Nyhedsarkiv

Klima, miljø og energi

Fra forskning til faktura

Et nyt stort EU-projekt skal hjælpe Danmark og andre EU-lande med at få flere innovative løsninger ud at leve i erhvervslivet.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nu er der hjælp at hente for byggeriets aktører til EU’s nye taksonomi om miljømæssig bæredygtighed

EU’s nye taksonomi stiller krav om dokumentation af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, hvilket vil få betydning for den danske byggesektor. Derfor har Dansk Standard i samarbejde med en række brancheorganisationer udarbejdet en introduktion.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nye krav til ladestandere skal fremme funktionaliteten

Teknologien til el-biler og andre elektriske transportmidler udvikler sig hurtigt. Det stiller også nye krav til el-transportmidlernes infrastruktur. Derfor skal den mest anvendte standard til opladningssystemer, DS/EN 61851-1, nu revideres.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Første to sikkerhedsstandarder på vej for personlige e-køretøjer

E-køretøjer bliver stadig mere udbredte, og nye typer kommer til. De to første af en række standarder, der skal stille krav til sikkerheden i personlige e-køretøjer, forventes udgivet i løbet af 2023.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Eksperter i madspild: Derfor vil interna­tio­nale standarder give danske virksom­heder et konkur­ren­ce­mæs­sigt forspring

Foruden klimaet er der masser af gode argumenter for, at danske virksomheder sætter sig for bordenden, når Dansk Standard nu står i spidsen for udarbejdelsen af en ny international standard for madspild.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Standarder og miljømærker giver konkrete redskaber til grønne udbud og indkøb

Offentlige indkøb har stigende fokus på grøn omstilling, og både stat, regioner og kommuner sætter strategier for bæredygtige indkøb. Men det kan være udfordrende at omsætte strategierne til konkrete krav i udbud. Her kan standarder og miljømærker hjælpe.

Indhold fra partner

Medarbejder

Ny standard gør det lettere at arbejde systematisk med psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø påvirker både sundhed, sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen, og det kan medføre store omkostninger, hvis man ikke arbejder proaktivt og systematisk med området. Det hjælper en ny international standard for psykisk arbejdsmiljø

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Case: "Vores CO2-regnskab er ligeså vigtigt som det finansielle regnskab"

Standarden for energiledelse er et nyttigt værktøj for både små og store virksomheder, for alle kan få en gevinst ved at nedbringe energiforbruget både økonomisk og klimamæssigt. Desuden viser standarden, at virksomheden gør en dokumenteret indsats.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Ny standard kan sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri

En ny standard gør det lettere for byggeriets parter at arbejde konkret med design for adskillelse og kan lette omstillingen til et mere cirkulært byggeri i fremtiden. Den almene boligorganisation Lejerbo er blandt de første herhjemme, der vil bygge boliger ud fra principperne om design for adskillelse.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Styrk dine kompetencer som leder af det interne auditteam

Hvordan får man succes med at lede det interne auditteam? Hvilke udfordringer er der, når man som uformel leder skal lede et tværgående team, og hvordan skaber man de bedste rammer for den auditansvarlige?

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Standarder kan være med til at styrke cirkulær plast-økonomi

Standarder er en forudsætning for effektive og skalerbare løsninger indenfor den cirkulære plast-økonomi. Derfor opfordres industriens eksperter til at være med til at sætte fremtidens standarder på området.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Plast overalt: Standarder styrker cirkulær plast-økonomi

Standarder er en afgørende forudsætning for effektive og skalerbare løsninger. Dansk Standard opfordrer industriens eksperter til at være med til at gøre cirklerne i den cirkulære plast-økonomi større og stærkere ved at etablere standarder på området.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Når krisen rammer, kan man afvikle eller udvikle

En ny guide skal ruste virksomheder, så de bliver mere modstandsdygtige.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Miljøledelse kan sikre en aktiv indsats for klimaet og skærpe din forretningsstrategi

Klimaforandringer og miljøindsatser hænger tættere sammen end tidligere. Miljøledelse, ISO 14001, kan være en nøgle for virksomheder til at mindske deres klimaaftryk og øge deres bidrag til de aftaler, der blev indgået ved COP26.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Dansk søfart går forrest med ny global standard for energieffektivitet i skibsfarten

Endelig kom det! Det blå stempel fra den internationale standardiseringskomite for skibs- og marineteknologi, og det betyder, at der om få år kommer en international ISO-standard, som kan medvirke til en mere bæredygtig søfart.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Bedre rammer for cirkulært tøj og tekstil

Tekstiler er en kæmpe klimabelastning. Fælles standarder skal sikre mere genbrug og bæredygtigt tøj og tekstil.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Danmark går forrest i kampen mod madspild

På opfordring fra Danmark skal der nu udarbejdes internationale standarder for at reducere madspild.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Øget digitalt samarbejde i byggeriet er vejen til grøn omstilling

En fælles dansk handlingsplan for BIM-standarder er på vej efter fælles opfordring fra bygge- og anlægsbranchens organisationer. Og det er godt nyt for den grønne omstilling i byggeriet, der i høj grad skal drives af den måde, vi bruger data på.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Standarder skal sikre, at vi kan genbruge mere

På årets Folkemøde inviterer Dansk Standard til fire debatter, hvor vi stiller skarpt på, hvad vi bør ændre for at kunne indfri Danmarks ambitiøse klimamål om at reducere CO2-belastningen med 70 procent i 2030.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Sådan bliver Danmark førende på P-t-X

Power-to-X kan realisere ambitionen om et emissionsfrit samfund nationalt og globalt. Fundamentet for at sætte turbo på produktion og eksport er internationale standarder, og det kræver national, politisk prioritering.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Undgå greenwashing: Ud med varm luft og ind med kolde fakta

Bæredygtig, klimavenlig og miljørigtig. Mange virksomheder fremhæver deres klimaindsats, men det er ikke altid, der er hold i de grønne løfter. Standarder er et effektivt værktøj til at erstatte varm luft med kolde fakta.

Indhold fra partner

Samfund

ISO/IEC 27001 er en vigtig del af den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed

Standarder spiller en væsentlig rolle, når det handler om at ruste samfundet mod cybertrusler.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Bør der udvikles en SDG-ledelsesstandard?

Mange virksomheder har behov for et værktøj, som kan hjælpe dem med at implementere arbejdet med flere af de 17 verdensmål i deres forretning. En SDG-ledelsesstandard vil kunne hjælpe organisationer med at implementere og dokumentere, at de reelt bidrager

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Front­kæm­per for grøn om­stil­ling: Data er alt­af­gø­ren­de, hvis cir­ku­lær øko­no­mi skal opnås

Skal vi imødekomme kravene om grøn omstilling og forløse potentialet for den cirkulære økonomi, kræver det data og transparens. Det siger Standardization Manager hos Danfoss og bakkes op af chef i Dansk Standard samt formanden for klimapartnerskabet.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Nye internationale whistleblower-guidelines på trapperne

En ny lov om beskyttelse af whistleblowere er netop blevet vedtaget og betyder bl.a., at alle danske virksomheder med 50 eller flere medarbejdere skal have en whistleblowerordning.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Der­for er ny dans­k­le­det ko­mité en sejr for mil­jø­et, kli­ma­mål og eks­por­ten af bæ­re­dyg­tigt byg­ge­ri i Eu­ro­pa

Med den grønne pionerarkitekt Kasper Guldager i spidsen er det lykkedes at nedsætte en danskledet komité, der fremover vil udstikke visionerne for europæiske standarder, når det gælder cirkulær økonomi i byggeriet. En sejr for miljøet, EU’s ambitiøse klimamål og ikke mindst – eksporten af cirkulære løsninger i den danske byggebranche.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny standard baner vejen for grøn beton

Produktion af cement står for ca. 5 procent af CO₂-udledningen på verdensplan – og betonbranchen sætter derfor et betydeligt klimaaftryk. En ny standard, der gør det muligt at bruge en cement med et mindre CO₂-aftryk og op til 100 pct. genanvendt beton, er derfor godt nyt for den grønne omstilling i byggeriet. Hør mere på Dansk Standards webinar 11. februar 2021.

Indhold fra partner

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere