Nyhedsarkiv

Strategi & ledelse

CSR i skyggen af krise

Den finansielle krise flyttede hurtigt mediernes dagsorden fra klima og miljø til banker og kreditmarkeder. Lindsey Parnell, President and Chief Executive Officer, Interface Europe, er ikke i tvivl om, at en efterfølgende økonomisk krise vil forsinke udviklingen af bæredygtige virksomheder.

Klima, miljø og energi

Pinligt dansk klimaresultat

Det Europæiske Miljøagentur har regnet på EU-landenes resultater i forhold til opfyldelse af Kyoto-aftalen, og resultatet er mere end pinligt – set fra en dansk synsvinkel. Connie Hedegaard afviser.

Klima, miljø og energi

Fra alle os til alle jer

For Per Ørum Jørgensen er spørgsmålet om, hvad vi giver i arv til den kommende generation helt afgørende. Hvordan tingenes tilstand er ved "overdragelsen," er politikernes ansvar, men også de enkelte virksomheders og borgere er forpligtede.

Klima, miljø og energi

Stort og voksende affaldsmarked i Østeuropa

Den overvejende del af affaldet i de østeuropæiske lande hober sig op på lossepladser. Genbrug og anvendelse til energiformål er snarere undtagelsen end reglen. EU-direktiver betyder dog, at praksis skal ændres i løbet af få år.

Klima, miljø og energi

Mere grøn energi i Danmark, men også mere transport

Dansk energi er blevet grønnere. Det gælder dog ikke transporten, som trækker udviklingen i den forkerte retning.

Klima, miljø og energi

Ny professor på Det Biovidenskabelige Fakultet

Det Biovidenskabelige Fakultet har ansat Søren Hansen som professor i jord, plante- og atmosfæreprocesser fra 1. juli 2008 for yderligere at styrke fakultetets forskningsindsats inden for vandressourcer og miljøvidenskab.

Klima, miljø og energi

Gør skolerne energieffektive

Elsparefonden opfordrer Ritt Bjerrregaard til at investere et rådighedsbeløb på 395 millioner kr. i at gøre skolerne energieffektive.

Klima, miljø og energi

DANVA's direktør 50 år

DANVA’s direktør Carl-Emil Larsen fylder 50 år den 24. august. I den anledning afholder han reception fredag den 22....

Klima, miljø og energi

EU-parlamentet sagde nej til energimonopoler

Adskillelse af energinet og -tjenester er nu vedtaget i parlamentet. En endelig afgørelse afventer Ministerrådets beslutning.

Klima, miljø og energi

Miljømesse må supplere med telte

Den store miljøudstilling, Pollutec 2008, afholdes i år i Lyon fra den 2. til den 5. december, og antallet af udstillere er højere end nogensinde. Det er også her uddelingen af årets eep-awards til ny lovende miljøteknologi finder sted.

Klima, miljø og energi

Fra alle os til alle jer

For Per Ørum Jørgensen er spørgsmålet om, hvad vi giver i arv til den kommende generation helt afgørende. Hvordan tingenes tilstand er ved "overdragelsen," er politikernes ansvar, men også de enkelte virksomheders og borgere er forpligtede.

Strategi & ledelse

Bæredygtighed som projekt

Et såkaldt bæredygtighedslaboratorium, som finder sted henover det næste halve år skal hjælpe interesserede virksomheder i gang i egne virksomheder. Initiativtageren er InterfaceFLOR.

Klima, miljø og energi

Danmark skal være verdensmester i affaldsbehandling

”Luk lossepladserne.” sådan lød et af forslagene, da affaldssektoren i september fulgte energisektorens og vandsektorens eksempel og holdt sin egen camp – Affaldscamp 08.

Klima, miljø og energi

Danske svin skader Østersøen

En ny rapport fra Sveriges Landbruksuniversitet sammenligner, hvor meget kvælstof landbruget lukker ud i det sårbare...

Klima, miljø og energi

Elbesparelser eller energibesparelser

Elsparefondens kurveknækkeraftale bliver mødt af kritik fra DS Håndværk & Industri. En ensidig satsning på at nedbringe elforbruget betyder, at et stort potentiale for energibesparelser går tabt, mener organisationen. Elsparefonden afviser kritikken.

Strategi & ledelse

Dansk Erhverv savner fokus på serviceerhverv

En stor del af den danske industriproduktion er flyttet ud af landet – fx til Kina, mens en større del af beskæftigelsen er flyttet over i serviceerhvervene. Det betyder, at de kommer til at veje tungt, når vi skal opfylde vores CO2-reduktionsmål.

Klima, miljø og energi

Projekt skal kvalitetssikre vores drikkevand

Er det ikke på tide at gøre måling af drikkevandskvalitet mere tidssvarende? spørger artiklens forfatter som leder et projekt, der skal føre til en mere systematisk overvågning og give hurtigere måleresultater.

Klima, miljø og energi

Der er brug for et miljøteknologisk marked

Dansk Miljøteknologi holdt generalforsamling onsdag d. 11. juni. Ønsket var ikke erhvervsstøtte, men ganske enkelt et miljøteknologisk marked. Brancheforeningen efterlyser desuden et højere ambitionsniveau fra regeringens side.

Klima, miljø og energi

Vattenfall mobiliserer befolkningen mod politikeres tøven

De globale klimaudfordringer er så akutte, at energiselskabet Vattenfall nu lancerer en massiv kampagne, der skal mobilisere Danmarks og resten af Europas borgere til fælles kamp. En underskriftsindsamling skal påvirke verdens politikere til at skride til øjeblikkelig handling.

Klima, miljø og energi

Ny konvention for ophugning af skibe

Efter flere års forhandlinger ser det nu ud til, at en plan for mere bæredygtig skibsfart er på vej til vedtagelse.

Klima, miljø og energi

Teknologi-løft til 35 år gammelt værk

Omfattende investeringer i blandt andet nye anlæg til transport af slagge, vandkølede slidzoner og bedre rensning af røg, skal forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe udledningen af skadelige stoffer fra det alderstyngede Amagerforbrænding.

Klima, miljø og energi

Vandsektoren skal have hjælp til lavere elforbrug

En workshop, som afholdes tre steder i landet i begyndelsen af oktober, skal give fagfolk i vandsektoren nødvendige værktøjer til at nedbringe elforbruget. Sektoren er en af sværvægterne i elforbrug. Arrangørerne er Elsparefonden og DANVA.

Klima, miljø og energi

Et uudnyttet verdensmesterskab

I Danmark er vi helt foran, hvad angår viden om forgasning af biomasse, men forspringet udnyttes slet ikke. Millioner af forsknings-kroner risikerer at gå tabt, fordi dårlige rammebetingelser gør det umuligt at afprøve teorierne i praksis - og dermed få gang i eksporten af de små effektive kraftvarmeanlæg.

Klima, miljø og energi

Fremtidens regnvejr koster kroner

Vi har allerede gennem de seneste år fået en forsmag på fremtidens regnvejr, og går det som Spildevandskomiteen forudsiger i sin seneste rapport vil det kræve at kommunerne kan håndtere 30 procent mere end de vandmængder, vi kender i dag. Noget tyder dog på, at det bliver endnu voldsommere.

Klima, miljø og energi

Vandet fra hanen udkonkurrerer flaskevandet

I den kommende uge afholdes Dansk Vand Grand Prix, som fejrer det gode danske drikkevand med tre regionale konkurrencer. Vinderne herfra går videre til finalen i København i september.

Klima, miljø og energi

EU-beslutning fjerner trussel mod dansk grundvand

En af truslerne mod det danske grundvand, nemlig gensidig godkendelse af pesticider, er nu væk. Hvert EU-lande kan selvstændigt afgøre, om et pesticid

Strategi & ledelse

Mindre firmaer tøver med at indføre energiledelse

Dansk Standard arbejder nu på at udvikle en light-model for energiledelse. Den skal udformes som en række let anvendelige værktøjer, og målet er at hjælpe mindre virksomheder til at opnå energibesparelser. Vigtigere end officielle standarder er det, at principperne bag energireduktion vinder mere indpas, mener man hos DS.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere