udbud. Det viser en ny rapport, der indikerer, at knap halvdelen af udbuddene inddrager klima- og miljøhensyn ved bl.a. at stille krav om grønne standarder.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Sådan kommer din virksomhed godt i gang med FN’s verdensmål

Mange virksomheder, ikke mindst smv’er, savner konkrete værktøjer til at arbejde med verdensmålene. Standarder kan være en del af løsningen.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Cyberangreb kan ramme alle – har du styr på informationssikkerheden?

I takt med øget digitalisering stiger risikoen for hackerangreb og anden IT-kriminalitet. Derfor er det afgørende at have effektive værktøjer og processer for informationssikkerhed.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Miljøledelse kan sikre en aktiv indsats for klimaet og skærpe din forretningsstrategi

Klimaforandringer og miljøindsatser hænger tættere sammen end tidligere. Miljøledelse, ISO 14001, kan være en nøgle for virksomheder til at mindske deres klimaaftryk og øge deres bidrag til de aftaler, der blev indgået ved COP26.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Dansk søfart går forrest med ny global standard for energieffektivitet i skibsfarten

Endelig kom det! Det blå stempel fra den internationale standardiseringskomite for skibs- og marineteknologi, og det betyder, at der om få år kommer en international ISO-standard, som kan medvirke til en mere bæredygtig søfart.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Bedre rammer for cirkulært tøj og tekstil

Tekstiler er en kæmpe klimabelastning. Fælles standarder skal sikre mere genbrug og bæredygtigt tøj og tekstil.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Danmark går forrest i kampen mod madspild

På opfordring fra Danmark skal der nu udarbejdes internationale standarder for at reducere madspild.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Øget digitalt samarbejde i byggeriet er vejen til grøn omstilling

En fælles dansk handlingsplan for BIM-standarder er på vej efter fælles opfordring fra bygge- og anlægsbranchens organisationer. Og det er godt nyt for den grønne omstilling i byggeriet, der i høj grad skal drives af den måde, vi bruger data på.

Indhold fra partner

Samfund

Nu findes der fælles krav til vaskbare mundbind

Det kan være lidt af en jungle, når man som forbruger skal købe et vaskbart mundbind til brug i det offentlige rum. En ny dansk standard sikrer nu fælles krav på området, så det bliver lettere at vurdere, om kvalitet, funktion og sikkerhed er i orden.

Indhold fra partner

Samfund

Kunstig intelligens kan være løftestang til at nå FN’s verdensmål

Der er et stort potentiale i at bruge kunstig intelligens til at indfri verdensmålene, som danske virksomheder kunne blive bedre til at udnytte. Men det kræver, at der er tillid til teknologien.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Den danske byggebranche går forrest i omstillingen til cirkulær økonomi

Bygge- og anlægsbranchen står for omkring 40 % af samfundets ressource- og energiforbrug, og 30 % af den samlede danske affaldsmængde stammer fra byggeriet. Derfor er alles øjne rettet mod branchen for at sikre en hurtig og gennemgribende grøn omstlling.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Det skal være nemmere at bruge kunstig intelligens

Kunstig intelligens åbner mange muligheder og fordele, men også dilemmaer og etiske overvejelser, som Dansk Standards retningslinjer skal være med til at løse.

Indhold fra partner

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere